Browse Source

Sync with the originals

svn path=/trunk/; revision=30779
tags/stw2018
kaare 4 years ago
parent
commit
caa78a836b
3 changed files with 55 additions and 80 deletions
 1. 9
  12
    about/about.da.xhtml
 2. 30
  46
    about/legal/legal.da.xhtml
 3. 16
  22
    press/press.da.xhtml

+ 9
- 12
about/about.da.xhtml View File

@@ -7,18 +7,15 @@
<h1 class="heading">Om</h1>

<div id="introduction">
<p>
Free Software Foundation Europe er helliget fremme af fri software og
arbejde for <strong>frihed</strong> i det fremspirende digitale samfund.
</p>

<p>
Adgang til software afgør, hvem der kan deltage i et digitalt samfund.
Frihederne til at
<a href="/about/basics/freesoftware.html">anvende, udforske, dele og
forbedre</a> software gør <strong>ligeværdig</strong> deltagelse mulig,
og er ekstremt vigtige.
</p>
<!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
<p>Free Software Foundation Europe er en velgørende organisation, der
giver brugere magt til at kontrollere teknologi. Software er dybt
involveret i alle aspekter at vores liv; og det er vigtigt, at teknologien
giver magt frem for at begrænse os.
<a href="/about/basics/freesoftware.html">Fri software</a> giver alle
retten til at anvende, forstå, tilpasse og dele software. Rettighederne
hjælper med at støtte andre fundamentale friheder, så som ytringsfrihed,
pressefrihed og privatlivets fred.</p>
</div>

<ul class="subheadings">

+ 30
- 46
about/legal/legal.da.xhtml View File

@@ -6,54 +6,38 @@
</head>

<body>

<p id="category"><a href="/about/about.html">Om</a></p>
<h1>Juridisk organisering</h1>

<p id="introduction">Free Software Foundation Europe (FSFE) er en
<a href="/about/self-conception.html">international, holdbaseret organisation</a>.
Juridisk er den bygget op omkring en central organisation, der kan udvides til
andre lande på en modulær måde.</p>

<h2>Den primære forening</h2>

<p>Den primære forening (Hub) er den centrale juridiske enhed, Free Software
Foundation Europes kerne. Alle <a href="/about/members.html">medlemmer</a> af
FSFE er medlemmer af denne forening.</p>

<p>Denne primære forening stiller de juridiske skabelon til rådighed, der gør
det muligt at implementere <a href="/about/team.html">holdets</a>
aktiviteter.</p>

<p>Forenignen er registreret som velgørende forening ("e.V.") under tysk lov,
med følgende vedtægter:</p>
<ul>
<li>Engelsk: <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">PDF (72k)</a> <a href="/about/legal/constitution.en.html">HTML</a></li>
<li>Tysk: <a href="/about/legal/Constitution.de.pdf">PDF (122k)</a> <a href="/about/legal/constitution.de.html">HTML</a></li>
</ul>

<h3>Afdelingerne</h3>

<p>Afdelingerne er modulære, lokale juridiske enheder under FSFE, dannet af
medlemmerne af FSFE fra det pågældende land, og nogle gange gæstemedlemskaber
fra andre lande. Deres primære funktion er at modtage fradragsberettighede
donationer, hvor det er muligt.</p>

<p>Afdelingerne er integreret i hele FSFE med deres statutter, hvilket giver de
nationale FSFE-hold friheden og autonomien til at tage sig af lokale
problemstillinger på en måde, på en i disse lande passende kulturel og social
måde.</p>

<p>Disse afdelingers vedtægter opstår normalt ved at tilpasse et sæt
"skabelonvedtægter" til det pågældende lands juridiske system, med det formål
at opnå status som velgørende organisation, hvor det er muligt.</p>

<p>De omtalte skabelonvedtægter er også tilgængelige:</p>
<ul>
<li>Engelsk: <a href="/about/legal/Constitution-CTmpl.en.pdf">PDF (64k)</a><a href="/about/legal/template-constitution.en.html">HTML</a></li>
<li>Tysk: <a href="/about/legal/Constitution-CTmpl.de.pdf">PDF (66k)</a><a href="/about/legal/template-constitution.de.html">HTML</a></li>
</ul>

<p id="introduction">Free Software Foundation Europe (FSFE) er en
<a href="/donate/donate.html#tax-deduction">velgørende</a>, registreret
forening (<q>e.V.</q>) under tysk lov, med følgende vedtægter:</p>

<ul>
<li>Engelsk: <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">PDF (72k)</a> <a href="/about/legal/constitution.en.html">HTML</a></li>
<li>Tysk: <a href="/about/legal/Constitution.de.pdf">PDF (122k)</a> <a href="/about/legal/constitution.de.html">HTML</a></li>
</ul>

<p>Den <a href="https://fsfe.org/about/team.html#general-assembly">medlemmer</a>
holder årlige møder:</p>

<ul>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2001-05-06.en.txt">Referat fra 2001-05-06</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2002-05-25.en.txt">Referat fra 2002-05-25</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2003-06-21.en.txt">Referat fra 2003-06-01</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2004-05-15.en.txt">Referat fra 2004-05-15</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2005-05-07.en.txt">Referat fra 2005-05-07</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2006-05-27.en.txt">Referat fra 2005-05-27</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2007-06-30.en.txt">Referat fra 2007-06-30</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2008-06-06.en.txt">Referat fra 2008-06-06</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2008-10-23.en.pdf">Referat fra 2008-10-23</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2009-06-19.en.pdf">Referat fra 2009-06-19</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2009-10-09.en.pdf">Referat fra 2009-10-09</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2010-06-18.en.pdf">Referat fra 2010-06-18</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2011-06-10.en.pdf">Referat fra 2011-06-10</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2012-04-29.en.pdf">Referat fra 2012-04-29</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2013-10-13.en.pdf">Referat fra 2013-10-13</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2014-11-09.en.pdf">Referat fra 2014-11-09</a></li>
</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>

+ 16
- 22
press/press.da.xhtml View File

@@ -26,28 +26,22 @@
<h1 class="heading">Presse</h1>

<div id="introduction">

<p>
FSFE mener, at adgang til software afgør hvem der kan deltage i det
digitale samfund. Frihederne til at
<a href="/about/basics/freesoftware.html">anvende, udforske, dele og
forbedre</a> software, er nødvendige for en ligeværdig deltagelse i
informationsalderen.
</p></div>

<p>
Free Software Foundation Europe (FSFE) er en almennyttig
regeringsuafhængig organisation, som er aktiv i
<a href="/contact/local.html">mange europæiske lande</a> og involveret i
mange globale aktiviteter. Adgang til software afgør deltagelse i et
digitalt samfund: For at sikre ligeværdig deltagelse i
informationsalderen, foruden konkurrencefrihed, stræber Free Software
Foundation Europe efter, og er dedikeret til, udbredelsen af fri software;
defineret ved frihederne til at anvende, udforske, ændre og kopiere.
Siden sin grundlæggelse i 2001, har FSFE's primære funktion været at skabe
opmærksomhed om disse emner, ved at sikre fri software juridisk, samt
give folk frihed, ved at støtte udvikling af fri software.
</p>
<!-- for the following two paragraphs, please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
<p>Free Software Foundation Europe er en velgørende organisation, der giver
brugere magt til at kontrollere teknologi. Software er dybt involveret i
alle aspekter at vores liv; og det er vigtigt, at teknologien giver magt
frem for at begrænse os. Fri software giver alle retten til at anvende,
forstå, tilpasse og dele software. Rettighederne hjælper med at støtte
andre fundamentale friheder, så som ytringsfrihed, pressefrihed og
privatlivets fred.</p>
</div>

<p>FSFE hjælper enkeltpersoner og organisationer med at forstå hvordan fri
software bidrager til frihed, gennemsigtighed og selvbestemmelse. Det
forbedrer brugernes rettigheder, ved at fjerne forhindringer for indførelse
af fri software, opfordrer folk til at anvende og udvikle fri software, og
stiller ressourcer til rådighed, der gør det muligt for alle, yderligere at
fremme fri software i Europa.</p>

<div class="grid-50-50">
<div class="box first">

Loading…
Cancel
Save