Browse Source

Finnish translation updates, including the mission statement.

svn path=/trunk/; revision=31245
tags/stw2018
mirv 4 years ago
parent
commit
fdf2d9fe00
6 changed files with 120 additions and 53 deletions
 1. 9
  9
    about/about.fi.xhtml
 2. 42
  0
    about/mission.fi.xhtml
 3. 2
  1
    contribute/contribute.fi.xhtml
 4. 9
  0
    index.fi.xhtml
 5. 15
  22
    press/press.fi.xhtml
 6. 43
  21
    work.fi.xhtml

+ 9
- 9
about/about.fi.xhtml View File

@@ -9,18 +9,18 @@

<div id="introduction">

<!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>
Free Software Foundation Europe on omistautunut vapaiden ohjelmistojen
edistämiselle ja työskentelee <strong>vapauksien</strong> eteen
kasvavassa digitaalisessa yhteiskunnassa.
Free Software Foundation Europe on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa
käyttäjiä hallitsemaan teknologiaa.
</p>
<p>
Pääsy ohjelmistoihin määrää, ketkä voivat osallistua digitaaliseen
yhteiskuntaan. Vapaudet <a href="/about/basics/freesoftware.html">
käyttää, tutkia, jakaa ja parantaa</a> ohjelmistoja mahdollistavat
<strong>tasa-arvoisen</strong> osallistumisen ja ovat erittäin
tärkeitä.
Ohjelmistot ovat läsnä kaikkialla elämässämme. On tärkeää, että teknologia
antaa mahdollisuuksia rajoitusten sijaan. <a href="/about/basics/freesoftware.html">
Vapaat ohjelmistot</a> antavat kaikille mahdollisuuden käyttää, tutkia, jakaa
ja parantaa ohjelmistoja. Nämä tukevat muita perustavanlaatuisia oikeuksia kuten
sanan- ja lehdistönvapautta sekä yksityisyyttä.
</p>
</div>

@@ -74,7 +74,7 @@
</li>

<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Lahjoitukset</a></h3>
<h3><a href="/donate/donate.html">Lahjoitukset</a></h3>
<p>
Olemme riippuvaisia lahjoituksista kyetäksemme puhumaan
riippumattomasti vapaiden ohjelmistojen puolesta. Katso myös

+ 42
- 0
about/mission.fi.xhtml View File

@@ -0,0 +1,42 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>Free Software Foundation Europe's Mission</title>
</head>

<body>
<p id="category"><a href="/about/">About</a></p>
<h1>FSFE's mission</h1>
<div id="introduction">
<p>
Free Software Foundation Europe on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa
käyttäjiä hallitsemaan teknologiaa.
</p>
</div>

<p>
Ohjelmistot ovat läsnä kaikkialla elämässämme. On tärkeää, että teknologia
antaa mahdollisuuksia rajoitusten sijaan.
Vapaat ohjelmistot antavat kaikille mahdollisuuden käyttää, tutkia, jakaa
ja parantaa ohjelmistoja. Nämä tukevat muita perustavanlaatuisia oikeuksia kuten
sanan- ja lehdistönvapautta sekä yksityisyyttä.
</p>

<p>Free Software Foundation Europe:</p>

<ul>
<li>auttaa yksityishenkilöitä ja järjestöjä ymmärtämään, kuinka vapaat ohjelmistot lisäävät vapautta, läpinäkyvyyttä ja itsemääräämisoikeuksia</li>
<li>parantaa käyttäjien oikeuksia poistamalla vapaiden ohjelmistojen käyttöönoton esteitä</li>
<li>kannustaa ihmisiä käyttämään ja kehittämään vapaita ohjelmistoja</li>
<li>tarjoaa kaikille voimavaroja vapaiden ohjelmistojen jatkuvaan edistämiseen Euroopassa.</li>
</ul>
</body>
<followup>join</followup>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 2
- 1
contribute/contribute.fi.xhtml View File

@@ -23,7 +23,8 @@
<h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Jaa sanaa</a></h3>
<p>
Jaa esitteitä, tarroja ja julisteita tuttavillesi, kollegoillesi tai
julkisissa tapahtumissa. Voit myös käyttää grafiikoitamme verkossa.
julkisissa tapahtumissa. Voit myös käyttää grafiikoitamme
verkossa.
</p>
</li>


+ 9
- 0
index.fi.xhtml View File

@@ -51,10 +51,19 @@

<all-events />
</div>

<div id="shop-promo" class="section">
<img src="/graphics/tshirt-promo.jpg" alt="" />

<a class="big-donate" href="/order/order.html#ref-frontpage">Shop</a>
</div>

</div>
</body>

<!--Do not translate this ↓-->
<followup>join</followup>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--

+ 15
- 22
press/press.fi.xhtml View File

@@ -28,30 +28,23 @@

<div id="introduction">

<p>
FSFE uskoo, että pääsy ohjelmistoihin määrää, ketkä voivat
osallistua digitaaliseen yhteiskuntaan. Vapaudet
<a href="/about/basics/freesoftware.html">käyttää, kopioida, muokata ja jakaa</a>
ohjelmistoja mahdollistavat tasa-arvoisen osallistumisen
informaatioaikaan.
</p></div>
<!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
<p>Free Software Foundation Europe on hyväntekeväisyysjärjestö, joka auttaa
käyttäjiä hallitsemaan teknologiaa.

<p>
Free Software Foundation Europe (FSFE) on voittoa tavoittelematon,
<a href="/contact/local.html">useissa Euroopan maissa</a> aktiivisesti
toimiva ja kansainväliseen toimintaan osallistuva järjestö.
Pääsy ohjelmistoihin määrittää digitaaliseen yhteiskuntaan
osallistumisen: tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet ja kilpailun
vapaus ovat Free Software Foundation Europen tavoitteita. Tavoitteet
saavuttaakseen FSFE on omistautunut edistämään vapaita ohjelmistoja,
jotka määritellään käytön, tutkimisen, muokkaamisen ja kopioimisen
vapauksien kautta. Vuonna 2001 perustetulle FSFE:lle keskeisiä
asioita ovat olleet tietoisuuden lisääminen näistä asioista,
vapaiden ohjelmistojen turvaaminen poliittisesti ja juridisesti sekä
vapauksien tarjoaminen ihmisille tukemalla vapaiden ohjelmistojen
kehittäjiä.
</p>
Ohjelmistot ovat läsnä kaikkialla elämässämme. On tärkeää, että teknologia
antaa mahdollisuuksia rajoitusten sijaan.
Vapaat ohjelmistot antavat kaikille mahdollisuuden käyttää, tutkia, jakaa
ja parantaa ohjelmistoja. Nämä tukevat muita perustavanlaatuisia oikeuksia kuten
sanan- ja lehdistönvapautta sekä yksityisyyttä.</p>

</div>

<p>Free Software Foundation Europe auttaa yksityishenkilöitä ja järjestöjä ymmärtämään,
kuinka vapaat ohjelmistot lisäävät vapautta, läpinäkyvyyttä ja itsemääräämisoikeuksia.
Parannamme käyttäjien oikeuksia poistamalla vapaiden ohjelmistojen käyttöönoton esteitä,
kannustamme ihmisiä käyttämään ja kehittämään vapaita ohjelmistoja sekä tarjoamme kaikille
voimavaroja vapaiden ohjelmistojen jatkuvaan edistämiseen Euroopassa.</p>

<div class="grid-50-50">
<div class="box first">

+ 43
- 21
work.fi.xhtml View File

@@ -9,18 +9,29 @@
<h1 class="heading">Työmme</h1>
<div id="introduction">

<p>
Free Software Foundation Europe on voittoa tavoittelematon
kansalaisjärjestö, joka työskentelee vapaiden ohjelmistojen
ja avoimien standardien ymmärryksen lisäämiseksi politiikassa,
liike-elämässä, juridisesti ja laajemmin yhteiskunnallisesti.
Alempana kerromme lisää työstämme ja meneillään olevista <a
href="/campaigns/campaigns.html">kampanjoistamme</a>.
</p>
<!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
<p>Free Software Foundation Europe auttaa yksityishenkilöitä ja järjestöjä ymmärtämään,
kuinka vapaat ohjelmistot lisäävät vapautta, läpinäkyvyyttä ja itsemääräämisoikeuksia.
Parannamme käyttäjien oikeuksia poistamalla vapaiden ohjelmistojen käyttöönoton esteitä,
kannustamme ihmisiä käyttämään ja kehittämään vapaita ohjelmistoja sekä tarjoamme kaikille
voimavaroja vapaiden ohjelmistojen jatkuvaan edistämiseen Euroopassa.</p>
</div>

<ul id="priorities" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Policy</a></h3>
<p>
We work with policy makers and public bodies in Europe to enhance the
rights of Free Software users and developers and to abolish barriers
to Free Software.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Our policy goals for 2014-2019</a></li>
</ul>
</li>

<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Juridiikka</a></h3>
<p>
@@ -61,7 +72,18 @@
Software solutions.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Public
procurement</a></h3>
<p>
Free Software is a perfect fit for the public sector. It brings
efficiency to government, transparency to citizens, and competition to
business. FSFE works with public bodies throughout Europe to improve
public IT procurement and open up opportunities for Free Software.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Software patents in Europe</a></h3>
<p>
@@ -98,28 +120,28 @@
spirit of education in a democratic environment.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/activities/un/un.html">United Nations</a></h3>
<h3><a href="/activities/un/un.html">United Nations &amp; WIPO</a></h3>
<p>
FSFE has been active at the United Nations level since
2002, helping to create a free and equitable global information society. We are
currently active in the following areas:
FSFE has been active at the United Nations level since 2002,
helping to create a free and equitable global information
society. We hold observer status at the <a
href="/activities/wipo/wipo.html">World Intellectual
Property Organization</a>.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/wipo/wipo.html">World Intellectual Property Organization</a></li>
<li><a href="/activities/policy/igf/igf.html">Internet Governance Forum</a></li>
</ul>
</li>
</ul><p style="clear: both;">
The Free Software Foundation Europe has worked on many other issues and
campaigns. See our <a href="/campaigns/finished.html">Finished And
Discontinued Projects</a> for details of what we've achieved.
</p>

</ul>

</body>

<timestamp>$Date: 2010-01-14 14:08:10 +0100 (jeu. 14 janv. 2010) $ $Author: ato $</timestamp>

Loading…
Cancel
Save