Преглед на файлове

added sources file to force use of germany.xsl for dynamic content

svn path=/branches/design/; revision=18725
tags/stw2018
samtuke преди 8 години
родител
ревизия
e6b8769402
променени са 5 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
 1. 1
  0
    about/germany/germany.sources
 2. 5
  0
    about/people2/images/.directory
 3. Двоични данни
    about/people2/images/bergius.jpg
 4. Двоични данни
    about/people2/images/bowker.jpg
 5. Двоични данни
    about/people2/images/bubestinger.jpg

+ 1
- 0
about/germany/germany.sources Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
about/germany/germany:global

+ 5
- 0
about/people2/images/.directory Целия файл

@@ -0,0 +1,5 @@
[Dolphin]
Timestamp=2010,12,9,12,57,43

[Settings]
ShowDotFiles=true

Двоични данни
about/people2/images/bergius.jpg Целия файл


Двоични данни
about/people2/images/bowker.jpg Целия файл


Двоични данни
about/people2/images/bubestinger.jpg Целия файл


Loading…
Отказ
Запис