Browse Source

NL translation of "About FSFE" (#728)

tags/stw2018
André Ockers 6 months ago
parent
commit
e1cb682153
1 changed files with 80 additions and 73 deletions
 1. 80
  73
    about/principles.nl.xhtml

+ 80
- 73
about/principles.nl.xhtml View File

@@ -1,111 +1,118 @@
1 1
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 2
 
3
-<html>
4
- <head>
5
-	<title>Over Free Software Foundation Europe - FSFE</title>
6
-	<meta content="Meer informatie over FSFE, inclusief principes, besluitvorming en structuur." name="description" /> 
7
- 	<meta content="samenwerking tussen culturen digitale samenleving vrijheid politiek belang democratie transparantie pluralisme consistentie betrouwbaarheid focus zelfbeeld principes besluitvorming structuur consensus compromis" /> 
8
- </head>
9
- <body>
3
+  <html>
4
+   <head>
5
+      <title>Over Free Software Foundation Europe - FSFE</title>
6
+      <meta content="Meer informatie over FSFE, inclusief principes, besluitvorming en structuur." name="description" /> 
7
+       <meta content="samenwerking tussen culturen digitale samenleving vrijheid politiek belang democratie transparantie pluralisme consistentie betrouwbaarheid focus zelfbeeld principes besluitvorming structuur consensus compromis" /> 
8
+   </head>
9
+   <body>
10 10
 
11
-  <p id="category"><a href="/about/about.html">Over ons</a></p>
12
-  <h1>Over de FSFE</h1>
11
+    <p id="category"><a href="/about/about.html">Over ons</a></p>
12
+    <h1>Over FSFE</h1>
13 13
 
14 14
 
15
-  <h2>Zelfbeeld</h2>
15
+    <h2>Zelfbeeld</h2>
16 16
 
17
-<p>Wij, de mensen van de <a href="http://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> 
18
-(FSFE) zien onszelf als Europeanen uit verschillende culturen met als gedeeld doel samenwerking tussen culturen en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke cultuur van samenwerking van regionaal tot wereldwijd niveau.</p>
17
+  <p>
18
+Wij, de mensen van de <a href="http://fsfe.org">Free Software Foundation Europe</a> 
19
+  (FSFE), zien onszelf als Europeanen uit verschillende culturen met als gedeeld doel samenwerking tussen culturen en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke cultuur van samenwerking van regionaal tot wereldwijd niveau.</p>
19 20
 
20 21
 <p>Wij vormen een niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk en netwerk dat op haar beurt deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk van mensen met dezelfde doelen en visies. Wij vertegenwoordigen alleen onszelf en ons werk. Wat ons definieert is ons gemeenschappelijke werk en onze toewijding aan vrijheid in alle aspecten van de digitale samenleving.</p>
21 22
 
22 23
 <p>Terwijl de Vrije Software-gemeenschap steeds sneller groeit wordt het belangrijker om de visie 
23
-van Vrije Software gezond, solide en levend te houden. In sommige gevallen leidt politieke interesse 
24
-in onze zaak tot het verlangen om deze te exploiteren voor persoonlijke belangen, ongeacht de 
25
-effecten op middellange en lange termijn.</p>
24
+  van Vrije Software gezond, solide en levend te houden. In sommige gevallen leidt politieke interesse 
25
+  in onze zaak tot het verlangen om deze te exploiteren voor persoonlijke belangen, ongeacht de 
26
+  effecten op middellange en lange termijn.</p>
26 27
 
27
-<p>Daarom is het belangrijkste deel van ons werk het sterk, veilig en vrij van belangen houden van de juridische, politieke en sociale basis van Vrije Software. Dit vereist een diep begrip van Vrije Software en gerelateerde uitdagingen. Boven alles vereist dit toewijding aan de langetermijnvisie.</p>
28
+  <p>Daarom is het belangrijkste deel van ons werk het sterk, veilig en vrij van belangen houden van de juridische, politieke en sociale basis van Vrije Software. Dit vereist een diep begrip van Vrije Software en gerelateerde uitdagingen. Boven alles vereist dit toewijding aan de langetermijnvisie.</p>
28 29
 
29
-<p>Wij begrijpen dat dit soms betekent dat we nadelen op de korte en middellange termijn zullen 
30
-moeten accepteren om trouw te kunnen blijven aan onze principes. Dit zal soms moeilijk zijn om uit te 
31
-leggen en af en toe zelfs onpopulair zijn.</p>
30
+ <p>Wij begrijpen dat dit soms betekent dat we nadelen op de korte en middellange termijn zullen 
31
+  moeten accepteren om trouw te kunnen blijven aan onze principes. Dit zal soms moeilijk zijn om te communiceren en af en toe zelfs onpopulair zijn.</p>
32 32
 
33
-<h3>Principes</h3>
33
+
34
+  <h3>Principes</h3>
34 35
 
35 36
 <p>Wij voelen ons sterk toegewijd aan de principes van democratie, transparantie, pluralisme, 
36
-consistentie, betrouwbaarheid en doelgerichtheid.</p>
37
+  consistentie, betrouwbaarheid en doelgerichtheid.</p>
38
+
39
+<p>In het licht van substantiële juridische verantwoordelijkheden en de behoefte om zelfs in 
40
+  moeilijke tijden besluitvaardig te blijven heeft onze structuur als doel om deze principes zo goed 
41
+  mogelijk te implementeren.</p>
37 42
 
38
-<p>Met het oog op substantiële juridische verantwoordelijkheden en de behoefte om zelfs in 
39
-moeilijke tijden besluitvaardig te blijven heeft onze structuur als doel om deze principes zo goed 
40
-mogelijk te implementeren.</p>
41 43
 
42
-<h3>Overzicht van onze structuur</h3>
44
+  <h3>Overzicht van onze structuur</h3>
43 45
 
44 46
 <p>Vrijwilligerswerk en financiële bijdragen zijn het fundament waarop alles rust. Er zijn 
45
-verschillende niveaus van betrokkenheid. Het niveau van de betrokkenheid is uiteindelijk een 
46
-persoonlijke beslissing.</p>
47
+  verschillende niveaus van betrokkenheid. Het niveau van de betrokkenheid is uiteindelijk een 
48
+  persoonlijke beslissing.</p>
49
+
50
+  <p>Iedereen is welkom om af en toe, regelmatig of permanent deel te nemen aan de activiteiten 
51
+  van de Free Software Foundation Europe (FSFE) en deze eigen te maken.</p>
52
+
53
+<p>Als u deel wilt nemen aan de Free Software Foundation Europe dan kunt u zich aansluiten bij 
54
+  één van onze (op geografische locatie of op doel gebaseerde) teams en verantwoordelijkheid 
55
+  nemen om te werken en te handelen in naam van de FSFE.</p>
56
+
57
+  <p>De op land gebaseerde teams worden over het algemeen gecoördineerd door de leden van een 
58
+  associatie (zie hieronder) die verantwoordelijk zijn voor deze landen. De andere teams worden 
59
+  ofwel gecoördineerd door leden van de associatie, leden van de teams of leden van een 
60
+  geassocieerde organisatie (zie hieronder).</p>
61
+
62
+ <p>Als u wilt deelnemen aan de Free Software Foundation Europe maar niet de tijd heeft om te 
63
+  werken dan kunt u er ook voor kiezen om <a href="/donate/donate.html">te doneren aan de 
64
+  FSFE</a> of een <a href="http://fellowship.fsfe.org">fellow</a> van de FSFE te worden.</p>
65
+
66
+  <p>Als uw associatie vergelijkbare doelen nastreeft als die van de FSFE en u formele 
67
+  samenwerking wenst dan kan het een <a href="/associates/">geassocieerde organisatie</a> van 
68
+  de FSFE worden, en dus deel van het FSFE netwerk.</p>
69
+
70
+
71
+  <p>Het raamwerk van de Vrije Software Foundation Europe is de formeel en juridisch vastgestelde 
72
+  <a href="/about/legal/">associatie</a>. Het lidmaatschap van deze associatie vereist de hoogste toewijding en wordt gemeten in jaren toewijding en de verantwoordelijkheid om langetermijnconsensus te plaatsen boven persoonlijke mening.</p>
47 73
 
48
-<p>Iedereen is welkom om af en toe, regelmatig of permanent deel te nemen aan de activiteiten 
49
-van de Free Software Foundation Europe (FSFE) en deel te nemen aan haar activiteiten.</p>
50 74
 
51
-<p>Als u deel wilt nemen aan de Free Software Foundation Europe, dan kunt u zich aansluiten bij 
52
-een van onze (op geografische locatie of op doel gebaseerde) teams en verantwoordelijkheid 
53
-nemen om te werken en te handelen in naam van de FSFE.</p>
75
+  <p>De FSFE-associatie is fundamenteel democratisch. Alle delen van de FSFE (leden van de 
76
+  associatie, leden van de teams, <a href="http://fellowship.fsfe.org">fellows</a> en leden van
77
+  geassocieerde organisaties) zijn welkom om actief deel te nemen in het besluitvormingsproces voor de gebieden waarin zij werken of waaraan zij participeren.</p>
54 78
 
55
-<p>De op land gebaseerde teams worden over het algemeen gecoördineerd door de leden van een 
56
-associatie (zie hieronder) die verantwoordelijk zijn voor deze landen. De andere teams worden 
57
-ofwel gecoördineerd door leden van de associatie, leden van de teams of leden van een 
58
-geassocieerde organisatie (zie hieronder).</p>
79
+  <p>Het zijn meestal de leden van de teams die de leden van de associatie voorstellen, of zij doen het zelf. De algemene vergadering van de FSFE keurt hen dan goed.</p>
59 80
 
60
-<p>Als u wilt deelnemen aan de Free Software Foundation Europe maar niet de tijd heeft om te 
61
-werken dan kunt u er ook voor kiezen om <a href="/donate/donate.html">te doneren aan de 
62
-FSFE</a> of een <a href="http://fellowship.fsfe.org">fellow</a> van de FSFE te worden.</p>
63 81
 
64
-<p>Als uw associatie vergelijkbare doelen nastreeft als die van de FSFE en u formele 
65
-samenwerking wenst dan kan het een <a href="/associates/">geassocieerde organisatie</a> van 
66
-de FSFE worden, en dus deel van het FSFE netwerk.</p>
82
+  <p>Hoewel vrijwillige bijdragen in termen van werk en hulpbronnen de basis van ons werk vormen erkennen we dat een deel van deze taken niet als deeltijdwerk kan worden uitgevoerd en daarom vereist dat het in de vorm van voltijdwerk plaatsvindt.</p>
67 83
 
68
-<p>Het raamwerk van de Vrije Software Foundation Europe is de formeel en juridisch vastgestelde 
69
-<a href="/about/legal/">associatie</a>. Het lidmaatschap van deze associatie vereist de hoogste toewijding en wordt gemeten in jaren toewijding en de verantwoordelijkheid om langetermijn consensus te plaatsen boven persoonlijke mening.</p>
84
+  <p>Werknemers van de associatie worden aan de hoogste standaard gehouden en nemen vaak moeilijke taken op zich, zoals coördinatie van onze activiteiten, dat moeilijk te doen zou zijn als vrijwilliger.</p>
70 85
 
71
-<p>
72
-De FSFE-associatie is fundamenteel democratisch. Alle delen van de FSFE (leden van de 
73
-associatie, leden van de teams, <a href="http://fellowship.fsfe.org">fellows</a> en leden van
74
-geassocieerde organisaties) zijn welkom om actief deel te nemen in het besluitvormingsproces voor de gebieden waarin zij werken of waaraan zij participeren.</p>
86
+  <p>Het belangrijkste criterium voor indienstneming zijn de behoeften van de FSFE als het gaat 
87
+  om het succesvol najagen van haar doelen. Als het mogelijk is proberen we voor iedere vacature 
88
+  een persoon in te huren die dat werk al (binnen of buiten de 
89
+  FSFE-structuur) onbetaald heeft gedaan. Kennis, toewijding en het nemen van initiatief behoren tot de kernwaarden van 
90
+  de FSFE.</p>
75 91
 
76
-<p>Het zijn meestal de leden van de teams die de leden van de associatie voorstellen, of zij doen het zelf. De algemene vergadering van de FSFE keurt hen dan goed.</p>
92
+  <p>In het ideale geval mag iemand zichzelf volledig wijden aan een taak waaraan zij of hij al veel heeft bijgedragen.</p>
77 93
 
78
-<p>Hoewel vrijwillige bijdragen in termen van werk en hulpbronnen de basis van ons werk vormen erkennen we dat een deel van deze taken niet als deeltijdwerk kan worden uitgevoerd en daarom vereist dat het n de vorm van voltijdwerk gebeurt.</p>
79 94
 
80
-<p>Werknemers van de associatie worden aan de hoogste standaard gehouden en nemen vaak moeilijke taken op zich zoals coördinatie van onze activiteiten, dat moeilijk te doen zou zijn als vrijwilliger.</p>
81 95
 
82
-<p>Het belangrijkste criterium voor indienstneming zijn de behoeften van de FSFE als het gaat 
83
-om het succesvol najagen van haar doelen. Als het mogelijk is proberen we voor iedere vacature 
84
-een persoon in te huren die dat werk al onbetaald heeft gedaan (binnen of buiten de 
85
-FSFE-structuur). Kennis, toewijding en het nemen van initiatief behoren tot de kernwaarden van 
86
-de FSFE.</p>
96
+  <h3>Besluitvormingsproces</h3> 
87 97
 
88
-<p>In het ideale geval mag iemand zichzelf volledig wijden aan een taak waar zij of hij zelf al veel 
89
-aan heeft bijgedragen.</p>
98
+  <p>De mensen van de Free Software Foundation Europe geloven in consensus. We geloven ook dat het af en toe noodzakelijk is om snel en besluitvaardig te handelen. Onze werkgroepen, zowel de geografische als de doelgerichte groepen, worden aangemoedigd om te handelen binnen hun gebied. De FSFE-associatie heeft ook een uitvoerende raad die snel kan handelen en waarvan de samenstelling wordt bepaald, gevolgd en gecontroleerd door stemmen van de leden.</p>
90 99
 
91
-<h3>Besluitvormingsproces</h3> 
92 100
 
93
-<p>De mensen van de Free Software Foundation Europe geloven in consensus. We geloven ook dat het af en toe noodzakelijk is om snel en besluitvaardig te handelen. Onze werkgroepen, zowel de geografische als de doelgerichte groepen, worden aangemoedigd om te handelen binnen hun gebied. De FSFE-associatie heeft ook een uitvoerende raad die snel kan handelen en waarvan de samenstelling wordt bepaald, gevolgd en gecontroleerd door stemmen van de leden.</p>
101
+  <p>Voor deze aanpak is gekozen omdat deze structuur transparantie, pluralisme en deelname 
102
+  mogelijk maken en tegelijkertijd zo licht mogelijk is. Dit moedigt deelnemers aan onze werkgroepen ook aan om autonoom te handelen en op zoek te gaan naar participatie in de teams die handelen in hun interessegebieden.</p>
94 103
 
95
-<p>Voor deze aanpak is gekozen omdat deze structuur transparantie, pluralisme en deelname 
96
-mogelijk maken en tegelijkertijd zo licht mogelijk is. Dit moedigt ook deelnemers aan onze werkgroepen aan om autonoom te handelen en op zoek te gaan naar participatie in de teams die handelen in hun interessegebieden.</p>
104
+  <p>Het verzekert de mogelijkheid tot participatie door alle delen van FSFE en maakt mogelijk dat de Free
105
+  Software Foundation Europe snel kan handelen als dat nodig is en een sterke organisationele consistentie op lange termijn kan handhaven.</p>
97 106
 
98
-<p>Het verzekert de mogelijkheid tot participatie door alle delen van FSFE en maakt mogelijk dat de Free
99
-Software Foundation Europe snel kan handelen als dat nodig is en een sterke organisationele consistentie op lange termijn kan handhaven.</p>
100 107
 
101 108
 
102
- </body>
109
+   </body>
103 110
 
104
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
105
-<translator>André Ockers</translator>
106
-</html>
107
-<!--
108
-Local Variables: ***
109
-mode: xml ***
110
-End: ***
111
--->
111
+   <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
112
+  <translator>André Ockers</translator>
113
+  </html>
114
+  <!--
115
+  Local Variables: ***
116
+  mode: xml ***
117
+  End: ***
118
+  -->

Loading…
Cancel
Save