Browse Source

Sync with the originals

svn path=/trunk/; revision=30779
tags/stw2018
kaare 4 years ago
parent
commit
caa78a836b
3 changed files with 55 additions and 80 deletions
 1. 9
  12
    about/about.da.xhtml
 2. 30
  46
    about/legal/legal.da.xhtml
 3. 16
  22
    press/press.da.xhtml

+ 9
- 12
about/about.da.xhtml View File

@@ -7,18 +7,15 @@
7 7
   <h1 class="heading">Om</h1>
8 8
 
9 9
   <div id="introduction">
10
-   <p>
11
-    Free Software Foundation Europe er helliget fremme af fri software og 
12
-    arbejde for <strong>frihed</strong> i det fremspirende digitale samfund.
13
-   </p>
14
-
15
-   <p>
16
-    Adgang til software afgør, hvem der kan deltage i et digitalt samfund.
17
-    Frihederne til at 
18
-    <a href="/about/basics/freesoftware.html">anvende, udforske, dele og 
19
-    forbedre</a> software gør <strong>ligeværdig</strong> deltagelse mulig,
20
-    og er ekstremt vigtige.
21
-   </p>
10
+  <!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
11
+   <p>Free Software Foundation Europe er en velgørende organisation, der 
12
+   giver brugere magt til at kontrollere teknologi. Software er dybt 
13
+   involveret i alle aspekter at vores liv; og det er vigtigt, at teknologien 
14
+   giver magt frem for at begrænse os. 
15
+   <a href="/about/basics/freesoftware.html">Fri software</a> giver alle 
16
+   retten til at anvende, forstå, tilpasse og dele software. Rettighederne 
17
+   hjælper med at støtte andre fundamentale friheder, så som ytringsfrihed, 
18
+   pressefrihed og privatlivets fred.</p>
22 19
   </div>
23 20
 
24 21
   <ul class="subheadings">

+ 30
- 46
about/legal/legal.da.xhtml View File

@@ -6,54 +6,38 @@
6 6
  </head>
7 7
 
8 8
  <body>
9
-
10 9
   <p id="category"><a href="/about/about.html">Om</a></p>
11 10
   <h1>Juridisk organisering</h1>
12
-
13
-<p id="introduction">Free Software Foundation Europe (FSFE) er en 
14
-<a href="/about/self-conception.html">international, holdbaseret organisation</a>. 
15
-Juridisk er den bygget op omkring en central organisation, der kan udvides til 
16
-andre lande på en modulær måde.</p>
17
-
18
-<h2>Den primære forening</h2>
19
-
20
-<p>Den primære forening (Hub) er den centrale juridiske enhed, Free Software 
21
-Foundation Europes kerne. Alle <a href="/about/members.html">medlemmer</a> af 
22
-FSFE er medlemmer af denne forening.</p>
23
-
24
-<p>Denne primære forening stiller de juridiske skabelon til rådighed, der gør
25
-det muligt at implementere <a href="/about/team.html">holdets</a> 
26
-aktiviteter.</p>
27
-
28
-<p>Forenignen er registreret som velgørende forening ("e.V.") under tysk lov, 
29
-med følgende vedtægter:</p>
30
-<ul>
31
-<li>Engelsk: <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">PDF (72k)</a> <a href="/about/legal/constitution.en.html">HTML</a></li>
32
-<li>Tysk: <a href="/about/legal/Constitution.de.pdf">PDF (122k)</a> <a href="/about/legal/constitution.de.html">HTML</a></li>
33
-</ul>
34
-
35
-<h3>Afdelingerne</h3>
36
-
37
-<p>Afdelingerne er modulære, lokale juridiske enheder under FSFE, dannet af 
38
-medlemmerne af FSFE fra det pågældende land, og nogle gange gæstemedlemskaber 
39
-fra andre lande. Deres primære funktion er at modtage fradragsberettighede 
40
-donationer, hvor det er muligt.</p>
41
-
42
-<p>Afdelingerne er integreret i hele FSFE med deres statutter, hvilket giver de 
43
-nationale FSFE-hold friheden og autonomien til at tage sig af lokale 
44
-problemstillinger på en måde, på en i disse lande passende kulturel og social 
45
-måde.</p>
46
-
47
-<p>Disse afdelingers vedtægter opstår normalt ved at tilpasse et sæt 
48
-"skabelonvedtægter" til det pågældende lands juridiske system, med det formål 
49
-at opnå status som velgørende organisation, hvor det er muligt.</p>
50
-
51
-<p>De omtalte skabelonvedtægter er også tilgængelige:</p>
52
-<ul>
53
-<li>Engelsk: <a href="/about/legal/Constitution-CTmpl.en.pdf">PDF (64k)</a><a href="/about/legal/template-constitution.en.html">HTML</a></li>
54
-<li>Tysk: <a href="/about/legal/Constitution-CTmpl.de.pdf">PDF (66k)</a><a href="/about/legal/template-constitution.de.html">HTML</a></li>
55
-</ul>
56
-
11
+  <p id="introduction">Free Software Foundation Europe (FSFE) er en 
12
+  <a href="/donate/donate.html#tax-deduction">velgørende</a>, registreret 
13
+  forening (<q>e.V.</q>) under tysk lov, med følgende vedtægter:</p>
14
+
15
+  <ul>
16
+	<li>Engelsk: <a href="/about/legal/Constitution.en.pdf">PDF (72k)</a> <a href="/about/legal/constitution.en.html">HTML</a></li>
17
+	<li>Tysk: <a href="/about/legal/Constitution.de.pdf">PDF (122k)</a> <a href="/about/legal/constitution.de.html">HTML</a></li>
18
+  </ul>
19
+
20
+  <p>Den <a href="https://fsfe.org/about/team.html#general-assembly">medlemmer</a> 
21
+  holder årlige møder:</p>
22
+
23
+  <ul>
24
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2001-05-06.en.txt">Referat fra 2001-05-06</a></li>
25
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2002-05-25.en.txt">Referat fra 2002-05-25</a></li>
26
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2003-06-21.en.txt">Referat fra 2003-06-01</a></li>
27
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2004-05-15.en.txt">Referat fra 2004-05-15</a></li>
28
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2005-05-07.en.txt">Referat fra 2005-05-07</a></li>
29
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2006-05-27.en.txt">Referat fra 2005-05-27</a></li>
30
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2007-06-30.en.txt">Referat fra 2007-06-30</a></li>
31
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2008-06-06.en.txt">Referat fra 2008-06-06</a></li>
32
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2008-10-23.en.pdf">Referat fra 2008-10-23</a></li>
33
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2009-06-19.en.pdf">Referat fra 2009-06-19</a></li>
34
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2009-10-09.en.pdf">Referat fra 2009-10-09</a></li>
35
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2010-06-18.en.pdf">Referat fra 2010-06-18</a></li>
36
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2011-06-10.en.pdf">Referat fra 2011-06-10</a></li>
37
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2012-04-29.en.pdf">Referat fra 2012-04-29</a></li>
38
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2013-10-13.en.pdf">Referat fra 2013-10-13</a></li>
39
+	<li><a href="https://fsfe.org/about/legal/minutes/minutes-2014-11-09.en.pdf">Referat fra 2014-11-09</a></li>
40
+  </ul>
57 41
  </body>
58 42
 
59 43
  <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>

+ 16
- 22
press/press.da.xhtml View File

@@ -26,28 +26,22 @@
26 26
   <h1 class="heading">Presse</h1>
27 27
 
28 28
  <div id="introduction">
29
-
30
-  <p>
31
-   FSFE mener, at adgang til software afgør hvem der kan deltage i det 
32
-   digitale samfund. Frihederne til at 
33
-   <a href="/about/basics/freesoftware.html">anvende, udforske, dele og 
34
-   forbedre</a> software, er nødvendige for en ligeværdig deltagelse i 
35
-   informationsalderen.
36
-  </p></div>
37
-
38
-  <p>
39
-   Free Software Foundation Europe (FSFE) er en almennyttig 
40
-   regeringsuafhængig organisation, som er aktiv i 
41
-   <a href="/contact/local.html">mange europæiske lande</a> og involveret i
42
-   mange globale aktiviteter. Adgang til software afgør deltagelse i et 
43
-   digitalt samfund: For at sikre ligeværdig deltagelse i 
44
-   informationsalderen, foruden konkurrencefrihed, stræber Free Software 
45
-   Foundation Europe efter, og er dedikeret til, udbredelsen af fri software;
46
-   defineret ved frihederne til at anvende, udforske, ændre og kopiere. 
47
-   Siden sin grundlæggelse i 2001, har FSFE's primære funktion været at skabe 
48
-   opmærksomhed om disse emner, ved at sikre fri software juridisk, samt
49
-   give folk frihed, ved at støtte udvikling af fri software.
50
-  </p>
29
+  <!-- for the following two paragraphs, please have a look at http://fsfe.org/about/mission --> 
30
+  <p>Free Software Foundation Europe er en velgørende organisation, der giver 
31
+  brugere magt til at kontrollere teknologi. Software er dybt involveret i 
32
+  alle aspekter at vores liv; og det er vigtigt, at teknologien giver magt 
33
+  frem for at begrænse os. Fri software giver alle retten til at anvende, 
34
+  forstå, tilpasse og dele software. Rettighederne hjælper med at støtte 
35
+  andre fundamentale friheder, så som ytringsfrihed, pressefrihed og 
36
+  privatlivets fred.</p>
37
+ </div>
38
+
39
+  <p>FSFE hjælper enkeltpersoner og organisationer med at forstå hvordan fri 
40
+  software bidrager til frihed, gennemsigtighed og selvbestemmelse. Det 
41
+  forbedrer brugernes rettigheder, ved at fjerne forhindringer for indførelse 
42
+  af fri software, opfordrer folk til at anvende og udvikle fri software, og 
43
+  stiller ressourcer til rådighed, der gør det muligt for alle, yderligere at 
44
+  fremme fri software i Europa.</p>
51 45
 
52 46
   <div class="grid-50-50">
53 47
    <div class="box first">

Loading…
Cancel
Save