Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

act-now.nl.xhtml 2.5KB

12345678910111213141516171819202122
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Verlos de handboeien | Digital Restrictions Management</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Verlos de handboeien</h1>
 8. <div class="inner-content">
 9. <p>Er zijn een heleboel apparaten en media die onze vrijheid bewaren. We kunnen kiezen om te leven zonder digitale handboeien. We kunnen media kopen die we voor eeuwig kunnen gebruiken, in een formaat van onze keuze. Met een beetje onderzoek kunnen we apparaten kiezen die ons niet opsluiten.</p>
 10. <p>Op een politiek niveau moeten we kiezen of het auteursrechtsysteem alleen de uitgevers zou moeten dienen, of ook de maatschappij als geheel en toekomstige generaties. In plaats van elke digitale reproductie te voorkomen, moeten we bedrijfsmodellen steunen die onze fundamentele rechten op vrijheid en privacy respecteren. We moeten een auteursrechtsysteem bouwen dat iedereen voordelen biedt, niet enkel nauwe bedrijfsbelangen. Het wegwerken van voorzieningen die het gebruik door burgers van legaal verkregen inhoud beperken zou een belangrijke eerste stap zijn.</p>
 11. <h3>Hoe DRM.info steunen</h3>
 12. <p>DRM.info wordt beheerd door de <a href="http://fsfe.org" target="_blank">Free Software Foundation Europe (FSFE)</a>, die zichzelf voornamelijk financiert door <a href="http://fsfe.org/contribute/donate.html">donaties</a>. Als je de FSFE niet kan steunen met een donatie, gelieve dan <a href="http://fsfe.org/support/support.html">een supporter van de FSFE</a> te worden. Natuurlijk is de FSFE niet de enige organisatie die werk verricht in dit gebied, aan de rechterkant kan je andere organisaties zien. Gelieve hen ook te steunen in hun werk tegen DRM.</p>
 13. <h2>Dank</h2>
 14. <p>Hoewel het een alledaagse verklaring mag lijken, is geen enkele gezamenlijke inspanning ooit mogelijk zonder mensen die samenwerken. Voor sommigen is dat een onzichtbare inspanning, dus willen we hen expliciet bedanken:</p>
 15. <p>Het voornaamste design van DRM.info is bijgedragen door Agnieszka "pixelgirl" Czajkowska van <a href="http://www.creative-geeks.org">Creative-Geeks.org</a>. Dankjewel!</p>
 16. <p>De volledige DRM.info-site is ingesteld door <a href="http://fsfe.org/about/weiden/">Fernanda Weiden</a> in een zeer korte tijd. Dankjewel voor je hulp!</p>
 17. <p>Dank gaat ook uit naar de auteurs van <a href="http://drupal.org">Drupal</a>, wat we gebruikt hebben voor deze website te maken, en aan alle mensen die werken aan het bewustmaken omtrent DRM en alle andere belangrijke zaken waar we voor staan.</p>
 18. </div>
 19. </body>
 20. </html>