Browse Source

more news added

svn path=/trunk/; revision=11494
tags/stw2018
hrabanek 11 years ago
parent
commit
e2d8b145dd
2 changed files with 17 additions and 2 deletions
  1. +3
    -2
      index.cs.xhtml
  2. +14
    -0
      news/nl/nl-200810.cs.xml

+ 3
- 2
index.cs.xhtml View File

@@ -1,12 +1,13 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Evropská Nadace pro Svobodný software</title>
<title>Evropská Nadace pro Svobodný software - FSFE</title>
</head>
<body>

<h1>Evropská Nadace pro Svobodný software</h1>
<h1>Free Software Foundation Europe</h1>

<h2 class="tagline centre">Evropská Nadace pro Svobodný software</h2>
<p>
Evropská Nadace pro Svobodný software (FSFE) je nezisková,
v některých zemích i charitativní organizace, která se věnuje

+ 14
- 0
news/nl/nl-200810.cs.xml View File

@@ -0,0 +1,14 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news type="newsletter" date="2008-12-02">
<title>Zpravodaj FSFE: Říjen</title>
<body>
Říjnem započala ve FSFE fáze plánování. Plánovali jsme
kampaně na příští rok i na nadcházející sváteční období.
Vedle interních diskuzí jsme se ptali i komunity na představu,
kdy se zúčastnit některých událostí a kdy konat setkání Společenství.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2008q4/000221.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save