Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

printable.nb.xhtml 1.3KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Informasjonsmateriell til utskrift</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Informasjonsmateriell til utskrift</h1>
 8. <h2>Brosjyre</h2>
 9. <dynamic-content type="folder">
 10. <text id="online">Nettversjonen</text>
 11. <text id="pdf-F">A3 PDF-versjon med grafikk (til å bli printet ut på et
 12. tosidig, vanlig papir og brettet i to). En nedskalert tosidig utskrift
 13. på A4-papir, brettet i to blir en fin 4-siders A5 brosjyre.</text>
 14. <text id="pdf-G">A4 PDF-versjon med grafikk (til å bli printet ut på
 15. vanlig papir, to sider)</text>
 16. <text id="pdf-0">A4 PDF-versjon uten grafikk (til å bli printet ut på
 17. forhåndsprintet papir, to sider)</text>
 18. </dynamic-content>
 19. <h2>Flygeblad</h2>
 20. <dynamic-content type="leaflet">
 21. <text id="online">Nettversjonen</text>
 22. <text id="pdf-G">PDF-versjon med grafikk (til å bli printet ut
 23. på vanlig papir)</text>
 24. <text id="pdf-0">PDF-versjon uten grafikk (til å bli printet ut
 25. på forhåndsprintet papir)</text>
 26. <text id="moreinfo">Mer informasjon</text>
 27. </dynamic-content>
 28. </body>
 29. <translator>Cato Auestad</translator>
 30. <timestamp>$Date $Author</timestamp>
 31. </html>
 32. <!--
 33. Local Variables: ***
 34. mode: xml ***
 35. End: ***
 36. -->