Browse Source

added mission.nl.xhtml

tags/stw2018
André Ockers 1 year ago
parent
commit
b5add29dc4
1 changed files with 14 additions and 17 deletions
  1. 14
    17
      about/mission.nl.xhtml

+ 14
- 17
about/mission.nl.xhtml View File

@@ -1,41 +1,38 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<head>
<title>Free Software Foundation Europe's missie</title>
</head>

<body>
<p id="category"><a href="/about/">Over</a></p>
<h1>FSFE's missie</h1>


<p id="category"><a href="/about/">Over ons</a></p>
<h1>FSFE's mission</h1>
<div id="introduction">
<p>Free Software Foundation Europe is een organisatie zonder winstoogmerk die gebruikers
in staat wil stellen om technologie te controleren.</p>
<p>Free Software Foundation Europe is een organisatie zonder winstoogmerk die gebruikers in staat wil stellen om technologie te controleren.</p>
</div>

<p>Software is sterk verweven met alle aspecten van onze levens. Het is belangrijk dat
deze technologie ons tot iets in staat stelt in plaats van ons te beperken. Vrije Software geeft
iedereen het recht om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze
rechten helpen het ondersteunen van andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van
meningsuiting, pers en privacy.</p>
<p>
Software is sterk verweven met alle aspecten van onze levens. Het is belangrijk dat deze technologie ons tot iets in staat stelt in plaats van ons te beperken. Vrije Software geeft iedereen het recht om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze rechten helpen het ondersteunen van andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, pers en privacy.
</p>

<p>Free Software Foundation Europe:</p>

<ul>
<li>helpt individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en
zelfbeschikking.</li>
<li>vergroot de rechten van de gebruikers door het afbreken van barrieres naar het overgaan op Vrije Software.</li>
<li>helpt individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking.</li>
<li>vergroot de rechten van de gebruikers door het afbreken van barrières naar het overgaan op Vrije Software.</li>
<li>moedigt mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen.</li>
<li>biedt hulpbronnen om iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te promoten in Europa.</li>
</ul>
</body>
<followup>join</followup>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->Loading…
Cancel
Save