Browse Source

Used the introduction from the official homepage

svn path=/trunk/; revision=8290
tags/stw2018
rolf_camps 12 years ago
parent
commit
b70529bc84
1 changed files with 4 additions and 7 deletions
  1. 4
    7
      associates/vrijschrift/associate.nl.xml

+ 4
- 7
associates/vrijschrift/associate.nl.xml View File

@@ -5,13 +5,10 @@
<name>Vrijschrift</name>
<description>
<p>
Vrijschrift werkt aan bewustwording van de economische en
maatschappelijke betekenis van vrije kennis en cultuur voor de
samenleving. Vrijschrift heeft een beschermende en
bevorderende rol. Internationaal werkt Vrijschrift samen met
de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation Europe, Project Gutenberg en vele andere
organisaties.
Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken met het karakter van vrije informatie - zoals vrije
software, vrije leermiddelen en literatuur uit het publieke domein - een vaste plaats krijgen
binnen onze samenleving zodat het iedereen kan dienen. Vrijschrift is internationaal
georiënteerd en actief.
</p>
</description>
<link>http://www.vrijschrift.org/</link>

Loading…
Cancel
Save