Acerca de

Esta iniciativa orixinouse co Fellowship da Free Software Foundation Europe (FSFE). Se ten calquera dúbida, por favor contacte con nos: contact (at) pdfreaders (dot) org.

Se vostede desexa aprender máis acerca do Software Libre ou dos Estándares Abertos, os seguintes links axudarano:

Acerca da FSFE

The Free Software Foundation Europe (FSFE) A Free Software Foundation Europe(FSFE) é unha organización sen ánimo de lucro e non gubernamental activa en moitos paises Europeos , envolta en moitas actividades globales.O acceso ao software determina a participación na sociedade dixital. Para garantizar unha participación igualitaria na era da información, así como a libre competitividade,a Free Software Foundation Europe(FSFE) busca e está dedicada a promover o Software Libre, definindo as liberdades de uso,estudo,modificación e copia. Fundada en 2001, creando conciencia da sua problemática,securizando o Software Libre, política e legalmente, e dando á xente a liberdade para apoiar e desenvolver Software Libre, a FSFE fai destas, a suas principais motivacións