Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符

texts-content-pl.xml 624B

12345678910111213141516171819
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <textset-content>
 3. <text id="news">Najświeższe wiadomości</text>
 4. <text id="events">Nadchodzące wydarzenia</text>
 5. <text id="more">Czytaj dalej...</text>
 6. <text id="morenews">Więcej wiadomości...</text>
 7. <text id="moreevents">Więcej wydarzeń...</text>
 8. <!-- Campaign box on front-page, translated texts -->
 9. <text id="cb-valentine">14 lutego: </text>
 10. <text id="cb-valentine-link">Pokaż jak kochasz Wolne Oprogramowanie!</text>
 11. <!-- end of texts for the campaign box -->
 12. <text id="donate">Darowizny</text>
 13. <text id="join">Join</text>
 14. </textset-content>