Преглед на файлове

small update for sample testing file

svn path=/branches/test/; revision=29280
tags/stw2018
pavi преди 5 години
родител
ревизия
be19679b95
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      drm.info/sample-for-testing.xhtml

+ 1
- 1
drm.info/sample-for-testing.xhtml Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@

<html>
<head>
<title>Template article – Contribute – FSFE</title>
<title>DRM.info</title>
</head>
<body class="article" microformats="h-entry" id="the-template-2014">


Loading…
Отказ
Запис