Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

associate.nl.xml 578B

12345678910111213141516
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <associateset>
 3. <associate id="vrijschrift">
 4. <name>Vrijschrift</name>
 5. <description>
 6. <p>
 7. Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken met het karakter van vrije informatie - zoals vrije
 8. software, vrije leermiddelen en literatuur uit het publieke domein - een vaste plaats krijgen
 9. binnen onze samenleving zodat het iedereen kan dienen. Vrijschrift is internationaal
 10. georiënteerd en actief.
 11. </p>
 12. </description>
 13. <link>http://www.vrijschrift.org/</link>
 14. </associate>
 15. </associateset>