Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

148 lines
6.2KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Çalışmalar - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body class="subsite">
 7. <h1 class="heading">Çalışmalar</h1>
 8. <div id="introduction">
 9. <!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
 10. <p>
 11. Avrupa Özgür Yazılım Vakfı bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük
 12. , şeffaflık ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda
 13. yardımcı olur, <a href="/about/basics/freesoftware.html">Özgür Yazılımı</a>
 14. benimsemenin önündeki engelleri yıkarak
 15. kullanıcıların haklarını geliştirir, insanları Özgür Yazılım kullanma
 16. ve geliştirme konusunda teşvik eder ve Avrupa çapında Özgür Yazılım'ı
 17. daha fazla tanıtmak için herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar.
 18. </p>
 19. </div>
 20. <ul id="priorities" class="subheadings">
 21. <li>
 22. <h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Politika</a></h3>
 23. <p>
 24. Özgür Yazılım kullanıcı ve geliştiricilerinin haklarını iyileştirmek,
 25. Özgür Yazılım önündeki engelleri kaldırmak için Avrupa'daki
 26. politika belirleyicileri ve kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz.
 27. </p>
 28. <ul>
 29. <li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">2014-2019 için politik hedeflerimiz</a></li>
 30. </ul>
 31. </li>
 32. <li>
 33. <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Hukuk</a></h3>
 34. <p>
 35. Hukuk ekibimizde, Özgür Yazılımın yasal ve lisanslama boyutlarına ilişkin
 36. bilgiyi topluyor ve paylaşıyoruz, Özgür Yazılım projelerinin çıkarlarını koruyoruz,
 37. dünya çapında uzmanları bir araya getiriyoruz ve diğer grupların benzer amaçlara
 38. ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Avrupa Hukuk Ağı üyeleri ve gpl-violations.org ile müşterek
 39. olarak yardım, <a href="/activities/ftf/education.html">eğitim</a> ve
 40. <a href="/activities/ftf/documentation.html">belgeleme</a> sağlıyoruz.
 41. </p>
 42. <ul>
 43. <li><a href="/activities/ftf/network.html">Avrupa Hukuk Ağı</a></li>
 44. </ul>
 45. </li>
 46. <li>
 47. <h3><a href="/about/team.html">Toplum Bilinci</a></h3>
 48. <p>
 49. Toplumu Özgür Yazılım hakkında bilgilendirmek, FSFE'nin temel
 50. görevlerinden biridir. Vakıftaki çoğu kişi çeşitli Özgür Yazılım
 51. konularının uzmanlarıdır. Onlarla yetkili konuşma, çalıştay düzenleme
 52. veya tartışmalarda yer alma gibi konularda bağlantı kurulabilir.
 53. </p>
 54. </li>
 55. <li>
 56. <h3><a href="/activities/os/os.html">Açık Standartlar</a></h3>
 57. <p>
 58. <a href="/activities/os/def.html">Açık Standartlar</a>, insanların
 59. her türlü veriyi özgürce ve mükemmel uygunlukla paylaşmalarına olanak
 60. verir. Birlikte çalışabilirliğe ilişkin marka bağımlılığı ve diğer yapay
 61. engelleri önler, marka ve teknoloji çözümleri arasında tercihte bulunmayı
 62. destekler. FSFE'nin <a href="/activities/os/os.en.html">Açık Standartlar
 63. üzerine çalışması</a>, insanların Özgür Yazılım veya Özgür Yazılım çözümlerine
 64. göç etmeyi kolay bulmalarını güvence altına alma amacına sahiptir.
 65. </p>
 66. </li>
 67. <li>
 68. <h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Kâmu Alımları</a></h3>
 69. <p>
 70. Özgür Yazılım kâmu sektörü için oldukça uygundur. Hükümet için verimlilik,
 71. yurttaşlar için şeffaflık ve işletmeler için rekabeti sağlar. FSFE Avrupa
 72. çapında kamunun BT alımlarını iyileştirmek ve Özgür Yazılım
 73. fırsatlarını geliştirmek için kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışır.
 74. </p>
 75. </li>
 76. <li>
 77. <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Avrupa'da Yazılım Patentleri</a></h3>
 78. <p>
 79. Yazılım patentleri toplum ve ekonomi için bir tehdittir. Yenilikçiliği kısıtlar,
 80. işletmelere zarar verir ve işbirliğine dayalı yaratıcılığı büyük tehlikeye sokar.
 81. FSFE Avrupa'yı yazılım patentlerinden korumak ve BM düzeyinde dünya çapında
 82. yazılım patentlerini ortadan kaldırmak için mücadele eder.
 83. </p>
 84. </li>
 85. <li>
 86. <h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Avrupa Birliği</a></h3>
 87. <p>
 88. FSFE olarak Özgür Yazılım ve Açık Standartlar için olumlu bir ortam yaratmak
 89. üzere <a href="/activities/policy/eu/eu.html">Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu</a>
 90. ile birlikte çalışıyoruz. Tekellere karşı ve yazılım piyasasında
 91. <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">rekabet</a> için antitröst davalarına
 92. ilgili üçüncü bir taraf olarak katılarak mücadele ediyoruz. Politika belirleyicileri
 93. Özgür Yazılım'ın sunduğu olanaklar konusunda bilgilendiriyor ve birlikte çalışabilirlik
 94. için bastırıyoruz.
 95. </p>
 96. <ul>
 97. <li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft'a karşı Avrupa Birliği Yurttaşları</a></li>
 98. </ul>
 99. </li>
 100. <li>
 101. <h3><a href="/activities/education/education.html">Eğitim</a></h3>
 102. <p>
 103. FSFE, okullarda ve üniversitelerde Özgür Yazılım kullanımını etkin bir şekilde destekler.
 104. Özgür Yazılım pedagojik olarak daha üstündür, özgürlük ve işbirliğini barındıran temel ruhu
 105. demokratik bir ortamda eğitimin ruhuyla aynıdır.
 106. </p>
 107. </li>
 108. <li>
 109. <h3><a href="/activities/un/un.html">Birleşmiş Milletler &amp; WIPO</a></h3>
 110. <p>
 111. FSFE 2002 yılından beri Birleşmiş Milletler düzeyinde, özgür ve eşitlikçi küresel enformasyon
 112. toplumu yaratmaya yardımcı olma konusunda etkindir. <a
 113. href="/activities/wipo/wipo.html">Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü</a> içerisinde gözlemci
 114. konumundayız.
 115. </p>
 116. </li>
 117. <p style="clear: both;">
 118. Avrupa Özgür Yazılım Vakfı bir çok diğer konu ve kampanya üzerinde çalışmıştır.
 119. Başardıklarımız hakkında ayrıntılı bilgi için <a href="/campaigns/finished.html">Tamamlanmış
 120. ve Sonlanmış Projeler</a> sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 121. </p>
 122. </ul>
 123. </body>
 124. <timestamp>$Date: 2015-01-24 10:31:10 +0200 (tekrei 24 Jan 2015) $ $Author: tekrei $</timestamp>
 125. </html>
 126. <!--
 127. Local Variables: ***
 128. mode: xml ***
 129. End: ***
 130. -->