Преглед на файлове

I'm no longer fellowship rep

svn path=/trunk/; revision=26149
tags/stw2018
hugo преди 6 години
родител
ревизия
ea2e8d4366
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      about/people/people.en.xml

+ 1
- 1
about/people/people.en.xml Целия файл

@@ -322,7 +322,7 @@
<name>Hugo Roy</name>
<country>FR</country>
<function country="FR">coordinator/m</function>
<function>fellowship-representative/m</function>
<function project="ftf">deputy/m</function>
<email>hugo (at) fsfe (dot) org</email>
<link>/about/roy/roy.html</link>
<avatar>/about/roy/roy-avatar.jpg</avatar>

Loading…
Отказ
Запис