Browse Source

some cosmetic changes thanks to Bardhi for proofreading

svn path=/trunk/; revision=25555
tags/stw2018
guest-Besnik_b 6 years ago
parent
commit
d258188519

+ 1
- 1
activities/policy/fp6/document.sq.xml View File

@@ -10,7 +10,7 @@
<link>/activities/policy/fp6/lafis.html</link>
</document>
<document type="ec" date="2002-06-04">
<title>FP6 EOI: FOCAL - FOcussing Competence for Advantages of
<title>FP6 EOI: FOCAL - Focussing Competence for Advantages of
Liberty</title>
<link>/activities/policy/fp6/focal.html</link>
</document>

+ 7
- 7
associates/about.sq.xhtml View File

@@ -17,19 +17,19 @@
</p>

<p>
Edhe pse, për të punuar nga afër, përpiqemi të gjejmë të paktën
një organizëm në çdo vend europian, asnjë nuk ka ekskluzivitetin.
Ndaj, fare lehtë mund të ketë më shumë se një organizëm shok për
çdo vend. Gjithashtu, organizmat shok të FSFE-së prapë mund ta
Edhe pse përpiqemi të gjejmë për të punuar nga afër të paktën
një organizëm në çdo vend europian, nuk ka ekskluzivitet. Ndaj
fare lehtë mund të ketë më shumë se një organizëm shok për vend.
Gjithashtu, organizmat shok të FSFE-së prapë mund ta
rreshtojnë veten me organizma të tjerë.
</p>

<p>
Sigurisht që do të ishte e çuditshme që një organizëm shok i
Sigurisht që do të ishte e papritur që një organizëm shok i
FSFE-së të bëhej formalisht aleat me një organizëm që u kundërvihet
synimeve të FSFE-së. Këtë nuk mund ta pengojë asgjë, por në një rast
të tillë do të duhej pritur që FSFE-ja, pas një diskutimi me atë
organizëm shok, të ndërpresë lidhjet me të.
organizëm shok, t'i ndërpriste lidhjet me të.
</p>

<p>
@@ -39,7 +39,7 @@
</p>

<p>
Sidoqoftë, nuk duket se është e dobishme të qenët shok me
Sidoqoftë, nuk duket të jetë e dobishme të qenët shok me
një organizëm që nuk ndan me ne frymën dhe filozofinë e lirisë.
Pra ajo çka FSFE-ja dëshiron përgjithësisht të shohë në një organizëm
që dëshiron të bëhet shok me të është përkushtimi ndaj Software-it

+ 1
- 1
associates/associates.sq.xhtml View File

@@ -11,7 +11,7 @@

<p>
Organizmat anëtarë shok janë të pavarur nga Free Software
Foundation Europe dhe tërësisht vetëvendosës. Në krejt
Foundation Europe dhe tërësisht vetëvendosës. Në të gjitha
anët (të tilla si anëtarësia, statutet, financat e me
radhë) vetëfunksionojnë dhe vetëadministrohen plotësisht.
</p>

+ 1
- 1
campaigns/android/artwork.sq.xhtml View File

@@ -19,7 +19,7 @@
</div>
<p>
Kemi krijuar disa gjëra grafike për fushatë që mund t'i përdorni si mbështjetje të fushatës suaj Çlironi Android-in tuaj.
Kemi krijuar disa grafika për fushatë që mund t'i përdorni si mbështjetje të fushatës suaj Çlironi Android-in tuaj.
Ju lutemi, përkthejini në gjuhën tuaj dhe <a href="/campaigns/android/android.html#id-contact">na i dërgoni</a>.
FSFE-ja mund të t'ju ndihmojë që të shtypni versionet e përkthyera të këtyre punimeve.
Kemi gjithashti versione në Anglisht dhe Gjermanisht.

+ 1
- 1
campaigns/android/artwork/DIN_A7.sq.xhtml View File

@@ -11,7 +11,7 @@
<p>
Rifitoni kontrollin mbi pajisjen tuaj Android dhe mbi të dhënat tuaja.
Kemi grumbulluar krejt informacionin që ju nevojitet për të xhiruar
(thuajse) ekskluzivisht Software të Lirë në telefonin tuaj.
(thuajse) vetëm Software të Lirë në telefonin tuaj.
Bashkësia e Çlirimit të Android-it është themeluar mbi parime të ndihmës
dhe ndarjes së gjërave me të tjerët - bëhuni pjesë e saj!
</p>

+ 1
- 0
campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.sources View File

@@ -6,3 +6,4 @@ es/news/*/news:es
fr/news/*/news:fr
it/news/*/news:it
se/news/*/news:se
sq/news/*/news:sq

+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -31,7 +31,7 @@ se e vlerësoni punën e tyre – kjo mund të bëjë shumë punë! Të tjerët
bërë këtë tashmë, ndaj, që të frymëzoheni, mund të <a href="/campaigns/ilovefs/2013/whylovefs.html">lexoni
pse ata e dashurojnë Software-in e Lirë</a>. </p>

<p>Sigurisht që ka plot rrugë për të deklaruar dikush dashurinë e tij... Ja vetëm
<p>Sigurisht që ka plot rrugë për t'i deklaruar dikujt dashurinë... Ja vetëm
pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>

<ul>

+ 1
- 1
campaigns/theydontwantyouto/index.sq.xhtml View File

@@ -15,7 +15,7 @@
<img class="left" style="max-width: 130px;" src="twitter-avatar.png" alt="TheyDontWantYou.To badge" />
<p>Edhe sa të tjera jeni të përgatitur të duroni? Përditë krijohen shiten dhe blihen mënyra të reja për të kufizuar qytetarët. Ka ardhur koha që të mbajmë qëndrim, dhe të mos pranojmë të veprojmë në përputhje me çka ata nuk duan që ne të bëjmë.</p>
<p>Edhe sa të tjera jeni të përgatitur të duroni? Përditë krijohen, shiten dhe blihen mënyra të reja për të kufizuar qytetarët. Ka ardhur koha që të mbajmë qëndrim, dhe të mos pranojmë të veprojmë në përputhje me çka ata nuk duan që ne të bëjmë.</p>
</div>

Loading…
Cancel
Save