Browse Source

deleting outdated translations

fix-community-people-mobile
eal 4 months ago
parent
commit
b7d8aa29ed

+ 0
- 156
contribute/contribute.bg.xhtml View File

@@ -1,156 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-
3
-<html lang="en">
4
- <head>
5
-  <title>ФССЕ - Как може да се включите?</title>
6
- </head>
7
-
8
- <body>
9
-  <h2>Как може да се включите?</h2>
10
-
11
-  <p>ФССЕ (FSFE) има както общоевропейски, така и специфични за отделните страни,
12
-   или съсредоточени върху дейностите
13
-   <a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo">пощенски списъци</a>.
14
-   Чрез тях можете да се срещнетете с членове на местните общности на
15
-   Свободния софтуер и да подкрепите работата и целите на ФССЕ чрез
16
-   доброволна работа. Приносители на време и енергия винаги са добре дошли.
17
-  </p>
18
-
19
-  <p>
20
-   За да започнете може да се запишете за списък в някоя специфична ваша
21
-   област на интерес, или да изпратите е-поща на
22
-   <a href="mailto:team@fsfeurope.org">team@fsfeurope.org</a> и ние ще ви
23
-   помогнем.
24
-  </p>
25
-
26
-  <p>
27
-   Ето някои по-специфични начини да допринесете за Движението за Свободен
28
-   софтуер в Европа:
29
-  </p>
30
-
31
-  <h3>Сътрудничество</h3>
32
-
33
-  <p>
34
-   Най-лесният и директен начин да се включите във Фондацията
35
-   за Свободен Софтуер Европа е да се присъедините към <a
36
-   href="https://fellowship.fsfe.org/">Сдружението на ФССЕ</a>. Като сътрудник, Вие
37
-   добавяте Вашата видима подкрепа и принос към всички дейности на ФССЕ,
38
-   поддържате връзка с хора със същите възгледи, срещате се с тях, за да
39
-   празнувате „Партита на Свободата“ и вашата лична 
40
-   <a href="https://fellowship.fsfe.org/card.html">Шифрокарта - знак на Сдружението</a>
41
-   може да бъде носена като видим знак на технически умела личност, която
42
-   активно допринася за свободата в цифровата епоха.
43
-  </p>
44
-
45
-  <h3>Уебстраници</h3>
46
-
47
-  <p>
48
-   Уебстраниците са в постоянна безизходица. Изисква се постоянно внимание,
49
-   за да се поддържат в крак с времето и налични на колкото се може повече
50
-   езици. В същото време те са и един от най-ефективните начини за информиране
51
-   относно Свободния Софтуер, проблемите на цифровото общество и работата на ФССЕ.
52
-  </p>
53
-
54
-  <p>
55
-   Даването на рамо е възможно и дълбоко оценявано както на нередовни, така и
56
-   на редовни начала. Моля, открийте повече информация и начални инструкции
57
-   <a href="/contribute/web/web.html">тук</a>.
58
-   Giving a hand is possible and very much appreciated on both an irregular
59
-   as well as regular basis. Please find more information and quick-start
60
-   instructions <a href="/contribute/web/web.html">here</a>.
61
-  </p>
62
-
63
-
64
-  <h3>Преводи</h3>
65
-
66
-  <p>
67
-   Основна част, която винаги има нужда от преводи е уебстраницата, за
68
-   която може да откриете повече информация
69
-   <a href="/contribute/translators/web.html">тук</a>.
70
-  </p>
71
-
72
-  <p>
73
-   Но уебстраницата не е единственото нещо, което се нуждае от превод и
74
-   корекции. Комюникетата, брошурите и листовките също могат да стигнат
75
-   до повече хора, когато са преведени.
76
-  </p>
77
-
78
-  <p>
79
-   Превеждането и редактирането на текстовете е безценен принос към
80
-   работата на ФССЕ и е отличен шанс непосредствено да се включите в
81
-   дейностите ѝ без бездългосрочни задължения. Имаме обособена
82
-   страница с 
83
-   <a href="/contribute/translators/translators.html">информация
84
-    за преводачи</a>.
85
-  </p>
86
-
87
-
88
-  <h3>Изложения</h3>
89
-
90
-  <p>
91
-   ФССЕ трябва да поддържа връзка с хора извън общността, за да ги
92
-   накара да разберат, че в Свободния софтуер има нещо повече от
93
-   хубави програми и да ги запознае със ФСС (FSF).
94
-  </p>
95
-
96
-  <p>
97
-   Важна част от това се показва по изложения. Но въпреки че ние
98
-   обикновено можем да осигурим всичко нужно за да се приготви павилион
99
-   на изложението, има нещо, което не можем просто да създадем – хора.
100
-  </p>
101
-
102
-  <p>
103
-   Нуждаем се от доброволци при павилионите, които да говорят с хората,
104
-   да им обясняват философията на Свободния софтуер, за какво е всичко
105
-   това около ФСС и проектът GNU и просто да бъдат там. Нищо не изглежда
106
-   по-зле от празен павилион. Също така, ние предпочитаме да има местни
107
-   доброволци, които да поемат организацията на павилионите.
108
-  </p>
109
-
110
-  <p>
111
-   Ако сте заинтересовани да помогнете може да откриете повече информация
112
-   на <a href="/contribute/booth/booth.html">страницата с информация за
113
-   доброволци по изложенията</a>.
114
-  </p>
115
-
116
-
117
-  <h3>Стажове</h3>
118
-
119
-  <p>
120
-   Фондацията за Свободен Софтуер Европа работи с помощта на смесени групи
121
-   доброволци от много страни и няколко постоянни работници. Измежду това е
122
-   възможно и стажуване.
123
-  </p>
124
-
125
-  <p>
126
-   Така че, ако имате няколко месеца, които искате да прекарате съчетавайки
127
-   полезното с приятното и сте заинтересовани от предложението, проверете 
128
-   тази страница <a href="/contribute/internship.html">Присъединете се към
129
-   революцията: Стажове при ФССЕ</a> за повече информация.
130
-  </p> 
131
-
132
-
133
-  <h3>Дарения</h3> 
134
-
135
-
136
-  <p>
137
-   Друг начин да подкрепите работата на ФССЕ е чрез дарения. Като при всяка
138
-   друга организация, ефективността на ФССЕ зависи от финансовите й възможности.
139
-   Плащането на хора да работят по и за Свободния софтуер, отпечатване на брошури,
140
-   кореспонденцията с журналисти и политици, осигуряване на инфраструктура за
141
-   проекти и много повече зависят от това. Ако чувствате,че може да помогнете
142
-   финансово ще намерите информация как на страницата ни за
143
-   <a href="/help/donate.html">дарения</a>
144
-  </p>
145
-
146
-
147
- </body>
148
-
149
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
150
-<translator>Пламен Стоев</translator>
151
-</html>
152
-<!--
153
-Local Variables: ***
154
-mode: xml ***
155
-End: ***
156
--->

+ 0
- 116
contribute/contribute.ca.xhtml View File

@@ -1,116 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-<html>
3
- <head>
4
-  <title>Col·laborar</title>
5
- </head>
6
-
7
- <body>
8
-  <h1>Col·laborar</h1>
9
-
10
-   <div id="introduction">
11
-   <div class="image">
12
-    <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
13
-   </div>
14
-<p>
15
-   La nostra feina és possible gràcies a una comunitat d'individuals que 
16
-   donen suport al nostre compromís amb el programari lliure. Si desitja 
17
-   ajudar-nos a acomplir els nostres objectius, existeixen diverses formes 
18
-   amb les que pot col·laborar, no importen quines siguin les seves habilitats 
19
-   o limitacions temporals.
20
-  </p>
21
-</div>
22
-
23
-  <h2 id="subpages">Navegació</h2>
24
-
25
-  <ul>
26
-   <li>
27
-    <h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Unir-se a la 
28
-     Fellowship</a></h3>
29
-
30
-    <p>
31
-     Els Fellows asseguren la nostra independència econòmica, augmenten 
32
-     el nostre pes polític i donen suport a les nostres activitats 
33
-     locals.
34
-    </p>
35
-   </li>
36
-   <li>
37
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Esdevingui un traductor</a></h3>
38
-
39
-    <p>
40
-	La nostra plana web està disponible en 30 idiomes. Que ens pugui ajudar amb 
41
-	un d'ells és una de les nostres prioritats per tal d'aconseguir que la informació 
42
-	estigui disponible per tanta gent com sigui possible.
43
-    </p>
44
-   </li>
45
-   <li>
46
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Esdevingui un dissenyador</a></h3>
47
-
48
-    <p>
49
-     L'FSFE i la comunitat del programari lliure necessiten habitualment 
50
-     dissenyadors gràfics per material per estands i per la xarxa.
51
-    </p>
52
-   </li>
53
-   <li>
54
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Col·labori en la plana web</a></h3>
55
-
56
-    <p>
57
-     Com a webmestre, determinarà la efectivitat de la nostra comunicació amb
58
-     el món.
59
-    </p>
60
-   </li>
61
-   <li>
62
-    <h3><a href="/contribute/advocacy/advocacy.html">Difogui la paraula</a></h3>
63
-
64
-    <p>
65
-     Usi imatges gràfiques i paraules per promoure i mostrar a altres que 
66
-	 es preocupa pel programari lliure.
67
-    </p>
68
-   </li>
69
-   <li>
70
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Beques</a></h3>
71
-
72
-    <p>
73
-     Aprengui com treballar en una organització europea que 
74
-     està implicada en qüestions socials, polítiques i legals des 
75
-     d'un nivell estatal a l'ONU.
76
-    </p>
77
-   </li>
78
-   <li>
79
-    <h3><a href="/contact/community.html">Subscriguis a les nostres 
80
-     llistes de distribució</a></h3>
81
-
82
-    <p>
83
-     Les nostres llistes de distribució poden ser una forma fàcil per
84
-     tal que pugui participar en converses sobre educació, disseny, 
85
-     activitats d'un país en concret i molt més.
86
-    </p>
87
-   </li>
88
-   <li>
89
-    <h3><a href="/contact/local.html">Impliquis en els equips del seu 
90
-    país</a></h3>
91
-
92
-    <p>
93
-     Trobi que estem fen en el seu país, i impliquis amb persones 
94
-     de pensament similar aprop seu.
95
-    </p>
96
-   </li>
97
-   <li>
98
-    <h3><a href="/donate/donate.html">Faci una donació</a></h3>
99
-
100
-    <p>
101
-     Les seves donacions són crítiques per a la nostra força i 
102
-     autonomia. Ens permeten continuar lluitant pel programari lliure 
103
-     sempre que sigui necessari.
104
-    </p>
105
-   </li>
106
-  </ul>
107
- </body>
108
-
109
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
110
- <translator>xr</translator>
111
-</html>
112
-<!--
113
-Local Variables: ***
114
-mode: xml ***
115
-End: ***
116
--->

+ 0
- 124
contribute/contribute.cs.xhtml View File

@@ -1,124 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Zapojte se - FSFE</title>
6
- </head>
7
- <body>
8
-  <h1>Zapojte se</h1>
9
-
10
-   <div id="introduction">
11
-   <div class="image">
12
-    <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
13
-   </div>
14
-
15
-<p>
16
-   Naše práce je umožněna komunitou lidí kteří podporují náš
17
-   závazek ke svobodnému softwaru. Pokud byste nám chtěli pomoci dosáhnout
18
-   našich cílů, existuje mnoho způsobů jak se zapojit — bez ohledu na to jaké jsou Vaše
19
-   zkušenosti, nebo časové omezení.  
20
-  </p></div>
21
-
22
-  <h2 id="subpages">Navigace</h2>
23
-
24
-  <ul>
25
-   <li>
26
-    <h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Připojte se ke Členství</a></h3>
27
-
28
-    <p>
29
-     Členové zajišťují naši finanční nezávislost, zvyšují naši
30
-     politickou sílu a podporují naše místní aktivity.
31
-    </p>
32
-   </li>
33
-   
34
-   <li>
35
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Přispívejte do webu</a></h3>
36
-
37
-    <p>
38
-     Jako webmaster určujete účinnost naší komunikace
39
-     se světem.
40
-    </p>
41
-   </li>
42
-   
43
-   <li>
44
-    <h3><a href="/contribute/advocacy/advocacy.html">Šiřte slovo</a></h3>
45
-
46
-    <p>
47
-     Použitím textu a grafiky na podporu svobodného softwaru a ukázat ostatním na čem Vám záleží.
48
-    </p>
49
-   </li>
50
-   
51
-   <li>
52
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Staňte se designérem</a></h3>
53
-
54
-    <p>
55
-     FSFE a komunita svobodného softwaru často potřebují
56
-     návrháře pro tištěné a elektronické publikace.
57
-    </p>
58
-   </li>
59
-   
60
-   <li>
61
-    <h3><a href="/contact/community.html">Připojte se k naší e-mailové
62
-     konferenci</a></h3>
63
-
64
-    <p>
65
-     Naše e-mailová konference Vám ulehčí Vaši účast v
66
-     diskuzích o vzdělávání, designu, aktivitách v územní oblasti
67
-     a mnohem více.
68
-    </p>
69
-   </li>
70
-  
71
-   <li>
72
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Staňte se překladatelem</a></h3>
73
-
74
-    <p>
75
-     Naše webové stránky jsou k dispozici ve více než 30 jazycích. Dostupnost
76
-     je jedna z našich klíčových priorit - pomozte nám oslovit co nejvíce lidí tím,
77
-     že přeložíte naše zprávy do jazyka který
78
-     znáte.
79
-    </p>
80
-   </li>   
81
-   
82
-   <li>
83
-    <h3><a href="/donate/donate.html">Přispějte nám</a></h3>
84
-
85
-    <p>
86
-     Vaše dary jsou důležité pro naši sílu a samostatnost —
87
-     umožňují nám pokračovat v boji za svobodný software kdekoliv
88
-     je zapotřebí.
89
-    </p>
90
-   </li>
91
-   
92
-   <li>
93
-    <h3><a href="/contribute/editors/editors.html">Staňte se editorem</a></h3>
94
-
95
-    <p>
96
-     Komunikace o významu svobodného softwaru vyžaduje nejvyšší kvality psaní. Náš redakční tým kontroluje a zlepšuje vše, co FSFE publikuje.
97
-    </p>
98
-   </li>
99
-   
100
-   <li>
101
-    <h3><a href="/contact/local.html">Seznamte se s týmy vaší země</a></h3>
102
-
103
-    <p>
104
-     Zjistěte, jak lidé ve Vaší zemi bojují za svobodný software a zapojte se
105
-     do kampaní ve vašem okolí.
106
-    </p>
107
-   </li>
108
-   
109
-   <li>
110
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Pojďte na stáž</a></h3>
111
-
112
-    <p>
113
-     Naučte se pracovat v celoevropské organizaci operující na
114
-     mezinárodní úrovni. Zabýváme se sociálními, politickými a právními
115
-     otázkami každý den, a tak budete i vy.
116
-    </p>
117
-   </li>
118
-
119
-  </ul>
120
- </body>
121
-
122
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
123
- <translator>Pipkin</translator>
124
-</html>

+ 0
- 100
contribute/contribute.da.xhtml View File

@@ -1,100 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
-<html>
3
- <head>
4
-  <title>Deltag - FSFE</title>
5
-  <meta content="Hvordan man støtter FSFE - Medlem, frivillig, bliver designer, oversætter, redaktør, praktikant eller webudvikler." name="description"/> 
6
-  <meta content="bidrage fellowship medlemskab bliv medlem webmaster donation lokalt møde fremme fri software open source software fsfe designer oversætter redaktør team hold kampagner praktikant postlister" name="keywords"/> 
7
- </head>
8
-
9
- <body class="subsite">
10
-  <h1 class="heading">Deltag</h1>
11
-
12
-  <div id="introduction">
13
-   <p>
14
-    Vi er et fællesskab af personer, der er engageret i fri software. Du 
15
-    kan også deltage i arbejdet! Der er mange måder at deltage på, og du 
16
-    vil helt sikkert finde en måde, der passer til dine interesser og 
17
-    færdigheder.
18
-   </p>
19
-  </div>
20
-
21
-  <ul class="subheadings">
22
-
23
-   <li>
24
-    <h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Spred budskabet</a></h3> 
25
-    <p>
26
-     Uddel brochurer, klistermærker eller plakater til dine venner, 
27
-     kollegaer eller til alle og enhver, og anvend vores onlinegrafik.
28
-    </p>
29
-   </li>
30
-
31
-   <li>
32
-    <h3><a href="/contact/community.html">Deltag i vores diskussioner</a></h3> 
33
-    <p>
34
-     Det meste af vores arbejde koordineres via postlister. Deltag i 
35
-     diskussionerne, lær fra andre og dan FSFE's holdninger.
36
-    </p>
37
-   </li>
38
-
39
-   <li>
40
-    <h3><a href="/fellowship/join.html">Bliv støttemedlem</a></h3>
41
-    <p>
42
-     Donationer er kritiske for vores styrke og autonomi. Støt os ved at 
43
-     blive Fellowship-medlem og gør det muligt for os, fortsat at kæmpe for 
44
-     fri software, hvor end det måtte være nødvendigt.
45
-    </p>
46
-   </li>
47
-
48
-   <li>
49
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Oversæt og korrekturlæs</a></h3>
50
-    <p>
51
-     Dele af vores hjemmeside er tilgængelig på omkring 30 sprog, mens 
52
-     andre dele ikke er det. Hjælp os med at nå ud til så mange mennesker, 
53
-     som muligt, ved at oversætte vores artikler, pressemeddelelser og 
54
-     nyhedsbreve til et sprog, du behersker.
55
-    </p>
56
-   </li>
57
-
58
-   <li>
59
-    <h3><a href="/events/events.html">Mød os</a></h3>
60
-    <p>
61
-     Ønsker du at møde os personligt, så deltag sammen med os i et 
62
-     arrangement i nærheden af dig, herunder foredrag, stande eller lokale 
63
-     Fellowship-møder.
64
-    </p>
65
-   </li>
66
-
67
-
68
-   <li>
69
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Forbedr vores hjemmeside</a></h3>
70
-    <p>
71
-     For mange mennesker, er vores hjemmeside det første indtryk, de får af 
72
-     os. Som en webmaster, kan du være med til at afgøre effektiviteten 
73
-     ved vores kommunikation med omverdenen.
74
-    </p>
75
-   </li>
76
-
77
-    <li>
78
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Hjælp som designer</a></h3>
79
-    <p>
80
-     FSFE og fri software-fællesskabet, har ofte behov for designere til 
81
-     trykt og elektronisk materiale. Bliv medlem af vores hold, og oplev 
82
-     dine design sprede sig over hele kloden.
83
-    </p>
84
-   </li>
85
-
86
-   <li>
87
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Bliv praktikant</a></h3>
88
-    <p>
89
-     Lær at arbejde i en paneuropæisk organisation, som er aktiv på 
90
-     internationalt niveau. Mens vi arbejder for softwarefrihed, 
91
-     håndterer vi dagligt sociale, politiske og juridiske 
92
-     problemstillinger, og det vil du også komme til.
93
-    </p>
94
-   </li>
95
-
96
-  </ul>
97
- </body>
98
-
99
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
100
-</html>

+ 0
- 110
contribute/contribute.el.xhtml View File

@@ -1,110 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Συμβάλλετε - FSFE</title>
6
-<meta content="Πώς να υποστηρίξετε το FSFE - Με εγγραφή, εθελοντισμό, να γίνετε σχεδιαστής, μεταφραστής, συντάκτης, βοηθός ή προγραμματιστής ιστού.  " name="description" /> 
7
-<meta content="συμβάλλετε κοινότητα ιδιότητα μέλους εγγραφή διαχειριστής ιστού δωρίστε τοπική συνάντηση προωθήστε ελεύθερο λογισμικό ανοιχτός κώδικας fsfe σχεδιαστής μεταφραστής συντάκτης ομάδα δράσεις βοηθός μαθητεία λίστες αλληλογραφίας" name="keywords" />
8
- </head>
9
- <body class="subsite">
10
-  <h1 class="heading">Συμβάλλετε</h1>
11
-
12
- <div id="introduction">
13
-  <p>
14
-  Είμαστε μια κοινότητα τα μέλη της οποίας έχουν δεσμευτεί στο Ελεύθερο 
15
-  Λογισμικό. Βοηθήστε μας στην εργασία μας! Υπάρχουν πολλοί τρόποι 
16
-  να συνεισφέρετε και θα βρείτε εκείνον που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα 
17
-  και τις δεξιότητές σας.  
18
-  </p>
19
- </div>
20
-
21
- <ul class="subheadings">
22
- 
23
- <li>
24
-  <h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Διαδώστε το μήνυμα</a></h3>
25
-   <p>
26
-   Δώστε φυλλάδια, αυτοκόλλητα, αφίσες στους φίλους, τους συναδέλφους 
27
-   σας ή μοιράστε τα στο ευρύ κοινό· χρησιμοποιήστε τα γραφικά μας
28
-   από τον ιστοχώρο.
29
-  </p>
30
- </li>
31
-
32
-  <li>
33
-  <h3><a href="/contact/community.html">Συμμετάσχετε στις συζητήσεις μας
34
-  </a></h3>
35
-   <p>
36
-   Ο συντονισμός του μεγαλύτερου μέρους της δουλειάς μας γίνεται μέσα από 
37
-   λίστες αλληλογραφίας. Συμμετάσχετε στη συζήτηση, μάθετε από τους άλλους
38
-   και διαμορφώστε τις θέσεις του FSFE.
39
-  </p>
40
- </li>
41
-
42
- <li>
43
- <h3><a href="/fellowship/join.html">Γίνετε μόνιμο μέλος</a></h3>
44
-  <p>
45
-   Οι δωρεές είναι κρίσιμες για την ισχύ και την αυτονομία μας.
46
-   Γίνετε μόνιμο μέλος με την εγγραφή σας στην Κοινότητα και
47
-   επιτρέψτε μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμστε για το Ελεύθερο Λογισμικό
48
-   όπου είναι απαραίτητο.
49
-  </p>
50
- </li>
51
-
52
- <li>
53
- <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Μεταφράστε και επιμεληθείτε κείμενα</a>
54
- </h3>
55
-  <p>
56
-  Τμήματα του ιστοτόπου μας είναι διαθέσιμα σε πάνω από 30 γλώσσες
57
-  ενώ άλλα όχι. Βοηθήστε μας να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους
58
-  με τη μετάφραση άρθρων, ανακοινώσεων και ενημερωτικών δελτίων στη γλώσσα 
59
-  που γνωρίζετε.
60
- </p>
61
- </li>
62
-
63
-  <li>
64
-  <h3><a href="/events/events.html">Συναντηθείτε μαζί μας</a></h3>
65
-    <p>
66
-     Αν θέλετε να μας συναντήσετε, ελάτε να μας βρείτε 
67
-     σε μια εκδήλωση που διοργανώνεται κοντά στην περιοχή σας, 
68
-     σε ομιλία, εκθεσιακό περίπτερο ή σε τοπικές συναντήσεις 
69
-     της Κοινότητας.
70
-    </p>
71
- </li>
72
-
73
- <li>
74
-  <h3><a href="/contribute/web/web.html">Βελτιώστε τον ιστοχώρο μας</a></h3>
75
-   <p>
76
-   Για πολύ κόσμο ο ιστοχώρος μας είναι η πρώτη εντύπωση που αποκομίζουν
77
-   από εμάς. Ως διαχειριστές ιστού καθορίζετε την αποτελεσματικότητα 
78
-   της επικοινωνίας μας με τον κόσμο.
79
-  </p>
80
- </li>
81
-
82
- <li>
83
- <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Βοηθήστε ως σχεδιαστές
84
- </a></h3>
85
-  <p>
86
-   Το FSFE και η κοινότητα του Ελεύθερου Λογισμικού συχνά χρειάζονται
87
-   σχεδιαστές για έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό. Ελάτε στην ομάδα μας 
88
-   και δείτε τα γραφικά σας να διαδίδονται σε όλον τον κόσμο.
89
-  </p>
90
- </li>
91
-
92
-  <li>
93
-   <h3><a href="/contribute/internship.html">Γίνετε βοηθοί</a></h3>
94
-   <p>
95
-   Μάθετε πώς να εργάζεστε σε έναν πανευρωπαϊκό οργανισμό 
96
-   που λειτουργεί σε διεθνές επίπεδο. Ενώ εργαζόμαστε για την
97
-   ελευθερία στο λογισμικό, αντιμετωπίζουμε κοινωνικά, 
98
-   πολιτικά και νομικά ζητήματα σε καθημερινή βάση, και αυτό θα είναι
99
-   και το δικό σας αντικείμενο. Προσφέρουμε θέσεις μαθητείας τρίμηνης
100
-   διάρκειας καθώς επίσης και μία μεγαλύτερης διάρκειας
101
-   <a href="/contribute/traineeship.html">θέση κατάρτισης</a>.
102
-   </p>
103
-  </li>
104
-
105
-  </ul>
106
- </body>
107
-
108
- <timestamp>$Date$ 
109
- $Author$</timestamp>
110
-</html>

+ 0
- 110
contribute/contribute.es.xhtml View File

@@ -1,110 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Colabore - FSFE</title>
6
-<meta content="Cómo ayudar a la FSFE - Únase o ayude como voluntario, diseñador, traductor, editor, becario o desarrollador web." name="description" />
7
-<meta content="colaborar fellowship miembros unirse webmaster donar encuentro local promover software libre código abierto fsfe diseñador traductor editor equipo campañas becario becas listas correo" name="keywords" />
8
- </head>
9
- <body class="subsite">
10
-  <h1 class="heading">Colabore</h1>
11
-
12
-   <div id="introduction">
13
-    <p>
14
-     Somos una comunidad de personas comprometidas con el Software Libre.
15
-     ¡Únase a nosotros y súmese a nuestra labor! Puede colaborar de muchas
16
-     maneras distintas, y seguramente encuentre alguna que encaje mejor con
17
-     sus intereses o habilidades.
18
-    </p>
19
-    <p>
20
-     Si no tiene muy claro por dónde empezar, o quiere ponerse en contacto
21
-     con nuestros coordinadores de voluntariado, escríbanos a
22
-     <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
23
-    </p>
24
-   </div>
25
-
26
-  <ul class="subheadings">
27
-
28
-   <li>
29
-    <h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Corra la voz</a></h3>
30
-    <p>
31
-     Reparta folletos, pegatinas o carteles entre sus amigos y 
32
-     compañeros, o distribúyalos públicamente; utilice nuestras
33
-     imágenes optimizadas para la web.
34
-    </p>
35
-   </li>
36
-
37
-   <li>
38
-    <h3><a href="/contact/community.html">Participe en nuestras conversaciones</a></h3>
39
-    <p>
40
-     La mayor parte de nuestro trabajo se coordina a través de las listas
41
-     de correo. Únase a nuestros debates, aprenda de los demás y ayude a
42
-     dar forma a las posturas oficiales de la FSFE.
43
-    </p>
44
-   </li>
45
-
46
-   <li>
47
-    <h3><a href="/join">Patrocine nuestra labor</a></h3>
48
-    <p>
49
-     Las donaciones son fundamentales para mantener nuestra fuerza y
50
-     nuestra autonomía. Hágase patrocinador y ayúdenos a seguir
51
-     luchando por el Software Libre allí donde haga falta.
52
-    </p>
53
-   </li>
54
-
55
-    <li>
56
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Traduzca y corrija</a></h3>
57
-    <p>
58
-     Algunas páginas de nuestra web están disponibles en más de 30
59
-     idiomas, pero no todas. Ayúdenos a llegar al mayor número de 
60
-     personas posible traduciendo nuestros artículos, notas de prensa
61
-     y boletines de noticias, a algún idioma que domine.
62
-    </p>
63
-   </li>
64
-
65
-   <li>
66
-    <h3><a href="/events/events.html">Conózcanos en persona</a></h3>
67
-    <p>
68
-     Si quiere encontrarse con nosotros en persona, puede visitarnos en
69
-     alguno de los eventos que le quede más cerca, incluyendo alguna
70
-     de nuestras charlas, puestos de información o reuniones locales
71
-     de la FSFE.
72
-    </p>
73
-   </li>
74
-
75
-
76
-    <li>
77
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Mejore nuestra web</a></h3>
78
-    <p>
79
-     Nuestra web es el primer contacto que muchas personas tienen
80
-     con nosotros. Ayúdenos, como webmaster, a mejorar la eficacia
81
-     de nuestra comunicación con el resto del mundo.
82
-    </p>
83
-   </li>
84
-
85
-    <li>
86
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Ayude como diseñador</a></h3>
87
-    <p>
88
-     A menudo, la FSFE y la comunidad del Software Libre necesitan ayuda
89
-     para diseñar tanto material impreso como en formato electrónico. 
90
-     Únase a nuestro equipo y vea sus diseños difundidos por todo el 
91
-     planeta.
92
-    </p>
93
-   </li>
94
-
95
-   <li>
96
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Prácticas para becarios</a></h3>
97
-    <p>
98
-     Adquiera experiencia trabajando en una organización paneuropea,
99
-     que opera en un entorno internacional. A la vez que trabajamos por
100
-     la libertad del software, también nos ocupamos, a diario, de
101
-     cuestiones sociales, políticas y legales, como también lo hará usted.
102
-    </p>
103
-   </li>
104
-
105
-  </ul>
106
- </body>
107
-
108
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
109
- <translator>Miguel Abad</translator>
110
-</html>

+ 0
- 138
contribute/contribute.et.xhtml View File

@@ -1,138 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
-<html>
3
- <head>
4
-  <title>Panusta - FSFE</title>
5
- </head>
6
- <body>
7
-  <h1>Panusta</h1>
8
-
9
-   <div id="introduction">
10
-   <div class="image">
11
-    <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
12
-   </div>
13
-
14
-  <p>
15
-   Meie töö on võimalik tänu inimestele, kes toetavad meie 
16
-   pühendumust vabale tarkvarale. Kui sa soovid aidata meil oma eesmärke 
17
-   saavutada, siis leidub panustamiseks mitmeid võimalusi – olenemata
18
-   sinu oskustest ja ajalistest piirangutest.
19
-  </p></div>
20
-
21
-  <h2 id="subpages">Navigatsioon</h2>
22
-
23
-  <ul>
24
-   <li>
25
-    <h3><a href="/support/support.html">Toeta FSFEd!</a></h3>
26
-
27
-    <p>
28
-     Pane ennast kirja FSFE toetajana, et näidata: hoolin vabast
29
-     tarkvarast ja toetan FSFE tegevust!
30
-    </p>
31
-   </li>
32
-   <li>
33
-    <h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Liitu Vennaskonnaga</a></h3>
34
-
35
-    <p>
36
-     Vennased tagavad meie rahalise sõltumatuse, suurendavad 
37
-     poliitilist kaalu ning toetavad kohalikke tegevusi.
38
-    </p>
39
-   </li>
40
-
41
-   <li>
42
-    <h3><a href="http://wiki.fsfe.org/CategoryFellowshipGroup">Tule 
43
-     kohtumisele</a></h3>
44
-
45
-    <p>
46
-     Kutsume sind osalema kohalikel kokkusaamistel sõltumata sellest,
47
-     kas sa oled Vennas või mitte.
48
-    </p>
49
-   </li>
50
-   
51
-   <li>
52
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Aita veebilehte arendada</a></h3>
53
-
54
-    <p>
55
-     Veebimeistrina tagad meile efektiivse suhtluse maailmaga.
56
-    </p>
57
-   </li>
58
-   
59
-   <li>
60
-    <h3><a href="/contribute/advocacy/advocacy.html">Levita teavet</a></h3>
61
-
62
-    <p>
63
-     Kasuta teksti ja graafikat, et edendada vaba tarkvara ja näidata,
64
-     et hoolid.
65
-    </p>
66
-   </li>
67
-   
68
-   <li>
69
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Hakka disaineriks</a></h3>
70
-
71
-    <p>
72
-     FSFE ja vaba tarkvara kogukond vajavad sageli nii prinditavate
73
-     kui ka elektrooniliste materjalide loomisel disainereid.
74
-    </p>
75
-   </li>
76
-   
77
-   <li>
78
-    <h3><a href="/contact/community.html">Liitu meie postiloenditega</a></h3>
79
-
80
-    <p>
81
-     Meie postiloendid muudavad osalemise haridust, disaini, erinevaid 
82
-     riike ja palju muud puudutavates aruteludes lihtsaks.
83
-    </p>
84
-   </li>
85
-  
86
-   <li>
87
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Hakka tõlkijaks</a></h3>
88
-
89
-    <p>
90
-     Meie veebileht on kättesaadav enam kui 30 keeles. Kättesaadavus 
91
-     on üks meie põhieesmärke – aita meil jõuda võimalikult paljude
92
-     inimesteni, tõlkides meie sõnumi keelde, mida oskad.
93
-    </p>
94
-   </li>   
95
-   
96
-   <li>
97
-    <h3><a href="/donate/donate.html">Anneta</a></h3>
98
-
99
-    <p>
100
-     Annetused on meie jõu ja autonoomsuse tagamisel kriitilise
101
-     tähtsusega – need võimaldavad meil jätkata võitlust vaba tarkvara
102
-     eest kus iganes vaja.
103
-    </p>
104
-   </li>
105
-   
106
-   <li>
107
-    <h3><a href="/contribute/editors/editors.html">Hakka toimetajaks</a></h3>
108
-
109
-    <p>
110
-     Vaba tarkvara olulisuse edasiandmine nõuab kõrgeimal tasemel
111
-     kirjutisi. Meie toimetajad kontrollivad ja parendavad kõike, mida
112
-     FSFE avaldab.
113
-    </p>
114
-   </li>
115
-   
116
-   <li>
117
-    <h3><a href="/contact/local.html">Kohtu oma riigitiimiga</a></h3>
118
-
119
-    <p>
120
-     Uuri, mida tehakse vaba tarkvara edendamiseks sinu koduriigis,
121
-     ning liitu kampaaniatega sinu lähedal.
122
-    </p>
123
-   </li>
124
-   
125
-   <li>
126
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Hakka interniks</a></h3>
127
-
128
-    <p>
129
-     Õpi töötama üleeuroopalises rahvusvahelisel tasandil tegutsevas
130
-     organisatsioonis. Me tegeleme sotsiaalsete, poliitiliste ja
131
-     juriidiliste küsimustega iga päev ning seda hakkad tegema ka sina.
132
-    </p>
133
-   </li>
134
-
135
-  </ul>
136
- </body>
137
- <translator>Tuuli Lõhmus</translator>
138
-</html>

+ 0
- 111
contribute/contribute.fi.xhtml View File

@@ -1,111 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
-
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Osallistu - FSFE</title>
6
-<meta content="Kuinka tukea FSFE:tä - liittyminen, vapaaehtoistyö, design, kääntäminen, työharjoittelu tai WWW-kehittäjä.  " name="description" />
7
-<meta content="tukeminen fellowship jäsenyys liity webmaster lahjoitukset paikallinen tapaaminen edistäminen vapaat ohjelmistot avoin lähdekoodi ohjelmisto fsfe suunnittelija kääntäjä editori tiimi kampanjat työharjoittelu sähköpostilistat" name="keywords" />
8
- </head>
9
- <body class="subsite">
10
-  <h1 class="heading">Osallistu</h1>
11
-
12
-  <div id="introduction">
13
-    <p>
14
-     Olemme vapaita ohjelmistoja edistävistä ihmisistä koostuva yhteisö.
15
-     Liity mukaan, työtä riittää! Jokaiselle löytyy kiinnostuksen 
16
-     kohteisiin ja taitoihin sopiva tapa alkaa toimia.
17
-    </p>
18
-    <p>
19
-     Jos et tiedä mistä lähtisit liikkelle, tai haluat muutoin yhteyden 
20
-     vapaaehtoisiiin koordinaattoreihimme, voit lähettää sähköpostia 
21
-     osoitteeseen 
22
-     <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
23
-    </p>
24
-   </div>
25
-
26
-  <ul class="subheadings">
27
-
28
-   <li>
29
-    <h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Jaa sanaa</a></h3>
30
-    <p>
31
-     Jaa esitteitä, tarroja ja julisteita tuttavillesi, kollegoillesi tai 
32
-     julkisissa tapahtumissa. Voit myös käyttää grafiikoitamme 
33
-     verkossa.
34
-    </p>
35
-   </li>
36
-
37
-   <li>
38
-    <h3><a href="/contact/community.html">Osallistu keskusteluihin</a></h3>
39
-    <p>
40
-     Suurin osa toiminnastamme suunnittellaan sähköpostilistoilla. Osallistu 
41
-     keskusteluun, opi uusia asioita muilta, ja muovaa FSFE:n näkemyksiä.
42
-    </p>
43
-   </li>
44
-
45
-   <li>
46
-    <h3><a href="/fellowship/join.html">Liity kannatusjäseneksi</a></h3>
47
-    <p>
48
-     Lahjoitukset ovat elintärkeitä voimallemme ja riippumattomuudellemme. Liittymällä 
49
-     Fellowship-jäseneksi mahdollistat vapaiden ohjelmistojen puolesta työskentelymme 
50
-     jatkumisen.
51
-    </p>
52
-   </li>
53
-
54
-   <li>
55
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Käännä ja oikolue</a></h3>
56
-    <p>
57
-     Osa WWW-sivustostamme on luettavissa noin 30 kielellä, ja osa ei ole. Auta tiedon 
58
-     jakamisessa mahdollisemman monelle ihmiselle kääntämällä artikkeleita, 
59
-     lehdistötiedotteita tai uutiskirjeitämme.
60
-    </p>
61
-   </li>
62
-
63
-   <li>
64
-    <h3><a href="/events/events.html">Tapaa meitä</a></h3>
65
-    <p>
66
-     Jos haluat tavata muita henkilökohtaisesti, osallistu tapahtumaan. Tapahtumia 
67
-     voivat olla esitykset, esittelykojut tai paikalliset Fellowship-tapaamiset.
68
-    </p>
69
-   </li>
70
-
71
-   <li>
72
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Paranna WWW-sivustoa</a></h3>
73
-    <p>
74
-     Useille ihmisille WWW-sivusto antaa ensivaikutelman FSFE:stä. WWW-sivuston 
75
-     ylläpitäjänä voit vaikuttaa viestinnän tehokkuuteemme.
76
-    </p>
77
-   </li>
78
-
79
-   <li>
80
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Auta suunnittelijana</a></h3>
81
-    <p>
82
-     FSFE ja vapaiden ohjelmistojen yhteisö tarvitsee usein 
83
-     suunnittelijoita sekä tulostettaviin että elektronisiin 
84
-     materiaaleihin. Liity tiimiimme ja näe tuotoksesi leviävän 
85
-     ympäri maailman.
86
-    </p>
87
-   </li>
88
-
89
-   <li>
90
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Työharjoittelu</a></h3>
91
-    <p>
92
-     Opi työskentelyä Euroopan laajuisessa organisaatiossa, 
93
-     joka osallistuu päivittäin sosiaaliseen, poliittiseen ja juridiseen 
94
-     toimintaan kansainvälisesti vapaiden ohjelmistojen puolesta.
95
-     Tarjoamme kolmen kuukauden työharjoittelupaikkoja sekä pidempiä 
96
-     <a href="/contribute/traineeship.html">harjoittelutyösuhteita</a>.
97
-
98
-    </p>
99
-   </li>
100
- 
101
-  </ul>
102
- </body>
103
-
104
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
105
- <translator>Timo Jyrinki</translator>
106
-</html>
107
-<!--
108
-Local Variables: ***
109
-mode: xml ***
110
-End: ***
111
--->

+ 0
- 109
contribute/contribute.fr.xhtml View File

@@ -1,109 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Contribuer - FSFE</title>
6
-<meta content="Comment aider la FSFE - Rejoingnez-nous, Bénévolat, devenez designer, traducteur, éditeur, stagiaire or développeur web." name="description" />
7
-<meta content="contribuer fellowship adhésion rejoindre webmaster donner événements locaux promouvoir logiciel libre open source software fsfe designer traducteur éditeur équipe campagne stagiaire stage liste diffusion" name="keywords"/>
8
- </head>
9
- <body class="subsite">
10
-  <h1 class="heading">Contribuer</h1>
11
-
12
-   <div id="introduction">
13
-    <p>Nous sommes une communauté de personnes engagées dans le Logiciel Libre.
14
-    Merci de nous rejoindre dans notre tâche&#160;! Il y a différentes manières
15
-    pour cela et vous en trouverez une selon vos intérêts et vos
16
-    compétences.
17
-    </p>
18
-    
19
-    <p>Si vous ne savez pas par où commencer, ou que vous souhaitez
20
-    contacter nos coordinatrices et coordinateurs de bénévoles,
21
-    envoyez un courriel à <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
22
-    </p>
23
-   </div>
24
-
25
-  <ul class="subheadings">
26
-
27
-   <li>
28
-    <h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Faites passer le mot&#160;!</a></h3>
29
-    <p>
30
-     Donnez des dépliants, autocollants ou posters à vos amis et
31
-     collègues, ou distribuez les au grand public&#160;; vous pouvez
32
-     également utiliser nos supports graphiques en-ligne.
33
-    </p>
34
-   </li>
35
-
36
-   <li>
37
-    <h3><a href="/contact/community.html">Participez à nos discussions</a></h3>
38
-    <p>
39
-     L'essentiel de notre travail est coordonné via des listes de diffusion.
40
-     Participez à nous discussions, apprenez les uns des autres, et
41
-     participez à façonner le positionnement de la FSFE sur différents sujets.
42
-    </p>
43
-   </li>
44
-
45
-   <li>
46
-    <h3><a href="/join">Devenez un sponsor</a></h3>
47
-    <p>
48
-     Les dons sont le socle de notre force et notre autonomie.
49
-     Devenez un sponsor et permettez nous de continuer à nous
50
-     battre pour le Logiciel Libre partout où cela est nécessaire.
51
-    </p>
52
-   </li>
53
-
54
-    <li>
55
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Traduisez et relisez</a></h3>
56
-    <p>
57
-     Certaines parties de notre site sont disponibles dans une
58
-     trentaine de langues, mais pas toutes. Aidez nous à faire
59
-     parvenir notre message à autant de personnes que possible
60
-     en traduisant nos articles, nos communiqués de presse, et
61
-     nos lettres d'information dans une langue que vous parlez.
62
-    </p>
63
-   </li>
64
-
65
-   <li>
66
-    <h3><a href="/events/events.html">Rencontrez-nous</a></h3>
67
-    <p>
68
-     Si vous souhaitez nous rencontrer en personne, rejoignez-nous
69
-     lors d'un événement près de chez vous, que ce soit une conférence,
70
-     un stand, ou une réunion locale de la FSFE.
71
-    </p>
72
-   </li>
73
-
74
-
75
-    <li>
76
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Améliorez notre site</a></h3>
77
-    <p>
78
-     Notre site est la première impression que beaucoup de personnes ont
79
-     de nous. En tant que qu'administrateur du site web, vous jouez un
80
-     rôle déterminant dans l'efficacité de notre communication avec le
81
-     monde entier.
82
-    </p>
83
-   </li>
84
-
85
-    <li>
86
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Devenez graphiste</a></h3>
87
-    <p>
88
-     La FSFE et la communauté des Logiciels Libres ont souvent besoin de
89
-     graphistes pour leurs supports papier ou numériques. Rejoignez notre
90
-     équipe et diffusez vos créations partout dans le monde.
91
-    </p>
92
-   </li>
93
-
94
-   <li>
95
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Devenez stagiaire</a></h3>
96
-    <p>
97
-     Apprenez à travailler dans une organisation paneuropéenne qui
98
-     travaille à niveau international. Notre travail pour la liberté
99
-     logicielle nous amène à traiter des problématiques d'ordre social,
100
-     politique, et juridique tous les jours. Venez les défendre avec nous.
101
-    </p>
102
-   </li>
103
-
104
-  </ul>
105
- </body>
106
-
107
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
108
- <translator>Jil Larner, maelle, Thibault, Stéphane</translator>
109
-</html>

+ 0
- 129
contribute/contribute.hr.xhtml View File

@@ -1,129 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Uključite se - FSFE</title>
6
- </head>
7
- <body>
8
-  <h1>Uključite se</h1>
9
-
10
-   <div id="introduction">
11
-   <div class="image">
12
-    <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
13
-   </div>
14
-
15
-<p>
16
-   Naš je rad moguć zahvaljujući zajednici ljudi koji podržavaju našu
17
-   opredijeljenost za slobodan softver. Ako nam želite pomoći postići
18
-   naše ciljeve, postoji mnogo načina na koje to možete učiniti bez
19
-   obzira na Vaše vještine ili vremensko ograničenje.
20
-  </p></div>
21
-
22
-  <h2 id="subpages">Pregled</h2>
23
-
24
-  <ul>
25
-   <li>
26
-    <h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Priključite se
27
-     Prijateljima</a></h3>
28
-
29
-    <p>
30
-     Prijatelji nam pružaju financijsku neovisnost, pridonose
31
-     političkom značaju i podržavaju naše lokalne aktivnosti.
32
-    </p>
33
-   </li>
34
-   
35
-   <li>
36
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Pridonesite web-stranici</a></h3>
37
-
38
-    <p>
39
-     Kao webmaster određujete učinkovitost naše
40
-     komunikacije sa svijetom.
41
-    </p>
42
-   </li>
43
-   
44
-   <li>
45
-    <h3><a href="/contribute/advocacy/advocacy.html">Proširite glas</a></h3>
46
-
47
-    <p>
48
-     Iskoristite tekstove i slike za promociju slobodnog softvera i dajte
49
-     drugima do znanja da Vam je stalo.
50
-    </p>
51
-   </li>
52
-   
53
-   <li>
54
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Postanite dizajner</a></h3>
55
-
56
-    <p>
57
-     FSFE i zajednica slobodnog softvera često trebaju
58
-     dizajnere za tiskane i elektroničke materijale.
59
-    </p>
60
-   </li>
61
-   
62
-   <li>
63
-    <h3><a href="/contact/community.html">Pridružite se našim
64
-     mailing listama</a></h3>
65
-
66
-    <p>
67
-     Naše mailing liste su jednostavan način sudjelovanja u
68
-     diskusijama o obrazovanju, dizajnu, aktivnostima vezanim za
69
-     određenu zemlju i dr.
70
-    </p>
71
-   </li>
72
-  
73
-   <li>
74
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Postanite prevoditelj</a></h3>
75
-
76
-    <p>
77
-     Naša web-stranica je dostupna na preko 30 jezika. Dostupnost
78
-     je jedan od naših glavnih prioriteta - pomognite nam dosegnuti
79
-     što je moguće više ljudi prevođenjem naše poruke na jezik kojim
80
-     vladate.
81
-    </p>
82
-   </li>   
83
-   
84
-   <li>
85
-    <h3><a href="/donate/donate.html">Donirajte</a></h3>
86
-
87
-    <p>
88
-     Vaše donacije su presudne za našu snagu i samostalnost —
89
-     one nam omogućuju kontinuiranu borbu za slobodan softver gdje
90
-     god je to potrebno.
91
-    </p>
92
-   </li>
93
-   
94
-   <li>
95
-    <h3><a href="/contribute/editors/editors.html">Postanite urednik</a></h3>
96
-
97
-    <p>
98
-     Komuniciranje važnosti slobodnog softvera zahtijeva najvišu
99
-     kvalitetu pisanja. Naš urednički tim provjerava i poboljšava sve što
100
-     FSFE objavljuje.
101
-    </p>
102
-   </li>
103
-   
104
-   <li>
105
-    <h3><a href="/contact/local.html">Upoznajte tim iz svoje
106
-     zemlje</a></h3>
107
-
108
-    <p>
109
-     Saznajte kako se ljudi u Vašoj zemlji bore za slobodan softver i
110
-     uključite se u
111
-     kampanje blizu sebe.
112
-    </p>
113
-   </li>
114
-   
115
-   <li>
116
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Postanite pripravnik</a></h3>
117
-
118
-    <p>
119
-     Naučite raditi u paneuropskoj organizaciji koja djeluje na
120
-     međunarodnoj razini. Svakodnevno radimo na društvenim, političkim
121
-     i pravnim pitanjima, a to čeka i Vas.
122
-    </p>
123
-   </li>
124
-
125
-  </ul>
126
- </body>
127
-
128
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
129
-</html>

+ 0
- 133
contribute/contribute.hu.xhtml View File

@@ -1,133 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2
-
3
-<html lang="en">
4
- <head>
5
-  <title>FSFE - Hogyan kapcsolódhat be munkánkba</title>
6
- </head>
7
-
8
- <body>
9
-  <h2>Hogyan kapcsolódhat be munkánkba</h2>
10
-
11
-<p>Az FSFE <a href="../documents/whatwedo.html">munkájának</a> és <a
12
-href="../documents/whyweexist.html">céljainak</a> támogatása legközvetlenebb
13
-módon a szükséges feladatok elvégzésében való részvétellel történhet. Nagyon
14
-hálásak vagyunk mindazért a támogatásért, amit a közösség részéről az
15
-eddigiekben kaptunk, és örömmel fogadunk minden új segítőt.</p>
16
-
17
-<p>Ha még nem tette meg, iratkozzon fel az FSFE az Ön érdeklődési körének
18
-megfelelő <a
19
-href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo">levezezőlistáira</a>, illetve
20
-olvasson az archívumban az eddig folytatott eszmecseréről.</p>
21
-
22
-<p>Amennyiben úgy érzi, szívesen segítene egy vagy több feladat elvégzésében, a
23
-megfelelő levelezőlistára küldött levélben jelezheti. Ha nem talál igazán
24
-megfelelő listát, írhat e-mailt a nemzetközi <a
25
-href="mailto:team@fsfeurope.org">
26
-team@fsfeurope.org</a> címre is.</p>
27
-
28
-<p>Az alábbiakban olvashat a konkrét feladatokról, melyekben segítségre van
29
-szükségünk.</p>
30
-
31
-<h3>Közösség</h3>
32
-
33
-<p class="indent">A Free Software Foundation Europe tevékenységébe a
34
-legegyszerűbben úgy kapcsolódhat be, ha belép az <a
35
-href="https://www.fsfe.org/">FSFE Közösségébe</a>. Pártoló tagként az FSFE
36
-bármely tevékenységét támogatással és hozzájárulással segítheti; hasonló
37
-gondolkodású emberekkel tarthat kapcsolatot; találkozhat velük a ?Freedom
38
-Party?-kon; a személyreszabott <a
39
-href="https://www.fsfe.org/card/">Közösségi Crypto-SmartCard</a> révén pedig
40
-mások számára is látható módon jelezheti, hogy a modern technológiában járatos
41
-személyként aktívan hozzájárul a digitális korszak szabadságának
42
-megteremtésében.</p>
43
-
44
-
45
-<h3>Weboldalak</h3>
46
-
47
-<p class="indent">A weboldalak állandó szűk keresztmetszetet jelentenek.
48
-Naprakészen tartásuk a lehető legtöbb nyelven folyamatos figyelmet követel.
49
-Ugyanakkor viszont ez az egyik leghatékonyabb módja a szabad szoftverekkel, a
50
-digitális társadalom kérdéseivel, illetve az FSFE munkájával kapcsolatos
51
-tájékoztatásnak.</p>
52
-
53
-<p class="indent">A segítségnyújtás eseti és rendszeres jelleggel is lehetséges,
54
-és minden formáját nagyra értékeljük. Erről, valamint a gyors kezdést elősegítő
55
-útmutatóról <a href="/help/web.html">itt talál további információt</a>.</p>
56
-
57
-
58
-<h3>Fordítás</h3>
59
-
60
-<p class="indent">A fordítási munkát nagymértékben igénylő központi terület a
61
-honlap karbantartása, mellyel kapcsolatban <a href="/help/web.html">itt talál
62
-további információt</a>.</p>
63
-
64
-<p class="indent">Azonban nem a honlap az egyetlen dolog, ahol fordításra és
65
-lektorálásra, hibaellenőrzésre van szükség. A sajtóközlemények, brosúrák és
66
-szóróanyagok is több emberhez juthatnak el, ha a lehető legtöbb nyelvre le
67
-vannak fordítva.</p>
68
-
69
-<p class="indent">A szövegek fordítása és lektorálása az FSFE munkájához
70
-történő értékes hozzájárulás ? és kiváló lehetőség arra, hogy akár hosszú távú
71
-elkötelezettség nélkül is részt vállaljon az FSFE tevékenységéből. Külön
72
-oldalunk van a <a href="/contribute/translators.html">fordítóknak szóló
73
-információkkal</a>.</p>
74
-
75
-
76
-<h3>Szakkiállítások standjai</h3>
77
-
78
-<p class="indent">Az FSFE-nak kapcsolatokat kell kialakítania a közösségen
79
-kívüli személyekkel annak érdekében, megismertesse az alapítványt, illetve
80
-tudatosítsa, a szabad szoftver mozgalma többről szól, mint jópofa kis
81
-programokról.</p>
82
-
83
-<p class="indent">Ennek fontos eleme az, hogy szakkiállításokon veszünk részt.
84
-Viszont bár általában mindennel rendelkezünk, ami egy stand felállításához
85
-szükséges, egyvalamit nem tudunk előállítani: ott jelenlévő embereket.</p>
86
-
87
-<p class="indent">A standoknál önkéntesekre van szükségünk, akik elbeszélgetnek
88
-a látogatókkal; elmagyarázzák nekik a szabad szoftver filozófiáját és azt, miről
89
-is szól az FSF és a GNU-projekt; illetve egyszerűen csak működtetik a standot.
90
-Nincs rosszabb látvány, mint egy üres stand. A standok szervezésénél mindig arra
91
-törekszünk, hogy helyi önkénteseket találjunk.</p>
92
-
93
-<p class="indent">A szakkiállításokon való részvétel megszervezése rendszerint
94
-az adott nyelvi levelezőlistán, vagy pedig a <a
95
-href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/booth">stand-koordinációs
96
-listán</a> történik.</p>
97
-
98
-
99
-<h3>Gyakornoki program</h3>
100
-
101
-<p class="indent">A Free Software Foundation Europe nagyon vegyes
102
-munkakörnyezetben működik, ahol különböző országbeli önkéntesek és számos teljes
103
-munkaidős alkalmazott van ? itt gyakornokként való részvételre is lehetőség
104
-nyílik.</p>
105
-
106
-<p class="indent">Így ha van néhány hónapja, amit egyszerre kellemesen és
107
-hasznosan szeretne eltölteni, és úgy véli, szóbajöhet ez az opció, tekintse meg
108
-az erről szóló oldalunkat: <a href="/contribute/internship.html">Csatlakozz a
109
-forradalomhoz: Gyakornoki program az FSFE-nél</a>.</p>
110
-
111
-
112
-<h3>Adományozás</h3> 
113
-
114
-
115
-<p class="indent">Az FSFE munkájának egy másik módja az adományozás. Mint
116
-minden más szervezet, úgy az FSFE eredményessége is nagymértékben függ
117
-anyagi lehetőségeitől. A szabad szoftver mozgalomban és mozgalomért dolgozók
118
-fizetése; brosúrák készítése; újságírók és politikusok tájékoztatása;
119
-infrastruktúra a projektek számára; és megannyi más múlik ezen. Ha úgy gondolja,
120
-tudja anyagilag támogatni munkánkat, annak módjáról információkat az <a
121
-href="/help/donate.html">adományozásról szóló oldalunkon</a> találhat.</p>
122
-
123
-
124
- </body>
125
-
126
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
127
- <translator>FSF.hu Alapítvány</translator>
128
-</html>
129
-<!--
130
-Local Variables: ***
131
-mode: xml ***
132
-End: ***
133
--->

+ 0
- 118
contribute/contribute.nb.xhtml View File

@@ -1,118 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Bidra - FSFE</title>
6
- </head>
7
- <body>
8
-  <h1>Bidra</h1>
9
-
10
- <div id="introduction">
11
-   <div class="image">
12
-    <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
13
-   </div>
14
-
15
-<p>   Vårt arbeid er gjort mulig av et felleskap av mennesker som er
16
-   dedikert til fri programvare. Hvis du ønsker å hjelpe oss med å
17
-   nå være mål er det mange måter å bidra på - uansett din kompetanse
18
-   eller tidsbegrensning.
19
-  </p></div>
20
-   
21
-  <h2 id="subpages">Navigasjon</h2>
22
-
23
-  <ul>
24
-   <li>
25
-    <h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Bli med i felleskapet
26
-     </a></h3>
27
-
28
-    <p>
29
-     Medlemmer sikrer vår økonomiske uavhengighet, øker vår
30
-     politiske innflytelse og støtter våre lokale aktiviteter.
31
-    </p>
32
-   </li>
33
-   
34
-   <li>
35
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Bli en designer</a></h3>
36
-
37
-    <p>
38
-     FSFE og miljøet rundt fri programvare har ofte behov for 
39
-     designere av både trykket og elektronisk materiell.
40
-    </p>
41
-   </li>
42
-   
43
-   <li>
44
-    <h3><a href="/contribute/advocacy/advocacy.html">Spre budskapet</a></h3>
45
-
46
-    <p>
47
-     Bruk tekst og grafikk for å promotere og vise andre at du bryr
48
-     deg om fri programvare.
49
-    </p>
50
-   </li>
51
-   
52
-   <li>
53
-    <h3><a href="/contact/community.html">Abonnere på våre 
54
-     e-postlister</a></h3>
55
-
56
-    <p>
57
-     Våre e-postlister gjør det lett å ta del i diskusjoner rundt
58
-     utdannelse, design, egne nasjonale aktiviteter og mye mer.
59
-    </p>
60
-   </li>
61
-   
62
-   <li>
63
-    <h3><a href="/donate/donate.html">Gi et økonomisk bidrag</a></h3>
64
-
65
-    <p>
66
-     Dine bidrag er kritiske for vår styrke og uavhengighet. De
67
-     gjør det mulig for oss å fortsette kampen for fri programvare,
68
-     uansett hvor det trenges.
69
-    </p>
70
-   </li>
71
-
72
-   <li>
73
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Bli en oversetter</a></h3>
74
-
75
-    <p>
76
-     Nettstedet vårt er tilgjengelig i over 30 språk.
77
-     Tilgjengelighet er noe av det vi prioriterer høyt: Hjelp oss
78
-     med å nå så mange som mulig ved å oversette vårt budskap til
79
-     et språk du kjenner.
80
-    </p>
81
-   </li>
82
-   
83
-   <li>
84
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Bidra til nettstedet</a></h3>
85
-
86
-    <p>
87
-     Som vevmester er du avgjørende for hvor effektiv vår
88
-     kommunikasjon med verden blir.
89
-    </p>
90
-   </li>
91
-   
92
-   <li>
93
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Læreplass</a></h3>
94
-
95
-    <p>
96
-     Lær om hvordan det er å jobbe i en pan-europeisk organisasjon
97
-     med internasjonale forbindelser. Vi er involvert i sosiale,
98
-     politiske og juridiske spørsmål fra hele verden hver dag, og
99
-     det samme vil du bli.
100
-    </p>
101
-   </li>
102
-   
103
-   <li>
104
-    <h3><a href="/contact/local.html">Bli involvert i nasjonale
105
-     grupper</a></h3>
106
-
107
-    <p>
108
-     Finn ut hva vi gjør i ditt land og lær å kjenne andre personer
109
-     med samme overbevisning.
110
-    </p>
111
-   </li>
112
-  </ul>
113
- </body>
114
-
115
- <translator>Nils R Grotnes</translator>
116
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
117
-</html>
118
-

+ 0
- 109
contribute/contribute.nn.xhtml View File

@@ -1,109 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-<html>
3
- <head>
4
-  <title>Hjelp til</title>
5
- </head>
6
-
7
- <body>
8
-
9
-  <h1>Hjelp til</h1>
10
-
11
-  <div id="introduction">
12
-   <div class="image">
13
-    <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
14
-   </div>
15
-<p>
16
-   Arbeidet vårt er gjort mogleg av eit samband av menneskje som
17
-   støttar vår satsing på fri programvare. Om du ynskjer å hjelpa
18
-   oss nå våre mål, er det mange måtar å gjera eit tilskot på — utan
19
-   omsyn til evne eller tid.
20
-  </p></div>
21
-
22
-
23
-  <h2 id="subpages">Navigasjon</h2>
24
-
25
-  <ul>
26
-   <li>
27
-    <h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Bli med i
28
-      Brorskapet</a></h3>
29
-
30
-    <p>
31
-     Brødre sikrar vår økonomiske sjølvstende, styrkar vår politiske
32
-     påverkingskraft, og støttar våre lokale aktivitetar.
33
-    </p>
34
-   </li>
35
-   <li>
36
-    <h3><a href="/contribute/translators/">Bli ein omsetjar</a></h3>
37
-
38
-    <p>
39
-     Nettsida vår er tilgjengelg på over 30 språk. Ved å gjera
40
-     informasjonen vår forståeleg for så mange menneskje som
41
-     mogleg, hjelper du oss med ein av våre høgaste prioriteringar.
42
-    </p>
43
-   </li>
44
-   <li>
45
-    <h3><a href="/contribute/designers/">Bli ein designer</a></h3>
46
-
47
-    <p>
48
-     FSFE og fri programvare-rørsla har ofte bruk for designare for
49
-     båe trykt og elektronisk materiell.
50
-    </p>
51
-   </li>
52
-   <li>
53
-    <h3><a href="/contribute/web/">Bidra til nettsida</a></h3>
54
-
55
-    <p>
56
-     Som vevmeister fastsetjer du effektiviteten av kommunikasjonen
57
-     vår med resten av verda.
58
-    </p>
59
-   </li>
60
-   <li>
61
-    <h3><a href="/contribute/banners.html">Spre ordet</a></h3>
62
-
63
-    <p>
64
-     Nytt grafikk og tekst for å promotera og visa andre at du bryr
65
-     deg om fri programvare.
66
-    </p>
67
-   </li>
68
-   <li>
69
-    <h3><a href="/contribute/intern/">Læreplass</a></h3>
70
-
71
-    <p>
72
-     Lær om korleis det er å jobba i en pan-europeisk organisasjon
73
-     involvert i sosiale, politiske og juridiske spørsmål frå
74
-     nasjonale til FN-nivå.
75
-    </p>
76
-   </li>
77
-   <li>
78
-    <h3><a href="/contact/community.html">Abonner på våre
79
-     e-postlister</a></h3>
80
-
81
-    <p>
82
-     Våre e-postlister gjer det lett å ta del i diskusjonar kring
83
-     fri programvare og utdannelse, design, særeigne nasjonale
84
-     aktivitetar, og mykje meir.
85
-    </p>
86
-   </li>
87
-   <li>
88
-    <h3><a href="/contact/local.html">Bli involvert i nasjonale
89
-     grupper</a></h3>
90
-
91
-    <p>
92
-     Finn ut kva vi gjer i ditt land, og lær å kjenne andre med
93
-     same overtyding.
94
-    </p>
95
-   </li>
96
-   <li>
97
-    <h3><a href="/donate/">Gje eit økonomisk bidrag</a></h3>
98
-
99
-    <p>
100
-     Dine bidrag er kritiske for vår styrke og sjølvstende. Dei
101
-     gjer det mogleg for oss å fortsette kampen for fri programvare,
102
-     kvar som helst.
103
-    </p>
104
-   </li>
105
-  </ul>
106
-
107
- </body>
108
-</html>
109
-

+ 0
- 98
contribute/contribute.pl.xhtml View File

@@ -1,98 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Włącz się - FSFE</title>
6
-<meta content="How to support FSFE - Join, Volunteer, become a designer, translator, editor, intern or web developer.  " name="description" />
7
-<meta content="contribute fellowship membership join webmaster donate local meeting promote free software open source software fsfe designer translator editor team campaigns intern internship mailing lists" name="keywords" />
8
- </head>
9
- <body class="subsite">
10
-  <h1 class="heading">Włącz się</h1>
11
-
12
-   <div id="introduction">
13
-    <p>
14
-     Jesteśmy grupą ludzi, którzy działają na rzecz Wolnego Oprogramowania.
15
-     Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą pracę! Jest wiele możliwości aby to zrobić
16
-	 i na pewno znajdziesz sposób zgodny z Twoimi zainteresowaniami i predyspozycjami.     
17
-    </p>
18
-
19
-    <p>
20
-	 Jeżeli nie jesteś pewien jak w ogóle zacząć albo chcesz porozmawiać z którymś z koordynatorów wolontariuszy, napisz do nas na adres
21
-     <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
22
-    </p>
23
-   </div>
24
-
25
-  <ul class="subheadings">
26
-
27
-   <li>
28
-    <h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Uświadamiaj o naszym istnieniu</a></h3>
29
-    <p>
30
-	 Rozdawaj ulotki, naklejki lub plakaty swoim przyjaciołom i kolegom czy komukolwiek innemu; użyj grafik dostępnych na naszej stronie
31
-    </p>
32
-   </li>
33
-
34
-   <li>
35
-    <h3><a href="/contact/community.html">Bierz udział w naszych dyskusjach</a></h3>
36
-    <p>
37
-	 Większość naszych prac jest koordynowana poprzez listy mailingowe. Przyłącz się do dyskusji, ucz się od innych, kształtuj opinie FSFE.
38
-    </p>
39
-   </li>
40
-
41
-   <li>
42
-    <h3><a href="/join">Wesprzyj nas finansowo</a></h3>
43
-    <p>
44
-	 Tylko dzięki datkom możemy rosnąć w siłę i zachować niezależność.
45
-	 Wspieraj nas finansowo poprzez członkostwo w Fundacji i spraw, byśmy mogli nadal walczyć o Wolne Oprogramowanie
46
-	 gdziekolwiek zajdzie taka potrzeba.
47
-    </p>
48
-   </li>
49
-
50
-    <li>
51
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Tłumacz i sprawdzaj teksty</a></h3>
52
-    <p>
53
-	 Część naszej strony jest dostępna w ponad 30 językach, ale reszta, niestety, nie.
54
-	 Pomóż nam dotrzeć do jak największej liczby osób poprzez tłumaczenie naszych artykułów, 
55
-	 komunikatów prasowych i newsletterów na język, który znasz.
56
-    </p>
57
-   </li>
58
-
59
-   <li>
60
-    <h3><a href="/events/events.html">Spotkajmy się</a></h3>
61
-    <p>
62
-	 Jeśli chcesz spotkać nas osobiście, weź udział w jednym ze spotkań lub konferencji organizowanych blisko Ciebie.
63
-	 Posłuchaj prelekcji, zobacz nasze stoisko, przyjdź na lokalne spotkanie FSFE.
64
-    </p>
65
-   </li>
66
-
67
-
68
-    <li>
69
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Ulepsz naszą stronę</a></h3>
70
-    <p>
71
-	 Wiele osób wyrabia sobie zdanie na nasz temat na podstawie naszej strony internetowej.
72
-	 Jako webmaster to ty możesz pomóc decydować jak postrzega nas reszta świata.
73
-    </p>
74
-   </li>
75
-
76
-    <li>
77
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Pomóż jako projektant</a></h3>
78
-    <p>
79
-	 FSFE i społeczność Wolnego Oprogramowania często potrzebuje projektantów i grafików do przygotowania materiałów
80
-	 w postaci cyfrowej lub przeznaczonej do druku. Przyłącz się do naszej grupy i spraw, by cały świat mógł obejrzeć Twoje projekty.
81
-    </p>
82
-   </li>
83
-
84
-   <li>
85
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Zgłoś się do nas na staż</a></h3>
86
-    <p>
87
-	 Poznaj pracę europejskiej organizacji działającej na poziomie międzynarodowym.
88
-	 Walcząc o wolność oprogramowania, każdego dnia zmagamy się z problemami społecznymi, politycznymi i prawnymi.
89
-	 Ty również możesz wziąć w tym udział w ramach stażu.
90
-    </p>
91
-   </li>
92
-
93
-  </ul>
94
- </body>
95
-
96
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
97
- <translator>Damian Fajfer</translator>
98
-</html>

+ 0
- 108
contribute/contribute.pt.xhtml View File

@@ -1,108 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
-
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Participar - FSFE</title>
6
-<meta content="How to support FSFE - Join, Volunteer, become a designer, translator, editor, intern or web developer.  " name="description" />
7
-<meta content="contribute fellowship membership join webmaster donate local meeting promote free software open source software fsfe designer translator editor team campaigns intern internship mailing lists" name="keywords" />
8
- </head>
9
- <body class="subsite">
10
-  <h1 class="heading">Participar</h1>
11
-
12
- <div id="introduction">
13
-   <p>
14
-   Somos uma communidade de pessoas comprometidas com o Software Livre.
15
-	 Junte-se a nós, ao nosso trabalho! Há muitas formas de o fazer e com certeza
16
-	 encontrará uma que encaixe nos seus interesses e capacidades.
17
-  </p>
18
-  <p>
19
-   Se não está seguro de por onde começar ou se pretende entrar em contacto
20
-	 com os nossos coordenadores de voluntários, pode escrever para
21
-   <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
22
-  </p>
23
- </div>
24
-
25
-  <ul class="subheadings">
26
-
27
-   <li>
28
-    <h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Passe a palavra</a></h3>
29
-    <p>
30
-     Ofereça folhetos, auto-colantes ou posters aos seus amigos e colegas,
31
-		 ou distribua-os às pessoas em geral; use os nossos grafismos 
32
-     online.
33
-    </p>
34
-   </li>
35
-
36
-   <li>
37
-    <h3><a href="/contact/community.html">Participe nas nossas discussões</a></h3>
38
-    <p>
39
-Na sua maior parte, o nosso trabalho é coordenado por correio-electrónico através de listas de endereços de
40
-participantes. Participe nas discussões, aprenda com os outros e ajude a formular as posições da FSFE.
41
-    </p>
42
-   </li>
43
-
44
-   <li>
45
-    <h3><a href="/fellowship/join.html">Torne-se doador</a></h3>
46
-    <p>
47
-     Os donativos monetários são essenciais para a nossa força e autonomia.
48
-		 Torne-se contribuinte especial (sustaining member), juntando-se à Fellowship (círculo de
49
-		 amigos), e capacite-nos para continuarmos a lutar pelo Software Livre onde for necessário.
50
-    </p>
51
-   </li>
52
-
53
-    <li>
54
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Traduza e reveja traduções</a></h3>
55
-    <p>
56
-     Partes do nosso sítio estão disponíveis em cerca de 30 línguas, mas
57
-		 outras partes não. Ajude-nos a alcançar tantas pessoas quanto possível
58
-     traduzindo, para uma língua que conheça, os nossos artigos, 
59
-     comunicações à imprensa e boletins informativos.
60
-    </p>
61
-   </li>  
62
-
63
-   <li>
64
-    <h3><a href="/events/events.html">Encontre-se conosco</a></h3>
65
-    <p>
66
-     Se pretender encontrar-se conosco, participe em eventos que ocorram
67
-		 perto de si, nomeadamente discursos, eventos de divulgação ou encrontos de membros locais.
68
-    </p>
69
-   </li>
70
-
71
-
72
-    <li>
73
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Melhore o nosso sítio</a></h3>
74
-    <p>
75
-     Para muita gente, a primeira impressão a nosso respeito é dada pelo nosso sítio.
76
-     Como gestor de web (webmaster) pode ajudar a nossa comunicação com o mundo a ser cada vez
77
-     mais eficaz.
78
-    </p>
79
-   </li>
80
-
81
-    <li>
82
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Ajude como designer</a></h3>
83
-    <p>
84
-     A FSFE e a comunidade do Software Livre necessitam frequentemente de
85
-     designers, quer the material impresso quer de material electrónico. 
86
-     Junte-se à nossa equipa e veja os seus trabalhos espalhados pelo mundo.
87
-    </p>
88
-   </li>
89
-
90
-   <li>
91
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Faça um estágio</a></h3>
92
-    <p>
93
-     Aprenda a trabalhar numa organização pan-Europeia que opera a nível
94
-     internacional. Trabalhando em prol da liberdade do software, lidamos
95
-		 diariamente com assuntos sociais, politicos e legais.
96
-    </p>
97
-   </li>
98
-
99
-  </ul>
100
- </body>
101
-
102
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
103
-</html>
104
-<!--
105
-Local Variables: ***
106
-mode: xml ***
107
-End: ***
108
--->

+ 0
- 124
contribute/contribute.ro.xhtml View File

@@ -1,124 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2
-
3
-<html lang="en">
4
- <head>
5
-  <title>FSFE - Cum vă puteţi implica?</title>
6
- </head>
7
-
8
- <body>
9
-  <h2>Cum vă puteţi implica?</h2>
10
-
11
-<p>Cel mai direct mod de a susţine <a
12
-href="../documents/whatwedo.html">munca</a> şi <a
13
-href="../documents/whyweexist.html">ţelurile</a> FSFE 
14
-este să vă oferiţi voluntari pentru a ne ajuta în acţiunile noastre.
15
-Suntem extrem de bucuroşi pentru ajutorul pe care l-am avut până acum
16
-din partea comunitaţii şi suntem bucuroşi să primim noi oameni dornici să ne ajute.</p>
17
-
18
-<p>
19
-În cazul în care nu v-aţi înscris deja, vă sugerăm să vă înscrieţi pe
20
-<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo">listele de discuţii</a>
21
-ale Fundaţiei Software-ului Liber Europa.Vă sugerăm să citiţi cu atenţie descrierea
22
-fiecărei liste şi să vă înscrieţi în listele de care sunteţi interesaţi. 
23
-De asemenea puteţi accesa arhivele listelor pentru a vedea ce s-a discutat
24
-până acum.
25
-</p>
26
-
27
-<p>
28
-Dacă credeţi ca puteţi şi doriţi să ne ajutaţi în una dintre acţiunile noastre,
29
-un mail către lista noastre de discuţii corespunzătoare este un mod bun de
30
-a începe colobaroarea. În cazul în care nu aţi găsit o listă corespunzătoare
31
-vă puteţi adresa echipei internaţionale <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
32
-team@fsfeurope.org</a>. 
33
-</p>
34
-
35
-<p>Activităţi pentru care avem nevoie de ajutor:</p>
36
-
37
-<h3>Paginile web</h3>
38
-
39
-
40
-<p class="indent">
41
-Paginile web sunt o continuă ştrangulare. Menţinerea lor la curent şi 
42
-disponibile în cât mai multe limbi necesită o atenţie constantă. În acelaşi
43
-timp este una dintre cele mai eficiente moduri de informare a Sofware-ului Liber,
44
-a problemelor societaţii digitale şi a activitaţilor din cadrul
45
-FSFE.</p>
46
-
47
-<p class="indent">
48
-Este posibil să oferiţi ajutor în această privinţă fie regulat sau neregulat, 
49
-ajutorul dumneavoastră fiind foarte apreciat. Vă rugăm să consultaţi
50
-<a href="/help/web.html">această</a> pagină pentru mai multe informaţii şi
51
-instrucţiuni de început.</p>
52
-
53
-
54
-<h3>Traduceri</h3>
55
-
56
-<p class="indent">
57
-Paginile web au mereu nevoie de traduceri. Puteţi găsi informaţii
58
-despre această activitate <a href="/help/web.html">aici</a>.</p>
59
-
60
-<p class="indent">
61
-Dar paginile web nu sunt singurele articole care au nevoie de traduceri şi 
62
-corectarea greşelilor de scriere. Comunicate de presă, broşuri şi pamflete
63
-pot ajunge la mai mulţi oameni când sunt traduse.</p>
64
-
65
-<p class="indent">
66
-Traducerile şi corectarea greşelilor de scriere sunt contribuţii preţioase 
67
-muncii Software-ului Liber şi o şansă excelentă să luaţi parte spontan şi 
68
-fără nici o obligaţie activităţilor FSFE. Puteţi accesa pagina dedicată
69
- <a href="/contribute/translators.html"> informaţiilor pentru traducători</a>.</p>
70
-
71
-
72
-<h3>Standuri la târguri</h3>
73
-
74
-
75
-<p class="indent">
76
-Fundaţia Sofware-ului Liber trebuie să intre în contact cu persoane din
77
-afara comunitaţii pentru a le face să realizeze că Software-ul Liber înseamnă
78
-mai mult decât programe draguţe şi să le familiarizeze cu Fundaţia Software-ului Liber.</p>
79
-
80
-<p class="indent">
81
-Un aspect important este prezenţa la târguri. Dar cu toată că
82
-în mod normal putem furniza tot ceea ce este nevoie pentru
83
-realizarea unui stand, există un lucru pe care nu îl putem crea: oameni</p>
84
-
85
-<p class="indent">
86
-Avem nevoie de voluntari care să fie prezenţi la standuri, să vorbească cu lumea,
87
-să explice filozofia Software-ului Liber şi să vorbească despre Fundaţia Software-ului Liber
88
-şi proiectul GNU. Doar prezenţa dumneavoastă în cadrul standului este un lucru bun. Nimic nu arată
89
-mai rău decât un stand gol. De asemenea preferăm să avem voluntari locali
90
-care să se ocupe de organizarea standurilor.</p>
91
-
92
-<p class="indent">
93
-Organizarea apariţiilor din cadrul târgurilor se desfaşoară
94
-în general pe listele de discuţii locale sau pe
95
-<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/booth"
96
->lista de coordonare a standurilor</a>.
97
-</p>
98
-
99
-
100
-
101
-<h3>Donaţii</h3> 
102
-
103
-
104
-<p class="indent">
105
-Un alt mod prin care puteţi susţine munca FSFE este prin 
106
-intermediul donaţiilor. La fel ca orice altă organizaţie, efectivitatea 
107
-fundaţiei depinde de resursele ei financiare. Plata oamenilor pentru a lucra
108
-la si pentru Software-ul Liber, printarea broşurilor, trimiterea de scrisori
109
-jurnaliştilor şi politicienilor, oferirea infrastructurii pentru proiecte şi multe
110
-alte lucru depind de suportul finaciar. Dacă credeţi că puteţi contribui financiar, 
111
-puteţi găsi informaţii despre modul în care puteţi face o donaţie pe pagina noastră
112
-dedicată
113
- <a href="donate.html">donaţiilor</a>.</p>
114
-
115
- 
116
- </body>
117
-  <translator>Adi Roiban</translator>
118
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
119
-</html>
120
-<!--
121
-Local Variables: ***
122
-mode: xml ***
123
-End: ***
124
--->

+ 0
- 98
contribute/contribute.ru.xhtml View File

@@ -1,98 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
-
3
-<html>
4
-<head>
5
-<title>Участвуйте! - ЕФСПО</title>
6
-<meta content="Как поддержать ЕФСПО - Вступить, стать добровольцем,
7
-оформителем, переводчиком, редактором, стажером или разработчиком сайта"
8
-name="description" />
9
-<meta content="помощь содружество членство вступить пожертвовать
10
-вебмастер местное собрание содействие свободным программам ефспо
11
-оформитель переводчик редактор команда кампании стажер стажировка списки
12
-рассылки" name="keywords" />
13
-</head>
14
-<body class="subsite">
15
-<h1 class="heading">Участвуйте!</h1>
16
-
17
-<div id="introduction">
18
-
19
-<p>Наше сообщество состоит из людей, преданных идеям свободного
20
-программного обеспечения. Подключайтесь, пожалуйста, к нашей работе!
21
-Это можно делать по-разному, и вы обязательно найдете способ, который
22
-отвечает вашим склонностям и умениям.</p></div>
23
-
24
-<ul class="subheadings">
25
-<li>
26
-<h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Наглядная агитация</a></h3>
27
-
28
-<p>Раздавайте листовки, наклейки или плакаты своим знакомым, коллегам
29
-или распространяйте их среди незнакомых людей; пользуйтесь нашими
30
-значками в Интернете.</p>
31
-</li>
32
-
33
-<li>
34
-<h3><a href="/contact/community.html">Участие в обсуждениях</a></h3>
35
-
36
-<p>Наша работа координируется по большей части через списки рассылки.
37
-Участвуйте в обсуждениях, учитесь у других, формируйте политику
38
-ЕФСПО.</p>
39
-</li>
40
-
41
-<li>
42
-<h3><a href="/fellowship/join.html">Членские взносы</a></h3>
43
-
44
-<p>Пожертвования жизненно важны для поддержания наших сил и автономии.
45
-Становясь членом Содружества, вы даете нам возможность продолжать
46
-борьбу за свободное программное обеспечение везде, где это
47
-необходимо.</p>
48
-</li>
49
-
50
-<li>
51
-<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Подготовка
52
-переводов</a></h3>
53
-
54
-<p>Одни части нашего сайта частично переведены уже на 30 языков,
55
-а другие — нет. Помогите нам максимально расширить свою аудиторию,
56
-переводя наши статьи, коммюнике и новости на язык, которым вы
57
-владеете.</p>
58
-</li>
59
-
60
-<li>
61
-<h3><a href="/events/events.html">Встречи</a></h3>
62
-
63
-<p>Если вы хотите повидаться с нами лично, приходите на мероприятия,
64
-которое проходят неподалеку от вас: выступления, выставки и местные
65
-собрания Содружества.</p>
66
-</li>
67
-
68
-<li>
69
-<h3><a href="/contribute/web/web.html">Улучшение сайта</a></h3>
70
-
71
-<p>У многих первое впечатление о нас создается нашим сайтом. Будучи
72
-вебмастером, вы определяете действенность наших сообщений с внешним
73
-миром.</p>
74
-</li>
75
-
76
-<li>
77
-<h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Помощь в
78
-оформлении</a></h3>
79
-
80
-<p>ЕФСПО и сообщество свободного программного обеспечения часто
81
-нуждаются в оформлении печатных и электронных материалов.
82
-Присоединяйтесь к нашей команде, и ваши работы разойдутся по всему
83
-земному шару.</p>
84
-</li>
85
-
86
-<li>
87
-<h3><a href="/contribute/internship.html">Стажировка</a></h3>
88
-
89
-<p>Поучитесь работать в общеевропейской организации международного
90
-уровня. Работая над свободой программного обеспечения, мы ежедневно
91
-решаем социальные, политические и правовые вопросы, и вы будете в этом
92
-участвовать.</p>
93
-</li>
94
-</ul>
95
-</body>
96
-
97
-<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
98
-</html>

+ 0
- 81
contribute/contribute.sk.xhtml View File

@@ -1,81 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Pomôžte nám - FSFE</title>
6
-<meta content="How to support FSFE - Join, Volunteer, become a designer, translator, editor, intern or web developer.  " name="description" />
7
-<meta content="contribute fellowship membership join webmaster donate local meeting promote free software open source software fsfe designer translator editor team campaigns intern internship mailing lists" name="keywords" />
8
- </head>
9
- <body class="subsite">
10
-  <h1 class="heading">Pomôžte nám</h1>
11
-
12
-   <div id="introduction">
13
-	<p>
14
-     Sme komunita ľudí ktorí sú oddaní Slobodnému Softvéru. Pripoj sa k našej práci! Je mnoho spôsobov ako pomôcť, a môžeš si vybrať ktorýkoľvek najlepšie pasuje k tvojím záujmom a zručnostiam.
15
-    </p>
16
-   </div>
17
-
18
-  <ul class="subheadings">
19
-
20
-   <li>
21
-    <h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Podeľ sa o informácie</a></h3>
22
-   </li>
23
-	<p>
24
-     Rozdávaj brožúry, nálepky alebo plagáty svojim priateľom a kolegom, rozširuj ich na verejnosti; použi našu online grafiku.
25
-    </p>
26
-
27
-   <li>
28
-	<h3><a href="/contact/community.html">Zapoj sa do našej diskusie</a></h3>
29
-	<p>
30
-     Väčšina našej činnosti je koordinovaná prostredníctvom mailing listov. Zúčastni sa diskusie, uč sa od ostatných a formuj postoje FSFE.
31
-    </p>
32
-   </li>
33
-
34
-   <li>
35
-    <h3><a href="/fellowship/join.html">Staň sa prispievajúcim členom</a></h3>
36
-	<p>
37
-     Príspevky sú kriticky dôležité pre našu silu a autonómiu. Staň sa prispievajúcim členom pripojením sak k Fellowship a dovoľ nám pokračovať v boji za Slobodný Softvér kedykoľvek je to nevyhnutné.
38
-    </p>
39
-   </li>
40
-
41
-    <li>
42
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Prekladaj a kontroluj</a></h3>
43
-	<p>
44
-     Časti našich stránok sú dostupné v zhruba 30 jazykoch zatiaľ čo ostatné časti nie. Pomôž nám dosiahnuť k čo najväčšiemu počtu ľudí tým že preloží články, tlačové správy alebo newsletter do jazyka ktorý ovládaš.
45
-    </p>
46
-   </li>
47
-
48
-   <li>
49
-    <h3><a href="/events/events.html">Stretni sa s nami</a></h3>
50
-	<p>
51
-     Ak sa chceš s nami stretnúť osobne, pripoj sa k nám na niektorom z podujatí neďaleko teba, alebo príhovore, stánku či miestnom Fellowship stretnutí.
52
-    </p>
53
-   </li>
54
-
55
-
56
-    <li>
57
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Vylepši našu stránku</a></h3>
58
-	<p>
59
-     Pre mnoho ľudí predstavuje naše stránka prvý dojem ktorý si o nás vytvoria. Ako webmaster rozhoduješ o efektívnosti našej 		komunikácie so svetom. 
60
-    </p>
61
-   </li>
62
-
63
-    <li>
64
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Pomôž ako dizajnér</a></h3>
65
-	<p>
66
-     Komunity okolo FSFE a Slobodného Softvéru často potrebujú dizajnérov pre tlačené a elektronické materiály. Pripoj sa k nášmu tímu a sleduj ako je tvoj dizajn rozširovaní po celom svete.
67
-    </p>
68
-   </li>
69
-
70
-   <li>
71
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Staň sa stážistom</a></h3>
72
-	<p>
73
-     Nauč sa pracovať v európskej organizácii operujúcej na medzinárodnej úrovni. Pri práci pre zaistenie slobody softévru sa potýkame so sociálnymi, politickými a právnymi problémami každý deň, a takisto sa budeš aj ty.
74
-    </p>
75
-   </li>
76
-
77
-  </ul>
78
- </body>
79
-
80
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
81
-</html>

+ 0
- 102
contribute/contribute.sq.xhtml View File

@@ -1,102 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-
3
-<html>
4
- <head>
5
-  <title>Jepni Ndihmesë - FSFE</title>
6
-<meta content="Si të përkrahet FSFE-ja - Bëhuni pjesë, Dilni vullnetar, bëhuni një dizajner, përkthyes, redaktor, anëtar i stafit ose programues web.  " name="description" />
7
-<meta content="kontribuoni jepni ndihmesë anëtarësim shok anëtarësim bëhuni pjesë webmaster dhuroni mbledhje vendore promovoni software i lirë burim i hapur fsfe dizajnër përkthyes redaktor ekip fushata i brendshëm praktika lista postimesh" name="keywords" />
8
- </head>
9
- <body class="subsite">
10
-  <h1 class="heading">Jepni Ndihmesë</h1>
11
-
12
-   <div id="introduction">
13
-    <p>
14
-     Jemi një bashkësi njerëzish që i janë përkushtuar Software-it të Lirë.
15
-     Ju lutemi, bëhuni pjesë e veprës sonë! Ka shumë rrugë për ta bërë këtë
16
-     dhe do të gjeni një që u shkon për shtat interesave dhe aftësive tuaja.
17
-    </p>
18
-    <p>
19
-     Nëse s’jeni të sigurt nga t’ia filloni ose doni të lidheni me
20
-     me bashkërenduesit tanë vullnetarë, mund të dërgoni një email te
21
-     <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a>.
22
-    </p>
23
-   </div>
24
-
25
-  <ul class="subheadings">
26
-
27
-   <li>
28
-    <h3><a href="/contribute/spreadtheword.html">Përhapni fjalën</a></h3>
29
-    <p>
30
-     Jepuni shokëve dhe kolegëve fletëpalosje, ngjitësa ose afishe, ose
31
-     shpërndajini ato në publik, dhe përdorni grafikën tonë online.
32
-    </p>
33
-   </li>
34
-
35
-   <li>
36
-    <h3><a href="/contact/community.html">Merrni pjesë në diskutimet tona</a></h3>
37
-    <p>
38
-     Shumica e punës sonë bashkërendohet përmes listash postimi. Merrni pjesë në
39
-     diskutim, mësoni nga të tjerët, dhe jepuni formë pozicioneve të FSFE-së.
40
-    </p> 
41
-   </li>
42
-
43
-   <li>
44
-    <h3><a href="/fellowship/join.html">Bëhuni një anëtar mbështetës</a></h3>
45
-    <p>
46
-     Dhurimet janë kritike për fuqinë dhe autonominë tonë. Bëhuni një
47
-     anëtar mbështetës duke u bërë pjesë e Anëtarësisë Shok dhe na bëni të mundur
48
-     të vazhdojmë të luftojmë për Software-in e Lirë kudo që të jetë e nevojshme.
49
-    </p>
50
-   </li>
51
-
52
-    <li>
53
-    <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Përktheni dhe redaktoni</a></h3>
54
-    <p>
55
-     Pjesë të sajtit tonë janë të passhme në rreth 30 gjuhë, ndërkohë
56
-     që pjesë të tjera nuk janë. Na ndihmoni të mbërrijmë në sa më shumë njerëz
57
-     që mundet, duke përkthyer në një gjuhë që dini artikujt tanë, njoftimet
58
-     për shtypin dhe buletinet.
59
-    </p>
60
-   </li>   
61
-
62
-   <li>
63
-    <h3><a href="/events/events.html">Takohuni me ne</a></h3>
64
-    <p>
65
-     Nëse dëshironi të takoheni me ne, ejani në një veprimtari që zhvillohet
66
-     pranë jush, biseda, stenda, ose mbledhje vendore Anëtarësie Shok.
67
-    </p>
68
-   </li>
69
-
70
-
71
-    <li>
72
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Përmirësoni sajtin tonë</a></h3>
73
-    <p>
74
-     Për shumë njerëz, sajti ynë është përshtypja e parë që kanë
75
-     për ne. Si webmaster, ju përcaktoni efektshmërinë e komunikimit
76
-     tonë me botën.
77
-    </p>
78
-   </li>
79
-
80
-    <li>
81
-    <h3><a href="/contribute/designers/designers.html">Ndihmoni si dizajner</a></h3>
82
-    <p>
83
-     FSFE-ja dhe bashkësia e Software-it të Lirë kanë shpesh nevojë
84
-     për dizajner për materiale shtypi dhe elektronike. Bëhuni pjesë e 
85
-     ekipit tonë dhe shihini skicimet tuaja të përhapen anembanë rruzullit.
86
-    </p>
87
-   </li>
88
- 
89
-   <li>
90
-    <h3><a href="/contribute/internship.html">Kryeni një stazh</a></h3>
91
-    <p>
92
-     Mësoni si të punoni në një organizëm mbarë-europian që vepron në
93
-     shkallë ndërkombëtare. Teksa punojmë për lirinë e software-it, ne
94
-     trajtojmë përditë çështje shoqërore, politike dhe ligjore, dhe
95
-     kështu do të bëni edhe ju.    </p>
96
-   </li>
97
-  
98
-  </ul>
99
- </body>
100
-
101
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
102
-</html>

+ 0
- 114
contribute/contribute.sr.xhtml View File

@@ -1,114 +0,0 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-
3
-<html lang="sr">
4
- <head>
5
-  <title>FSS Evrope - Kako se uključiti?</title>
6
- </head>
7
-
8
- <body>
9
-  <h2>Kako se uključiti?</h2>
10
-
11
-<p>Najlakši način za podršku<a
12
-href="../documents/whatwedo.html">delovanju</a> i <a
13
-href="../documents/whyweexist.sr.html">ciljevima</a> FSS Evrope je 
14
-volontiranje na poslovima koje je potrebno obaviti. Vrlo smo radosni 
15
-zbog pomoći koju smo dobili od zajednice do sada i želimo dobrodošlicu
16
-svakom novom volonteru.</p>
17
-
18
-<p>Ukoliko to niste do sada uradili, savetujemo Vam da se registrujete na neku od 
19
-<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo">mailing listi</a> FSS Evrope 
20
-za koju ste zainteresovani i da pogledate arhive i vidite o čemu je do sada 
21
-diskutovano.
22
-</p>
23
-
24
-<p>Ukoliko želite i možete da pomognete na nekom od poslova, pošaljite email na odgovarajuću 
25
-mailing listu. Ukoliko ne pronađete odgovarajuću, pošaljite email na internacionalnu listu 
26
-<a href="mailto:team@fsfeurope.org">team@fsfeurope.org</a>.
27
-</p>
28
-
29
-<p>Kako nam možete pomoći:</p>
30
-
31
-<h3>Družina (Fellowship)</h3>
32
-
33
-<p class="indent">Najlakši i najdirektiniji način uključivanja u aktivnosti FSS Evrope je 
34
-pristupanje <a href="https://www.fsfe.org/">Družini FSS Evrope</a>. 
35
-Kao član družine javno ističete svoju podršku i učešće u svim aktivnostima
36
-FSS Evrope, bivate u kontaktu sa istomišljenicima, sastajete se sa njima na 
37
-"Slobodnim žurkama" i možete nositi Vašu ličnu <a href="https://www.fsfe.org/card/">
38
-kriptovanu smart-karticu družine</a> kao obeležje osobe koja aktivno 
39
-doprinosi slobodi u digitalnim dobu.</p>
40
-
41
-
42
-<h3>Web strane</h3>
43
-
44
-<p class="indent">Web strane predstavljaju konstatnu teškoću jer je njihovo ažuriranje i 
45
-dostupnost na više jezika vrlo težak zadatak koji iziskuje stalnu pažnju. 
46
-Ujedno web strane predstavljaju najefikasniji način informisanja javnosti 
47
-o slobodnom softveru, informatičkom društvu i radu FSS Evrope.</p>
48
-
49
-<p class="indent">Pomoć u ovoj oblasti je veoma dobrodošla, a više informacija i 
50
-upustva se mogu pronaći <a href="/help/web.html">ovde</a>.</p>
51
-
52
-
53
-<h3>Prevođenje</h3>
54
-
55
-<p class="indent">Centralni zadatak kada je prevođenje u pitanju su web strane, o čemu se više 
56
-informacija može naći <a href="/help/web.html">ovde</a>.</p>
57
-
58
-<p class="indent">Web strane nisu jedine, već postoji potreba za prevođenjem novinskih izdanja, brošura, 
59
-i lifleta kako bi što više ljudi došlo do njih.</p>
60
-
61
-<p class="indent">Prevođenje i korektura tekstova predstavljaju dragocenu pomoć u radu FSS Evrope 
62
-i odličan način za spontano pomaganje bez obavezivanja na duži rok. Informacije za 
63
-prevodioce se nalaze na <a href="/contribute/translators.html">
64
-strani posvečenoj informacijama za njih</a>.</p>
65
-
66
-
67
-<h3>Sajmovi</h3>
68
-
69
-<p class="indent">FSS Evrope treba da utiče na ljude koji nisu svesni činjenice da je 
70
-slobodan softver mnogo više od nekoliko odličnih programa, kako bi se 
71
-upoznali sa FSS.</p>
72
-
73
-<p class="indent">Bitan deo pomenutog delovanja je učešće na sajmovima. Iako možemo da obezbedimo
74
-potrebne štandove, jednu stvar ne možemo: ljude.</p>
75
-
76
-<p class="indent">Zato su nam potrebni volonteri koji će biti prisutni na štandovima i razgovarati 
77
-sa ljudima, objašnjavajući im filozofiju slobodnog softvera i aktivnosti FSS-a i 
78
-GNU projekta. Ništa nije gore od praznog štanda na sajmu. Naročito volimo da imamo 
79
-lokalne volontere koji se bave organizacijom štand(ov)a.</p>
80
-
81
-<p class="indent">Organizacija sajma se obično odvija na listama na kojma se govori jezik mesta gde se 
82
-sajam održava ili na <a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/booth">
83
-listi za koorsinaciju organizacije sajmova</a>.</p>
84
-
85
-
86
-<h3>Koordinacija</h3>
87
-
88
-<p class="indent">FSS Evrope deluje u veoma raznolikom okruženju volontera iz mnogih zemalja pa je
89
-vrlo važno zadržati koordinaciju.</p>
90
-
91
-<p class="indent">Stoga, ukoliko imate na raspolaganju nekoliko meseci koje biste utrošili na 
92
-nešto što je korisno i zabavno, pogledajte <a href="/contribute/internship.html">
93
-Priključi se revoluciji: Interships at FSFE</a>.</p>
94
-
95
-
96
-<h3>Donacije</h3> 
97
-
98
-
99
-<p class="indent">Još jedan način za podršku Fondaciji su donacije. Kao i svuda, efikasnost FSS 
100
-Evrope zavisi od njenih fondova. Plaćenje ljudi koji rade u Fondaciji i za nju, 
101
-štampanje materijala, podrška projektima i mnogo toga, zavisi od finansijskih 
102
-sposobnosti FSS Evrope. Ukoliko želite da pomognete FSS Evrope na ovaj način, 
103
-pogledajte našu <a href="/help/donate.html">stranu za donacije</a>.</p>
104
-
105
-
106
- </body>
107
-
108
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
109
-</html>
110
-<!--
111
-Local Variables: ***
112
-mode: xml ***
113
-End: ***
114
--->

Loading…
Cancel
Save