Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

leaflet-OS-about.nl.xhtml 3.9KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Open Standaarden Overzicht</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <a id="moreinfo" href="/activities/os/os.html">Open Standaarden</a>
 8. <h1>FSFE's werk voor Open Standaarden</h1>
 9. <p class="background">
 10. We vertrouwen onze informatie en communicatie steeds meer toe aan elektronische opslag- en communicatiesystemen. Open Standaarden zijn essentieel voor uw bestanden en communicatie om van belang te blijven als de huidige programma's niet meer worden gebruikt. Het ontbreken van Open Standaarden leidt snel naar een monopolisering van de toegang tot data, wat meestal uitmondt in product- en leveranciersafhankelijkheid. De FSFE promoot Open Standaarden zodat de toegang tot data en de mogelijkheden om te concurreren en te innoveren voor iedereen gelijk zijn.</p>
 11. <h2>Open Standaarden en democratie</h2>
 12. <p>Ook overheden maken gebruik van elektronische data en communicatiemiddelen. Zo zijn er bijvoorbeeld data over belastingen, juridische dossiers of notulen van parlementaire bijeenkomsten. Als we een goed werkende democratie willen dan moeten deze data voortdurend onder controle van de overheden blijven. Hetzelfde geldt voor alle communicatie tussen overheden en burgers; deze mogen nooit afhankelijk worden van monopolies of van propriëtaire producten van één bepaald bedrijf.</p>
 13. <h2>Open Standaarden en uw portefeuille</h2>
 14. <p>
 15. Open standaarden zijn essentieel voor een vrije markt en voor eerlijke concurrentie tussen verschillende oplossingen omdat gebruikers in vrijheid kunnen kiezen. Deze concurrentie resulteert in betere functionaliteit en prijzen voor iedereen, ook voor u.</p>
 16. <h2>Open Standaarden en innovatie</h2>
 17. <p>Innoveren betekent steeds verder bouwen op het werk van anderen: u staat op de schouders van reuzen. Open Standaarden zorgen ervoor dat iedereen op deze schouders kan klimmen en kan innoveren. Een gebrek aan Open Standaarden zet een rem op innovatie door ermee in te stemmen dat de ontwikkelaar van de laatste laag de controle krijgt over alles wat bestond en alles wat later nog volgt.</p>
 18. <h2>Open Standaarden in de rechtbank</h2>
 19. <p>Ons werk aan Open Standaarden is nauw verbonden met verschillende andere activiteiten, zoals de Freedom Task Force en meer in het bijzonder onze antitrustzaak, samen met Samba, tegen Microsoft voor het vrijmaken van de protocollaag voor werkgroupservers.</p>
 20. <h2>Open Standaarden in de overheid</h2>
 21. <p>De FSFE werkt hard om in Europa overheden te overtuigen Open Standaarden de standaardkeuze te maken voor de publieke sector. Kwesties zoals gelijke toegang tot overheidsdiensten voor alle burgers, het bestrijden van een leveranciersmonopolie, het promoten van concurrentie en het archiveren van data op lange termijn zijn allemaal nauw verbonden met het gebruik van Open Standaarden.</p>
 22. <h2>Open Standaarden bij ISO</h2>
 23. <p>Internationale standaarden van ISO zijn vaak geen Open Standaarden. Voorbeelden hiervan zijn de MPEG-standaarden en de propriëtaire versies van PDF. Op het moment dat Microsoft zijn MS-OOXML-standaard indiende voor goedkeuring door ISO was de FSFE één van de eersten die de problemen aan het licht bracht. Ons intensieve werk rond MS-OOXML heeft geholpen om de problemen in het proces van de ISO-besluitvorming aan te tonen.</p>
 24. <address>
 25. Free Software Foundation Europe<br />
 26. Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin, Duitsland<br />
 27. E-Mail: contact@fsfe.org<br/>
 28. Telefoon: +49-3027595290<br/>
 29. http://fsfe.org/activities/os/<br/>
 30. </address>
 31. </body>
 32. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 33. <translator>André Ockers</translator>
 34. </html>
 35. <!--
 36. Local Variables: ***
 37. mode: xml ***
 38. End: ***
 39. -->