Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

principles.et.xhtml 6.2KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Euroopa Vaba Tarkvara Fondist - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <p id="category"><a href="/about/about.html">Meist</a></p>
 8. <h1>Euroopa Vaba Tarkvara Fondist</h1>
 9. <h2>Enesenägemus</h2>
 10. <p>Inimesed <a href="http://fsfeurope.org">Euroopa Vaba
 11. Tarkvara Fondis</a> (FSFE) näevad endid erinevatest kultuuridest
 12. pärit eurooplastena, kelle ühiseks eesmärgiks on kultuurideülene koostöö
 13. ning ühise koostöökultuuri arendamine nii kohalikul kui üleilmsel tasandil.</p>
 14. <p>Me moodustame valitsustest sõltumatu vabaühenduse ja võrgustiku, mis
 15. on osa sarnaste eesmärkide ja visiooniga inimeste üleilmsest võrgustikust.
 16. Me ei esinda kedagi peale endi ja oma töö. Meie ühine töö ja pühendumus
 17. kõigi digitaalse ühiskonna vabaduste kaitsele on see, mis meid määratleb.</p>
 18. <p>Kuna vaba tarkvara kogukond kasvab iga päevaga üha kiiremini, muutub
 19. tähtsamaks vaba tarkvara nägemuse hoidmine terve, tugeva ja elusana.
 20. Mõnel juhul on kõrgendatud poliitiline huvi meie teemade vastu toonud kaasa
 21. soovi kasutada neid ära konkreetsete isiklike eesmärkide saavutamiseks
 22. pikaajalistest mõjudest hoolimata.</p>
 23. <p>Seepärast on meie töö keskseks komponendiks vaba tarkvara juriidilise,
 24. poliitilise ja sotsiaalse aluse hoidmine tugeva, kindla ning sõltumatuna.
 25. See nõuab põhjalikku vaba tarkvara ja seotud teemade mõistmist. Üle kõige
 26. vajab see pühendumust ja pikaajalist visiooni.</p>
 27. <p>Me mõistame, et vahel tähendab põhimõtetele kindlaks jäämine lühi-
 28. või isegi pikemaajaliseid raskusi, mis võivad olla raskesti selgitatavad
 29. ning vahel isegi ebapopulaarsed.</p>
 30. <h3>Põhimõtted</h3>
 31. <p>Me peame väga oluliseks demokraatiat, läbipaistvust, paljusust,
 32. järjepidevust, usaldusväärsust ja keskendumist.</p>
 33. <p>Märkimisväärse õigusliku vastutuse ning otsustamisvõime säilitamise
 34. vajaduse tingimustes püüab meie struktuur eeltoodud põhimõtteid rakendada
 35. nii hästi kui võimalik.</p>
 36. <h3>Struktuur</h3>
 37. <p>Vabatahtlik töö ja panustamine on kõige alus. Eksisteerivad erinevad
 38. kaasatuse astmed, kaasatuse aste on esmajoones isiklik otsus.</p>
 39. <p>Igaüks on teretulnud osalema Euroopa Vaba Tarkvara Fondi tegevuses
 40. vahetevahel, regulaarselt või püsivalt, tehes fondi tegevusest enda
 41. tegevuse.</p>
 42. <p>Kui sa soovid olla osa Euroopa Vaba Tarkvara Fondist, võid
 43. liituda ühega meie tiimidest – geograafilise või temaatilisega – ning
 44. võtta vastutuse tegutseda ja töötada FSFE nimel.</p>
 45. <p>Riigipõhiste tiimide tööd korraldavad enamasti ühenduse
 46. liikmed (vt altpoolt), kes vastutavad vastava riigi eest.
 47. Teiste tiimide tööd korraldavad ühenduse või partnerorganisatsioonide
 48. (vt altpoolt) liikmed.</p>
 49. <p>Kui sa soovid aidata kaasa Euroopa Vaba Tarkvara Fondi tööle,
 50. aga sul pole aega vabatahtlikuks tööks, võid <a href="/donate/donate.html">annetada FSFEle</a>
 51. või liituda <a href="http://fellowship.fsfe.org">Vennaskonnaga</a>.</p>
 52. <p>Kui sinu ühenduse eesmärgid on sarnased Euroopa Vaba Tarkvara
 53. Fondi eesmärkidega ja sa soovid alustada ametliku koostööga, siis
 54. võib sinu ühendus hakata FSFE <a href="/associates/">partnerorganisatsiooniks</a>
 55. ja seeläbi saada FSFE võrgustiku liikmeks.</p>
 56. <p>Euroopa Vaba Tarkvara Fondi aluseks on ametlik ja seaduse alusel
 57. asutatud <a href="/about/legal/">ühendus</a>, millel on osakonnad
 58. liikmesriikides. Liikmesus selles ühenduses nõuab aastates mõõdetavat
 59. pikaajalist pühendumust ning vastutusvõimet hinnata pikaajalist
 60. üksmeelt kõrgemalt kui isiklikku arvamust.</p>
 61. <p>Euroopa Vaba Tarkvara Fond toimib demokraatlikul alusel.
 62. Kõik ühenduse liikmed, tiimide liikmed ja ka
 63. <a href="http://fellowship.fsfe.org">Vennased</a> ning partnerorganisatsioonide
 64. liikmed on teretulnud aktiivselt otsustusprotsessis osalema.</p>
 65. <p>Ühenduse liikmekandidaadid esitatakse enamasti tiimide liikmete ning
 66. partnerorganisatsioonide poolt ja kinnitatakse FSFE peaassambleel.</p>
 67. <p>Kuigi vabatahtlik töö ja annetused on meie tegevuse aluseks, mõistame,
 68. et kõiki ülesandeid ei ole võimalik osaajaga teha ning seetõttu
 69. nõuavad need täiskohaga tööd.</p>
 70. <p>Euroopa Vaba Tarkvara Fondi töötajad on üldiselt vaid täidesaatjad
 71. ning ei võta osa otsuste tegemisest. Kõik otsused palkamise/tasustamise
 72. kohta peavad saama peaassamblee liikmete nõusoleku.</p>
 73. <p>Nende otsuste põhilise kriteeriumi moodustavad Euroopa Vaba Tarkvara Fondi
 74. vajadused oma eesmärkide edukaks saavutamiseks. Kui vähegi võimalik,
 75. palgatakse igale töökohale inimene, kes on juba teinud sarnast tööd
 76. tasustamata – kas FSFEs või kusagil mujal – sest teadmised, pühendumus ja
 77. algatusvõime on FSFEs voorused.</p>
 78. <p>Ideaalis lubame kellelgi pühenduda täielikult ülesandele, mis oli talle
 79. juba varem piisavalt tähtis, et panustada suur osa kättesaadavatest ressurssidest.</p>
 80. <h3>Otsustamisprotsessid</h3>
 81. <p>Euroopa Vaba Tarkvara Fondi kuuluvad inimesed usuvad üksmeelsusesse.
 82. Me proovime alati leida üksmeele – ja vahel ka kompromissi –
 83. aktiivsete liikmete seas.</p>
 84. <p>Me usume, et vahel on vaja tegutseda ka kiirelt ja otsustavalt.
 85. Seepärast on moodustatud FSFE ühendus ja selle laiendatud täitevkomiteed
 86. Euroopa ja riiklikel tasandeil. Need pakuvad varustruktuure ja -protseduure,
 87. mis on demokraatliku protsessiga juhitavad, jälgitavad ja kontrollitavad.</p>
 88. <p>Sobivat struktuuri otsides otsustati sellise lähenemise kasuks, sest
 89. see võimaldab läbipaistvust, paljusust ja osalust, jäädes nii lihtsaks
 90. kui võimalik.</p>
 91. <p>Selline struktuur kindlustab kõigi FSFE osade osaluse. Ühenduse liikmed,
 92. tiimide liikmed ning partnerorganisatsioonide liikmed saavad kõik osaleda.
 93. See võimaldab Euroopa Vaba Tarkvara Fondil tegutseda vajadusel kiirelt ja
 94. ja kindlustada pikemas perspektiivis tugeva organisatsioonilise
 95. järjepidevuse.</p>
 96. </body>
 97. <timestamp>$Date: 2010-12-22 14:58:53 +0100 (Wed, 22 Dec 2010) $ $Author: nicoulas $</timestamp>
 98. <translator>Tuuli Lõhmus</translator>
 99. </html>
 100. <!--
 101. Local Variables: ***
 102. mode: xml ***
 103. End: ***
 104. -->