Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

mission.tr.xhtml 1.4KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı'nın Misyonu</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <p id="category"><a href="/about/">Hakkında</a></p>
 8. <h1>FSFE'nin Misyonu</h1>
 9. <div id="introduction">
 10. <p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları,
 11. teknolojiyi denetimleri altında tutmaları yönünde
 12. güçlendiren bir vakıftır.
 13. </p>
 14. </div>
 15. <p>Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine
 16. kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan
 17. ziyade güçlendirmesi önemlidir.
 18. Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama,
 19. uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade
 20. özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi diğer
 21. özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.</p>
 22. <p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı:</p>
 23. <ul>
 24. <li>bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda yardımcı olur.</li>
 25. <li>Özgür Yazılımı benimsemenin önündeki engelleri ortadan kaldırarak kullanıcıların haklarını geliştirir.</li>
 26. <li>insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder</li>
 27. <li>Avrupa çapında Özgür Yazılım'ı daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar</li>
 28. </ul>
 29. </body>
 30. <followup>katılın</followup>
 31. </html>
 32. <!--
 33. Local Variables: ***
 34. mode: xml ***
 35. End: ***
 36. -->