Browse Source

cosmetic change

svn path=/trunk/; revision=26729
tags/stw2018
guest-Besnik_b 5 years ago
parent
commit
b6f1b4fd04
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
  1. 1
    1
      news/nl/nl-201312.sq.xhtml

+ 1
- 1
news/nl/nl-201312.sq.xhtml View File

@@ -15,7 +15,7 @@ individëve që dhuronin për ne dhe që qenë bërë Anëtarë Shok të FSFE-s
Besojmë se është e rëndësishme t'u kujtojmë njerëzve mjetet Software i Lirë
për kriptim të komunikimive të tyre. Përveç kësaj, qëkur u themelua FSFE-ja më
2001-n, ne u kemi shpjeguar njerëzve që ato 40 shifrat te karta jonë e biznesit
ishin për kriptim dhe se pse ky ishte i dobishëm. 8 vjet më vonë, tema e
ishin për kriptim dhe përse ky ishte i dobishëm. 8 vjet më vonë, tema e
kriptimeve plasi në media, dhe tani po përmendet në çdo gazetë të Europës.
Kjo ka të mirat dhe të këqijat e veta në të njëjtën kohë: Ndeshemi me problemin
që vëmendja e medias është shumë e madhe, por kjo nuk do të thotë që kemi më

Loading…
Cancel
Save