Przeglądaj źródła

Updating wording of translation

svn path=/trunk/; revision=23784
tags/stw2018
kaare 7 lat temu
rodzic
commit
fc9382ff11
1 zmienionych plików z 17 dodań i 18 usunięć
  1. 17
    18
      documents/whyfs-howto.da.xhtml

+ 17
- 18
documents/whyfs-howto.da.xhtml Wyświetl plik

@@ -24,24 +24,23 @@ lignende, som folk kan placeres p
<h3>Deltagelse</h3>

<p>Kampagnen er åben. Alle virksomheder kan deltage og vi er glade for alle,
der ønsker at deltage. Selvfølgelig betyder deltagelse og
The campaign is open. Every company can participate and we are glad
about everyone wanting to join. Of course participating and being
listed (other than simply supporting) in the campaign means that your
company should be using the term &quot;Free Software&quot; on its web
pages and publications. </p>

<p>If you decide to participate and provide us with an URL, we can
make your company name a link. But since the FSFE will not link
to sites promoting proprietary software, we need you to tell us that
this URL will never lead people to proprietary software.</p>

<h3>Contact</h3>

<p>If you wish to participate or provide artworks please send mail to
<a href="mailto:web@fsfeurope.org">web@fsfeurope.org</a>. For general
questions about the campaign, please contact <a
href="mailto:team@fsfeurope.org">team@fsfeurope.org</a>.</p>
der ønsker at deltage. Selvfølgelig betyder deltagelse samt det faktum at din
bliver anført (ud over blot at støtte) som deltager i kampagnen, at den bør
benytte udtrykket &quot;Free Software&quot;, eller på dansk &quot;fri
software&quot;, på sine websider og i tryksager.</p>

<p>Hvis du beslutter dig for at deltage og oplyser en URL til os, så kan vi
oprette et link fra dit virksomhedsnavn. Men da FSFE ikke linker til websteder,
der reklamerer for proprietær software, skal du tilkendegive over for os, at den
pågældende URL aldrig nogensinde vil føre folk til proprietær software.</p>

<h3>Kontakt</h3>

<p>Hvis du ønsker at deltage eller stille grafik til rådighed, så send en
engelsksproget mail til
<a href="mailto:web@fsfeurope.org">web@fsfeurope.org</a>. For generelle
spørgsmål om kampagnen, kontakt
<a href="mailto:team@fsfeurope.org">team@fsfeurope.org</a> på engelsk.</p>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz