Browse Source

adding translation for those pages, as part of reviving sq translation for fsfe site

svn path=/trunk/; revision=24888
tags/stw2018
guest-Besnik_b 7 years ago
parent
commit
e1b324cc06

+ 48
- 0
support/portal.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,48 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>Portal përkrahjeje - FSFE</title>
</head>

<body>
<h1>Ju faleminderit për përkrahjen tuaj!</h1>
<div id="introduction" class="support_page">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>
<p id="support_portal_loading">Po ngarkohet..</p>
<div id="support_portal">
<p>Tungjatjeta, <firstname/> <lastname/></p>
<p>Adresa juaj <email/> u konfirmua më <confirmed/>.</p>
<p>Ju falënderojmë për përkrahjen tuaj ndaj <a href="http://fsfe.org/">FSFE-së</a>!</p>

<h2>Doni të kontribuoni më tepër?</h2>

<p>Nëse dëshironi të kontribuoni më tepër se sa thjesht regjistrimi si përkrahës, mundeni gjithashtu:</p>
<ul>
<li><a href="http://fsfe.org/news/newsletter">Të paktoheni te buletini i FSFE-së</a></li>
<li><a href="http://fsfe.org/contact/community">Të merrni pjesë te lista postimesh rreth temash që ju interesojnë</a></li>
<li><a href="http://fsfe.org/contact/local">Të takoheni me ekipin e vendit tuaj</a></li>
<li><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Të bëheni pjesë e programit Fellowship</a></li>
<li><a href="http://fsfe.org/donate/">Të dhuroni për FSFE-në</a></li>
</ul>

<p><a href="http://fsfe.org/contribute/">Shihni krejt mundësitë për dhënie kontributi</a></p>
</div>

<support-portal-javascript/>
</div>
</body>

<timestamp>$Date: 2012-08-30 14:53:43 +0300 (to, 30 elo 2012) $ $Author: besnik $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 85
- 0
support/support.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,85 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>Përkrahje - FSFE</title>
</head>

<body>
<h1>Përkrahni FSFE-në</h1>
<div id="introduction" class="support_page">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>
<!-- These wordings are delicate. Please discuss any ideas at web@ before making any changes! -->
<p>
Regjistrohuni që të tregoni se e keni për zemër Software-in e Lirë dhe se përkrahni <a href="/work">veprimtaritë e FSFE-së</a>.
</p>
<p>
Emrin tuaj nuk do ta bëjmë publik, publik bëjmë vetëm numrin gjithsej të përkrahësve.
Numri i përkrahësve të FSFE-së u tregon politikanëve në shkallë vendi dhe atyre në
shkallë BE-je se Software-i i Lirë është i rëndësishëm. Përkrahësit mundet gjithashtu
të marrin, me raste të dhëna të rëndësishme, e shumta tre herë në vit.
</p>

<div id="support_form">

<form method="post" action="support.php" class="support">
<p>
<label id="firstname">Emri
<input type="text" name="firstname" />
</label>
</p>
<p>
<label id="lastname">Mbiemri
<input type="text" name="lastname" />
</label>
</p>
<p>
<label id="email">E-mail (i domosdoshëm)
<input type="email" name="email" required="required" />
</label>
</p>
<p>
<label id="country">Vendi (i domosdoshëm)
<select name="country_code" required="required">
<option value="">Përzgjidhni..</option>
<optgroup label="Europë">
<country-list-europe/>
</optgroup>
<optgroup label="Kontinente të tjerë">
<country-list-other-continents/>
</optgroup>
</select>
</label>
</p>
<p id="support_robotfield">
<label id="rname">Nëse jeni robot, plotësoni këtë fushë
<input type="text" name="rname" />
</label>
</p>

<p><input type="submit" name="submit" value="Përkrah FSFE-në!" data-loading-text="Po dërgohen.."/></p>
<input type="hidden" name="ref_url" value="" />
<input type="hidden" name="ref_id" value="" />
<input type="hidden" name="lang" value="en" />
</form>

<p><em>Rregullat tonë të privatësisë janë të thjeshta: Të dhënat tuaja nuk do t'i ndajmë kurrë me këdo jashtë FSFE-së. Pikë.</em></p>

</div>

<support-form-javascript/>
</div>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 15
- 0
support/template-email-confirm.sq.inc View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?php
// This is the contents of the e-mail sent to a new signup

$subject = 'Ripohoni adresën tuaj e-mail';

$message = '
Ju faleminderit që demonstroni përkrahjen tuaj për FSFE-në!

Ju lutemi, ripohoni adresën tuaj e-mail duke hapur faqen
http://fsfe.org/support/portal.sq?'. $secret .'

Ju faleminderit!
';

?>

+ 22
- 0
support/template-email-exists.sq.inc View File

@@ -0,0 +1,22 @@
<?php
// This is the contents of the e-mail sent to a signup whos the e-mail was
// already found in the supporter database.

$subject = 'Faleminderit që përkrahni FSFE-në';

$message = '
Faleminderit që demonstroni përkrahjen tuaj për FSFE-në!

Sidoqoftë, kjo adresë e-mail është regjistruar tashmë më herët.

Ju lutemi, shihni hollësitë duke hapur faqen
http://fsfe.org/support/portal.sq?'. $secret_from_db .'

Mbani parasysh që kjo URL është personale. Mund ta përdorni
që të hyni te hollësitë tuaja si përkrahës kurdo që dëshironi,
dhe nuk ka fjalëkalim shtesë që ta mbani mend.

Ju faleminderit!
';

?>

+ 9
- 0
support/template-thankyou.sq.inc View File

@@ -0,0 +1,9 @@
<?php
// This is the HTML contents shown after user submitted the support form

echo '
<p>Ju faleminderit që demonstroni përkrahjen tuaj për FSFE-në!</p>
<p>Te e-mail-i juaj është dërguar një mesazh konfirmimi '. $_POST['email'] .'</p>
';

?>

Loading…
Cancel
Save