Browse Source

deleting outdated translations

fix-community-people-mobile
eal 8 months ago
parent
commit
b7d8aa29ed

+ 0
- 156
contribute/contribute.bg.xhtml View File

@@ -1,156 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html lang="en">
<head>
<title>ФССЕ - Как може да се включите?</title>
</head>

<body>
<h2>Как може да се включите?</h2>

<p>ФССЕ (FSFE) има както общоевропейски, така и специфични за отделните страни,
или съсредоточени върху дейностите
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo">пощенски списъци</a>.
Чрез тях можете да се срещнетете с членове на местните общности на
Свободния софтуер и да подкрепите работата и целите на ФССЕ чрез
доброволна работа. Приносители на време и енергия винаги са добре дошли.
</p>

<p>
За да започнете може да се запишете за списък в някоя специфична ваша
област на интерес, или да изпратите е-поща на
<a href="mailto:team@fsfeurope.org">team@fsfeurope.org</a> и ние ще ви
помогнем.
</p>

<p>
Ето някои по-специфични начини да допринесете за Движението за Свободен
софтуер в Европа:
</p>

<h3>Сътрудничество</h3>

<p>
Най-лесният и директен начин да се включите във Фондацията
за Свободен Софтуер Европа е да се присъедините към <a
href="https://fellowship.fsfe.org/">Сдружението на ФССЕ</a>. Като сътрудник, Вие
добавяте Вашата видима подкрепа и принос към всички дейности на ФССЕ,
поддържате връзка с хора със същите възгледи, срещате се с тях, за да
празнувате „Партита на Свободата“ и вашата лична
<a href="https://fellowship.fsfe.org/card.html">Шифрокарта - знак на Сдружението</a>
може да бъде носена като видим знак на технически умела личност, която
активно допринася за свободата в цифровата епоха.
</p>

<h3>Уебстраници</h3>

<p>
Уебстраниците са в постоянна безизходица. Изисква се постоянно внимание,
за да се поддържат в крак с времето и налични на колкото се може повече
езици. В същото време те са и един от най-ефективните начини за информиране
относно Свободния Софтуер, проблемите на цифровото общество и работата на ФССЕ.
</p>

<p>
Даването на рамо е възможно и дълбоко оценявано както на нередовни, така и
на редовни начала. Моля, открийте повече информация и начални инструкции
<a href="/contribute/web/web.html">тук</a>.
Giving a hand is possible and very much appreciated on both an irregular
as well as regular basis. Please find more information and quick-start
instructions <a href="/contribute/web/web.html">here</a>.
</p>


<h3>Преводи</h3>

<p>
Основна част, която винаги има нужда от преводи е уебстраницата, за
която може да откриете повече информация
<a href="/contribute/translators/web.html">тук</a>.
</p>

<p>
Но уебстраницата не е единственото нещо, което се нуждае от превод и
корекции. Комюникетата, брошурите и листовките също могат да стигнат
до повече хора, когато са преведени.
</p>

<p>
Превеждането и редактирането на текстовете е безценен принос към
работата на ФССЕ и е отличен шанс непосредствено да се включите в
дейностите ѝ без бездългосрочни задължения. Имаме обособена
страница с
<a href="/contribute/translators/translators.html">информация
за преводачи</a>.
</p>


<h3>Изложения</h3>

<p>
ФССЕ трябва да поддържа връзка с хора извън общността, за да ги
накара да разберат, че в Свободния софтуер има нещо повече от
хубави програми и да ги запознае със ФСС (FSF).
</p>

<p>
Важна част от това се показва по изложения. Но въпреки че ние
обикновено можем да осигурим всичко нужно за да се приготви павилион
на изложението, има нещо, което не можем просто да създадем – хора.
</p>

<p>
Нуждаем се от доброволци при павилионите, които да говорят с хората,
да им обясняват философията на Свободния софтуер, за какво е всичко
това около ФСС и проектът GNU и просто да бъдат там. Нищо не изглежда
по-зле от празен павилион. Също така, ние предпочитаме да има местни
доброволци, които да поемат организацията на павилионите.
</p>

<p>
Ако сте заинтересовани да помогнете може да откриете повече информация
на <a href="/contribute/booth/booth.html">страницата с информация за
доброволци по изложенията</a>.
</p>


<h3>Стажове</h3>

<p>
Фондацията за Свободен Софтуер Европа работи с помощта на смесени групи
доброволци от много страни и няколко постоянни работници. Измежду това е
възможно и стажуване.
</p>

<p>
Така че, ако имате няколко месеца, които искате да прекарате съчетавайки
полезното с приятното и сте заинтересовани от предложението, проверете
тази страница <a href="/contribute/internship.html">Присъединете се към
революцията: Стажове при ФССЕ</a> за повече информация.
</p>


<h3>Дарения</h3>


<p>
Друг начин да подкрепите работата на ФССЕ е чрез дарения. Като при всяка
друга организация, ефективността на ФССЕ зависи от финансовите й възможности.
Плащането на хора да работят по и за Свободния софтуер, отпечатване на брошури,
кореспонденцията с журналисти и политици, осигуряване на инфраструктура за
проекти и много повече зависят от това. Ако чувствате,че може да помогнете
финансово ще намерите информация как на страницата ни за
<a href="/help/donate.html">дарения</a>
</p>


</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Пламен Стоев</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 116
contribute/contribute.ca.xhtml View File

@@ -1,116 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Col·laborar</title>
</head>

<body>
<h1>Col·laborar</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>
<p>
La nostra feina és possible gràcies a una comunitat d'individuals que
donen suport al nostre compromís amb el programari lliure. Si desitja
ajudar-nos a acomplir els nostres objectius, existeixen diverses formes
amb les que pot col·laborar, no importen quines siguin les seves habilitats
o limitacions temporals.
</p>
</div>

<h2 id="subpages">Navegació</h2>

<ul>
<li>
<h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Unir-se a la
Fellowship</a></h3>

<p>
Els Fellows asseguren la nostra independència econòmica, augmenten
el nostre pes polític i donen suport a les nostres activitats
locals.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Esdevingui un traductor</a></h3>

<p>
La nostra plana web està disponible en 30 idiomes. Que ens pugui ajudar amb
un d'ells és una de les nostres prioritats per tal d'aconseguir que la informació
estigui disponible per tanta gent com sigui possible.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Esdevingui un dissenyador</a></h3>

<p>
L'FSFE i la comunitat del programari lliure necessiten habitualment
dissenyadors gràfics per material per estands i per la xarxa.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Col·labori en la plana web</a></h3>

<p>
Com a webmestre, determinarà la efectivitat de la nostra comunicació amb
el món.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/advocacy/advocacy.html">Difogui la paraula</a></h3>

<p>
Usi imatges gràfiques i paraules per promoure i mostrar a altres que
es preocupa pel programari lliure.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Beques</a></h3>

<p>
Aprengui com treballar en una organització europea que
està implicada en qüestions socials, polítiques i legals des
d'un nivell estatal a l'ONU.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Subscriguis a les nostres
llistes de distribució</a></h3>

<p>
Les nostres llistes de distribució poden ser una forma fàcil per
tal que pugui participar en converses sobre educació, disseny,
activitats d'un país en concret i molt més.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/local.html">Impliquis en els equips del seu
país</a></h3>

<p>
Trobi que estem fen en el seu país, i impliquis amb persones
de pensament similar aprop seu.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Faci una donació</a></h3>

<p>
Les seves donacions són crítiques per a la nostra força i
autonomia. Ens permeten continuar lluitant pel programari lliure
sempre que sigui necessari.
</p>
</li>
</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>xr</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 124
contribute/contribute.cs.xhtml View File

@@ -1,124 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Zapojte se - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Zapojte se</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>

<p>
Naše práce je umožněna komunitou lidí kteří podporují náš
závazek ke svobodnému softwaru. Pokud byste nám chtěli pomoci dosáhnout
našich cílů, existuje mnoho způsobů jak se zapojit — bez ohledu na to jaké jsou Vaše
zkušenosti, nebo časové omezení.
</p></div>

<h2 id="subpages">Navigace</h2>

<ul>
<li>
<h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Připojte se ke Členství</a></h3>

<p>
Členové zajišťují naši finanční nezávislost, zvyšují naši
politickou sílu a podporují naše místní aktivity.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Přispívejte do webu</a></h3>

<p>
Jako webmaster určujete účinnost naší komunikace
se světem.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/advocacy/advocacy.html">Šiřte slovo</a></h3>

<p>
Použitím textu a grafiky na podporu svobodného softwaru a ukázat ostatním na čem Vám záleží.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Staňte se designérem</a></h3>

<p>
FSFE a komunita svobodného softwaru často potřebují
návrháře pro tištěné a elektronické publikace.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Připojte se k naší e-mailové
konferenci</a></h3>

<p>
Naše e-mailová konference Vám ulehčí Vaši účast v
diskuzích o vzdělávání, designu, aktivitách v územní oblasti
a mnohem více.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Staňte se překladatelem</a></h3>

<p>
Naše webové stránky jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Dostupnost
je jedna z našich klíčových priorit - pomozte nám oslovit co nejvíce lidí tím,
že přeložíte naše zprávy do jazyka který
znáte.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Přispějte nám</a></h3>

<p>
Vaše dary jsou důležité pro naši sílu a samostatnost —
umožňují nám pokračovat v boji za svobodný software kdekoliv
je zapotřebí.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/editors/editors.html">Staňte se editorem</a></h3>

<p>
Komunikace o významu svobodného softwaru vyžaduje nejvyšší kvality psaní. Náš redakční tým kontroluje a zlepšuje vše, co FSFE publikuje.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/local.html">Seznamte se s týmy vaší země</a></h3>

<p>
Zjistěte, jak lidé ve Vaší zemi bojují za svobodný software a zapojte se
do kampaní ve vašem okolí.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Pojďte na stáž</a></h3>

<p>
Naučte se pracovat v celoevropské organizaci operující na
mezinárodní úrovni. Zabýváme se sociálními, politickými a právními
otázkami každý den, a tak budete i vy.
</p>
</li>

</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Pipkin</translator>
</html>

+ 0
- 100
contribute/contribute.da.xhtml View File

@@ -1,100 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Deltag - FSFE</title>
<meta content="Hvordan man støtter FSFE - Medlem, frivillig, bliver designer, oversætter, redaktør, praktikant eller webudvikler." name="description"/>
<meta content="bidrage fellowship medlemskab bliv medlem webmaster donation lokalt møde fremme fri software open source software fsfe designer oversætter redaktør team hold kampagner praktikant postlister" name="keywords"/>
</head>

<body class="subsite">
<h1 class="heading">Deltag</h1>

<div id="introduction">
<p>
Vi er et fællesskab af personer, der er engageret i fri software. Du
kan også deltage i arbejdet! Der er mange måder at deltage på, og du
vil helt sikkert finde en måde, der passer til dine interesser og
færdigheder.
</p>
</div>

<ul class="subheadings">

<li>
<h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Spred budskabet</a></h3>
<p>
Uddel brochurer, klistermærker eller plakater til dine venner,
kollegaer eller til alle og enhver, og anvend vores onlinegrafik.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Deltag i vores diskussioner</a></h3>
<p>
Det meste af vores arbejde koordineres via postlister. Deltag i
diskussionerne, lær fra andre og dan FSFE's holdninger.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/fellowship/join.html">Bliv støttemedlem</a></h3>
<p>
Donationer er kritiske for vores styrke og autonomi. Støt os ved at
blive Fellowship-medlem og gør det muligt for os, fortsat at kæmpe for
fri software, hvor end det måtte være nødvendigt.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Oversæt og korrekturlæs</a></h3>
<p>
Dele af vores hjemmeside er tilgængelig på omkring 30 sprog, mens
andre dele ikke er det. Hjælp os med at nå ud til så mange mennesker,
som muligt, ved at oversætte vores artikler, pressemeddelelser og
nyhedsbreve til et sprog, du behersker.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/events/events.html">Mød os</a></h3>
<p>
Ønsker du at møde os personligt, så deltag sammen med os i et
arrangement i nærheden af dig, herunder foredrag, stande eller lokale
Fellowship-møder.
</p>
</li>


<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Forbedr vores hjemmeside</a></h3>
<p>
For mange mennesker, er vores hjemmeside det første indtryk, de får af
os. Som en webmaster, kan du være med til at afgøre effektiviteten
ved vores kommunikation med omverdenen.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Hjælp som designer</a></h3>
<p>
FSFE og fri software-fællesskabet, har ofte behov for designere til
trykt og elektronisk materiale. Bliv medlem af vores hold, og oplev
dine design sprede sig over hele kloden.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Bliv praktikant</a></h3>
<p>
Lær at arbejde i en paneuropæisk organisation, som er aktiv på
internationalt niveau. Mens vi arbejder for softwarefrihed,
håndterer vi dagligt sociale, politiske og juridiske
problemstillinger, og det vil du også komme til.
</p>
</li>

</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>

+ 0
- 110
contribute/contribute.el.xhtml View File

@@ -1,110 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Συμβάλλετε - FSFE</title>
<meta content="Πώς να υποστηρίξετε το FSFE - Με εγγραφή, εθελοντισμό, να γίνετε σχεδιαστής, μεταφραστής, συντάκτης, βοηθός ή προγραμματιστής ιστού. " name="description" />
<meta content="συμβάλλετε κοινότητα ιδιότητα μέλους εγγραφή διαχειριστής ιστού δωρίστε τοπική συνάντηση προωθήστε ελεύθερο λογισμικό ανοιχτός κώδικας fsfe σχεδιαστής μεταφραστής συντάκτης ομάδα δράσεις βοηθός μαθητεία λίστες αλληλογραφίας" name="keywords" />
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Συμβάλλετε</h1>

<div id="introduction">
<p>
Είμαστε μια κοινότητα τα μέλη της οποίας έχουν δεσμευτεί στο Ελεύθερο
Λογισμικό. Βοηθήστε μας στην εργασία μας! Υπάρχουν πολλοί τρόποι
να συνεισφέρετε και θα βρείτε εκείνον που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα
και τις δεξιότητές σας.
</p>
</div>

<ul class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Διαδώστε το μήνυμα</a></h3>
<p>
Δώστε φυλλάδια, αυτοκόλλητα, αφίσες στους φίλους, τους συναδέλφους
σας ή μοιράστε τα στο ευρύ κοινό· χρησιμοποιήστε τα γραφικά μας
από τον ιστοχώρο.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Συμμετάσχετε στις συζητήσεις μας
</a></h3>
<p>
Ο συντονισμός του μεγαλύτερου μέρους της δουλειάς μας γίνεται μέσα από
λίστες αλληλογραφίας. Συμμετάσχετε στη συζήτηση, μάθετε από τους άλλους
και διαμορφώστε τις θέσεις του FSFE.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/fellowship/join.html">Γίνετε μόνιμο μέλος</a></h3>
<p>
Οι δωρεές είναι κρίσιμες για την ισχύ και την αυτονομία μας.
Γίνετε μόνιμο μέλος με την εγγραφή σας στην Κοινότητα και
επιτρέψτε μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμστε για το Ελεύθερο Λογισμικό
όπου είναι απαραίτητο.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Μεταφράστε και επιμεληθείτε κείμενα</a>
</h3>
<p>
Τμήματα του ιστοτόπου μας είναι διαθέσιμα σε πάνω από 30 γλώσσες
ενώ άλλα όχι. Βοηθήστε μας να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους
με τη μετάφραση άρθρων, ανακοινώσεων και ενημερωτικών δελτίων στη γλώσσα
που γνωρίζετε.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/events/events.html">Συναντηθείτε μαζί μας</a></h3>
<p>
Αν θέλετε να μας συναντήσετε, ελάτε να μας βρείτε
σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται κοντά στην περιοχή σας,
σε ομιλία, εκθεσιακό περίπτερο ή σε τοπικές συναντήσεις
της Κοινότητας.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Βελτιώστε τον ιστοχώρο μας</a></h3>
<p>
Για πολύ κόσμο ο ιστοχώρος μας είναι η πρώτη εντύπωση που αποκομίζουν
από εμάς. Ως διαχειριστές ιστού καθορίζετε την αποτελεσματικότητα
της επικοινωνίας μας με τον κόσμο.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Βοηθήστε ως σχεδιαστές
</a></h3>
<p>
Το FSFE και η κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού συχνά χρειάζονται
σχεδιαστές για έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Ελάτε στην ομάδα μας
και δείτε τα γραφικά σας να διαδίδονται σε όλον τον κόσμο.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Γίνετε βοηθοί</a></h3>
<p>
Μάθετε πώς να εργάζεστε σε έναν πανευρωπαϊκό οργανισμό
που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο. Ενώ εργαζόμαστε για την
ελευθερία στο λογισμικό, αντιμετωπίζουμε κοινωνικά,
πολιτικά και νομικά ζητήματα σε καθημερινή βάση, και αυτό θα είναι
και το δικό σας αντικείμενο. Προσφέρουμε θέσεις μαθητείας τρίμηνης
διάρκειας καθώς επίσης και μία μεγαλύτερης διάρκειας
<a href="/contribute/traineeship.html">θέση κατάρτισης</a>.
</p>
</li>

</ul>
</body>

<timestamp>$Date$
$Author$</timestamp>
</html>

+ 0
- 110
contribute/contribute.es.xhtml View File

@@ -1,110 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Colabore - FSFE</title>
<meta content="Cómo ayudar a la FSFE - Únase o ayude como voluntario, diseñador, traductor, editor, becario o desarrollador web." name="description" />
<meta content="colaborar fellowship miembros unirse webmaster donar encuentro local promover software libre código abierto fsfe diseñador traductor editor equipo campañas becario becas listas correo" name="keywords" />
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Colabore</h1>

<div id="introduction">
<p>
Somos una comunidad de personas comprometidas con el Software Libre.
¡Únase a nosotros y súmese a nuestra labor! Puede colaborar de muchas
maneras distintas, y seguramente encuentre alguna que encaje mejor con
sus intereses o habilidades.
</p>
<p>
Si no tiene muy claro por dónde empezar, o quiere ponerse en contacto
con nuestros coordinadores de voluntariado, escríbanos a
<a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
</p>
</div>

<ul class="subheadings">

<li>
<h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Corra la voz</a></h3>
<p>
Reparta folletos, pegatinas o carteles entre sus amigos y
compañeros, o distribúyalos públicamente; utilice nuestras
imágenes optimizadas para la web.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Participe en nuestras conversaciones</a></h3>
<p>
La mayor parte de nuestro trabajo se coordina a través de las listas
de correo. Únase a nuestros debates, aprenda de los demás y ayude a
dar forma a las posturas oficiales de la FSFE.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/join">Patrocine nuestra labor</a></h3>
<p>
Las donaciones son fundamentales para mantener nuestra fuerza y
nuestra autonomía. Hágase patrocinador y ayúdenos a seguir
luchando por el Software Libre allí donde haga falta.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Traduzca y corrija</a></h3>
<p>
Algunas páginas de nuestra web están disponibles en más de 30
idiomas, pero no todas. Ayúdenos a llegar al mayor número de
personas posible traduciendo nuestros artículos, notas de prensa
y boletines de noticias, a algún idioma que domine.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/events/events.html">Conózcanos en persona</a></h3>
<p>
Si quiere encontrarse con nosotros en persona, puede visitarnos en
alguno de los eventos que le quede más cerca, incluyendo alguna
de nuestras charlas, puestos de información o reuniones locales
de la FSFE.
</p>
</li>


<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Mejore nuestra web</a></h3>
<p>
Nuestra web es el primer contacto que muchas personas tienen
con nosotros. Ayúdenos, como webmaster, a mejorar la eficacia
de nuestra comunicación con el resto del mundo.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Ayude como diseñador</a></h3>
<p>
A menudo, la FSFE y la comunidad del Software Libre necesitan ayuda
para diseñar tanto material impreso como en formato electrónico.
Únase a nuestro equipo y vea sus diseños difundidos por todo el
planeta.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Prácticas para becarios</a></h3>
<p>
Adquiera experiencia trabajando en una organización paneuropea,
que opera en un entorno internacional. A la vez que trabajamos por
la libertad del software, también nos ocupamos, a diario, de
cuestiones sociales, políticas y legales, como también lo hará usted.
</p>
</li>

</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Miguel Abad</translator>
</html>

+ 0
- 138
contribute/contribute.et.xhtml View File

@@ -1,138 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Panusta - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Panusta</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>

<p>
Meie töö on võimalik tänu inimestele, kes toetavad meie
pühendumust vabale tarkvarale. Kui sa soovid aidata meil oma eesmärke
saavutada, siis leidub panustamiseks mitmeid võimalusi – olenemata
sinu oskustest ja ajalistest piirangutest.
</p></div>

<h2 id="subpages">Navigatsioon</h2>

<ul>
<li>
<h3><a href="/support/support.html">Toeta FSFEd!</a></h3>

<p>
Pane ennast kirja FSFE toetajana, et näidata: hoolin vabast
tarkvarast ja toetan FSFE tegevust!
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Liitu Vennaskonnaga</a></h3>

<p>
Vennased tagavad meie rahalise sõltumatuse, suurendavad
poliitilist kaalu ning toetavad kohalikke tegevusi.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="http://wiki.fsfe.org/CategoryFellowshipGroup">Tule
kohtumisele</a></h3>

<p>
Kutsume sind osalema kohalikel kokkusaamistel sõltumata sellest,
kas sa oled Vennas või mitte.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Aita veebilehte arendada</a></h3>

<p>
Veebimeistrina tagad meile efektiivse suhtluse maailmaga.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/advocacy/advocacy.html">Levita teavet</a></h3>

<p>
Kasuta teksti ja graafikat, et edendada vaba tarkvara ja näidata,
et hoolid.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Hakka disaineriks</a></h3>

<p>
FSFE ja vaba tarkvara kogukond vajavad sageli nii prinditavate
kui ka elektrooniliste materjalide loomisel disainereid.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Liitu meie postiloenditega</a></h3>

<p>
Meie postiloendid muudavad osalemise haridust, disaini, erinevaid
riike ja palju muud puudutavates aruteludes lihtsaks.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Hakka tõlkijaks</a></h3>

<p>
Meie veebileht on kättesaadav enam kui 30 keeles. Kättesaadavus
on üks meie põhieesmärke – aita meil jõuda võimalikult paljude
inimesteni, tõlkides meie sõnumi keelde, mida oskad.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Anneta</a></h3>

<p>
Annetused on meie jõu ja autonoomsuse tagamisel kriitilise
tähtsusega – need võimaldavad meil jätkata võitlust vaba tarkvara
eest kus iganes vaja.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/editors/editors.html">Hakka toimetajaks</a></h3>

<p>
Vaba tarkvara olulisuse edasiandmine nõuab kõrgeimal tasemel
kirjutisi. Meie toimetajad kontrollivad ja parendavad kõike, mida
FSFE avaldab.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/local.html">Kohtu oma riigitiimiga</a></h3>

<p>
Uuri, mida tehakse vaba tarkvara edendamiseks sinu koduriigis,
ning liitu kampaaniatega sinu lähedal.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Hakka interniks</a></h3>

<p>
Õpi töötama üleeuroopalises rahvusvahelisel tasandil tegutsevas
organisatsioonis. Me tegeleme sotsiaalsete, poliitiliste ja
juriidiliste küsimustega iga päev ning seda hakkad tegema ka sina.
</p>
</li>

</ul>
</body>
<translator>Tuuli Lõhmus</translator>
</html>

+ 0
- 111
contribute/contribute.fi.xhtml View File

@@ -1,111 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>Osallistu - FSFE</title>
<meta content="Kuinka tukea FSFE:tä - liittyminen, vapaaehtoistyö, design, kääntäminen, työharjoittelu tai WWW-kehittäjä. " name="description" />
<meta content="tukeminen fellowship jäsenyys liity webmaster lahjoitukset paikallinen tapaaminen edistäminen vapaat ohjelmistot avoin lähdekoodi ohjelmisto fsfe suunnittelija kääntäjä editori tiimi kampanjat työharjoittelu sähköpostilistat" name="keywords" />
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Osallistu</h1>

<div id="introduction">
<p>
Olemme vapaita ohjelmistoja edistävistä ihmisistä koostuva yhteisö.
Liity mukaan, työtä riittää! Jokaiselle löytyy kiinnostuksen
kohteisiin ja taitoihin sopiva tapa alkaa toimia.
</p>
<p>
Jos et tiedä mistä lähtisit liikkelle, tai haluat muutoin yhteyden
vapaaehtoisiiin koordinaattoreihimme, voit lähettää sähköpostia
osoitteeseen
<a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
</p>
</div>

<ul class="subheadings">

<li>
<h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Jaa sanaa</a></h3>
<p>
Jaa esitteitä, tarroja ja julisteita tuttavillesi, kollegoillesi tai
julkisissa tapahtumissa. Voit myös käyttää grafiikoitamme
verkossa.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Osallistu keskusteluihin</a></h3>
<p>
Suurin osa toiminnastamme suunnittellaan sähköpostilistoilla. Osallistu
keskusteluun, opi uusia asioita muilta, ja muovaa FSFE:n näkemyksiä.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/fellowship/join.html">Liity kannatusjäseneksi</a></h3>
<p>
Lahjoitukset ovat elintärkeitä voimallemme ja riippumattomuudellemme. Liittymällä
Fellowship-jäseneksi mahdollistat vapaiden ohjelmistojen puolesta työskentelymme
jatkumisen.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Käännä ja oikolue</a></h3>
<p>
Osa WWW-sivustostamme on luettavissa noin 30 kielellä, ja osa ei ole. Auta tiedon
jakamisessa mahdollisemman monelle ihmiselle kääntämällä artikkeleita,
lehdistötiedotteita tai uutiskirjeitämme.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/events/events.html">Tapaa meitä</a></h3>
<p>
Jos haluat tavata muita henkilökohtaisesti, osallistu tapahtumaan. Tapahtumia
voivat olla esitykset, esittelykojut tai paikalliset Fellowship-tapaamiset.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Paranna WWW-sivustoa</a></h3>
<p>
Useille ihmisille WWW-sivusto antaa ensivaikutelman FSFE:stä. WWW-sivuston
ylläpitäjänä voit vaikuttaa viestinnän tehokkuuteemme.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Auta suunnittelijana</a></h3>
<p>
FSFE ja vapaiden ohjelmistojen yhteisö tarvitsee usein
suunnittelijoita sekä tulostettaviin että elektronisiin
materiaaleihin. Liity tiimiimme ja näe tuotoksesi leviävän
ympäri maailman.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Työharjoittelu</a></h3>
<p>
Opi työskentelyä Euroopan laajuisessa organisaatiossa,
joka osallistuu päivittäin sosiaaliseen, poliittiseen ja juridiseen
toimintaan kansainvälisesti vapaiden ohjelmistojen puolesta.
Tarjoamme kolmen kuukauden työharjoittelupaikkoja sekä pidempiä
<a href="/contribute/traineeship.html">harjoittelutyösuhteita</a>.

</p>
</li>
</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Timo Jyrinki</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 109
contribute/contribute.fr.xhtml View File

@@ -1,109 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Contribuer - FSFE</title>
<meta content="Comment aider la FSFE - Rejoingnez-nous, Bénévolat, devenez designer, traducteur, éditeur, stagiaire or développeur web." name="description" />
<meta content="contribuer fellowship adhésion rejoindre webmaster donner événements locaux promouvoir logiciel libre open source software fsfe designer traducteur éditeur équipe campagne stagiaire stage liste diffusion" name="keywords"/>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Contribuer</h1>

<div id="introduction">
<p>Nous sommes une communauté de personnes engagées dans le Logiciel Libre.
Merci de nous rejoindre dans notre tâche&#160;! Il y a différentes manières
pour cela et vous en trouverez une selon vos intérêts et vos
compétences.
</p>
<p>Si vous ne savez pas par où commencer, ou que vous souhaitez
contacter nos coordinatrices et coordinateurs de bénévoles,
envoyez un courriel à <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
</p>
</div>

<ul class="subheadings">

<li>
<h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Faites passer le mot&#160;!</a></h3>
<p>
Donnez des dépliants, autocollants ou posters à vos amis et
collègues, ou distribuez les au grand public&#160;; vous pouvez
également utiliser nos supports graphiques en-ligne.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Participez à nos discussions</a></h3>
<p>
L'essentiel de notre travail est coordonné via des listes de diffusion.
Participez à nous discussions, apprenez les uns des autres, et
participez à façonner le positionnement de la FSFE sur différents sujets.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/join">Devenez un sponsor</a></h3>
<p>
Les dons sont le socle de notre force et notre autonomie.
Devenez un sponsor et permettez nous de continuer à nous
battre pour le Logiciel Libre partout où cela est nécessaire.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Traduisez et relisez</a></h3>
<p>
Certaines parties de notre site sont disponibles dans une
trentaine de langues, mais pas toutes. Aidez nous à faire
parvenir notre message à autant de personnes que possible
en traduisant nos articles, nos communiqués de presse, et
nos lettres d'information dans une langue que vous parlez.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/events/events.html">Rencontrez-nous</a></h3>
<p>
Si vous souhaitez nous rencontrer en personne, rejoignez-nous
lors d'un événement près de chez vous, que ce soit une conférence,
un stand, ou une réunion locale de la FSFE.
</p>
</li>


<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Améliorez notre site</a></h3>
<p>
Notre site est la première impression que beaucoup de personnes ont
de nous. En tant que qu'administrateur du site web, vous jouez un
rôle déterminant dans l'efficacité de notre communication avec le
monde entier.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Devenez graphiste</a></h3>
<p>
La FSFE et la communauté des Logiciels Libres ont souvent besoin de
graphistes pour leurs supports papier ou numériques. Rejoignez notre
équipe et diffusez vos créations partout dans le monde.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Devenez stagiaire</a></h3>
<p>
Apprenez à travailler dans une organisation paneuropéenne qui
travaille à niveau international. Notre travail pour la liberté
logicielle nous amène à traiter des problématiques d'ordre social,
politique, et juridique tous les jours. Venez les défendre avec nous.
</p>
</li>

</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Jil Larner, maelle, Thibault, Stéphane</translator>
</html>

+ 0
- 129
contribute/contribute.hr.xhtml View File

@@ -1,129 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Uključite se - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Uključite se</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>

<p>
Naš je rad moguć zahvaljujući zajednici ljudi koji podržavaju našu
opredijeljenost za slobodan softver. Ako nam želite pomoći postići
naše ciljeve, postoji mnogo načina na koje to možete učiniti bez
obzira na Vaše vještine ili vremensko ograničenje.
</p></div>

<h2 id="subpages">Pregled</h2>

<ul>
<li>
<h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Priključite se
Prijateljima</a></h3>

<p>
Prijatelji nam pružaju financijsku neovisnost, pridonose
političkom značaju i podržavaju naše lokalne aktivnosti.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Pridonesite web-stranici</a></h3>

<p>
Kao webmaster određujete učinkovitost naše
komunikacije sa svijetom.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/advocacy/advocacy.html">Proširite glas</a></h3>

<p>
Iskoristite tekstove i slike za promociju slobodnog softvera i dajte
drugima do znanja da Vam je stalo.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Postanite dizajner</a></h3>

<p>
FSFE i zajednica slobodnog softvera često trebaju
dizajnere za tiskane i elektroničke materijale.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Pridružite se našim
mailing listama</a></h3>

<p>
Naše mailing liste su jednostavan način sudjelovanja u
diskusijama o obrazovanju, dizajnu, aktivnostima vezanim za
određenu zemlju i dr.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Postanite prevoditelj</a></h3>

<p>
Naša web-stranica je dostupna na preko 30 jezika. Dostupnost
je jedan od naših glavnih prioriteta - pomognite nam dosegnuti
što je moguće više ljudi prevođenjem naše poruke na jezik kojim
vladate.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Donirajte</a></h3>

<p>
Vaše donacije su presudne za našu snagu i samostalnost —
one nam omogućuju kontinuiranu borbu za slobodan softver gdje
god je to potrebno.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/editors/editors.html">Postanite urednik</a></h3>

<p>
Komuniciranje važnosti slobodnog softvera zahtijeva najvišu
kvalitetu pisanja. Naš urednički tim provjerava i poboljšava sve što
FSFE objavljuje.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/local.html">Upoznajte tim iz svoje
zemlje</a></h3>

<p>
Saznajte kako se ljudi u Vašoj zemlji bore za slobodan softver i
uključite se u
kampanje blizu sebe.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Postanite pripravnik</a></h3>

<p>
Naučite raditi u paneuropskoj organizaciji koja djeluje na
međunarodnoj razini. Svakodnevno radimo na društvenim, političkim
i pravnim pitanjima, a to čeka i Vas.
</p>
</li>

</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>

+ 0
- 133
contribute/contribute.hu.xhtml View File

@@ -1,133 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html lang="en">
<head>
<title>FSFE - Hogyan kapcsolódhat be munkánkba</title>
</head>

<body>
<h2>Hogyan kapcsolódhat be munkánkba</h2>

<p>Az FSFE <a href="../documents/whatwedo.html">munkájának</a> és <a
href="../documents/whyweexist.html">céljainak</a> támogatása legközvetlenebb
módon a szükséges feladatok elvégzésében való részvétellel történhet. Nagyon
hálásak vagyunk mindazért a támogatásért, amit a közösség részéről az
eddigiekben kaptunk, és örömmel fogadunk minden új segítőt.</p>

<p>Ha még nem tette meg, iratkozzon fel az FSFE az Ön érdeklődési körének
megfelelő <a
href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo">levezezőlistáira</a>, illetve
olvasson az archívumban az eddig folytatott eszmecseréről.</p>

<p>Amennyiben úgy érzi, szívesen segítene egy vagy több feladat elvégzésében, a
megfelelő levelezőlistára küldött levélben jelezheti. Ha nem talál igazán
megfelelő listát, írhat e-mailt a nemzetközi <a
href="mailto:team@fsfeurope.org">
team@fsfeurope.org</a> címre is.</p>

<p>Az alábbiakban olvashat a konkrét feladatokról, melyekben segítségre van
szükségünk.</p>

<h3>Közösség</h3>

<p class="indent">A Free Software Foundation Europe tevékenységébe a
legegyszerűbben úgy kapcsolódhat be, ha belép az <a
href="https://www.fsfe.org/">FSFE Közösségébe</a>. Pártoló tagként az FSFE
bármely tevékenységét támogatással és hozzájárulással segítheti; hasonló
gondolkodású emberekkel tarthat kapcsolatot; találkozhat velük a ?Freedom
Party?-kon; a személyreszabott <a
href="https://www.fsfe.org/card/">Közösségi Crypto-SmartCard</a> révén pedig
mások számára is látható módon jelezheti, hogy a modern technológiában járatos
személyként aktívan hozzájárul a digitális korszak szabadságának
megteremtésében.</p>


<h3>Weboldalak</h3>

<p class="indent">A weboldalak állandó szűk keresztmetszetet jelentenek.
Naprakészen tartásuk a lehető legtöbb nyelven folyamatos figyelmet követel.
Ugyanakkor viszont ez az egyik leghatékonyabb módja a szabad szoftverekkel, a
digitális társadalom kérdéseivel, illetve az FSFE munkájával kapcsolatos
tájékoztatásnak.</p>

<p class="indent">A segítségnyújtás eseti és rendszeres jelleggel is lehetséges,
és minden formáját nagyra értékeljük. Erről, valamint a gyors kezdést elősegítő
útmutatóról <a href="/help/web.html">itt talál további információt</a>.</p>


<h3>Fordítás</h3>

<p class="indent">A fordítási munkát nagymértékben igénylő központi terület a
honlap karbantartása, mellyel kapcsolatban <a href="/help/web.html">itt talál
további információt</a>.</p>

<p class="indent">Azonban nem a honlap az egyetlen dolog, ahol fordításra és
lektorálásra, hibaellenőrzésre van szükség. A sajtóközlemények, brosúrák és
szóróanyagok is több emberhez juthatnak el, ha a lehető legtöbb nyelvre le
vannak fordítva.</p>

<p class="indent">A szövegek fordítása és lektorálása az FSFE munkájához
történő értékes hozzájárulás ? és kiváló lehetőség arra, hogy akár hosszú távú
elkötelezettség nélkül is részt vállaljon az FSFE tevékenységéből. Külön
oldalunk van a <a href="/contribute/translators.html">fordítóknak szóló
információkkal</a>.</p>


<h3>Szakkiállítások standjai</h3>

<p class="indent">Az FSFE-nak kapcsolatokat kell kialakítania a közösségen
kívüli személyekkel annak érdekében, megismertesse az alapítványt, illetve
tudatosítsa, a szabad szoftver mozgalma többről szól, mint jópofa kis
programokról.</p>

<p class="indent">Ennek fontos eleme az, hogy szakkiállításokon veszünk részt.
Viszont bár általában mindennel rendelkezünk, ami egy stand felállításához
szükséges, egyvalamit nem tudunk előállítani: ott jelenlévő embereket.</p>

<p class="indent">A standoknál önkéntesekre van szükségünk, akik elbeszélgetnek
a látogatókkal; elmagyarázzák nekik a szabad szoftver filozófiáját és azt, miről
is szól az FSF és a GNU-projekt; illetve egyszerűen csak működtetik a standot.
Nincs rosszabb látvány, mint egy üres stand. A standok szervezésénél mindig arra
törekszünk, hogy helyi önkénteseket találjunk.</p>

<p class="indent">A szakkiállításokon való részvétel megszervezése rendszerint
az adott nyelvi levelezőlistán, vagy pedig a <a
href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/booth">stand-koordinációs
listán</a> történik.</p>


<h3>Gyakornoki program</h3>

<p class="indent">A Free Software Foundation Europe nagyon vegyes
munkakörnyezetben működik, ahol különböző országbeli önkéntesek és számos teljes
munkaidős alkalmazott van ? itt gyakornokként való részvételre is lehetőség
nyílik.</p>

<p class="indent">Így ha van néhány hónapja, amit egyszerre kellemesen és
hasznosan szeretne eltölteni, és úgy véli, szóbajöhet ez az opció, tekintse meg
az erről szóló oldalunkat: <a href="/contribute/internship.html">Csatlakozz a
forradalomhoz: Gyakornoki program az FSFE-nél</a>.</p>


<h3>Adományozás</h3>


<p class="indent">Az FSFE munkájának egy másik módja az adományozás. Mint
minden más szervezet, úgy az FSFE eredményessége is nagymértékben függ
anyagi lehetőségeitől. A szabad szoftver mozgalomban és mozgalomért dolgozók
fizetése; brosúrák készítése; újságírók és politikusok tájékoztatása;
infrastruktúra a projektek számára; és megannyi más múlik ezen. Ha úgy gondolja,
tudja anyagilag támogatni munkánkat, annak módjáról információkat az <a
href="/help/donate.html">adományozásról szóló oldalunkon</a> találhat.</p>


</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>FSF.hu Alapítvány</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 118
contribute/contribute.nb.xhtml View File

@@ -1,118 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Bidra - FSFE</title>
</head>
<body>
<h1>Bidra</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>

<p> Vårt arbeid er gjort mulig av et felleskap av mennesker som er
dedikert til fri programvare. Hvis du ønsker å hjelpe oss med å
nå være mål er det mange måter å bidra på - uansett din kompetanse
eller tidsbegrensning.
</p></div>
<h2 id="subpages">Navigasjon</h2>

<ul>
<li>
<h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Bli med i felleskapet
</a></h3>

<p>
Medlemmer sikrer vår økonomiske uavhengighet, øker vår
politiske innflytelse og støtter våre lokale aktiviteter.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Bli en designer</a></h3>

<p>
FSFE og miljøet rundt fri programvare har ofte behov for
designere av både trykket og elektronisk materiell.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/advocacy/advocacy.html">Spre budskapet</a></h3>

<p>
Bruk tekst og grafikk for å promotere og vise andre at du bryr
deg om fri programvare.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Abonnere på våre
e-postlister</a></h3>

<p>
Våre e-postlister gjør det lett å ta del i diskusjoner rundt
utdannelse, design, egne nasjonale aktiviteter og mye mer.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Gi et økonomisk bidrag</a></h3>

<p>
Dine bidrag er kritiske for vår styrke og uavhengighet. De
gjør det mulig for oss å fortsette kampen for fri programvare,
uansett hvor det trenges.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Bli en oversetter</a></h3>

<p>
Nettstedet vårt er tilgjengelig i over 30 språk.
Tilgjengelighet er noe av det vi prioriterer høyt: Hjelp oss
med å nå så mange som mulig ved å oversette vårt budskap til
et språk du kjenner.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Bidra til nettstedet</a></h3>

<p>
Som vevmester er du avgjørende for hvor effektiv vår
kommunikasjon med verden blir.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Læreplass</a></h3>

<p>
Lær om hvordan det er å jobbe i en pan-europeisk organisasjon
med internasjonale forbindelser. Vi er involvert i sosiale,
politiske og juridiske spørsmål fra hele verden hver dag, og
det samme vil du bli.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/local.html">Bli involvert i nasjonale
grupper</a></h3>

<p>
Finn ut hva vi gjør i ditt land og lær å kjenne andre personer
med samme overbevisning.
</p>
</li>
</ul>
</body>

<translator>Nils R Grotnes</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>


+ 0
- 109
contribute/contribute.nn.xhtml View File

@@ -1,109 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Hjelp til</title>
</head>

<body>

<h1>Hjelp til</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>
<p>
Arbeidet vårt er gjort mogleg av eit samband av menneskje som
støttar vår satsing på fri programvare. Om du ynskjer å hjelpa
oss nå våre mål, er det mange måtar å gjera eit tilskot på — utan
omsyn til evne eller tid.
</p></div>


<h2 id="subpages">Navigasjon</h2>

<ul>
<li>
<h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Bli med i
Brorskapet</a></h3>

<p>
Brødre sikrar vår økonomiske sjølvstende, styrkar vår politiske
påverkingskraft, og støttar våre lokale aktivitetar.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/">Bli ein omsetjar</a></h3>

<p>
Nettsida vår er tilgjengelg på over 30 språk. Ved å gjera
informasjonen vår forståeleg for så mange menneskje som
mogleg, hjelper du oss med ein av våre høgaste prioriteringar.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/designers/">Bli ein designer</a></h3>

<p>
FSFE og fri programvare-rørsla har ofte bruk for designare for
båe trykt og elektronisk materiell.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/web/">Bidra til nettsida</a></h3>

<p>
Som vevmeister fastsetjer du effektiviteten av kommunikasjonen
vår med resten av verda.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/banners.html">Spre ordet</a></h3>

<p>
Nytt grafikk og tekst for å promotera og visa andre at du bryr
deg om fri programvare.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contribute/intern/">Læreplass</a></h3>

<p>
Lær om korleis det er å jobba i en pan-europeisk organisasjon
involvert i sosiale, politiske og juridiske spørsmål frå
nasjonale til FN-nivå.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Abonner på våre
e-postlister</a></h3>

<p>
Våre e-postlister gjer det lett å ta del i diskusjonar kring
fri programvare og utdannelse, design, særeigne nasjonale
aktivitetar, og mykje meir.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/local.html">Bli involvert i nasjonale
grupper</a></h3>

<p>
Finn ut kva vi gjer i ditt land, og lær å kjenne andre med
same overtyding.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/">Gje eit økonomisk bidrag</a></h3>

<p>
Dine bidrag er kritiske for vår styrke og sjølvstende. Dei
gjer det mogleg for oss å fortsette kampen for fri programvare,
kvar som helst.
</p>
</li>
</ul>

</body>
</html>


+ 0
- 98
contribute/contribute.pl.xhtml View File

@@ -1,98 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Włącz się - FSFE</title>
<meta content="How to support FSFE - Join, Volunteer, become a designer, translator, editor, intern or web developer. " name="description" />
<meta content="contribute fellowship membership join webmaster donate local meeting promote free software open source software fsfe designer translator editor team campaigns intern internship mailing lists" name="keywords" />
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Włącz się</h1>

<div id="introduction">
<p>
Jesteśmy grupą ludzi, którzy działają na rzecz Wolnego Oprogramowania.
Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą pracę! Jest wiele możliwości aby to zrobić
i na pewno znajdziesz sposób zgodny z Twoimi zainteresowaniami i predyspozycjami.
</p>

<p>
Jeżeli nie jesteś pewien jak w ogóle zacząć albo chcesz porozmawiać z którymś z koordynatorów wolontariuszy, napisz do nas na adres
<a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
</p>
</div>

<ul class="subheadings">

<li>
<h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Uświadamiaj o naszym istnieniu</a></h3>
<p>
Rozdawaj ulotki, naklejki lub plakaty swoim przyjaciołom i kolegom czy komukolwiek innemu; użyj grafik dostępnych na naszej stronie
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Bierz udział w naszych dyskusjach</a></h3>
<p>
Większość naszych prac jest koordynowana poprzez listy mailingowe. Przyłącz się do dyskusji, ucz się od innych, kształtuj opinie FSFE.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/join">Wesprzyj nas finansowo</a></h3>
<p>
Tylko dzięki datkom możemy rosnąć w siłę i zachować niezależność.
Wspieraj nas finansowo poprzez członkostwo w Fundacji i spraw, byśmy mogli nadal walczyć o Wolne Oprogramowanie
gdziekolwiek zajdzie taka potrzeba.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Tłumacz i sprawdzaj teksty</a></h3>
<p>
Część naszej strony jest dostępna w ponad 30 językach, ale reszta, niestety, nie.
Pomóż nam dotrzeć do jak największej liczby osób poprzez tłumaczenie naszych artykułów,
komunikatów prasowych i newsletterów na język, który znasz.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/events/events.html">Spotkajmy się</a></h3>
<p>
Jeśli chcesz spotkać nas osobiście, weź udział w jednym ze spotkań lub konferencji organizowanych blisko Ciebie.
Posłuchaj prelekcji, zobacz nasze stoisko, przyjdź na lokalne spotkanie FSFE.
</p>
</li>


<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Ulepsz naszą stronę</a></h3>
<p>
Wiele osób wyrabia sobie zdanie na nasz temat na podstawie naszej strony internetowej.
Jako webmaster to ty możesz pomóc decydować jak postrzega nas reszta świata.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Pomóż jako projektant</a></h3>
<p>
FSFE i społeczność Wolnego Oprogramowania często potrzebuje projektantów i grafików do przygotowania materiałów
w postaci cyfrowej lub przeznaczonej do druku. Przyłącz się do naszej grupy i spraw, by cały świat mógł obejrzeć Twoje projekty.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Zgłoś się do nas na staż</a></h3>
<p>
Poznaj pracę europejskiej organizacji działającej na poziomie międzynarodowym.
Walcząc o wolność oprogramowania, każdego dnia zmagamy się z problemami społecznymi, politycznymi i prawnymi.
Ty również możesz wziąć w tym udział w ramach stażu.
</p>
</li>

</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Damian Fajfer</translator>
</html>

+ 0
- 108
contribute/contribute.pt.xhtml View File

@@ -1,108 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<html>
<head>
<title>Participar - FSFE</title>
<meta content="How to support FSFE - Join, Volunteer, become a designer, translator, editor, intern or web developer. " name="description" />
<meta content="contribute fellowship membership join webmaster donate local meeting promote free software open source software fsfe designer translator editor team campaigns intern internship mailing lists" name="keywords" />
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Participar</h1>

<div id="introduction">
<p>
Somos uma communidade de pessoas comprometidas com o Software Livre.
Junte-se a nós, ao nosso trabalho! Há muitas formas de o fazer e com certeza
encontrará uma que encaixe nos seus interesses e capacidades.
</p>
<p>
Se não está seguro de por onde começar ou se pretende entrar em contacto
com os nossos coordenadores de voluntários, pode escrever para
<a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
</p>
</div>

<ul class="subheadings">

<li>
<h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Passe a palavra</a></h3>
<p>
Ofereça folhetos, auto-colantes ou posters aos seus amigos e colegas,
ou distribua-os às pessoas em geral; use os nossos grafismos
online.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Participe nas nossas discussões</a></h3>
<p>
Na sua maior parte, o nosso trabalho é coordenado por correio-electrónico através de listas de endereços de
participantes. Participe nas discussões, aprenda com os outros e ajude a formular as posições da FSFE.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/fellowship/join.html">Torne-se doador</a></h3>
<p>
Os donativos monetários são essenciais para a nossa força e autonomia.
Torne-se contribuinte especial (sustaining member), juntando-se à Fellowship (círculo de
amigos), e capacite-nos para continuarmos a lutar pelo Software Livre onde for necessário.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Traduza e reveja traduções</a></h3>
<p>
Partes do nosso sítio estão disponíveis em cerca de 30 línguas, mas
outras partes não. Ajude-nos a alcançar tantas pessoas quanto possível
traduzindo, para uma língua que conheça, os nossos artigos,
comunicações à imprensa e boletins informativos.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/events/events.html">Encontre-se conosco</a></h3>
<p>
Se pretender encontrar-se conosco, participe em eventos que ocorram
perto de si, nomeadamente discursos, eventos de divulgação ou encrontos de membros locais.
</p>
</li>


<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Melhore o nosso sítio</a></h3>
<p>
Para muita gente, a primeira impressão a nosso respeito é dada pelo nosso sítio.
Como gestor de web (webmaster) pode ajudar a nossa comunicação com o mundo a ser cada vez
mais eficaz.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Ajude como designer</a></h3>
<p>
A FSFE e a comunidade do Software Livre necessitam frequentemente de
designers, quer the material impresso quer de material electrónico.
Junte-se à nossa equipa e veja os seus trabalhos espalhados pelo mundo.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Faça um estágio</a></h3>
<p>
Aprenda a trabalhar numa organização pan-Europeia que opera a nível
internacional. Trabalhando em prol da liberdade do software, lidamos
diariamente com assuntos sociais, politicos e legais.
</p>
</li>

</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 124
contribute/contribute.ro.xhtml View File

@@ -1,124 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html lang="en">
<head>
<title>FSFE - Cum vă puteţi implica?</title>
</head>

<body>
<h2>Cum vă puteţi implica?</h2>

<p>Cel mai direct mod de a susţine <a
href="../documents/whatwedo.html">munca</a> şi <a
href="../documents/whyweexist.html">ţelurile</a> FSFE
este să vă oferiţi voluntari pentru a ne ajuta în acţiunile noastre.
Suntem extrem de bucuroşi pentru ajutorul pe care l-am avut până acum
din partea comunitaţii şi suntem bucuroşi să primim noi oameni dornici să ne ajute.</p>

<p>
În cazul în care nu v-aţi înscris deja, vă sugerăm să vă înscrieţi pe
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo">listele de discuţii</a>
ale Fundaţiei Software-ului Liber Europa.Vă sugerăm să citiţi cu atenţie descrierea
fiecărei liste şi să vă înscrieţi în listele de care sunteţi interesaţi.
De asemenea puteţi accesa arhivele listelor pentru a vedea ce s-a discutat
până acum.
</p>

<p>
Dacă credeţi ca puteţi şi doriţi să ne ajutaţi în una dintre acţiunile noastre,
un mail către lista noastre de discuţii corespunzătoare este un mod bun de
a începe colobaroarea. În cazul în care nu aţi găsit o listă corespunzătoare
vă puteţi adresa echipei internaţionale <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
team@fsfeurope.org</a>.
</p>

<p>Activităţi pentru care avem nevoie de ajutor:</p>

<h3>Paginile web</h3>


<p class="indent">
Paginile web sunt o continuă ştrangulare. Menţinerea lor la curent şi
disponibile în cât mai multe limbi necesită o atenţie constantă. În acelaşi
timp este una dintre cele mai eficiente moduri de informare a Sofware-ului Liber,
a problemelor societaţii digitale şi a activitaţilor din cadrul
FSFE.</p>

<p class="indent">
Este posibil să oferiţi ajutor în această privinţă fie regulat sau neregulat,
ajutorul dumneavoastră fiind foarte apreciat. Vă rugăm să consultaţi
<a href="/help/web.html">această</a> pagină pentru mai multe informaţii şi
instrucţiuni de început.</p>


<h3>Traduceri</h3>

<p class="indent">
Paginile web au mereu nevoie de traduceri. Puteţi găsi informaţii
despre această activitate <a href="/help/web.html">aici</a>.</p>

<p class="indent">
Dar paginile web nu sunt singurele articole care au nevoie de traduceri şi
corectarea greşelilor de scriere. Comunicate de presă, broşuri şi pamflete
pot ajunge la mai mulţi oameni când sunt traduse.</p>

<p class="indent">
Traducerile şi corectarea greşelilor de scriere sunt contribuţii preţioase
muncii Software-ului Liber şi o şansă excelentă să luaţi parte spontan şi
fără nici o obligaţie activităţilor FSFE. Puteţi accesa pagina dedicată
<a href="/contribute/translators.html"> informaţiilor pentru traducători</a>.</p>


<h3>Standuri la târguri</h3>


<p class="indent">
Fundaţia Sofware-ului Liber trebuie să intre în contact cu persoane din
afara comunitaţii pentru a le face să realizeze că Software-ul Liber înseamnă
mai mult decât programe draguţe şi să le familiarizeze cu Fundaţia Software-ului Liber.</p>

<p class="indent">
Un aspect important este prezenţa la târguri. Dar cu toată că
în mod normal putem furniza tot ceea ce este nevoie pentru
realizarea unui stand, există un lucru pe care nu îl putem crea: oameni</p>

<p class="indent">
Avem nevoie de voluntari care să fie prezenţi la standuri, să vorbească cu lumea,
să explice filozofia Software-ului Liber şi să vorbească despre Fundaţia Software-ului Liber
şi proiectul GNU. Doar prezenţa dumneavoastă în cadrul standului este un lucru bun. Nimic nu arată
mai rău decât un stand gol. De asemenea preferăm să avem voluntari locali
care să se ocupe de organizarea standurilor.</p>

<p class="indent">
Organizarea apariţiilor din cadrul târgurilor se desfaşoară
în general pe listele de discuţii locale sau pe
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/booth"
>lista de coordonare a standurilor</a>.
</p><h3>Donaţii</h3>


<p class="indent">
Un alt mod prin care puteţi susţine munca FSFE este prin
intermediul donaţiilor. La fel ca orice altă organizaţie, efectivitatea
fundaţiei depinde de resursele ei financiare. Plata oamenilor pentru a lucra
la si pentru Software-ul Liber, printarea broşurilor, trimiterea de scrisori
jurnaliştilor şi politicienilor, oferirea infrastructurii pentru proiecte şi multe
alte lucru depind de suportul finaciar. Dacă credeţi că puteţi contribui financiar,
puteţi găsi informaţii despre modul în care puteţi face o donaţie pe pagina noastră
dedicată
<a href="donate.html">donaţiilor</a>.</p>

</body>
<translator>Adi Roiban</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 98
contribute/contribute.ru.xhtml View File

@@ -1,98 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>Участвуйте! - ЕФСПО</title>
<meta content="Как поддержать ЕФСПО - Вступить, стать добровольцем,
оформителем, переводчиком, редактором, стажером или разработчиком сайта"
name="description" />
<meta content="помощь содружество членство вступить пожертвовать
вебмастер местное собрание содействие свободным программам ефспо
оформитель переводчик редактор команда кампании стажер стажировка списки
рассылки" name="keywords" />
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Участвуйте!</h1>

<div id="introduction">

<p>Наше сообщество состоит из людей, преданных идеям свободного
программного обеспечения. Подключайтесь, пожалуйста, к нашей работе!
Это можно делать по-разному, и вы обязательно найдете способ, который
отвечает вашим склонностям и умениям.</p></div>

<ul class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Наглядная агитация</a></h3>

<p>Раздавайте листовки, наклейки или плакаты своим знакомым, коллегам
или распространяйте их среди незнакомых людей; пользуйтесь нашими
значками в Интернете.</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Участие в обсуждениях</a></h3>

<p>Наша работа координируется по большей части через списки рассылки.
Участвуйте в обсуждениях, учитесь у других, формируйте политику
ЕФСПО.</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/fellowship/join.html">Членские взносы</a></h3>

<p>Пожертвования жизненно важны для поддержания наших сил и автономии.
Становясь членом Содружества, вы даете нам возможность продолжать
борьбу за свободное программное обеспечение везде, где это
необходимо.</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Подготовка
переводов</a></h3>

<p>Одни части нашего сайта частично переведены уже на 30 языков,
а другие — нет. Помогите нам максимально расширить свою аудиторию,
переводя наши статьи, коммюнике и новости на язык, которым вы
владеете.</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/events/events.html">Встречи</a></h3>

<p>Если вы хотите повидаться с нами лично, приходите на мероприятия,
которое проходят неподалеку от вас: выступления, выставки и местные
собрания Содружества.</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Улучшение сайта</a></h3>

<p>У многих первое впечатление о нас создается нашим сайтом. Будучи
вебмастером, вы определяете действенность наших сообщений с внешним
миром.</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Помощь в
оформлении</a></h3>

<p>ЕФСПО и сообщество свободного программного обеспечения часто
нуждаются в оформлении печатных и электронных материалов.
Присоединяйтесь к нашей команде, и ваши работы разойдутся по всему
земному шару.</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/internship.html">Стажировка</a></h3>

<p>Поучитесь работать в общеевропейской организации международного
уровня. Работая над свободой программного обеспечения, мы ежедневно
решаем социальные, политические и правовые вопросы, и вы будете в этом
участвовать.</p>
</li>
</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>

+ 0
- 81
contribute/contribute.sk.xhtml View File

@@ -1,81 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Pomôžte nám - FSFE</title>
<meta content="How to support FSFE - Join, Volunteer, become a designer, translator, editor, intern or web developer. " name="description" />
<meta content="contribute fellowship membership join webmaster donate local meeting promote free software open source software fsfe designer translator editor team campaigns intern internship mailing lists" name="keywords" />
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Pomôžte nám</h1>

<div id="introduction">
<p>
Sme komunita ľudí ktorí sú oddaní Slobodnému Softvéru. Pripoj sa k našej práci! Je mnoho spôsobov ako pomôcť, a môžeš si vybrať ktorýkoľvek najlepšie pasuje k tvojím záujmom a zručnostiam.
</p>
</div>

<ul class="subheadings">

<li>
<h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Podeľ sa o informácie</a></h3>
</li>
<p>
Rozdávaj brožúry, nálepky alebo plagáty svojim priateľom a kolegom, rozširuj ich na verejnosti; použi našu online grafiku.
</p>

<li>
<h3><a href="/contact/community.html">Zapoj sa do našej diskusie</a></h3>
<p>
Väčšina našej činnosti je koordinovaná prostredníctvom mailing listov. Zúčastni sa diskusie, uč sa od ostatných a formuj postoje FSFE.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/fellowship/join.html">Staň sa prispievajúcim členom</a></h3>
<p>
Príspevky sú kriticky dôležité pre našu silu a autonómiu. Staň sa prispievajúcim členom pripojením sak k Fellowship a dovoľ nám pokračovať v boji za Slobodný Softvér kedykoľvek je to nevyhnutné.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Prekladaj a kontroluj</a></h3>
<p>
Časti našich stránok sú dostupné v zhruba 30 jazykoch zatiaľ čo ostatné časti nie. Pomôž nám dosiahnuť k čo najväčšiemu počtu ľudí tým že preloží články, tlačové správy alebo newsletter do jazyka ktorý ovládaš.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/events/events.html">Stretni sa s nami</a></h3>
<p>
Ak sa chceš s nami stretnúť osobne, pripoj sa k nám na niektorom z podujatí neďaleko teba, alebo príhovore, stánku či miestnom Fellowship stretnutí.
</