Ομάδα

Nicolas Jean

Επικοινωνία

Σχετικά με τον Nicolas

Μηχανικός Λογισμικού απόφοιτος από το INSA (National Institute for Applied Sciences) στη Rennes, το 2009. Ενδιαφέρεται για το Ελεύθερο Λογισμικό, τη Δικτυακή Ουδετερότητα και για πολιτικά θέματα, προσπαθώντας να ανακαλύψει πόσο μακριά ένας Μηχανικός Λογισμικού μπορεί να φτάσει με αυτά.

Περισσότερες πληροφορίες

$Date: 2010-07-14 15:34:59 +0100 (wed. 14 jul. 2010) $ $Author: Nicolas Jean $