Om

Om FSFE

Selvopfattelse

Free Software Foundation Europe (FSFE) ser sig selv som europæere fra forskellige kulturer med et fælles mål om samarbejde på tværs af kulturer samt udvikling af en fælles samarbejdskultur fra et regionalt til et globalt niveau.

Vi er en nonprofit- og ikke-regeringsafhænging organisation og netværk, som selv er en del af et globalt netværk af personer med fælles mål og visioner. Vi repræsenterer ingen andre end os selv og vores arbejde. Vi er defineret af vores fælles arbejde og dedikation til frihed i alle aspekter ved det digitale samfund.

Med fri software-fællesskabet, som vokser hurtigere fra dag til dag, bliver det mere vigtigt at holde visionen om fri software sund, stabil og levende. I nogle sitationer, med forøget politisk interesse for vores problemstillinger, giver det også en lyst til at udforske dem af personlig særinteresse, uanset de mellem- og længerevarende følger.

Derfor er den centrale komponent i vores arbejde, at holde fri softwares juridiske, politiske og sociale fundament stærkt, sikkert og frit for særinteresser. Det kræver en dyb forståelse af fri software og relaterede problemstillinger. Først og fremmest kræver det, at man primært forpligter sig til en langtidsholdbar vision.

Vi forstår, at det nogle gange betyder, at man er nødt til at acceptere kortids- eller endda halvlange ulemper, for at kunne forblive tro over for vores pricipper, hvilket kan være svært at kommunikere videre og endda lejlighedsvist upopulært.

Principper

Vi er stærkt dedikerede til pricipperne vedrørende demokrati, transparens, pluralisme, sammenhæng, pålidelighed og fokus.

I lyset af de betydelige juridiske forpligtelser og behovet for at forblive beslutsom, selv under vanskelige forhold, er vores struktur opbygget med det formål at implementere de ovennævnte principper så godt som muligt.

Strukturelt overblik

Frivilligt arbejde og bidrag er det fundament, som alt hviler på. Der er forskellige niveauer af medvirken; der er primært tale om en personlig beslutning.

Alle er velkomne til lejlighedsvist, jævnligt eller bestandigt at deltage i Free Software Foundation Europes (FSFE) aktiviteter og gøre dem til ens egne.

Hvis man ønsker at blive en del af Free Software Foundation Europe, kan man melde sig ind i et af vores hold - enten geografisk eller efter interesse - og tage ansvar for, arbejde og agere i FSFE's navn.

De landebaserede hold er generelt koordineret af medlemmer af foreningen (se herunder), som er ansvarlig for disse lande. De andre hold er enten koordineret af medlemmer af foreningen, medlemmer af holdet eller af en tilknyttet organisation (se herunder).

Ønsker man at blive en del af Free Software Foundation Europe, men uden at have tid til at arbejde, kan man også vælge at donere til FSFE eller blive fellow i FSFE.

Hvis din forening har mål, som svarer til dem Free Software Foundation Europe har, og ønsker at etablere et formelt samarbejde, kan den blive en FSFE-tilknyttet organisation, og dermed en del af FSFE-netværket.

Free Software Foundation Europes skelet er den formelt og jurdisk etablerede forening med sine afdelinger i medlemslandene. Medlemskab af denne forening kræver et meget højt engagement, målt på års dedikation og ansvaret for at vægte konsensus over personlig holdning.

FSFE-foreningen er fundamentalt demokratisk. Alle dele af FSFE - medlemmer af foreningen, medlemmer af holdene, såvel som fellows og medlemmer af tilknyttede organisationer - er velkomne til aktivt at deltage i beslutningsprocessen.

Medlemmer af foreningen foreslås normalt af medlemmer af holdene og de tilknyttede organisationer fra deres lande. De godkendes dernæst af FSFE-foreningen generalforsamling.

Selv om frivillige bidrag i form af arbejde og ressourcer er grundlaget for vores arbejde, er vi opmærksomme på at nogle af disse opgaver ikke kan udføres som deltidsaktiviteter og derfor kræver fuldtidsarbejde.

Almindelige ansatte ved Free Software Foundation Europe har kun udførerrollen og bliver ikke del af den generelle beslutningsproces.

Enhver beslutning om ansættelse/lån skal i sidste ende godkendes af generalforsamlingen blandt foreningen medlemmer.

Hovedkriteriet for disse beslutninger er Free Software Foundation Europes behov i form af succesrig bestræbelse på at opfylde dens mål. Hvis det overhovedet er muligt, prøver vi at ansætte en person til hver stilling, som allerede har udført arbejdet ulønnet - enten inden for FSFE's struktur eller uden for - fordi viden, dedikation og initiativ er dyder i FSFE.

Ideelt vil det give nogen mulighed for at udelukkende at hellige sig en opgave, der allerede var vigtig nok for dem til at bidrage med mange af vedkommendes tilgængelige ressourcer.

Beslutningsprocesser

Personerne i Free Software Foundation Europe tror på konsensus. Vi forsøger altid at basere vores arbejde på konsensus - og nogle gange kompromis - blandt vores aktive medlemmer.

Desuden mener vi, at det nogle gange er nødvendigt at træffe hurtige og resolutte beslutninger. Af den grund har vi etableret FSFE-foreningen og dens udvidede hovedbestyrelser på europæiske og nationale niveauer. De giver strukturer og procedurer at falde tilbage på, som besluttes, overvåges og kontrolleres gennem demokratiske processer.

Denne fremgangsmåde blev indført i vores søgen efter en struktur, som ville gøre transparens, pluralisme og deltagelse mulig, mens den på samme tid forblive så let som muligt.

Det sikrer, at alle dele af FSFE har mulighed for at deltage Medlemmer af foreningen, medlemmer af holdene og medlemmer af tilknyttede organisationer kan alle deltage. Dermed er det muligt for Free Software Foundation Europe at handle hurtigt, når det er nødvendigt, og beholde en stærk organisatorisk langtidsholdbar sammenhæng.

$Date$ $Author$