Ver código fonte

Updating and adding sq translations

tags/stw2018
Besnik Bleta 1 ano atrás
pai
commit
d47f372e0b

+ 0
- 1
about/mission.sq.xhtml Ver arquivo

@@ -8,7 +8,6 @@
<p id="category"><a href="/about/">Mbi</a></p>
<h1>Misioni i FSFE-së</h1>


<div id="introduction">
<p>Free Software Foundation Europe është një organizëm jofitimprurës që fuqizon përdoruesit të kontrollojnë teknologjinë.</p>
</div>

+ 20
- 12
about/transparency-commitment.sq.xhtml Ver arquivo

@@ -8,7 +8,13 @@

<body>
<p id="category"><a href="/about/">Rreth</a></p>
<h1>Përkushtim Ndaj Transparencës - FSFE</h1>
<h1>Përkushtim Ndaj Transparencës</h1>

<div class="captioned right" style="max-width: 250; width: 23%">
<a href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">
<img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Logo from Transparent Civil Society" width="100%"/>
</a>
</div>

<p id="introduction">Përmes nismës <a
href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">“shoqëri
@@ -23,38 +29,40 @@
të dhëna mbi synimet konkrete dhe <a
href="/about/principles.html">si duam t’i arrijmë ato</a>.</li>

<li>Data dhe hollësi të tjera prej vërtetimit të fundit nga autoritetet financiare
se jemi të përjashtuar nga taksat <a
href="/donate/germany.html">në Gjermani</a>. Përfitojmë përjashtim nga
taksat edhe në <a href="/donate/netherlands.html">Holandë</a>, dhe <a
<li>Data dhe hollësi të tjera prej vërtetimit të fundit nga autoritetet financiare
se jemi të përjashtuar nga taksat për shkak të statusit si organizëm jofitimprurës <a
href="/donate/germany.html">në Gjermani</a>. We also hold that tax-deductible status in <a href="/donate/netherlands.html">Holandë</a>,
dhe <a
href="/donate/switzerland.html">Zvicër</a>.</li>

<li><a href="/about/team.html">Emër dhe funksion për drejtuesit
tanë</a>.</li>

<li>Raporte rreth veprimtarish të organizmit gjenden te raportet
tanë vjetorë: <a href="/news/2016/news-20160224-01.html">2015</a>, <a href="/news/2014/news-20141218-02.html">2014</a>, <a
tanë vjetorë: <a href="/news/2017/news-20170109-01.html">2016</a>, <a href="/news/2016/news-20160224-01.html">2015</a>, <a href="/news/2014/news-20141218-02.html">2014</a>, <a
href="/news/2012/report-2012.html">2012</a>, dhe <a
href="/donate/letter-2011.html">2011</a>. Veç tyre, raportojmë edhe në <a
href="/donate/letter-2011.html">2011</a>. Veç tyre, lidhur me veprimtarinë tonë
raportojmë edhe në <a
href="/news/news.html">lajmet e përgjithshme</a>, <a
href="/news/newsletter.html">buletinet mujore</a>, the <a
href="/about/legal/legal.html">proces-verbalet nga asambletë
e përgjithshme</a>, si edhe në <a href="/contact/community.html">listat
tona të postimeve</a>.</li>
tona të postimeve</a>.</li>

<li>Se sa nëpunës punësojmë dhe se sa punojnë ata gjendet edhe te <a
<li>Se sa nëpunës punësojmë dhe se sa punojnë ata, gjendet te <a
href="/about/team.html">faqja jonë mbi ekipin</a>.</li>

<li><a href="/about/funds/funds.html">Të dhëna se si i shpenzojmë
paratë</a>.</li>

<li>Lidhje ligjore me organizma të tjerë: <a
href="/about/fsfnetwork.html">Kemi organizma simotër
<li>Lidhje ligjore me organizma të tjerë: Kemi <a
href="/associates/associates.html">organizma shok</a> dhe
<a href="/about/fsfnetwork.html">organizma simotër
në botë, por nuk jemi të lidhur me ta nga pikëpamja ligjore</a>.</li>

<li>Emrat e njësive ligjore që kanë dhuruar më shumë se 10% të buxhetit
tonë vjetor i tregojmë te <a href="/donate/thankgnus.html">faqja mbi dhuruesit tanë</a>.
Persona që dhurojmë më shumë se 10% të buxhetit tonë vjetor tregohen me emër
Persona që dhurojmë më shumë se 10% të buxhetit tonë vjetor shfaqen me emër
vetëm nëse pajtohen me këtë, përndryshe i tregojmë si “dhurim anonim nga persona
privatë”.</li>


+ 262
- 135
campaigns/android/liberate.sq.xhtml Ver arquivo

@@ -2,187 +2,305 @@

<html>
<head>
<title>Çlironi Pajisjen tuaj - Çlironi Androidin Tuaj! - FSFE</title>
<title>Çlironi Pajisjen tuaj - Çlironi Android-in Tuaj! - FSFE</title>
<meta content="Mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe aplikacione të lira" name="description" />
<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />

<link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Androidin Tuaj</a></p>
<p id="category"><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Android-in Tuaj</a></p>

<h1>Çlironi Pajisjen Tuaj!</h1>
<div id="introduction">
<div class="image" id="hello-free-droid">
<img src="/campaigns/android/robot.png" alt="Robot Android i Çliruar" />
</div>
<p>
Edhe pse në pjesën dërrmuese Android-i është Software i Lirë, pajisjet zakonisht vijnë me software pronësor dhe shërbime që i pengojnë njerëzit t’i përdorin në rrugë të pavarur dhe autonome.
Çlirojeni pajisjen tuaj Android: mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe me aplikacione të lira!
Edhe pse në pjesën dërrmuese Android-i është Software i Lirë, pajisjet
zakonisht vijnë me software pronësor dhe shërbime që i pengojnë njerëzit
t’i përdorin në rrugë të pavarur dhe autonome. Çlirojeni pajisjen tuaj
Android: mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një
sistem operativ të lirë dhe me aplikacione të lira!
</p>
</div>
<h2 id="OS">Sisteme Operative</h2>
<p>
Një sistem operativ është një koleksion programesh që ju bëjnë të mundur
përdorimin e telefonit tuaj dhe xhirimin e aplikacioneve në të. Edhe pse Android <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html">në pjesën dërrmuese
është i lirë</a>, mjaft telefona shiten me përbërës pronësorë dhe shtesa. Disa telefona
kanë gjithashtu <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Booting#Boot_loader">ngarkues nisjeje</a>
të kyçur, çka ju pengon të instaloni dhe nisni sisteme të tjerë operativë.
Nëse doni të blini një telefon Android, sigurohuni që ngarkuesi i nisjes të
mund <a
href="http://wiki.cyanogenmod.com/?search=&quot;unlock+bootloader&quot;">të shkyçet</a>.
Në disa pajisje mund të shkyçet vetëm me trike të mençura dhe prodhuesit priren ta deklarojnë të pavlefshme garancinë në rast se zhbllokoni ngarkuesin e nisjes te pajisjet e tyre. Por, sipas Direktivës Europiane 1999/44/CE, thjesht fakti se ndryshuat ose ndërruat software-in e pajisjes suaj, nuk është arsye e mjaftueshme për ta bërë të pavlefshme garancinë tuaj. Për më tepër informacion, <a href="http://piana.eu/root" title="Does rooting your phone invalidate its warranty?">shihni blogun e Karlo Pianës</a>. Ka gjithashtu kompani
që i shesin pajisjet e tyre me ngarkues të pabllokuar nisjeje ose
që furnizojnë mjetet për ta zhbllokuar atë. Përtej kësaj, është ide e mirë
të shihet nëse ka versione të lirë të Android-it <a
href="http://www.cyanogenmod.com/devices">që mbulojnë pajisjen</a>.
</p>
<h3 id="Replicant">Replicant OS</h3>
<p>
<a href="http://replicant.us/">Replicant</a> është një shpërndarje
Android që është 100% Software i Lirë. Xhiron vetëm në <a
href="http://replicant.us/supported-phones/">numër shumë të kufizuar pajisjesh</a>.
Nëse keni një nga këto pajisje, atëherë këtë duhet të zgjidhni.
</p>
<h3 id="CyanogenMod">CyanogenMod</h3>
<div class="image right">
<img alt="CyanogenMod" src="/campaigns/android/cyanogenmod.png" />

<div id="subpages">
<div class="half">
<h3><a href="#Apps">Aplikacione Software i Lirë</a></h3>
<p>
Gjëja më e lehtë për fillestarët është t’ia fillojnë duke çliruar
aplikacione për celular. Ju paraqesim depo aplikacionesh posaçërisht për
Software-in e Lirë dhe disa aplikacione për përdorimet më të rëndomta, për
shembull, shkëmbim mesazhesh, shfletim, ose lojëra.
</p>
<div class="action"><a href="#Apps">Çlironi aplikacionet tuaja</a></div>
</div>
<div class="half last">
<h3><a href="#OS">Sisteme Operativë Software i Lirë</a></h3>
<p>
Shumica e sistemeve operative në telefonat që mund të blini s’janë të
lirë. Ata përmbajnë software pronësor të instaluar që më parë, i cili
i kufizon liritë tuaja dhe cenojnë privatësinë tuaj. Ndaj përdoruesit
e përparuar do të duhej të instalonin një sistem operativ për celular
që të jetë sa më i lirë që të mundet.
</p>
<div class="action"><a href="#OS">Çlironi OS-in tuaj</a></div>
</div>
</div>
<p>
<a href="http://www.cyanogenmod.com/">CyanogenMod</a> është shpërndarja
më popullore suplementare për Android. <a
href="http://www.cyanogenmod.com/devices">xhiron në mjaft telefona</a> dhe
ofron <a href="http://www.cyanogenmod.com/about/features">veçori</a>
që nuk gjenden te firmware-et e bazuara në Android-in zyrtar. Ai ofrohet
gjithashtu pa aplikacionet Google dhe ju jep më tepër liri mbi pajisjen tuaj.
CyanogenMod është Software i Lirë i krijuar nga një bashkësi aktive.
Që të arrijë të xhirojë në kaq shumë pajisje, ai përdor
<a href="https://github.com/CyanogenMod/android_device_semc_iyokan/blob/gingerbread/proprietary-files.txt">përudhësa pajisjesh dhe firmware jo të lirë</a> që
<a href="https://github.com/CyanogenMod/android_device_semc_iyokan/blob/gingerbread/extract-files.sh">sillen me pajisjen</a> dhe përfshihen në ROM.
</p>
<p>
Që të instaloni CyanogenMod-in, duhet zhbllokuar ngarkuesi i nisjeve
te pajisja juaj. Kjo <a
href="http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Main_Page">Wiki për
CyanogenMod-in</a> përmban udhëzime të hollësishme se si të instalohet.
</p>
<p>
Pas instalimit, telefoni juaj do të jetë i çliruar nga krejt ato aplikacione
pronësore të parainstaluara dhe nuk do të jetë më e nevojshme të lidhet
telefoni juaj me një llogari Google. Hiq disa përudhësa jo të lirë pajisjesh,
telefoni juaj do të xhironte vetëm Software të Lirë. Nëse keni dijeni
për aplikacione software-i jo të lirë shtuar te CyanogenMod, ju lutemi, <a
href="mailto:android&#64;lists.fsfe.org">na e bëni të ditur</a>!
</p>

<p>
Kemi grumbulluar ca të dhëna se si mund
<a href="/campaigns/android/help.html#OS">të ndihmoni për të siguruar që CyanogenMod të vazhdojë të jetë i lirë</a>
dhe se si të identifikohen dhe të hiqen pjesë jo të lira.
</p>


<h2 id="Apps">Aplikacionet</h2>

<p>
Për shumicën e njerëzve, <a href="https://market.android.com/">Google
Play Store</a> (i njohur më herët si tregu për Android) është burimi i vetëm ose kryesor
për aplikacione. Atje nuk as që nuk ju tregohet nëse një aplikacion është Software
i Lirë apo jo, lere pastaj mbi licencat e tij. Mjerisht, shumica e aplikacioneve prej këtij
tregu ose prej të tjerësh janë pronësorë. Edhe nëse instaloni një aplikacion Software
të Lirë, nuk ka arsye pse duhet besuar në dyorin e shkarkuar. Përdorimi i Google
Market-it lyp gjithashtu një llogari Google. Është e këshillueshme që të mos
përdoret fare ky treg.
</p>
Për shumicën e njerëzve, <a href="https://play.google.com/">Google
Play Store</a> është burimi i vetëm ose kryesor për aplikacione. Atje
as që nuk ju tregohet nëse një aplikacion është Software i Lirë apo jo,
lëre pastaj mbi licencat e tij. Mjerisht, shumica e aplikacioneve prej
këtij tregu, ose prej të tjerësh, janë pronësorë. Edhe nëse instaloni
një aplikacion Software të Lirë, nuk ka arsye pse duhet besuar në dyorin
e shkarkuar. Përdorimi i Google Play-it lyp gjithashtu një llogari Google,
dhe është vetë software pronësor. Është e këshillueshme që ky treg
të mos përdoret fare.</p>

<h3 id="F-Droid">F-Droid</h3>

<div class="image">
<div class="image left">
<img alt="F-Droid" src="/campaigns/android/f-droid.png" />
</div>

<p>
<a href="http://f-droid.org/">Nisma F-Droid</a> pat filluar
<a href="http://f-droid.org/">Nisma F-Droid</a> zuri fill që
të ndryshohej gjendja e trishtë e aplikacioneve Software i Lirë në
botën e Android-it. Ajo shërben për të ndërtuar një depo Software-i
të Lirë për Android që instalohet lehtë. Përmban një aplikacion klienti
botën e Android-it. Me të është krijuar një depo Software-i të Lirë
për Android që instalohet lehtë. Përmban një aplikacion klienti
Android që e bën të lehtë shfletimin për aplikacione Software-i të Lirë,
instalimin e tyre në pajisjen tuaj, dhe që ndjek përditësimet për to.
Kur ka të tilla, përfshin të dhëna se si të dhurohen para për autorët
e një aplikacionit.
Aplikacionet që ofrohen në F-Droid nuk përmbajnë kosto të fshehura,
janë të parrezikshme për fëmijët, dhe janë transparente rreth
<a href="https://f-droid.org/wiki/page/AntiFeatures">kundra-veçorish</a>
të mundshme.
</p>

<p>
Depoja F-Droid përmban hollësi mbi versione të shumta të secilit aplikacion.
Mund të krijoni dhe të shtoni lehtësisht depot tuaja. Por meqë nisma
është <a
href="https://gitorious.org/f-droid/fdroidserver">shumë aktive</a>,
me programim të decentralizuar dhe e hapur për bashkëveprim,
krijimi i depove të tilla vetjake nuk është vërtet i domosdoshëm.
Synimi i saj është të përfshihen krejt aplikacionet e dobishme Android që janë
Software i Lirë dhe të ndiqen përditësimet për to.
Depoja F-Droid përmban hollësi mbi versione të shumta të secilit
aplikacion. Mundeni edhe të krijoni dhe të shtoni lehtësisht depot tuaja.
Por meqë nisma është <a
href="https://gitlab.com/fdroid/">shumë aktive</a>, me programim
të decentralizuar dhe e hapur për bashkëveprim, krijimi i depove
të tilla vetjake s’është medoemos i domosdoshëm. Synimi i saj është
të përfshihen krejt aplikacionet e dobishme Android që janë Software
i Lirë dhe të ndiqen përditësimet për to.
</p>

<p>
Kemi grumbulluar disa të dhëna se si mund <a href="/campaigns/android/help.html#Apps">të ndihmoni te F-Droid</a>.
</p>

<h2 id="Sync">Njëkohësim i Të dhënave Tuaja</h2>
<h3 id="selection">Aplikacione të përzgjedhura për raste përdorimi të rëndomtë</h3>

<p>
Për fat të mirë, sot, jetojmë një një botë në të cilën mund të zgjedhim
mes aplikacionesh të ndryshme Software i Lirë për thuajse çfarëdo
nevojash përdoruesi. Kjo ndarje synon t’ju paraqesë një përzgjedhje
të vogël aplikacionesh që janë të përshtatshme për fillestarë. Pa
diskutim që kjo listë s’mund të jetë e përsosur për çdo individ.
Këshillojmë gjithashtu të hidhni një sy te <a
href="https://f-droid.org/packages/">depoja e plotë F-Droid</a> ose te
rekomandimet për aplikacione te <a href="https://prism-break.org/">Dalje
Nga PRISM-i</a>, <a
href="https://myshadow.org/">Unë dhe Hija Ime</a>, apo <a
href="https://securityinabox.org/">Siguria brenda në një Kuti</a>.
</p>

<h4 id="browser">Shfletim Web</h4>

<p>
Në F-Droid mund të gjeni mjaft shfletues web, për grupe të ndryshme
përdoruesish. Sipas gjasash, më i njohuri është <a
href="https://www.mozilla.org/firefox/mobile/">Firefox-i për Celular</a>
i Mozilla-s, që mund të merret te <a
href="https://f-droid.org/packages/de.marmaro.krt.ffupdater/">FFUpdater</a> ose
versionin GNU për të, <a
href="https://f-droid.org/packages/org.gnu.icecat/">IceCatMobile</a>.
Përdoruesit që parapëlqejnë aplikacione të peshës së lehtë dhe me
privatësinë në mendje, mund të duan të provojnë <a
href="https://f-droid.org/packages/org.mozilla.klar/">Firefox Klar</a>
(i njohur edhe si Firefox Focus).
</p>

<h4 id="email">Email</h4>

<p>
<a href="https://f-droid.org/packages/com.fsck.k9/">K-9 Mail</a>
u lejon përdoruesve të tij të shtojnë llogaritë shumta email dhe ofron
një gamë të gjerë mundësish. Ai mbulon gjithashtu integrim me aplikacione
fshehtëzimi, të tillë si <a
href="https://www.f-droid.org/packages/org.sufficientlysecure.keychain/">OpenKeychain</a>
dhe është në gjendje të lexojë mesazhe të fshehtëzuar me GnuPG.
</p>

<h4 id="im">Mesazhe të Atypëratyshëm</h4>

<p>
Gjendja e aplikacioneve Software i Lirë për shkëmbim të atypëratyshëm
mesazhesh është e ndërlikuar. Ndërkohë që ka zgjidhje 100% Software i Lirë,
të tilla si <a
href="https://f-droid.org/packages/eu.siacs.conversations/">Conversations</a> dhe Zom
(për XMPP/Jabber, përdoruesit e iOS-it mund të përdorin <a href="https://chatsecure.org/">ChatSecure</a>), <a
href="https://f-droid.org/packages/com.b44t.messenger/">Delta Chat</a>
(përmes email-i) ose <a href="https://f-droid.org/packages/im.vector.alpha/">Riot.im</a>
(përmes Matrix-i),sipas gjasash nuk do të jenë shumë të përhapur mes
shokëve tuaj, për shkak se shtrirja e përdorimit të tyre është relativisht
e vogël. Të tjera aplikacione janë plotësisht ose thuajse Software i Lirë,
por kanë kundra-veçori të tjera, të tilla si varësi nga shërbyes dhe
librari jo të lira, ose nuk lejojnë federim shërbyesish, për shembull <a
href="https://signal.org/">Signal-i</a> ose <a
href="https://wire.com/">Wire-i</a>. Ka një numër nismash për ta bërë
shkëmbimin e atypëratyshëm të mesazheve sa më të lirë, të sigurt,
të decentralizuar, dhe miqësor ndaj përdoruesit që të jetë e mundur, dhe
shpresojmë që në të ardhmen të jemi në gjendje të bëjmë rekomandime më
të qarta.
</p>

<h4 id="multimedia">Multimedia</h4>

<p>
Plot aplikacione Software i Lirë synojmë t’ju bëjnë të mundur të shijoni
audio dhe video në celularin tuaj. Aplikacione të njohur janë <a
href="https://f-droid.org/packages/org.schabi.newpipe/">NewPipe</a>,
një ndërfaqe e peshës së lehtë për YouTube-in, e cila sjell si shtesë
disa veçori unike, <a
href="https://www.videolan.org/vlc/download-android.html">VLC
Player</a> për video, ose <a
href="https://f-droid.org/packages/net.programmierecke.radiodroid2/">RadioDroid</a>
për dëgjimin e mijëra stacioneve radio
</p>

<h4 id="outdoors">Jashtë</h4>

<p>
Kur udhëtoni, telefoni juaj celular mund të jetë një ndihmësi juaj. <a
href="https://f-droid.org/packages/de.grobox.liberario/">Transportr</a>
di rrjetet e transportit publik për vende dhe qytete anembanë botës. <a
href="https://f-droid.org/packages/net.osmand.plus/">OsmAnd</a>
ju shërben harta të hollësishme <em>offline</em> dhe <em>online</em>
të vendit kudo qofshi në atë çast, dhe përfshin edhe udhëzime lëvizjeje
kur jeni me motoçikletë apo automjet.
</p>

<h4 id="games">Lojëra</h4>

<p>
F-Droid përmban lojëra të ndryshme për celular, për thuajse çfarëdo
shijesh. Për shembull, qeflijtë e <em>puzzle</em>-it mund të dëfrehen me <a
href="https://f-droid.org/packages/com.uberspot.a2048/">2048</a>
ndërkohë që fansat e <em>block sandbox</em>-it mund të luajnë <a
href="https://f-droid.org/packages/net.minetest.minetest/">Minetest</a>
vetëm ose në mënyrën me shumë lojtarë. Për fansat e 1010! ka një
<a
href="https://www.f-droid.org/packages/io.github.lonamiwebs.klooni/">1010!
Klooni</a>.
</p>


<h2 id="OS">Sisteme Operativë</h2>

<p>
Një sistem operativ është një koleksion programesh që ju bëjnë të mundur
përdorimin e telefonit tuaj dhe xhirimin e aplikacioneve në të. Edhe pse
Android është <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html">i lirë
në pjesën dërrmuese </a>, mjaft telefona shiten me përbërës pronësorë
dhe shtesa. Disa telefona kanë gjithashtu <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Booting">ngarkues nisjeje</a>
të kyçur, çka ju pengon të instaloni dhe nisni sisteme të tjerë operativë.
Nëse doni të blini një telefon Android, sigurohuni që ngarkuesi i nisjes të
mund <a
href="https://wiki.lineageos.org/devices/">të shkyçet</a>.</p>

<p>Në disa pajisje mund të shkyçet vetëm me marifete të mençura dhe
prodhuesit priren ta deklarojnë të pavlefshme garancinë në rast se
zhbllokoni ngarkuesin e nisjes te pajisjet e tyre. Por, sipas Direktivës
Europiane 1999/44/CE, thjesht fakti se ndryshuat ose ndërruat software-in
e pajisjes suaj, nuk është arsye e mjaftueshme për ta bërë të pavlefshme
garancinë tuaj. Për më tepër informacion,
<a href="/freesoftware/legal/flashingdevices.html" title="Does rooting your phone invalidate its warranty?">shihni
analizën e Carlo Piana-s dhe Matija Šuklje-s</a>. Ka gjithashtu kompani
që i shesin pajisjet e tyre me ngarkues të pabllokuar nisjeje ose që
furnizojnë mjetet për ta zhbllokuar atë. Përtej kësaj, është ide e mirë
të shihet nëse ka versione të lirë të Android-it <a
href="https://wiki.lineageos.org/devices/">që mbulojnë pajisjen tuaj</a>.
</p>

<h3 id="Replicant">Replicant</h3>

<div class="image left">
<img alt="Replicant" src="/campaigns/android/replicant.png" />
</div>

<p>
<a href="http://replicant.us/">Replicant</a> është një shpërndarje
Android që është 100% Software i Lirë. Ngaqë s’përdor ndonjë
përudhës jo të lirë, deri sot funksionon në një numër të kufizuar
pajisjesh.
</p>

<p>
Kur xhironi vetëm Software të Lirë dhe nuk bazoheni te shërbime jo të lira
rrjeti, të tilla si ato që ofron Google-i, mund të duket sikur humbët mundësinë
e njëkohësimit të kontakteve tuaja, kalendarit dhe të tjera të dhënave prej pajisjesh
tuaja të tjera. Për fat, ka plot Software të Lirë që e bën këtë punë:
Ju kërkojmë të ndihmoni Replicant-in të zgjerojë mbulimin e më shumë
pajisjeve. Mundeni <a
href="http://redmine.replicant.us/projects/replicant/issues">të kontribuoni
kod</a>, dhe <a
href="https://www.fsf.org/blogs/community/donate-to-replicant-and-support-free-software-on-mobile-devices">të dhuroni pajisje</a> për ekipin Replicant për qëllime testimi.
</p>

<ul>
<li>
<a href="http://acal.me/">ACal</a> njëkohëson librin e adresave dhe kalendarin tuaj
Android me shërbyes <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV">CalDAV</a>/<a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/CardDAV">CardDAV</a>, të tillë si
<a href="http://owncloud.org/">ownCloud</a>.
</li>
<li>
<a href="https://code.google.com/p/kolab-android/">kolab-android</a>
njëkohëson librin e adresave dhe kalendarin tuaj Android me dosje <a
href="http://www.kolab.org/">Kolab</a>/IMAP.
</li>
<li>
<a href="http://f-droid.org/repository/browse/?fdid=com.funambol.androidsync">Klienti Funambol Sync</a>
përdor SyncML-in për njëkohësim të kalendarit dhe librit tuaj të adresave me aplikacione të ndryshime.
</li>
<li>
<a
href="http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Howto:_Connect_to_Device_with_SSH">SSH
Daemon dropbear</a> është i parainstaluar në CyanogenMod dhe mund të përdoret
p.sh. për të xhiruar <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rsync">rsync-un</a>.
</li>
</ul>
<p>
Telefona me Replicant-in të parainstaluar ka të gatshëm prej <a href="https://tehnoetic.com/index.php?route=product/category&amp;path=59">Tehnoetic</a>
që një pjesë të fitimit ia kthen nismës Replicant.
</p>

<h3 id="LineagoeOS">LineageOS</h3>

<div class="image right">
<img alt="LineageOS" src="/campaigns/android/lineageos.png" />
</div>

<p>
<a href="https://lineageos.org/">LineageOS</a> është një version Android
të cilin mund ta përdorni pa llogari Google. Edhe pse është zakonisht më
i lirë se software-i që vjen me pajisjen tuaj, objektivi kryesor i tij
s’është liria. Edhe pse LineageOS funksionon me <a
href="https://wiki.lineageos.org/devices/">shumicën e pajisjeve
Android</a>, ai përdor <a
href="https://wiki.lineageos.org/devices/">përudhësa dhe <em>firmware</em>
jo të lirë</a> që sillen nga një element dhe përfshihen në ROM. LineageOS
është degëzimi më popullor i projektit të braktisur CyanogenMod.
</p>

<p>
LineageOS nuk përmban si parazgjedhje shërbime Google Play, çka i bën mirë
lirisë tuaj. Sidoqoftë, nëse vërtet keni nevojë për disa nga këto aplikacione
ose librari pronësore, mund të provoni sendërtimin Software të Lirë
<a href="https://microg.org/">microG</a> për disa prej tyre.
</p>

<p>
Kemi grumbulluar <a
href="https://fsfe.org/campaigns/android/help.html#OS">informacion</a>
se si mund të ndihmoni për të bërë të mundur që LineageOS dhe të tjerë
sisteme operativë të bëhen sa më të mirë që mundet, dhe se si
të identifikohen dhe të hiqen pjesë jo të lira.
</p>
</body>
<timestamp>$Date: 2012-02-17 15:16:09 +0100 (ven. 17 févr. 2012) $ $Author: hugo $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2012-02-17 15:16:09 +0100 (ven. 17 févr. 2012) $ $Author: hugo $</timestamp>
<legal type="cc-license">
<license>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</license>
<notice>Pjesë të kësaj faqeje janë
modifikime të bazuara në punë të krijuar dhe ndarë me të tjerët nga Google,
dhe që përdoren në përputhje me kushtet e përshkruara në lejen Creative Commons 3.0
Attribution License. Android-i është një shenjë tregtare e Google Inc.</notice>
<notice>Pjesë të kësaj faqeje janë modifikime të bazuara në punë të krijuar
dhe ndarë me të tjerët nga Google, dhe që përdoren në përputhje me kushtet
e përshkruara në licencën Creative Commons 3.0 Attribution License.
Android-i është një shenjë tregtare e Google Inc.</notice>
</legal>
</html>
<!--
@@ -190,3 +308,12 @@ Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

<!-- LocalWords: FSFE CalDAV CardDAV ownCloud baikal DAViCal SoGO
-->
<!-- LocalWords: Kolab MyKolab davmail PIM KDE Kontact pyCardDAV
-->
<!-- LocalWords: ACal DAVdroid dropbear rsync RSS NewsBlur ven févr
-->
<!-- LocalWords: hugo
-->

+ 6
- 3
contribute/contribute.sq.xhtml Ver arquivo

@@ -15,6 +15,11 @@
Ju lutemi, bëhuni pjesë e veprës sonë! Ka shumë rrugë për ta bërë këtë
dhe do të gjeni një që u shkon për shtat interesave dhe aftësive tuaja.
</p>
<p>
Nëse s’jeni të sigurt nga t’ia filloni ose doni të lidheni me
me bashkërenduesit tanë vullnetarë, mund të dërgoni një email te
<a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
</p>
</div>

<ul class="subheadings">
@@ -87,9 +92,7 @@
Mësoni si të punoni në një organizëm mbarë-europian që vepron në
shkallë ndërkombëtare. Teksa punojmë për lirinë e software-it, ne
trajtojmë përditë çështje shoqërore, politike dhe ligjore, dhe
kështu do të bëni edhe ju. Ofrojmë stazhe tre mujorë, si dhe <a
href="/contribute/traineeship.html">periudha stërvitore</a> më të gjata.
</p>
kështu do të bëni edhe ju. </p>
</li>
</ul>

+ 67
- 33
contribute/translators/translators.sq.xhtml Ver arquivo

@@ -4,41 +4,39 @@
<head>
<title>Informacion për Përkthyesit - FSFE</title>
</head>
<body>
<body class="article" id="translators">
<p id="category"><a href="/contribute/">Jepni Ndihmesë</a></p>
<h1>Përkthime</h1>

<p id="introduction">
<p id="introduction" class="p-summary">
Free Software Foundation Europe është një organizëm ndërkombëtar.
Synimi ynë është <strong>të mbërrijmë në sa më shumë njerëz të mundet</strong>
dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën
dhe përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur
këtë, dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të
jenë të përkthyer në shumë gjuhë.
dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën dhe
përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur këtë,
dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të jenë të përkthyer
në shumë gjuhë.
</p>

<p>
Një pjesë e madhe e përpjekjeve të përkthimit lidhet me faqet web,
veçanërisht faqet që përditësohen shpesh, të tilla si <a href="/">faqja
hyrëse</a>, <a href="/news/">faqja e lajmeve</a> dhe <a
href="/events/">faqja e veprimtarive</a>. Kemi sjellë disa të dhëna
të posaçme për <a href="/contribute/translators/web.html">t’ju ndihmuar
me përkthimin web</a>.
</p>
Një pjesë e madhe e përpjekjeve të përkthimit shkojnë për faqet web,
veçanërisht për faqe që përditësohen shpesh, f.v., <a href="/">faqja ballore</a>, <a href="/news/">faqja e lajmeve</a> dhe <a
href="/events/">faqja e veprimtarive</a>. Por për përkthim s’janë vetëm faqet web: <a
href="/press/">Njoftime shtypi</a>, <a
href="/news/newsletter.html">buletine</a>, <a
href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">broshura dhe fletëpalosje</a>
dhe tjetër tekst përhapen më shumë me çdo gjuhë shtesë në të cilën janë të gatshme.
</p>

<p>
Por për përkthim nuk janë vetëm faqet web: <a
href="/press/">Njoftimet për shtypin</a>, <a
href="/news/newsletter.html">buletinet</a>, <a
href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">broshurat dhe fletë-palosjet</a>
dhe tekste të tjera bëhen gjithashtu më të përhapura sa më shumë shtohen
gjuhët për të cilat janë të gatshme.
<p>
Kjo faqe ju jep një përmbledhje të proceseve tuaja të përkthimit. Të dhëna më të hollësishme se si të jepni ndihmesë me përkthimin mund të gjeni te <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">faqja jonë wiki për përkthyesit</a>.
</p>

<h2>Përparësi</h2>

<p>
Meqë FSFE-ja është aktive në një sërë vendesh të ndryshme, tekstet
shpesh shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht
shpesh shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht
përdorim Anglishten si pikënisje për shkëmbimin e këtyre teksteve
me pjesë të tjera të organizmit dhe për përkthimin më tej.
Ndaj, na duhet posaçërisht ndihmë për
@@ -65,6 +63,8 @@
të FSFE-së.
</p>

<h2>Bashkërendim</h2>

<p>
Përkthimet zakonisht administrohen përmes <a
href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">listës
@@ -81,18 +81,20 @@
përmendjen e gjuhëve të synuara. Cilido që fillon një përkthim
dërgon te lista një përgjigje, për të shmangur përsëdytje të punës.
Përkthimet e përfunduara i dërgohen gjithashtu listës, për t’u lejuar
të tjerëve të redaktojnë përkthimin dhe të propozojnë përmirësime të
të tjerëve të redaktojnë përkthimin dhe të propozojnë përmirësime të
mundshme. Si tekstet origjinale, ashtu edhe përkthimet zakonisht
dërgohen si bashkëngjitje kartelash teksti të thjeshtë, për të
dërgohen si bashkëngjitje kartelash teksti të thjeshtë, për të
reduktuar kështu përpjekjet për kopjim dhe ngjitje tekstesh gjetiu.
</p>

<p>
Idealja do të ishte që ekipi i përkthimit për një gjuhë të caktuar
të kishte disa anëtarë që bazohen dhe përkrahin njëri-tjetrin, që
të kishte disa anëtarë që bazohen dhe përkrahin njëri-tjetrin, që
përkthimet në një gjuhë të mos varen nga një person i vetëm.
</p>

<h2>Kontributi juaj sjell një ndryshim!</h2>

<p>
Mjaft nga përkthyesit tanë janë tashmë aktivë në të tjera projekte
Software-i të Lirë, përtej FSFE-së. Ndihma në përpjekjet e përkthimit
@@ -102,20 +104,19 @@
</p>

<p>
Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është ndihmesë e vyer në punën e FSFE-së
dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu në veprimtaritë e
FSFE-së pa detyrime afatgjata.
Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është ndihmesë e vyer në punën
e FSFE-së dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu
në veprimtaritë e FSFE-së pa detyrime afatgjata.
</p>

<h2 id="subpages">Lëvizje</h2>

<ul>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/web.html">Përkthime për
web</a></h3>
<h3><a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Si të përkthehet për web-in</a></h3>
<p>
Si të përkthehet <em>fsfe.org</em>.
Si të përkthehet <em>fsfe.org</em>, <em>freeyourandroid.org</em>, <em>pdfreaders.org</em>, dhe <em>drm.info</em>.
</p>
</li>
<li>
@@ -134,9 +135,42 @@
</p>
</li>
</ul>

<h2>Ekipe Përkthimi</h2>

<p>
Nëse keni nevojë për më tepër informacion lidhur me veprimtarinë tonë të përkthimit dhe nuk ndiheni i lirë në publik, jeni të mirëpritur të lidheni me bashkërenduesit e përkthimit. Informacion rreth ekipeve për gjuhë specifike mund të gjeni te <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">faqja wiki e përkthyesve</a>.
</p>

<div id="team" class="section grid-100">
<translation-coordinators-list />
</div>
</body>

<timestamp>$Date: 2014-02-26 16:57:21 +0200 (Wed, 26 Feb 2014) $ $Author: mk $</timestamp>
<sidebar promo="about-fsfe">
<div id="related-content">
<h3>Lidhje të shpejta:</h3>
<ul>
<li>
<a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Si të përkthehet</a> fsfe.org, freeyourandroid.org, pdfreaders.org, dhe drm.info
</li>
<li>
<a href="/contribute/translators/wordlist.html">Lista fjalësh dhe shprehjesh</a> të përdorura rëndom në FSFE.
</li>
<li>
<a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Listë postimesh</a> për bashkërendim dhe ndihmë
</li>
<li>
<a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">Ekipet e përkthimit</a> në wiki-n tonë
</li>
<li>
<a href="https://fsfe.org/contribute/web/web.html">Informacion mbi webmastering</a> për përkthyes që duan të kenë një të kuptuar më të mirë për sistemin tonë të sajtit
</li>
</ul>
</div>
</sidebar>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***

+ 2
- 2
news/nl/nl-201704.sq.xhtml Ver arquivo

@@ -1,4 +1,4 @@
g<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2018-04-05" type="newsletter">
<head>
<title>Buletini i FSFE-së - Prill 2017</title>
@@ -35,7 +35,7 @@ g<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
Freedomvote.nl</a>, nismë e grupit holandez të FSFE-së, krahasoi pozicionet e partive rreth lirisë dixhitale dhe jo vetëm që i ndihmoi votuesit të ndajnë mendjen, por ofroi edhe një ide se ç’duhet pritur nga politikat dixhitale të partive të sapozgjedhura.</li>

<li> Muajin e kaluar, <a href="https://fsfe.org/associates/associates.en.html">
mirëpritëm si organizëm të asociuar, Dyne.org - jofitimprurës, që ofron ide dhe veprim</a>, me më tepër se 10 vjet ekspertizë në zhvillim mjetesh Software-i të Lirë dhe narrativash për fuqizimin e bashkësisë.</li>
mirëpritëm si organizëm shok, Dyne.org - jofitimprurës, që ofron ide dhe veprim</a>, me më tepër se 10 vjet ekspertizë në zhvillim mjetesh Software-i të Lirë dhe narrativash për fuqizimin e bashkësisë.</li>

<li>Më 7 Mars, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lPd5N2Y5nuM">
Matthias Kirschner pati në qendër të vëmendjes LiMux-in</a>, në fjalën që mbajti në <a href="https://digitalegesellschaft.de/2017/03/58-npa/">58. Netzpolitischer Abend</a> në Berlin, dhe më 28 Mars,

+ 1
- 1
news/nl/nl-201705.sq.xhtml Ver arquivo

@@ -52,7 +52,7 @@
<p>Falënderime për krejt <a href="https://fsfe.org/contribute/contribute">vullnetarët</a>, <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">përkrahësit</a> dhe <a href="https://fsfe.org/donate/thankgnus">dhuruesit</a> që bëjnë të mundur punën tonë.</p>

<p>Redaktorët tuaj,
Erik Albers, Polina Malaja</p>
Erik Albers, Polina Malaja

<a href="https://fsfe.org">FSFE</a></p>


Carregando…
Cancelar
Salvar