Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

pdfreaders.gl.xhtml 1.9KB

123456789101112131415161718192021
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html> <head>
 3. <title>Obteña un lector PDF libre!</title>
 4. </head> <body>
 5. <h2>Obteña un lector PDF libre!</h2>
 6. <p>O Formato de Documentos Portables(PDF) é un formato popular para publicar texto e documentos formateados.Existen diferentes versións, algunhas clasificadas como un <a href="https://fsfe.org/projects/os/def.en.html">Estánadar Aberto</a>, algunhas certificadas pola ISO e outras cheas de <a href="https://fsfe.org/projects/swpat/background.en.html">patentes de software</a>. Deberías promover aquelas versións que son Estándares Abertos, por que os Estándares Abertos garanten a interoperabilidade, a competitividade e a elección. <a href="https://fsfe.org/projects/os/os.en.html">Leer máis ...</a></p>
 7. <p>Existen moitos programas para leer e escribir documentos PDF. A seguinte lista de lectores PDF é comercialmente neutral. Todos eles son <a href="https://fsfe.org/documents/freesoftware.en.html">Software Libre</a>, respectando as tuas liberdades basicas de uso, estudo compartido e mellora do software. Estas características permitenlle ao usuario o control sobre o computados e axuda a protexer a sua privacidades. <a href="https://fsfe.org/documents/freesoftware.en.html">Leer máis...</a></p>
 8. <readerlist/>
 9. <p>Existen outras alternativas propietarias ao Adobe PDF Reader, pero como este, o seu funcionamento interno é un secreto comercial, e non respetan o teu dereito a controlar a privacidade dos teus datos.</p>
 10. <div id="fn1" class="footnote">Fíxese que a maioria dos Sistemas Operativos Libres xa dispoñen de estos paquetes de software, polo que non sería necesario que vostede descargue estos ficheiros manualmente. Poderá encontrar instruccións de como instalar estos paquetes de software na paxina web do distribuidor. As paxinas de descarga aludidas proporcionan o códifo fonte, por se necesita compilalo.
 11. </div>
 12. </body> </html>