Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

def.et.xhtml 5.0KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Definitsioon - Avatud standardid - Euroopa Vaba Tarkvara Fond</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <p id="category"><a href="http://www.fsfe.org/projects/work.html">Tegevus</a> / <a href="/projects/os/os.html">Ülevaade - avatud standardid</a></p>
 8. <h1>Avatud standardid</h1>
 9. <div id="introduction">
 10. <p>Puudub üheselt aktsepteeritav definitsioon sellest, mis teeb ühest
 11. standardist avatud standardi. Pakkumisi on mitmeid, viited neist
 12. mõnele on toodud allpool.</p>
 13. </div>
 14. <p>Me ei soovinud pakkuda välja järjekordset definitsiooni ning
 15. otsustasime seetõttu kasutada
 16. <a href="http://www.certifiedopen.com"><em>Certified Open</em></a>i
 17. jaoks loodud definitsiooni, mille väljatöötamist alustati enne
 18. FSFE seotust projektiga. Esialgu põhines siinne definitsioon Euroopa
 19. Komisjoni
 20. <a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3473/5585.html#finalEIF">
 21. Euroopa interoperatiivsuse raamvõrgustikul (<em>European
 22. Interoperability Framework</em>)</a>.</p>
 23. <p>Koostöös mitmete põhitoimijatega ettevõtluses, poliitikas ning
 24. kogukonnas töötati raamvõrgustiku definitsioon ümber uueks viiest
 25. punktist koosnevaks definitsiooniks, mis oli vastuvõetav kõigile
 26. asjaosalistele. Uue definitsiooni on omaks võtnud
 27. <a href="http://selfproject.eu/OSD">SELF EU projekt</a>, 2008. aasta
 28. Genfi
 29. <a href="http://www.openforumeurope.org/library/geneva/declaration/manifesto-with-logos-final.pdf">
 30. Interneti standardite ja tuleviku deklaratsioon
 31. (<em>Declaration on Standards and the Future of the Internet</em>)</a>
 32. ja <a href="http://documentfreedom.org/openstandards.et.html">
 33. dokumendivabaduse päeva</a> korraldajad.</p>
 34. <h2>Definitsioon</h2>
 35. <p>Avatud standard on protokoll või formaat, mis vastab järgmistele
 36. tunnustele:</p>
 37. <ol>
 38. <li>on avatud avalikkuse hinnangutele ning piiranguteta kasutatav
 39. kõikide osapoolte poolt võrdsetel alustel;</li>
 40. <li>ei oma komponente ega laiendeid, mis on sõltuvad formaatidest või
 41. protokollidest, mis ei vasta avatud standardi definitsioonile;</li>
 42. <li>puuduvad juriidilised ja tehnilised tõkked piiramaks standardi
 43. rakendamist mõne osapoole poolt või mõnes ärimudelis;</li>
 44. <li>haldus- ja arendustegevus toimuvad sõltumatult mõnest kindlast
 45. tootjast ning on avatud konkurentide ning kolmandate osapoolte
 46. osalusele;</li>
 47. <li>saadaval on mitu erinevat täielikku implementatsiooni
 48. konkureerivate tootjate poolt või täielik ja kõigile võrdsetel
 49. alustel kättesaadav implementatsioon.</li>
 50. </ol>
 51. <h3>Arenevad standardid</h3>
 52. <p>Kui uut protokolli või formaati alles arendatakse, ei ole viiendat
 53. tunnust võimalik omada. FSFE arvates on see igati soovitav ning õige
 54. käitumine situatsioonides, kus on vajalik tehniline küpsus. Näiteks
 55. valitsusasutustes võiks läbikukkunud rakendamiskatse väga kalliks
 56. ostutuda.</p>
 57. <p>Kui eesmärgiks on avatud standardite hulga suurenemine, siis ei
 58. pruugi viienda tunnuse olemasolu range nõudmine võimaldada uute
 59. avatud standardite loomist. Definitsiooni poolest oleks sellised
 60. standardid samaväärsed ühe tootja kinniste formaatidega. Sellises
 61. olukorras oleks mõistlik loobuda viienda tunnuse täitmise nõudest
 62. arenevate standardite puhul.</p>
 63. <p>Arenevatele standarditele soodustuste tegemine peaks sõltuma
 64. konkreetsest olukorrast: kui eesmärgiks on avatud standardite
 65. edendamine, tuleks arenevatele standarditele mööndusi teha; kui
 66. rakendamise läbikukkumine läheks kalliks maksma, tuleks kasutada
 67. vaid täielikult definitsioonile vastavaid standardeid.</p>
 68. <p>Üldiselt on avatud standardid paremad kui arenevad standardid ning
 69. arenevad standardid paremad kui tootjaspetsiifilised formaadid. Mida
 70. rohkem avatud standardi tunnuseid formaadil on, seda kõrgemalt tuleks
 71. seda hinnata stsenaariumites, kus interoperatiivsus ja usaldusväärne
 72. pikaajaline andmete hoiustamine on hädavajalikud.</p>
 73. <h3>Viited teistele definitsioonidele</h3>
 74. <p>Vikipeedial on ülevaade terminist
 75. "<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard">avatud standard</a>"
 76. ning selle mitmetest definitsioonidest. Järgnev on loetelu mõndadest
 77. definitsioonidest:</p>
 78. <ul>
 79. <li><a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/3473/5585.html#finalEIF">Euroopa interoperatiivsuse raamvõrgustik</a> (inglise k)</li>
 80. <li><a href="http://www.ft.dk/Samling/20051/beslutningsforslag/B103/index.htm">Taani parlamendi esildis B 103</a> (taani k)</li>
 81. <li>Bruce Perensi <a href="http://perens.com/OpenStandards/Definition.html">Avatud standardid: printsiibid ja praktika</a> (inglise k)</li>
 82. <li>Digistani <a href="http://www.digistan.org/open-standard:definition">Vaba ja avatud standardi definitsioon</a> (inglise k)</li>
 83. </ul>
 84. </body>
 85. <timestamp>$Date: 2011-02-21 15:15:12 +0000 (Mon, 21 Feb 2011) $ $Author: nicoulas $</timestamp>
 86. <translator>Heiki Ojasild</translator>
 87. </html>
 88. <!--
 89. Local Variables: ***
 90. mode: xml ***
 91. End: ***
 92. -->