Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

transparency-commitment.sq.xhtml 3.7KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Përkushtim Ndaj Transparencës - FSFE</title>
 5. <link href="/style/grid.css" rel="stylesheet" />
 6. </head>
 7. <body>
 8. <p id="category"><a href="/about/">Rreth</a></p>
 9. <h1>Përkushtim Ndaj Transparencës</h1>
 10. <div class="captioned right" style="max-width: 250; width: 23%">
 11. <a href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">
 12. <img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Logo from Transparent Civil Society" width="100%"/>
 13. </a>
 14. </div>
 15. <p id="introduction">Përmes nismës <a
 16. href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">“shoqëri
 17. civile transparente”</a>, Transparency International Germany ofron një udhërrëfyes
 18. se si të formulohet një përkushtim ndaj transparencës. Kjo faqe trajton informacion të këtij
 19. lloji në sajtin tonë.</p>
 20. <ol>
 21. <li><a href="/about/legal/imprint.html">Emër, vend, adresë, vit themelimi</a>.</li>
 22. <li><a href="/about/legal/constitution.html">Akti i plotë themeltar</a>,
 23. të dhëna mbi synimet konkrete dhe <a
 24. href="/about/principles.html">si duam t’i arrijmë ato</a>.</li>
 25. <li>Data dhe hollësi të tjera prej vërtetimit të fundit nga autoritetet financiare
 26. se jemi të përjashtuar nga taksat për shkak të statusit si organizëm jofitimprurës <a
 27. href="/donate/germany.html">në Gjermani</a>. Statusin si ent kontributet për të cilin sjellin reduktim taksash e gëzojmë edhe në <a href="/donate/netherlands.html">Holandë</a>,
 28. dhe <a
 29. href="/donate/switzerland.html">Zvicër</a>.</li>
 30. <li><a href="/about/team.html">Emër dhe funksion për drejtuesit
 31. tanë</a>.</li>
 32. <li>Raporte rreth veprimtarish të organizmit gjenden te raportet
 33. tanë vjetorë: <a href="/news/2017/news-20170109-01.html">2016</a>, <a href="/news/2016/news-20160224-01.html">2015</a>, <a href="/news/2014/news-20141218-02.html">2014</a>, <a
 34. href="/news/2012/report-2012.html">2012</a>, dhe <a
 35. href="/donate/letter-2011.html">2011</a>. Veç tyre, lidhur me veprimtarinë tonë
 36. raportojmë edhe në <a
 37. href="/news/news.html">lajmet e përgjithshme</a>, <a
 38. href="/news/newsletter.html">buletinet mujore</a>, the <a
 39. href="/about/legal/legal.html">proces-verbalet nga asambletë
 40. e përgjithshme</a>, si edhe në <a href="/contact/community.html">listat
 41. tona të postimeve</a>.</li>
 42. <li>Se sa nëpunës punësojmë dhe se sa punojnë ata, gjendet te <a
 43. href="/about/team.html">faqja jonë mbi ekipin</a>.</li>
 44. <li><a href="/about/funds/funds.html">Të dhëna se si i shpenzojmë
 45. paratë</a>.</li>
 46. <li>Lidhje ligjore me organizma të tjerë: Kemi <a
 47. href="/associates/associates.html">organizma shok</a> dhe
 48. <a href="/about/fsfnetwork.html">organizma simotër
 49. në botë, por nuk jemi të lidhur me ta nga pikëpamja ligjore</a>.</li>
 50. <li>Emrat e njësive ligjore që kanë dhuruar më shumë se 10% të buxhetit
 51. tonë vjetor i tregojmë te <a href="/donate/thankgnus.html">faqja mbi dhuruesit tanë</a>.
 52. Persona që dhurojmë më shumë se 10% të buxhetit tonë vjetor shfaqen me emër
 53. vetëm nëse pajtohen me këtë, përndryshe i tregojmë si “dhurim anonim nga persona
 54. privatë”.</li>
 55. </ol>
 56. </body>
 57. <timestamp>$Date: 2015-01-26 14:29:49 +0100 (Mon, 26 Jan 2015) $ $Author: paul $</timestamp>
 58. </html>
 59. <!--
 60. Local Variables: ***
 61. mode: xml ***
 62. End: ***
 63. -->