Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

22 lines
800B

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2. <eventset>
 3. <event start="2019-02-02" end="2019-02-03">
 4. <title>FOSDEM 2019, Bruksel, Belgjikë</title>
 5. <body>
 6. FOSDEM, konferenca më e madhe në Europë për Software-in e Lirë, zhvillohet
 7. më 2 dhe 3 shkurt në Campus Solbosch të Free University Brussels (ULB).
 8. Hyrja është falas.<br />
 9. Si zakonisht, FSFE-ja do të jetë e pranishme me një stendë dhe do të
 10. paraqesë të rejat nga puna e saj, një gamë të gjerë materiali promocional
 11. ngjitësa dhe kartolina, dhe sigurisht
 12. <a href="/order/order.html">modën më të re FSFE</a>.
 13. </body>
 14. <page>https://fosdem.org/2019/</page>
 15. <tags>
 16. <tag>fr</tag>
 17. <tag>bnl</tag>
 18. <tag>front-page</tag>
 19. </tags>
 20. </event>
 21. </eventset>