Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
選択できるのは25トピックまでです。 トピックは、先頭が英数字で、英数字とダッシュ('-')を使用した35文字以内のものにしてください。

about.gl.xhtml 1.8KB

123456789101112131415161718192021222324
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html> <head>
 3. <title>Obteña un lector PDF Libre!</title>
 4. </head> <body>
 5. <h2>Acerca de</h2>
 6. <p>Esta iniciativa orixinouse co <a href="https://fsfe.org/fellowship">Fellowship</a> da <a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE). Se ten calquera dúbida, por favor contacte con nos: <a href="mailto:contact (at) pdfreaders (dot) org">contact (at) pdfreaders (dot) org</a>.</p>
 7. <p>Se vostede desexa aprender máis acerca do Software Libre ou dos Estándares Abertos, os seguintes links axudarano:</p>
 8. <ul id="links">
 9. <li><a href="https://fsfe.org/fellowship">Fellowship of FSFE</a></li>
 10. <li><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></li>
 11. <li>ou calquera das <a href="https://fsfe.org/about/fsfnetwork.html">Free Software Foundations</a></li>
 12. </ul>
 13. <h2>Acerca da FSFE</h2>
 14. <!--
 15. # Translations of the following text can be found on https://fsfe.org/contribute/translators/wordlist.en.html for many languages
 16. -->
 17. <p>The <a href="https://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> (FSFE) A Free Software Foundation Europe(FSFE) é unha organización sen ánimo de lucro e non gubernamental activa en moitos paises Europeos , envolta en moitas actividades globales.O acceso ao software determina a participación na sociedade dixital. Para garantizar unha participación igualitaria na era da información, así como a libre competitividade,a Free Software Foundation Europe(FSFE) busca e está dedicada a promover o Software Libre, definindo as liberdades de uso,estudo,modificación e copia. Fundada en 2001, creando conciencia da sua problemática,securizando o Software Libre, política e legalmente, e dando á xente a liberdade para apoiar e desenvolver Software Libre, a FSFE fai destas, a suas principais motivacións</p>
 18. </body> </html>