Browse Source

Updating and adding sq translations

tags/stw2018
Besnik Bleta 1 year ago
parent
commit
d47f372e0b

+ 0
- 1
about/mission.sq.xhtml View File

@@ -8,7 +8,6 @@
8 8
 		<p id="category"><a href="/about/">Mbi</a></p>
9 9
   <h1>Misioni i FSFE-së</h1>
10 10
 
11
-
12 11
   <div id="introduction">
13 12
    <p>Free Software Foundation Europe është një organizëm jofitimprurës që fuqizon përdoruesit të kontrollojnë teknologjinë.</p>
14 13
   </div>

+ 20
- 12
about/transparency-commitment.sq.xhtml View File

@@ -8,7 +8,13 @@
8 8
 
9 9
  <body>
10 10
   <p id="category"><a href="/about/">Rreth</a></p>
11
-  <h1>Përkushtim Ndaj Transparencës - FSFE</h1>
11
+  <h1>Përkushtim Ndaj Transparencës</h1>
12
+
13
+  <div class="captioned right" style="max-width: 250; width: 23%">
14
+  	<a href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">
15
+  	<img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Logo from Transparent Civil Society" width="100%"/>
16
+  </a>
17
+  </div>
12 18
 
13 19
   <p id="introduction">Përmes nismës <a
14 20
    href="https://www.transparency.de/Initiative-Transparente-Zivilg.1612.0.html">“shoqëri
@@ -23,38 +29,40 @@
23 29
     të dhëna mbi synimet konkrete dhe <a
24 30
       href="/about/principles.html">si duam t’i arrijmë ato</a>.</li>
25 31
 
26
-   <li>Data dhe hollësi të tjera prej vërtetimit të fundit nga autoritetet financiare
27
-    se jemi të përjashtuar nga taksat <a
28
-       href="/donate/germany.html">në Gjermani</a>. Përfitojmë përjashtim nga
29
-      taksat edhe në <a href="/donate/netherlands.html">Holandë</a>, dhe <a
32
+    <li>Data dhe hollësi të tjera prej vërtetimit të fundit nga autoritetet financiare
33
+    se jemi të përjashtuar nga taksat për shkak të statusit si organizëm jofitimprurës <a
34
+       href="/donate/germany.html">në Gjermani</a>. We also hold that tax-deductible status in <a href="/donate/netherlands.html">Holandë</a>,
35
+       dhe <a
30 36
               href="/donate/switzerland.html">Zvicër</a>.</li>
31 37
 
32 38
    <li><a href="/about/team.html">Emër dhe funksion për drejtuesit
33 39
      tanë</a>.</li>
34 40
 
35 41
    <li>Raporte rreth veprimtarish të organizmit gjenden te raportet
36
-    tanë vjetorë: <a href="/news/2016/news-20160224-01.html">2015</a>, <a href="/news/2014/news-20141218-02.html">2014</a>, <a
42
+    tanë vjetorë: <a href="/news/2017/news-20170109-01.html">2016</a>, <a href="/news/2016/news-20160224-01.html">2015</a>, <a href="/news/2014/news-20141218-02.html">2014</a>, <a
37 43
      href="/news/2012/report-2012.html">2012</a>, dhe <a
38
-     href="/donate/letter-2011.html">2011</a>. Veç tyre, raportojmë edhe në <a
44
+     href="/donate/letter-2011.html">2011</a>. Veç tyre, lidhur me veprimtarinë tonë
45
+    raportojmë edhe në <a
39 46
       href="/news/news.html">lajmet e përgjithshme</a>, <a
40 47
       href="/news/newsletter.html">buletinet mujore</a>, the <a
41 48
       href="/about/legal/legal.html">proces-verbalet nga asambletë
42 49
       e përgjithshme</a>, si edhe në <a href="/contact/community.html">listat
43
-     tona të postimeve</a>.</li>
50
+     tona të postimeve</a>.</li>       
44 51
 
45
-   <li>Se sa nëpunës punësojmë dhe se sa punojnë ata gjendet edhe te <a
52
+   <li>Se sa nëpunës punësojmë dhe se sa punojnë ata, gjendet te <a
46 53
      href="/about/team.html">faqja jonë mbi ekipin</a>.</li>
47 54
 
48 55
    <li><a href="/about/funds/funds.html">Të dhëna se si i shpenzojmë
49 56
      paratë</a>.</li>
50 57
 
51
-   <li>Lidhje ligjore me organizma të tjerë: <a
52
-       href="/about/fsfnetwork.html">Kemi organizma simotër 
58
+   <li>Lidhje ligjore me organizma të tjerë: Kemi <a
59
+       href="/associates/associates.html">organizma shok</a> dhe
60
+      <a href="/about/fsfnetwork.html">organizma simotër 
53 61
       në botë, por nuk jemi të lidhur me ta nga pikëpamja ligjore</a>.</li>
54 62
 
55 63
    <li>Emrat e njësive ligjore që kanë dhuruar më shumë se 10% të buxhetit
56 64
     tonë vjetor i tregojmë te <a href="/donate/thankgnus.html">faqja mbi dhuruesit tanë</a>.
57
-    Persona që dhurojmë më shumë se 10% të buxhetit tonë vjetor tregohen me emër
65
+    Persona që dhurojmë më shumë se 10% të buxhetit tonë vjetor shfaqen me emër
58 66
     vetëm nëse pajtohen me këtë, përndryshe i tregojmë si “dhurim anonim nga persona
59 67
     privatë”.</li>
60 68
 

+ 262
- 135
campaigns/android/liberate.sq.xhtml View File

@@ -2,187 +2,305 @@
2 2
 
3 3
 <html>
4 4
  <head>
5
-  <title>Çlironi Pajisjen tuaj - Çlironi Androidin Tuaj! - FSFE</title>
5
+  <title>Çlironi Pajisjen tuaj - Çlironi Android-in Tuaj! - FSFE</title>
6 6
 <meta content="Mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe aplikacione të lira" name="description" />
7 7
 <meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />
8
-
9
-  <link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
10 8
  </head>
11 9
  <body>
12
-  
13
-	<p id="category"><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Androidin Tuaj</a></p>
10
+
11
+	<p id="category"><a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Android-in Tuaj</a></p>
14 12
 
15 13
   <h1>Çlironi Pajisjen Tuaj!</h1>
16
-		
14
+
17 15
    <div id="introduction">
18 16
     <div class="image" id="hello-free-droid">
19 17
      <img src="/campaigns/android/robot.png" alt="Robot Android i Çliruar" />
20 18
     </div>
21
-    
19
+
22 20
     <p>
23
-		Edhe pse në pjesën dërrmuese Android-i është Software i Lirë, pajisjet zakonisht vijnë me software pronësor dhe shërbime që i pengojnë njerëzit t’i përdorin në rrugë të pavarur dhe autonome.
24
-		Çlirojeni pajisjen tuaj Android: mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe me aplikacione të lira!
21
+		Edhe pse në pjesën dërrmuese Android-i është Software i Lirë, pajisjet
22
+  zakonisht vijnë me software pronësor dhe shërbime që i pengojnë njerëzit
23
+  t’i përdorin në rrugë të pavarur dhe autonome. Çlirojeni pajisjen tuaj
24
+  Android: mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një
25
+  sistem operativ të lirë dhe me aplikacione të lira!
25 26
     </p>
26 27
    </div>
27
-   
28
-   <h2 id="OS">Sisteme Operative</h2>
29
-   
30
-   <p> 
31
-    Një sistem operativ është një koleksion programesh që ju bëjnë të mundur
32
-    përdorimin e telefonit tuaj dhe xhirimin e aplikacioneve në të. Edhe pse Android <a
33
-    href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html">në pjesën dërrmuese
34
-    është i lirë</a>, mjaft telefona shiten me përbërës pronësorë dhe shtesa. Disa telefona
35
-    kanë gjithashtu <a
36
-    href="https://en.wikipedia.org/wiki/Booting#Boot_loader">ngarkues nisjeje</a>
37
-    të kyçur, çka ju pengon të instaloni dhe nisni sisteme të tjerë operativë.
38
-    Nëse doni të blini një telefon Android, sigurohuni që ngarkuesi i nisjes të
39
-    mund <a
40
-    href="http://wiki.cyanogenmod.com/?search=&quot;unlock+bootloader&quot;">të shkyçet</a>.
41
-    Në disa pajisje mund të shkyçet vetëm me trike të mençura dhe prodhuesit priren ta deklarojnë të pavlefshme garancinë në rast se zhbllokoni ngarkuesin e nisjes te pajisjet e tyre. Por, sipas Direktivës Europiane 1999/44/CE, thjesht fakti se ndryshuat ose ndërruat software-in e pajisjes suaj, nuk është arsye e mjaftueshme për ta bërë të pavlefshme garancinë tuaj. Për më tepër informacion, <a href="http://piana.eu/root" title="Does rooting your phone invalidate its warranty?">shihni blogun e Karlo Pianës</a>. Ka gjithashtu kompani
42
-    që i shesin pajisjet e tyre me ngarkues të pabllokuar nisjeje ose
43
-    që furnizojnë mjetet për ta zhbllokuar atë. Përtej kësaj, është ide e mirë
44
-    të shihet nëse ka versione të lirë të Android-it <a
45
-    href="http://www.cyanogenmod.com/devices">që mbulojnë pajisjen</a>.
46
-   </p>
47
-   
48
-   <h3 id="Replicant">Replicant OS</h3>
49
-   
50
-   <p>
51
-    <a href="http://replicant.us/">Replicant</a> është një shpërndarje
52
-    Android që është 100% Software i Lirë. Xhiron vetëm në <a
53
-    href="http://replicant.us/supported-phones/">numër shumë të kufizuar pajisjesh</a>.
54
-    Nëse keni një nga këto pajisje, atëherë këtë duhet të zgjidhni.
55
-   </p>
56
-   
57
-   <h3 id="CyanogenMod">CyanogenMod</h3>
58
-   
59
-   <div class="image right">
60
-    <img alt="CyanogenMod" src="/campaigns/android/cyanogenmod.png" />
28
+
29
+   <div id="subpages">
30
+    <div class="half">
31
+     <h3><a href="#Apps">Aplikacione Software i Lirë</a></h3>
32
+		 <p>
33
+  Gjëja më e lehtë për fillestarët është t’ia fillojnë duke çliruar
34
+  aplikacione për celular. Ju paraqesim depo aplikacionesh posaçërisht për
35
+  Software-in e Lirë dhe disa aplikacione për përdorimet më të rëndomta, për
36
+  shembull, shkëmbim mesazhesh, shfletim, ose lojëra.
37
+		 </p>
38
+		 <div class="action"><a href="#Apps">Çlironi aplikacionet tuaja</a></div>
39
+    </div>
40
+    <div class="half last">
41
+     <h3><a href="#OS">Sisteme Operativë Software i Lirë</a></h3>
42
+		 <p>
43
+		 Shumica e sistemeve operative në telefonat që mund të blini s’janë të
44
+   lirë. Ata përmbajnë software pronësor të instaluar që më parë, i cili
45
+   i kufizon liritë tuaja dhe cenojnë privatësinë tuaj. Ndaj përdoruesit
46
+   e përparuar do të duhej të instalonin një sistem operativ për celular
47
+   që të jetë sa më i lirë që të mundet.
48
+		 </p>
49
+		 <div class="action"><a href="#OS">Çlironi OS-in tuaj</a></div>
50
+    </div>
61 51
    </div>
62
-   
63
-   <p>
64
-    <a href="http://www.cyanogenmod.com/">CyanogenMod</a> është shpërndarja
65
-    më popullore suplementare për Android. <a
66
-    href="http://www.cyanogenmod.com/devices">xhiron në mjaft telefona</a> dhe
67
-    ofron <a href="http://www.cyanogenmod.com/about/features">veçori</a>
68
-    që nuk gjenden te firmware-et e bazuara në Android-in zyrtar. Ai ofrohet
69
-    gjithashtu pa aplikacionet Google dhe ju jep më tepër liri mbi pajisjen tuaj.
70
-    CyanogenMod është Software i Lirë i krijuar nga një bashkësi aktive.
71
-    Që të arrijë të xhirojë në kaq shumë pajisje, ai përdor
72
-    <a href="https://github.com/CyanogenMod/android_device_semc_iyokan/blob/gingerbread/proprietary-files.txt">përudhësa pajisjesh dhe firmware jo të lirë</a> që 
73
-    <a href="https://github.com/CyanogenMod/android_device_semc_iyokan/blob/gingerbread/extract-files.sh">sillen me pajisjen</a> dhe përfshihen në ROM.
74
-   </p>
75
-   
76
-   <p>
77
-    Që të instaloni CyanogenMod-in, duhet zhbllokuar ngarkuesi i nisjeve
78
-    te pajisja juaj. Kjo <a
79
-    href="http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Main_Page">Wiki për
80
-    CyanogenMod-in</a> përmban udhëzime të hollësishme se si të instalohet.
81
-   </p>
82
-   
83
-   <p>
84
-    Pas instalimit, telefoni juaj do të jetë i çliruar nga krejt ato aplikacione
85
-    pronësore të parainstaluara dhe nuk do të jetë më e nevojshme të lidhet 
86
-    telefoni juaj me një llogari Google. Hiq disa përudhësa jo të lirë pajisjesh,
87
-    telefoni juaj do të xhironte vetëm Software të Lirë. Nëse keni dijeni
88
-    për aplikacione software-i jo të lirë shtuar te CyanogenMod, ju lutemi, <a
89
-    href="mailto:android&#64;lists.fsfe.org">na e bëni të ditur</a>!
90
-   </p>
91 52
 
92
-	 <p>
93
-	 Kemi grumbulluar ca të dhëna se si mund
94
-	 <a href="/campaigns/android/help.html#OS">të ndihmoni për të siguruar që CyanogenMod të vazhdojë të jetë i lirë</a>
95
-	 dhe se si të identifikohen dhe të hiqen pjesë jo të lira.
96
-	 </p>
97 53
 
98 54
 
99 55
    <h2 id="Apps">Aplikacionet</h2>
100
-   
56
+
101 57
    <p>
102
-    Për shumicën e njerëzve, <a href="https://market.android.com/">Google
103
-    Play Store</a> (i njohur më herët si tregu për Android) është burimi i vetëm ose kryesor
104
-    për aplikacione. Atje nuk as që nuk ju tregohet nëse një aplikacion është Software
105
-    i Lirë apo jo, lere pastaj mbi licencat e tij. Mjerisht, shumica e aplikacioneve prej këtij
106
-    tregu ose prej të tjerësh janë pronësorë. Edhe nëse instaloni një aplikacion Software
107
-    të Lirë, nuk ka arsye pse duhet besuar në dyorin e shkarkuar. Përdorimi i Google
108
-    Market-it lyp gjithashtu një llogari Google. Është e këshillueshme që të mos
109
-    përdoret fare ky treg.
110
-   </p>
58
+    Për shumicën e njerëzve, <a href="https://play.google.com/">Google
59
+    Play Store</a> është burimi i vetëm ose kryesor për aplikacione. Atje
60
+    as që nuk ju tregohet nëse një aplikacion është Software i Lirë apo jo,
61
+    lëre pastaj mbi licencat e tij. Mjerisht, shumica e aplikacioneve prej
62
+    këtij tregu, ose prej të tjerësh, janë pronësorë. Edhe nëse instaloni
63
+    një aplikacion Software të Lirë, nuk ka arsye pse duhet besuar në dyorin
64
+    e shkarkuar. Përdorimi i Google Play-it lyp gjithashtu një llogari Google,
65
+    dhe është vetë software pronësor. Është e këshillueshme që ky treg
66
+    të mos përdoret fare.</p>
111 67
 
112 68
    <h3 id="F-Droid">F-Droid</h3>
113 69
 
114
-   <div class="image">
70
+   <div class="image left">
115 71
     <img alt="F-Droid" src="/campaigns/android/f-droid.png" />
116 72
    </div>
117 73
 
118 74
    <p>
119
-    <a href="http://f-droid.org/">Nisma F-Droid</a> pat filluar
75
+    <a href="http://f-droid.org/">Nisma F-Droid</a> zuri fill që
120 76
     të ndryshohej gjendja e trishtë e aplikacioneve Software i Lirë në
121
-    botën e Android-it. Ajo shërben për të ndërtuar një depo Software-i
122
-    të Lirë për Android që instalohet lehtë. Përmban një aplikacion klienti
77
+    botën e Android-it. Me të është krijuar një depo Software-i të Lirë
78
+    për Android që instalohet lehtë. Përmban një aplikacion klienti
123 79
     Android që e bën të lehtë shfletimin për aplikacione Software-i të Lirë,
124 80
     instalimin e tyre në pajisjen tuaj, dhe që ndjek përditësimet për to.
125
-    Kur ka të tilla, përfshin të dhëna se si të dhurohen para për autorët
126
-    e një aplikacionit.
81
+    Aplikacionet që ofrohen në F-Droid nuk përmbajnë kosto të fshehura,
82
+    janë të parrezikshme për fëmijët, dhe janë transparente rreth
83
+    <a href="https://f-droid.org/wiki/page/AntiFeatures">kundra-veçorish</a>
84
+    të mundshme.
127 85
    </p>
128 86
 
129 87
    <p>
130
-    Depoja F-Droid përmban hollësi mbi versione të shumta të secilit aplikacion.
131
-    Mund të krijoni dhe të shtoni lehtësisht depot tuaja. Por meqë nisma
132
-    është <a
133
-    href="https://gitorious.org/f-droid/fdroidserver">shumë aktive</a>,
134
-    me programim të decentralizuar dhe e hapur për bashkëveprim,
135
-    krijimi i depove të tilla vetjake nuk është vërtet i domosdoshëm.
136
-    Synimi i saj është të përfshihen krejt aplikacionet e dobishme Android që janë
137
-    Software i Lirë dhe të ndiqen përditësimet për to.
88
+    Depoja F-Droid përmban hollësi mbi versione të shumta të secilit
89
+    aplikacion. Mundeni edhe të krijoni dhe të shtoni lehtësisht depot tuaja.
90
+    Por meqë nisma është <a
91
+    href="https://gitlab.com/fdroid/">shumë aktive</a>, me programim
92
+    të decentralizuar dhe e hapur për bashkëveprim, krijimi i depove
93
+    të tilla vetjake s’është medoemos i domosdoshëm. Synimi i saj është
94
+    të përfshihen krejt aplikacionet e dobishme Android që janë Software
95
+    i Lirë dhe të ndiqen përditësimet për to.
138 96
 	 </p>
139 97
 
140 98
 	 <p>
141 99
 	  Kemi grumbulluar disa të dhëna se si mund <a href="/campaigns/android/help.html#Apps">të ndihmoni te F-Droid</a>.
142 100
 	 </p>
143 101
 
144
-   <h2 id="Sync">Njëkohësim i Të dhënave Tuaja</h2>
102
+  <h3 id="selection">Aplikacione të përzgjedhura për raste përdorimi të rëndomtë</h3>
103
+
104
+  <p>
105
+   Për fat të mirë, sot, jetojmë një një botë në të cilën mund të zgjedhim
106
+   mes aplikacionesh të ndryshme Software i Lirë për thuajse çfarëdo
107
+   nevojash përdoruesi. Kjo ndarje synon t’ju paraqesë një përzgjedhje
108
+   të vogël aplikacionesh që janë të përshtatshme për fillestarë. Pa
109
+   diskutim që kjo listë s’mund të jetë e përsosur për çdo individ.
110
+   Këshillojmë gjithashtu të hidhni një sy te <a
111
+   href="https://f-droid.org/packages/">depoja e plotë F-Droid</a> ose te
112
+   rekomandimet për aplikacione te <a href="https://prism-break.org/">Dalje
113
+   Nga PRISM-i</a>, <a
114
+   href="https://myshadow.org/">Unë dhe Hija Ime</a>, apo <a
115
+   href="https://securityinabox.org/">Siguria brenda në një Kuti</a>.
116
+  </p>
117
+
118
+  <h4 id="browser">Shfletim Web</h4>
119
+
120
+  <p>
121
+   Në F-Droid mund të gjeni mjaft shfletues web, për grupe të ndryshme
122
+   përdoruesish. Sipas gjasash, më i njohuri është <a
123
+   href="https://www.mozilla.org/firefox/mobile/">Firefox-i për Celular</a>
124
+   i Mozilla-s, që mund të merret te <a
125
+   href="https://f-droid.org/packages/de.marmaro.krt.ffupdater/">FFUpdater</a> ose
126
+   versionin GNU për të, <a
127
+   href="https://f-droid.org/packages/org.gnu.icecat/">IceCatMobile</a>.
128
+   Përdoruesit që parapëlqejnë aplikacione të peshës së lehtë dhe me
129
+   privatësinë në mendje, mund të duan të provojnë <a
130
+   href="https://f-droid.org/packages/org.mozilla.klar/">Firefox Klar</a>
131
+   (i njohur edhe si Firefox Focus).
132
+  </p>
133
+
134
+  <h4 id="email">Email</h4>
135
+
136
+  <p>
137
+   <a href="https://f-droid.org/packages/com.fsck.k9/">K-9 Mail</a>
138
+   u lejon përdoruesve të tij të shtojnë llogaritë shumta email dhe ofron
139
+   një gamë të gjerë mundësish. Ai mbulon gjithashtu integrim me aplikacione
140
+   fshehtëzimi, të tillë si <a
141
+   href="https://www.f-droid.org/packages/org.sufficientlysecure.keychain/">OpenKeychain</a>
142
+   dhe është në gjendje të lexojë mesazhe të fshehtëzuar me GnuPG.
143
+  </p>
144
+
145
+  <h4 id="im">Mesazhe të Atypëratyshëm</h4>
146
+
147
+  <p>
148
+   Gjendja e aplikacioneve Software i Lirë për shkëmbim të atypëratyshëm
149
+   mesazhesh është e ndërlikuar. Ndërkohë që ka zgjidhje 100% Software i Lirë,
150
+   të tilla si <a
151
+   href="https://f-droid.org/packages/eu.siacs.conversations/">Conversations</a> dhe Zom
152
+   (për XMPP/Jabber, përdoruesit e iOS-it mund të përdorin <a href="https://chatsecure.org/">ChatSecure</a>), <a
153
+   href="https://f-droid.org/packages/com.b44t.messenger/">Delta Chat</a>
154
+   (përmes email-i) ose <a href="https://f-droid.org/packages/im.vector.alpha/">Riot.im</a>
155
+   (përmes Matrix-i),sipas gjasash nuk do të jenë shumë të përhapur mes
156
+   shokëve tuaj, për shkak se shtrirja e përdorimit të tyre është relativisht
157
+   e vogël. Të tjera aplikacione janë plotësisht ose thuajse Software i Lirë,
158
+   por kanë kundra-veçori të tjera, të tilla si varësi nga shërbyes dhe
159
+   librari jo të lira, ose nuk lejojnë federim shërbyesish, për shembull <a
160
+   href="https://signal.org/">Signal-i</a> ose <a
161
+   href="https://wire.com/">Wire-i</a>. Ka një numër nismash për ta bërë
162
+   shkëmbimin e atypëratyshëm të mesazheve sa më të lirë, të sigurt,
163
+   të decentralizuar, dhe miqësor ndaj përdoruesit që të jetë e mundur, dhe
164
+   shpresojmë që në të ardhmen të jemi në gjendje të bëjmë rekomandime më
165
+   të qarta.
166
+  </p>
167
+
168
+  <h4 id="multimedia">Multimedia</h4>
169
+
170
+  <p>
171
+   Plot aplikacione Software i Lirë synojmë t’ju bëjnë të mundur të shijoni
172
+   audio dhe video në celularin tuaj. Aplikacione të njohur janë <a
173
+   href="https://f-droid.org/packages/org.schabi.newpipe/">NewPipe</a>,
174
+   një ndërfaqe e peshës së lehtë për YouTube-in, e cila sjell si shtesë
175
+   disa veçori unike, <a
176
+   href="https://www.videolan.org/vlc/download-android.html">VLC
177
+   Player</a> për video, ose <a
178
+   href="https://f-droid.org/packages/net.programmierecke.radiodroid2/">RadioDroid</a>
179
+   për dëgjimin e mijëra stacioneve radio
180
+  </p>
181
+
182
+  <h4 id="outdoors">Jashtë</h4>
183
+
184
+  <p>
185
+   Kur udhëtoni, telefoni juaj celular mund të jetë një ndihmësi juaj. <a
186
+   href="https://f-droid.org/packages/de.grobox.liberario/">Transportr</a>
187
+   di rrjetet e transportit publik për vende dhe qytete anembanë botës. <a
188
+   href="https://f-droid.org/packages/net.osmand.plus/">OsmAnd</a>
189
+   ju shërben harta të hollësishme <em>offline</em> dhe <em>online</em>
190
+   të vendit kudo qofshi në atë çast, dhe përfshin edhe udhëzime lëvizjeje
191
+   kur jeni me motoçikletë apo automjet.
192
+  </p>
193
+
194
+  <h4 id="games">Lojëra</h4>
195
+
196
+  <p>
197
+   F-Droid përmban lojëra të ndryshme për celular, për thuajse çfarëdo
198
+   shijesh. Për shembull, qeflijtë e <em>puzzle</em>-it mund të dëfrehen me <a
199
+   href="https://f-droid.org/packages/com.uberspot.a2048/">2048</a>
200
+   ndërkohë që fansat e <em>block sandbox</em>-it mund të luajnë <a
201
+   href="https://f-droid.org/packages/net.minetest.minetest/">Minetest</a>
202
+   vetëm ose në mënyrën me shumë lojtarë. Për fansat e 1010! ka një
203
+   <a
204
+   href="https://www.f-droid.org/packages/io.github.lonamiwebs.klooni/">1010!
205
+   Klooni</a>.
206
+  </p>
207
+
208
+
209
+<h2 id="OS">Sisteme Operativë</h2>
210
+
211
+   <p>
212
+    Një sistem operativ është një koleksion programesh që ju bëjnë të mundur
213
+   	përdorimin e telefonit tuaj dhe xhirimin e aplikacioneve në të. Edhe pse
214
+    Android është <a
215
+    href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html">i lirë
216
+    në pjesën dërrmuese </a>, mjaft telefona shiten me përbërës pronësorë
217
+    dhe shtesa. Disa telefona kanë gjithashtu <a
218
+    href="https://en.wikipedia.org/wiki/Booting">ngarkues nisjeje</a>
219
+   	të kyçur, çka ju pengon të instaloni dhe nisni sisteme të tjerë operativë.
220
+   	Nëse doni të blini një telefon Android, sigurohuni që ngarkuesi i nisjes të
221
+   	mund <a
222
+    href="https://wiki.lineageos.org/devices/">të shkyçet</a>.</p>
223
+
224
+   <p>Në disa pajisje mund të shkyçet vetëm me marifete të mençura dhe
225
+    prodhuesit priren ta deklarojnë të pavlefshme garancinë në rast se
226
+    zhbllokoni ngarkuesin e nisjes te pajisjet e tyre. Por, sipas Direktivës
227
+    Europiane 1999/44/CE, thjesht fakti se ndryshuat ose ndërruat software-in
228
+    e pajisjes suaj, nuk është arsye e mjaftueshme për ta bërë të pavlefshme
229
+    garancinë tuaj. Për më tepër informacion,
230
+    <a href="/freesoftware/legal/flashingdevices.html" title="Does rooting your phone invalidate its warranty?">shihni
231
+    analizën e Carlo Piana-s dhe Matija Šuklje-s</a>. Ka gjithashtu kompani
232
+    që i shesin pajisjet e tyre me ngarkues të pabllokuar nisjeje ose që
233
+    furnizojnë mjetet për ta zhbllokuar atë. Përtej kësaj, është ide e mirë
234
+    të shihet nëse ka versione të lirë të Android-it <a
235
+    href="https://wiki.lineageos.org/devices/">që mbulojnë pajisjen tuaj</a>.
236
+   </p>
237
+
238
+   <h3 id="Replicant">Replicant</h3>
239
+
240
+    <div class="image left">
241
+    <img alt="Replicant" src="/campaigns/android/replicant.png" />
242
+   </div>
243
+
244
+   <p>
245
+    <a href="http://replicant.us/">Replicant</a> është një shpërndarje
246
+   	Android që është 100% Software i Lirë. Ngaqë s’përdor ndonjë
247
+    përudhës jo të lirë, deri sot funksionon në një numër të kufizuar
248
+    pajisjesh.
249
+   </p>
145 250
 
146 251
    <p>
147
-    Kur xhironi vetëm Software të Lirë dhe nuk bazoheni te shërbime jo të lira
148
-    rrjeti, të tilla si ato që ofron Google-i, mund të duket sikur humbët mundësinë
149
-    e njëkohësimit të kontakteve tuaja, kalendarit dhe të tjera të dhënave prej pajisjesh
150
-    tuaja të tjera. Për fat, ka plot Software të Lirë që e bën këtë punë:
252
+    Ju kërkojmë të ndihmoni Replicant-in të zgjerojë mbulimin e më shumë
253
+    pajisjeve. Mundeni <a
254
+     href="http://redmine.replicant.us/projects/replicant/issues">të kontribuoni
255
+    kod</a>, dhe <a
256
+   href="https://www.fsf.org/blogs/community/donate-to-replicant-and-support-free-software-on-mobile-devices">të dhuroni pajisje</a> për ekipin Replicant për qëllime testimi.
151 257
    </p>
152 258
 
153
-   <ul>
154
-    <li>
155
-     <a href="http://acal.me/">ACal</a> njëkohëson librin e adresave dhe kalendarin tuaj
156
-     Android me shërbyes <a
157
-     href="https://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV">CalDAV</a>/<a
158
-     href="https://en.wikipedia.org/wiki/CardDAV">CardDAV</a>, të tillë si
159
-     <a href="http://owncloud.org/">ownCloud</a>.
160
-    </li>
161
-    <li>
162
-     <a href="https://code.google.com/p/kolab-android/">kolab-android</a>
163
-     njëkohëson librin e adresave dhe kalendarin tuaj Android me dosje <a
164
-     href="http://www.kolab.org/">Kolab</a>/IMAP.
165
-	 </li>
166
-	 <li>
167
-	  <a href="http://f-droid.org/repository/browse/?fdid=com.funambol.androidsync">Klienti Funambol Sync</a>
168
-		përdor SyncML-in për njëkohësim të kalendarit dhe librit tuaj të adresave me aplikacione të ndryshime.
169
-	 </li>
170
-    <li>
171
-     <a
172
-     href="http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Howto:_Connect_to_Device_with_SSH">SSH
173
-     Daemon dropbear</a> është i parainstaluar në CyanogenMod dhe mund të përdoret
174
-     p.sh. për të xhiruar <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Rsync">rsync-un</a>.
175
-    </li>
176
-   </ul>
259
+	 <p>
260
+	 	Telefona me Replicant-in të parainstaluar ka të gatshëm prej <a href="https://tehnoetic.com/index.php?route=product/category&amp;path=59">Tehnoetic</a>
261
+		që një pjesë të fitimit ia kthen nismës Replicant.
262
+	 </p>
263
+
264
+   <h3 id="LineagoeOS">LineageOS</h3>
265
+
266
+   <div class="image right">
267
+    <img alt="LineageOS" src="/campaigns/android/lineageos.png" />
268
+   </div>
269
+
270
+   <p>
271
+    <a href="https://lineageos.org/">LineageOS</a> është një version Android
272
+    të cilin mund ta përdorni pa llogari Google. Edhe pse është zakonisht më
273
+    i lirë se software-i që vjen me pajisjen tuaj, objektivi kryesor i tij
274
+    s’është liria. Edhe pse LineageOS funksionon me <a
275
+    href="https://wiki.lineageos.org/devices/">shumicën e pajisjeve
276
+    Android</a>, ai përdor <a
277
+    href="https://wiki.lineageos.org/devices/">përudhësa dhe <em>firmware</em>
278
+    jo të lirë</a> që sillen nga një element dhe përfshihen në ROM. LineageOS
279
+    është degëzimi më popullor i projektit të braktisur CyanogenMod.
280
+	 </p>
177 281
 
282
+  <p>
283
+   LineageOS nuk përmban si parazgjedhje shërbime Google Play, çka i bën mirë
284
+   lirisë tuaj. Sidoqoftë, nëse vërtet keni nevojë për disa nga këto aplikacione
285
+   ose librari pronësore, mund të provoni sendërtimin Software të Lirë
286
+   <a href="https://microg.org/">microG</a> për disa prej tyre.
287
+  </p>
288
+
289
+   <p>
290
+	  Kemi grumbulluar <a
291
+    href="https://fsfe.org/campaigns/android/help.html#OS">informacion</a>
292
+    se si mund të ndihmoni për të bërë të mundur që LineageOS dhe të tjerë
293
+    sisteme operativë të bëhen sa më të mirë që mundet, dhe se si
294
+    të identifikohen dhe të hiqen pjesë jo të lira.
295
+	 </p>
178 296
  </body>
179
- <timestamp>$Date: 2012-02-17 15:16:09 +0100 (ven. 17 févr. 2012) $ $Author: hugo $</timestamp>
297
+<timestamp>$Date: 2012-02-17 15:16:09 +0100 (ven. 17 févr. 2012) $ $Author: hugo $</timestamp>
180 298
  <legal type="cc-license">
181 299
   <license>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</license>
182
-  <notice>Pjesë të kësaj faqeje janë
183
-		modifikime të bazuara në punë të krijuar dhe ndarë me të tjerët nga Google,
184
-		dhe që përdoren në përputhje me kushtet e përshkruara në lejen Creative Commons 3.0 
185
-		Attribution License. Android-i është një shenjë tregtare e Google Inc.</notice>
300
+  <notice>Pjesë të kësaj faqeje janë modifikime të bazuara në punë të krijuar
301
+   dhe ndarë me të tjerët nga Google, dhe që përdoren në përputhje me kushtet
302
+   e përshkruara në licencën Creative Commons 3.0 Attribution License.
303
+   Android-i është një shenjë tregtare e Google Inc.</notice>
186 304
  </legal>
187 305
 </html>
188 306
 <!--
@@ -190,3 +308,12 @@ Local Variables: ***
190 308
 mode: xml ***
191 309
 End: ***
192 310
 -->
311
+
312
+<!-- LocalWords: FSFE CalDAV CardDAV ownCloud baikal DAViCal SoGO
313
+-->
314
+<!-- LocalWords: Kolab MyKolab davmail PIM KDE Kontact pyCardDAV
315
+-->
316
+<!-- LocalWords: ACal DAVdroid dropbear rsync RSS NewsBlur ven févr
317
+-->
318
+<!-- LocalWords: hugo
319
+-->

+ 6
- 3
contribute/contribute.sq.xhtml View File

@@ -15,6 +15,11 @@
15 15
      Ju lutemi, bëhuni pjesë e veprës sonë! Ka shumë rrugë për ta bërë këtë
16 16
      dhe do të gjeni një që u shkon për shtat interesave dhe aftësive tuaja.
17 17
     </p>
18
+    <p>
19
+     Nëse s’jeni të sigurt nga t’ia filloni ose doni të lidheni me
20
+     me bashkërenduesit tanë vullnetarë, mund të dërgoni një email te
21
+     <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
22
+    </p>
18 23
   </div>
19 24
 
20 25
   <ul class="subheadings">
@@ -87,9 +92,7 @@
87 92
      Mësoni si të punoni në një organizëm mbarë-europian që vepron në
88 93
      shkallë ndërkombëtare. Teksa punojmë për lirinë e software-it, ne
89 94
      trajtojmë përditë çështje shoqërore, politike dhe ligjore, dhe
90
-     kështu do të bëni edhe ju. Ofrojmë stazhe tre mujorë, si dhe <a
91
-     href="/contribute/traineeship.html">periudha stërvitore</a> më të gjata.
92
-    </p>
95
+     kështu do të bëni edhe ju.    </p>
93 96
    </li>
94 97
   
95 98
   </ul>

+ 67
- 33
contribute/translators/translators.sq.xhtml View File

@@ -4,41 +4,39 @@
4 4
  <head>
5 5
   <title>Informacion për Përkthyesit - FSFE</title>
6 6
  </head>
7
- 
8
- <body>
7
+
8
+ <body class="article" id="translators">
9 9
   <p id="category"><a href="/contribute/">Jepni Ndihmesë</a></p>
10 10
   <h1>Përkthime</h1>
11 11
 
12
-  <p id="introduction">
12
+  <p id="introduction" class="p-summary">
13 13
    Free Software Foundation Europe është një organizëm ndërkombëtar.
14 14
    Synimi ynë është <strong>të mbërrijmë në sa më shumë njerëz të mundet</strong>
15
-   dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën
16
-   dhe përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur 
17
-   këtë, dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të
18
-   jenë të përkthyer në shumë gjuhë.
15
+   dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën dhe
16
+   përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur këtë,
17
+   dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të jenë të përkthyer
18
+   në shumë gjuhë.
19 19
   </p>
20 20
 
21 21
   <p>
22
-   Një pjesë e madhe e përpjekjeve të përkthimit lidhet me faqet web,
23
-   veçanërisht faqet që përditësohen shpesh, të tilla si <a href="/">faqja
24
-   hyrëse</a>, <a href="/news/">faqja e lajmeve</a> dhe <a
25
-    href="/events/">faqja e veprimtarive</a>. Kemi sjellë disa të dhëna
26
-   të posaçme për <a href="/contribute/translators/web.html">t’ju ndihmuar
27
-   me përkthimin web</a>.
28
-  </p>
22
+   Një pjesë e madhe e përpjekjeve të përkthimit shkojnë për faqet web,
23
+   veçanërisht për faqe që përditësohen shpesh, f.v., <a href="/">faqja ballore</a>, <a href="/news/">faqja e lajmeve</a> dhe <a
24
+    href="/events/">faqja e veprimtarive</a>. Por për përkthim s’janë vetëm faqet web: <a
25
+    href="/press/">Njoftime shtypi</a>, <a
26
+    href="/news/newsletter.html">buletine</a>, <a
27
+    href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">broshura dhe fletëpalosje</a>
28
+   dhe tjetër tekst përhapen më shumë me çdo gjuhë shtesë në të cilën janë të gatshme.
29
+  </p>
29 30
 
30
-  <p>
31
-   Por për përkthim nuk janë vetëm faqet web: <a
32
-    href="/press/">Njoftimet për shtypin</a>, <a
33
-    href="/news/newsletter.html">buletinet</a>, <a
34
-    href="/contribute/spreadtheword.html#promo-material">broshurat dhe fletë-palosjet</a>
35
-   dhe tekste të tjera bëhen gjithashtu më të përhapura sa më shumë shtohen
36
-   gjuhët për të cilat janë të gatshme.
31
+<p>
32
+   Kjo faqe ju jep një përmbledhje të proceseve tuaja të përkthimit. Të dhëna më të hollësishme se si të jepni ndihmesë me përkthimin mund të gjeni te <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">faqja jonë wiki për përkthyesit</a>.
37 33
   </p>
38 34
 
35
+  <h2>Përparësi</h2>
36
+
39 37
   <p>
40 38
    Meqë FSFE-ja është aktive në një sërë vendesh të ndryshme, tekstet
41
-   shpesh shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht 
39
+   shpesh shkruhen në gjuhë të ndryshme. Sidoqoftë, përgjithësisht
42 40
    përdorim Anglishten si pikënisje për shkëmbimin e këtyre teksteve
43 41
    me pjesë të tjera të organizmit dhe për përkthimin më tej.
44 42
    Ndaj, na duhet posaçërisht ndihmë për
@@ -65,6 +63,8 @@
65 63
    të FSFE-së.
66 64
   </p>
67 65
 
66
+  <h2>Bashkërendim</h2>
67
+
68 68
   <p>
69 69
    Përkthimet zakonisht administrohen përmes <a
70 70
     href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">listës
@@ -81,18 +81,20 @@
81 81
    përmendjen e gjuhëve të synuara. Cilido që fillon një përkthim
82 82
    dërgon te lista një përgjigje, për të shmangur përsëdytje të punës.
83 83
    Përkthimet e përfunduara i dërgohen gjithashtu listës, për t’u lejuar
84
-   të tjerëve të redaktojnë përkthimin dhe të propozojnë përmirësime të 
84
+   të tjerëve të redaktojnë përkthimin dhe të propozojnë përmirësime të
85 85
    mundshme. Si tekstet origjinale, ashtu edhe përkthimet zakonisht
86
-   dërgohen si bashkëngjitje kartelash teksti të thjeshtë, për të 
86
+   dërgohen si bashkëngjitje kartelash teksti të thjeshtë, për të
87 87
    reduktuar kështu përpjekjet për kopjim dhe ngjitje tekstesh gjetiu.
88 88
   </p>
89 89
 
90 90
   <p>
91 91
    Idealja do të ishte që ekipi i përkthimit për një gjuhë të caktuar
92
-   të kishte disa anëtarë që bazohen dhe përkrahin njëri-tjetrin, që 
92
+   të kishte disa anëtarë që bazohen dhe përkrahin njëri-tjetrin, që
93 93
    përkthimet në një gjuhë të mos varen nga një person i vetëm.
94 94
   </p>
95 95
 
96
+  <h2>Kontributi juaj sjell një ndryshim!</h2>
97
+
96 98
   <p>
97 99
    Mjaft nga përkthyesit tanë janë tashmë aktivë në të tjera projekte
98 100
    Software-i të Lirë, përtej FSFE-së. Ndihma në përpjekjet e përkthimit
@@ -102,20 +104,19 @@
102 104
   </p>
103 105
 
104 106
   <p>
105
-   Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është ndihmesë e vyer në punën e FSFE-së
106
-   dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu në veprimtaritë e 
107
-   FSFE-së pa detyrime afatgjata.
107
+   Përkthimi dhe redaktimi i teksteve është ndihmesë e vyer në punën
108
+   e FSFE-së dhe një mundësi e shkëlqyer për të marrë pjesë vetvetiu
109
+   në veprimtaritë e FSFE-së pa detyrime afatgjata.
108 110
   </p>
109 111
 
110
-  
112
+
111 113
   <h2 id="subpages">Lëvizje</h2>
112 114
 
113 115
   <ul>
114 116
    <li>
115
-    <h3><a href="/contribute/translators/web.html">Përkthime për
116
-     web</a></h3>
117
+    <h3><a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Si të përkthehet për web-in</a></h3>
117 118
     <p>
118
-     Si të përkthehet <em>fsfe.org</em>.
119
+     Si të përkthehet <em>fsfe.org</em>, <em>freeyourandroid.org</em>, <em>pdfreaders.org</em>, dhe <em>drm.info</em>.
119 120
     </p>
120 121
    </li>
121 122
    <li>
@@ -134,9 +135,42 @@
134 135
     </p>
135 136
    </li>
136 137
   </ul>
138
+
139
+  <h2>Ekipe Përkthimi</h2>
140
+
141
+  <p>
142
+  	Nëse keni nevojë për më tepër informacion lidhur me veprimtarinë tonë të përkthimit dhe nuk ndiheni i lirë në publik, jeni të mirëpritur të lidheni me bashkërenduesit e përkthimit. Informacion rreth ekipeve për gjuhë specifike mund të gjeni te <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">faqja wiki e përkthyesve</a>.
143
+  </p>
144
+
145
+  <div id="team" class="section grid-100">
146
+  	<translation-coordinators-list />
147
+  </div>
137 148
  </body>
138 149
 
139
- <timestamp>$Date: 2014-02-26 16:57:21 +0200 (Wed, 26 Feb 2014) $ $Author: mk $</timestamp>
150
+<sidebar promo="about-fsfe">
151
+ <div id="related-content">
152
+  <h3>Lidhje të shpejta:</h3>
153
+  <ul>
154
+   <li>
155
+    <a href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/Mainpage/Translations">Si të përkthehet</a> fsfe.org, freeyourandroid.org, pdfreaders.org, dhe drm.info
156
+   </li>
157
+   <li>
158
+    <a href="/contribute/translators/wordlist.html">Lista fjalësh dhe shprehjesh</a> të përdorura rëndom në FSFE.
159
+   </li>
160
+   <li>
161
+    <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Listë postimesh</a> për bashkërendim dhe ndihmë
162
+   </li>
163
+   <li>
164
+    <a href="https://wiki.fsfe.org/Teams/Translators/">Ekipet e përkthimit</a> në wiki-n tonë
165
+   </li>
166
+   <li>
167
+    <a href="https://fsfe.org/contribute/web/web.html">Informacion mbi webmastering</a> për përkthyes që duan të kenë një të kuptuar më të mirë për sistemin tonë të sajtit
168
+   </li>
169
+  </ul>
170
+ </div>
171
+</sidebar>
172
+
173
+ <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
140 174
 </html>
141 175
 <!--
142 176
 Local Variables: ***

+ 2
- 2
news/nl/nl-201704.sq.xhtml View File

@@ -1,4 +1,4 @@
1
-g<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
1
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 2
 <html newsdate="2018-04-05" type="newsletter">
3 3
  <head>
4 4
   <title>Buletini i FSFE-së - Prill 2017</title>
@@ -35,7 +35,7 @@ g<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
35 35
 	 Freedomvote.nl</a>, nismë e grupit holandez të FSFE-së, krahasoi pozicionet e partive rreth lirisë dixhitale dhe jo vetëm që i ndihmoi votuesit të ndajnë mendjen, por ofroi edhe një ide se ç’duhet pritur nga politikat dixhitale të partive të sapozgjedhura.</li>
36 36
 
37 37
    <li> Muajin e kaluar, <a href="https://fsfe.org/associates/associates.en.html">
38
-	 mirëpritëm si organizëm të asociuar, Dyne.org - jofitimprurës, që ofron ide dhe veprim</a>, me më tepër se 10 vjet ekspertizë në zhvillim mjetesh Software-i të Lirë dhe narrativash për fuqizimin e bashkësisë.</li>
38
+	 mirëpritëm si organizëm shok, Dyne.org - jofitimprurës, që ofron ide dhe veprim</a>, me më tepër se 10 vjet ekspertizë në zhvillim mjetesh Software-i të Lirë dhe narrativash për fuqizimin e bashkësisë.</li>
39 39
 
40 40
    <li>Më 7 Mars, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lPd5N2Y5nuM">
41 41
 	 Matthias Kirschner pati në qendër të vëmendjes LiMux-in</a>, në fjalën që mbajti në <a href="https://digitalegesellschaft.de/2017/03/58-npa/">58. Netzpolitischer Abend</a> në Berlin, dhe më 28 Mars,

+ 1
- 1
news/nl/nl-201705.sq.xhtml View File

@@ -52,7 +52,7 @@
52 52
 <p>Falënderime për krejt <a href="https://fsfe.org/contribute/contribute">vullnetarët</a>, <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">përkrahësit</a> dhe <a href="https://fsfe.org/donate/thankgnus">dhuruesit</a> që bëjnë të mundur punën tonë.</p>
53 53
 
54 54
 <p>Redaktorët tuaj,
55
-Erik Albers, Polina Malaja</p>
55
+Erik Albers, Polina Malaja
56 56
 
57 57
 <a href="https://fsfe.org">FSFE</a></p>
58 58
 

Loading…
Cancel
Save