Przeglądaj źródła

added sources file to force use of germany.xsl for dynamic content

svn path=/branches/design/; revision=18725
tags/stw2018
samtuke 8 lat temu
rodzic
commit
e6b8769402

+ 1
- 0
about/germany/germany.sources Wyświetl plik

@@ -0,0 +1 @@
about/germany/germany:global

+ 5
- 0
about/people2/images/.directory Wyświetl plik

@@ -0,0 +1,5 @@
[Dolphin]
Timestamp=2010,12,9,12,57,43

[Settings]
ShowDotFiles=true

BIN
about/people2/images/bergius.jpg Wyświetl plik


BIN
about/people2/images/bowker.jpg Wyświetl plik


BIN
about/people2/images/bubestinger.jpg Wyświetl plik


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz