Browse Source

Updated to new English version

svn path=/trunk/; revision=12280
tags/stw2018
rolf_camps 10 years ago
parent
commit
d01a1c4336
1 changed files with 8 additions and 9 deletions
  1. 8
    9
      about/speakerlist.nl.xhtml

+ 8
- 9
about/speakerlist.nl.xhtml View File

@@ -8,10 +8,8 @@
<body>
<h1>FSFE's sprekerslijst</h1>
<p class="tagline centre">"Free as a speech"</p>
<p class="tagline centre">"Free as in speech"</p>
<!-- <h3>Sprekers van de Free Software Foundation Europe.</h3> -->

<p>
Als u op zoek bent naar sprekers die de Free Software Foundation
Europe kunnen vertegenwoordigen op conferenties, evenementen of
@@ -40,11 +38,12 @@
<h2>Georg C.F. Greve</h2>

<p>
Georg C.F. Greve kan Vrije Software uit verschillende hoeken
benaderen: filosofisch, sociaal, wetenschappelijk, economisch,
educatief en politiek Hij geeft ook toespraken over open
standaarden, de politieke uitdagingen van de digitale
samenleving en over de Free Software Foundation Europe.
Georg C.F. Greve kan over Vrije Software praten vanuit
verschillende invalshoeken: filosofisch, sociaal,
wetenschappelijk, economisch, educatief en politiek. Hij geeft
ook toespraken over open standaarden, de politieke uitdagingen
van de digitale samenleving en over de Free Software Foundation
Europe.
</p>

<h3>Talen:</h3>
@@ -185,7 +184,7 @@
<p>Pablo spreekt Engels en Spaans.</p>
</body>
<timestamp>$Date: 2008/08/13 21:01:43 $ $Author: rolf_camps $</timestamp>
<timestamp>$Date: 2009/01/25 18:37:16 $ $Author: rolf_camps $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***

Loading…
Cancel
Save