Browse Source

Finnish translation updates, including the mission statement.

svn path=/trunk/; revision=31245
tags/stw2018
mirv 4 years ago
parent
commit
fdf2d9fe00
6 changed files with 120 additions and 53 deletions
 1. 9
  9
    about/about.fi.xhtml
 2. 42
  0
    about/mission.fi.xhtml
 3. 2
  1
    contribute/contribute.fi.xhtml
 4. 9
  0
    index.fi.xhtml
 5. 15
  22
    press/press.fi.xhtml
 6. 43
  21
    work.fi.xhtml

+ 9
- 9
about/about.fi.xhtml View File

@@ -9,18 +9,18 @@
9 9
 
10 10
   <div id="introduction">
11 11
 
12
+   <!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
12 13
    <p>
13
-    Free Software Foundation Europe on omistautunut vapaiden ohjelmistojen
14
-    edistämiselle ja työskentelee <strong>vapauksien</strong> eteen
15
-    kasvavassa digitaalisessa yhteiskunnassa.
14
+    Free Software Foundation Europe on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa 
15
+    käyttäjiä hallitsemaan teknologiaa.
16 16
    </p>
17 17
    
18 18
    <p>
19
-    Pääsy ohjelmistoihin määrää, ketkä voivat osallistua digitaaliseen 
20
-    yhteiskuntaan. Vapaudet <a href="/about/basics/freesoftware.html">
21
-    käyttää, tutkia, jakaa ja parantaa</a> ohjelmistoja mahdollistavat 
22
-    <strong>tasa-arvoisen</strong> osallistumisen ja ovat erittäin 
23
-    tärkeitä.
19
+    Ohjelmistot ovat läsnä kaikkialla elämässämme. On tärkeää, että teknologia 
20
+    antaa mahdollisuuksia rajoitusten sijaan. <a href="/about/basics/freesoftware.html">
21
+    Vapaat ohjelmistot</a> antavat kaikille mahdollisuuden käyttää, tutkia, jakaa 
22
+    ja parantaa ohjelmistoja. Nämä tukevat muita perustavanlaatuisia oikeuksia kuten 
23
+    sanan- ja lehdistönvapautta sekä yksityisyyttä.
24 24
    </p>
25 25
   </div>
26 26
 
@@ -74,7 +74,7 @@
74 74
    </li>
75 75
 
76 76
    <li>
77
-    <h3><a href="/donate/donate.html">Lahjoitukset</a></h3>
77
+     <h3><a href="/donate/donate.html">Lahjoitukset</a></h3>
78 78
     <p>
79 79
      Olemme riippuvaisia lahjoituksista kyetäksemme puhumaan 
80 80
      riippumattomasti vapaiden ohjelmistojen puolesta. Katso myös 

+ 42
- 0
about/mission.fi.xhtml View File

@@ -0,0 +1,42 @@
1
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2
+<html>
3
+ <head>
4
+  <title>Free Software Foundation Europe's Mission</title>
5
+ </head>
6
+
7
+ <body>
8
+		<p id="category"><a href="/about/">About</a></p>
9
+  <h1>FSFE's mission</h1>
10
+  
11
+  <div id="introduction">
12
+   <p>
13
+    Free Software Foundation Europe on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa 
14
+    käyttäjiä hallitsemaan teknologiaa.
15
+   </p>
16
+  </div>
17
+
18
+   <p>
19
+    Ohjelmistot ovat läsnä kaikkialla elämässämme. On tärkeää, että teknologia 
20
+    antaa mahdollisuuksia rajoitusten sijaan. 
21
+    Vapaat ohjelmistot antavat kaikille mahdollisuuden käyttää, tutkia, jakaa 
22
+    ja parantaa ohjelmistoja. Nämä tukevat muita perustavanlaatuisia oikeuksia kuten 
23
+    sanan- ja lehdistönvapautta sekä yksityisyyttä.
24
+   </p>
25
+
26
+  <p>Free Software Foundation Europe:</p>
27
+
28
+  <ul>
29
+   <li>auttaa yksityishenkilöitä ja järjestöjä ymmärtämään, kuinka vapaat ohjelmistot lisäävät vapautta, läpinäkyvyyttä ja itsemääräämisoikeuksia</li>
30
+   <li>parantaa käyttäjien oikeuksia poistamalla vapaiden ohjelmistojen käyttöönoton esteitä</li>
31
+   <li>kannustaa ihmisiä käyttämään ja kehittämään vapaita ohjelmistoja</li>
32
+   <li>tarjoaa kaikille voimavaroja vapaiden ohjelmistojen jatkuvaan edistämiseen Euroopassa.</li>
33
+  </ul>
34
+    
35
+ </body>
36
+ <followup>join</followup>
37
+</html>
38
+<!--
39
+Local Variables: ***
40
+mode: xml ***
41
+End: ***
42
+-->

+ 2
- 1
contribute/contribute.fi.xhtml View File

@@ -23,7 +23,8 @@
23 23
     <h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Jaa sanaa</a></h3>
24 24
     <p>
25 25
      Jaa esitteitä, tarroja ja julisteita tuttavillesi, kollegoillesi tai 
26
-     julkisissa tapahtumissa. Voit myös käyttää grafiikoitamme verkossa.
26
+     julkisissa tapahtumissa. Voit myös käyttää grafiikoitamme 
27
+     verkossa.
27 28
     </p>
28 29
    </li>
29 30
 

+ 9
- 0
index.fi.xhtml View File

@@ -51,10 +51,19 @@
51 51
 
52 52
     <all-events />
53 53
    </div>
54
+
55
+   <div id="shop-promo" class="section">
56
+     <img src="/graphics/tshirt-promo.jpg" alt="" />
57
+
58
+     <a class="big-donate" href="/order/order.html#ref-frontpage">Shop</a>
59
+   </div>
60
+
54 61
   </div>
55 62
  </body>
56 63
 
64
+ <!--Do not translate this ↓-->
57 65
  <followup>join</followup>
66
+
58 67
  <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
59 68
 </html> 
60 69
 <!--

+ 15
- 22
press/press.fi.xhtml View File

@@ -28,30 +28,23 @@
28 28
 
29 29
  <div id="introduction">
30 30
 
31
-<p>
32
-   FSFE uskoo, että pääsy ohjelmistoihin määrää, ketkä voivat 
33
-   osallistua digitaaliseen yhteiskuntaan. Vapaudet 
34
-   <a href="/about/basics/freesoftware.html">käyttää, kopioida, muokata ja jakaa</a>
35
-   ohjelmistoja mahdollistavat tasa-arvoisen osallistumisen 
36
-   informaatioaikaan.
37
-  </p></div>
31
+   <!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
32
+   <p>Free Software Foundation Europe on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa 
33
+   käyttäjiä hallitsemaan teknologiaa.
38 34
 
39
-  <p>
40
-   Free Software Foundation Europe (FSFE) on voittoa tavoittelematon, 
41
-   <a href="/contact/local.html">useissa Euroopan maissa</a> aktiivisesti 
42
-   toimiva ja kansainväliseen toimintaan osallistuva järjestö. 
43
-   Pääsy ohjelmistoihin määrittää digitaaliseen yhteiskuntaan 
44
-   osallistumisen: tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet ja kilpailun 
45
-   vapaus ovat Free Software Foundation Europen tavoitteita. Tavoitteet 
46
-   saavuttaakseen FSFE on omistautunut edistämään vapaita ohjelmistoja, 
47
-   jotka määritellään käytön, tutkimisen, muokkaamisen ja kopioimisen 
48
-   vapauksien kautta. Vuonna 2001 perustetulle FSFE:lle keskeisiä 
49
-   asioita ovat olleet tietoisuuden lisääminen näistä asioista, 
50
-   vapaiden ohjelmistojen turvaaminen poliittisesti ja juridisesti sekä 
51
-   vapauksien tarjoaminen ihmisille tukemalla vapaiden ohjelmistojen 
52
-   kehittäjiä.
53
-  </p>
35
+    Ohjelmistot ovat läsnä kaikkialla elämässämme. On tärkeää, että teknologia 
36
+    antaa mahdollisuuksia rajoitusten sijaan. 
37
+    Vapaat ohjelmistot antavat kaikille mahdollisuuden käyttää, tutkia, jakaa 
38
+    ja parantaa ohjelmistoja. Nämä tukevat muita perustavanlaatuisia oikeuksia kuten 
39
+    sanan- ja lehdistönvapautta sekä yksityisyyttä.</p>
40
+
41
+  </div>
54 42
 
43
+ <p>Free Software Foundation Europe auttaa yksityishenkilöitä ja järjestöjä ymmärtämään, 
44
+ kuinka vapaat ohjelmistot lisäävät vapautta, läpinäkyvyyttä ja itsemääräämisoikeuksia. 
45
+ Parannamme käyttäjien oikeuksia poistamalla vapaiden ohjelmistojen käyttöönoton esteitä, 
46
+ kannustamme ihmisiä käyttämään ja kehittämään vapaita ohjelmistoja sekä tarjoamme kaikille 
47
+ voimavaroja vapaiden ohjelmistojen jatkuvaan edistämiseen Euroopassa.</p>
55 48
 
56 49
   <div class="grid-50-50">
57 50
    <div class="box first">

+ 43
- 21
work.fi.xhtml View File

@@ -9,19 +9,30 @@
9 9
   <h1 class="heading">Työmme</h1>
10 10
   <div id="introduction">
11 11
 
12
-<p>
13
-   Free Software Foundation Europe on voittoa tavoittelematon 
14
-   kansalaisjärjestö, joka työskentelee vapaiden ohjelmistojen 
15
-   ja avoimien standardien ymmärryksen lisäämiseksi politiikassa, 
16
-   liike-elämässä, juridisesti ja laajemmin yhteiskunnallisesti.
17
-   Alempana kerromme lisää työstämme ja meneillään olevista <a
18
-    href="/campaigns/campaigns.html">kampanjoistamme</a>.
19
-   </p>
12
+   <!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
13
+  <p>Free Software Foundation Europe auttaa yksityishenkilöitä ja järjestöjä ymmärtämään, 
14
+ kuinka vapaat ohjelmistot lisäävät vapautta, läpinäkyvyyttä ja itsemääräämisoikeuksia. 
15
+ Parannamme käyttäjien oikeuksia poistamalla vapaiden ohjelmistojen käyttöönoton esteitä, 
16
+ kannustamme ihmisiä käyttämään ja kehittämään vapaita ohjelmistoja sekä tarjoamme kaikille 
17
+ voimavaroja vapaiden ohjelmistojen jatkuvaan edistämiseen Euroopassa.</p>
18
+    
20 19
   </div>
21 20
 
22 21
   
23 22
   <ul id="priorities" class="subheadings">
24 23
    <li>
24
+    <h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Policy</a></h3>
25
+    <p>
26
+     We work with policy makers and public bodies in Europe to enhance the
27
+     rights of Free Software users and developers and to abolish barriers
28
+     to Free Software.
29
+    </p>
30
+    <ul>
31
+      <li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Our policy goals for 2014-2019</a></li>
32
+    </ul>
33
+   </li>
34
+
35
+   <li>
25 36
     <h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Juridiikka</a></h3> 
26 37
     <p>
27 38
   Lainopillinen tiimimme kerää ja jakaa tietoa vapaiden ohjelmistojen 
@@ -61,7 +72,18 @@
61 72
      Software solutions.
62 73
     </p>
63 74
    </li>
64
-   
75
+ 
76
+   <li>
77
+	<h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Public
78
+	procurement</a></h3>
79
+	<p>
80
+	 Free Software is a perfect fit for the public sector. It brings
81
+	 efficiency to government, transparency to citizens, and competition to
82
+	 business. FSFE works with public bodies throughout Europe to improve
83
+	 public IT procurement and open up opportunities for Free Software.
84
+	</p>
85
+   </li>
86
+   
65 87
    <li>
66 88
     <h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Software patents in Europe</a></h3>
67 89
     <p>
@@ -98,28 +120,28 @@
98 120
      spirit of education in a democratic environment.
99 121
     </p>
100 122
    </li>
123
+
101 124
    <li>
102
-    <h3><a href="/activities/un/un.html">United Nations</a></h3>
125
+    <h3><a href="/activities/un/un.html">United Nations &amp; WIPO</a></h3>
103 126
     <p>
104
-	 FSFE has been active at the United Nations level since
105
-	 2002, helping to create a free and equitable global information society. We are 
106
-	 currently active in the following areas:
127
+	 FSFE has been active at the United Nations level since 2002,
128
+	 helping to create a free and equitable global information
129
+	 society. We hold observer status at the <a
130
+	 href="/activities/wipo/wipo.html">World Intellectual
131
+	 Property Organization</a>.
107 132
 	</p>
108
-    
109
-    <ul>
110
-	    <li><a href="/activities/wipo/wipo.html">World Intellectual Property Organization</a></li>
111
-	    <li><a href="/activities/policy/igf/igf.html">Internet Governance Forum</a></li>
112
-	    
113
-    </ul>
114 133
    </li>
115
-     </ul>
116
-
117 134
  
135
+
136
+
118 137
   <p style="clear: both;">
119 138
    The Free Software Foundation Europe has worked on many other issues and
120 139
    campaigns. See our <a href="/campaigns/finished.html">Finished And
121 140
     Discontinued Projects</a> for details of what we've achieved.
122 141
   </p>
142
+
143
+  </ul>
144
+
123 145
  </body>
124 146
 
125 147
  <timestamp>$Date: 2010-01-14 14:08:10 +0100 (jeu. 14 janv. 2010) $ $Author: ato $</timestamp>

Loading…
Cancel
Save