Browse Source

nl-Sep plus corrections

svn path=/trunk/; revision=24191
tags/stw2018
guest-sstavra 7 years ago
parent
commit
b476d45551
2 changed files with 242 additions and 1 deletions
  1. 241
    0
      news/nl/nl-201209.el.xhtml
  2. 1
    1
      support/portal.el.xhtml

+ 241
- 0
news/nl/nl-201209.el.xhtml View File

@@ -0,0 +1,241 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2013-09-04" type="newsletter">
<head>
<title>FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Σεπτέμβριος 2012</title>
</head>
<body>

<h1>FSFE Ενημερωτικό δελτίο - Σεπτέμβριος 2012</h1>

<h2>Όπως στα 90s αλλά με κινητά: Τα πρώτα πάρτι εγκατάστασης Ελευθερώστε το
Android σας</h2>

<p>Όλο και περισσότεροι αρχίζουν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα με Android.
Αλλά για να έχετε πλήρη έλεγχο του τηλεφώνου σας, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε
σε αυτά άλλο ένα Android firmware. Για να διευκολύνουμε την απαελευθέρωση του
κινητού αυτού ξεκινήσαμε τη <a
href="http://freeyourandroid.org">δράση Ελευθερώστε το Android σας</a>.</p>

<p newsteaser="yes">Στην <a href="/news/nl/nl-201208.html">προηγούμενη έκδοση
του ενημερωτικού δελτίου</a> σάς ζητήσαμε στην ενότητα «Δραστηριοποιηθείτε» να
μας βοηθήσετε με τα πάρτι εγκατάστασης Ελευθερώστε το Android σας, όπως στα
πάρτι εγκατάστασης GNU/Linux πριν από μερικά χρόνια. Ευχαριστούμε όλους εσάς,
που επικοινωνήσατε μαζί μας και που προσφέρατε τη βοήθειά σας για το μέλλον.</p>

<p>Αυτόν το μήνα ορισμένοι από εμάς ήδη ξεκίνησαν με αυτά τα πάρτι
εγκατάστασης. Πρώτον, ο Torsten Grote δίδαξε τον Erik Albers και τον εκδότη σας
πώς να ελευθερώσουν τα κινητά τους και αυτό
<a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=981">έχει τεκμηριωθεί πρόχειρα</a> στο
ιστολόγιο του εκδότη σας. Δεύτερον, στις 26 Αυγούστου, 13 άτομα από Αυστρία,
Γαλλία, Γερμανία, Σλοβενία και Ισπανία συμμετείχαν στην ημερίδα του FSFE.
Για <a href="http://silkemeyer.net/workshop-free-your-android">να το
συνοψίσουμε με τα λόγια του Silke Meyer</a>, έναν από τους εκπαιδευτές:
«Η ημερίδα είχε δύο στόχους: Να βοηθήσει τον κόσμο να εγκαταστήσει ελεύθερο
λογισμικό στα κιητά του και να αναπτύξει/τεκμηριώσει κάποιες οδηγίες που
να μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές παρόμοιων ημερίδων».
Αποτέλεσμα: Απελευθερώσαμε 4 κινητά, κάναμε ενημερώσεις σε 3 σε νεότερη έκδοση,
τεκμηριώσαμε ό,τι κάναμε μαζί και με
<a href="https://wiki.fsfe.org/Android/Workshop">την εσωτερική μας τεκμηρίωση
της ημερίδας</a>, και σκεφτήκαμε για τα αυτοκόλλητα για τα απελευθερωμένα
κινητά. Εκτός από
<a href="http://silkemeyer.net/workshop-free-your-android">την ανάρτηση του
Silke</a>, υπάρχει και ένα <a
href="http://abriraqui.net/2012/08/27/liberando-el-android-de-un-htc-desire/">
άρθρο στα Ισπανικά με οδηγίες</a>, και <a
href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=1000">αυτό το άρθρο μαζί με φωτογραφίες
ικανοποιημένων συμμετεχόντων</a>.</p>

<p>Θα έχουμε άλλες ημερίδες Ελευθερώστε το Android σας στις 4 Σεπτεμβρίου στο
Κατοβίτσε/Πολωνία, στις 9 Σεπτεμβρίου στην Πριστίνα/Κόσοβο και στις 15
Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο/Γερμανία, Παρίσι/Γαλλία και Λουμπλιάνα/Σλοβενία.
Ο στόχος της ομάδας της δράσης είναι και να διευκολύνει τη διαδικσία
ενημερώσεων. Υπάρχει το "OTA Update Center" για το Ελεύθερο Λογισμικό το οποίο
επιτυγχάνει εύκολα τις ενημερώσεις, αλλά καθώς ο Torsten <a
href="http://blogs.fsfe.org/torsten.grote/2012/08/26/updating-custom-versions-of-android-easily/">εξηγεί,
υπάρχουν ακόμη κάποια προβλήματα με αυτό</a>. Ίσως εσείς, ή κάποιος που
γνωρίζει μπορεί να βοηθήσει;</p>


<h2>Ο παραλογισμός στην προτυποποίηση: Ακόμη χωρίς OOXML</h2>

<p>Οι σουίτες εφαρμογών γραφείου διαθέτουν ένα από τα ισχυρότερα δικτυακά
φαινόμενα: είναι συχνά δύσκολο να γίνει χρήση άλλου επεξεργαστή κειμένου
εκτός του Microsoft Word. Αν κάτι δεν λειτουργήσει, εσείς ως ένας χρήστης
Ελεύθερου Λογισμικού μπαίνετε στο στόχαστρο όταν η ανταλλαγή εγγράφων
δεν γίνει σωστά. Έτσι ένας από τους λόγους για τους οποίους <a
href="/activities/os/os.html">διαφημίζουμε τα Ανοιχτά Πρότυπα</a> είναι
για να υπάρχει η δυνατότητα για τους χρήστες Ελεύθερου Λογισμικού να
επικοινωνούν με άλλους, οι οποίοι χρησιμοποιούν μη-ελεύθερο λογισμικό.</p>

<p>Επειδή οι περισσότεροι διαμορφωτές αποφάσεων τώρα κατανοούν ότι τα <a
href="/activities/os/def.html">Ανοιχτά Πρότυπα</a> είναι κρίσιμα για
δίκαιους κανόνες στην αγορά, η Microsoft προώθησε το δικό της πρότυπο που
ονομάζεται Microsoft Office Open XML (OOXML), ισχυριζόμενη ότι πρόκειται
για Ανοιχτό Πρότυπο. Το FSFE <a
href="/activities/os/msooxml-questions.html">αμφισβήτησε το ISO
πιστοποιητικό</a> ξεκινώντας το 2007 και όταν το ISO το ενέκρινε <a
href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2008q2/000206.html">
δηλώσαμε την ανησυχία μας για την ποιότητα της διαδικασίας προτυποποίησης</a>.
</p>

<p>Πρόσφατα η Microsoft <a
href="http://blogs.office.com/b/office-next/archive/2012/08/13/the-new-office-expands-file-format-options.aspx">ανακοίνωσε</a>
ότι η επόμενη έκδοση του Microsoft Office 2013, θα υποστηρίζει το πρότυπο
εγγράφων OOXML. <a href="">Ο Karsten Gerloff αναλύει</a> αυτήν τη δημόσια
παραδοχή από τη Microsoft ότι δεν έχει εφαρμόσει το OOXML μέχρι τώρα – παρά
τα όσα οι πωλητές έχουν προφανώς πει σε πελάτες στις επιχειρήσεις και στον
δημόσιο τομέα.</p>

<h2>Κάτι εντελώς διαφορετικό</h2>

<ul>

<li>Πατέντες λογισμικού και στρογγυλευμένα ορθογώνια: Η Samsung πρέπει να
πληρώσει περισσότερο από 1 δις δολάρια σε ζημιά για την Apple. Ο Karsten
Gerloff ρίχνει μια ματιά να δει <a
href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/08/28/apple-vs-samsung-does-it-matter/">αν
η απόφαση αυτή μετράει</a> (<a
href="https://netzpolitik.org/2012/apple-vs-samsung-meilenstein-oder-schlagloch/">netzpolitik
έκδοση στα Γερμανικά</a>).</li>

<li>Διαχείριση Ψηφιακών Περιορισμών (DRM): Για τους επισκέπτες του Consumer
Electronics Unlimited (IFA), η Γερμανική ομάδα του FSFE μαζί με την "Digitale
Gesellschaft e.V." δημοσίευσαν <a href="/news/2012/news-20120831-01.html">ένα
βιβλιαράκι για το DRM στα Γερμανικά</a>, με βάση <a
href="http://www.edri.org/files/2012EDRiPapers/DRM.pdf">εκείνο το οποίο
εκδώσαμε μαζί με την EDRi (PDF)</a>. Ο ομοθυγατρικός μας οργανισμός <a
href="http://www.defectivebydesign.org/node/2243">δημοσίευσε μια ετικέτα
"DRM-Free"</a>, και υπάρχουν προσφορές για ελεύθερα από DRM ebooks και
μουσική στα <a
href="http://www.defectivebydesign.org/node/2244">πακέτα πληρώστε-όσο-θέλετε
</a>!</li>
<li>Χαφιέδικο λογισμικό δημοσιεύτηκε ως Ελεύθερο Λογισμικό: Η εβδομαδιαία
Γερμανική εφημερίδα
<a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=978">"Die Zeit" δημοσίευσε χαφιέδικο
λογισμικό ως Ελεύθερο Λογισμικό</a>. Τώρα οι ειδικοί στην ασφάλεια έχουν
την ευκαιρία να αναλύσουν το λογισμικό και να το βελτιώσουν παρέχοντας
καλή τεχνολογία για περισσότερη διαφάνεια.</li>

<li>Ελεύθερο Λογισμικό στον προορισμό των διακοπών σας: Το Joinup αναφέρει
ότι η <a
href="https://joinup.ec.europa.eu/news/canary-islands-government-increasing-and-encouraging-open-source-use">
κυβέρνηση στα Κανάρια νησιά αυξάνει και ενθαρρύνει τη χρήση Ελεύθερου
Λογισμικού</a>, ιδιαίτερα για το τηλεφωνικό της σύστημα και τη σουίτα
γραφείου. Αναμένουν 25% μείωση στο κόστος αδειών χρήσης μη-ελεύθερου
λογισμικού.</li>

<li>Όχι άμεσα συνδεδεμένο με το Ελεύθερο Λογισμικό, αλλά <a
href="/news/2011/news-20110301-01.html">ο αντιπρόσωπος της Κοινότητας</a>
και πρώην <a href="/contribute/internship.html">βοηθός στο FSFE</a> Hugo Roy
είναι παντού στις ειδήσεις με το πρόγραμμά του
<a href="http://tos-dr.info/">"Terms of Service - Didn't Read"</a>, π.χ. <a
href="http://www.wired.co.uk/news/archive/2012-08/15/tos-dr-website">Wired</a>,
<a
href="http://techcrunch.com/2012/08/13/putting-an-end-to-the-biggest-lie-on-the-internet/">Techcrunch</a>,
<a
href="http://www.zeit.de/digital/internet/2012-08/terms-of-service-did-not-read">Die
Zeit</a>, <a
href="http://moneyland.time.com/2012/08/10/new-site-grades-those-pesky-terms-of-service-agreements-you-never-read/">Time</a>,
<a
href="http://www.stern.de/digital/online/datenschutz-projekt-die-agb-checker-1881991.html">Stern</a>,
<a
href="http://www.welt.de/print/welt_kompakt/webwelt/article108808811/Internet-Kompakt.html">Die
Welt</a>, <a
href="http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/08/14/un-site-veut-mettre-fin-au-mensonge-des-conditions-d-utilisation-sur-internet_1745942_651865.html">Le
Monde</a> και σε πολλά άλλα. Ευχαριστούμε Hugo για την καλή δουλειά!</li>
<li>Μια επιλογή από
<a href="http://planet.fsfe.org">τη συγκέντρωση ιστολογίων της Κοινότητας</a>:
</li>

<ul>

<li>Καθαρίστε το Android σας: Ο Mark Lindhout γράφει για ενοχλητικά
προβλήματα με το κινητό. Αυτήν τη φορά διορθώθηκαν με <a
href="http://blogs.fsfe.org/marklindhout/2012/08/htc-desire-hd-keeps-opening-the-locations-app-and-goes-to-speaker-during-phone-calls/">τον καθαρισμό
της μικρο USB θύρας και της μικροφωνικής υποδοχής</a>, αλλά δεν είναι
τόσο απλό όσο ακούγεται.</li>

<li>Κατανεμημένο Ελεύθερο Λογισμικό: ο Bdale Garbee <a
href="http://www.gag.com/bdale/blog/posts/FreedomBox_0.1.html">αναφέρει
ότι ανακοινώθηκε το Freedom Box 0.1</a> και <a
href="http://blogs.fsfe.org/samtuke/?p=401">ο Sam Tuke έγραψε για το Secure
Share</a>, το οποίο στοχεύει να γίνει ένα υπερ-ασφαλές κοινωνικό δίκτυο</li>

<li>Χρησιμοποιείτε ακόμη τυπωμένους χάρτες ή προγράμματα για χάρτες στα
κινητά σας (π.χ. OSMAnd+); <a href="http://aligunduz.org/blog/?p=521">Στον
Ali Gündüz</a> αρέσουν οι παλιοί χάρτες και έγραψε για τους τρεις παλιούς χάρτες από το 1764, 1872, 1859.</li>

<li>Το Μέλος Αριθμός 1, <a href="http://blogs.fsfe.org/mario/?p=181">Mario
Fux σάς ενημερώνει</a> σχετικά με τις δωρεές για τις συναντήσεις Ελεύθερου
Λογισμικού στη Randa. </li>

<li>Ένας από τους σπάνιους ιστολόγους, ο κ. Rainer "Merchandise" Kersten,
έγραψε <a
href="http://blogs.fsfe.org/rainer/?p=37">ένα σχόλιο για την ικανότητα
και την ψηφιακή άνοια (στα Γερμανικά)</a>.</li>

<li>Από μια περισσότερο τεχνική πλευρά: Ο Werner Koch, συγγραφέας του GnuPG
και μέλος της ΓΣ γράφει το άρθρο <a
href="http://rem.eifzilla.de/archives/2012/08/17/beta-release-numbering-with-git">beta
release numbering with GIT</a> και η Myriam Schweingruber ζήτησε από το
κοινό να <a
href="http://blogs.fsfe.org/myriam/2012/08/08/triagers-and-testers-needed/">
συμμετάσχει σε έναν αγώνα ανακάλυψης σφαλμάτων στο kmail</a> που
πραγματοποιήθηκε στις 18 Αυγούστου.</li>

<li>Γνωρίζετε το <a href="http://www.nyan.cat/">Nyancat</a>; Ο εκδότης σας
ζητά να τον συγχωρήσετε αν δεν θέλετε να σας το θυμίζει. Αλλά τώρα υπάρχει
μια GNU έκδοση αυτού: το <a
href="http://archive.org/details/M00GNU">MOOGNU</a> και</li>

<li>τέλος, αν ενδιαφέρεστε να παίξετε okulele, ο Guido Arnold εξηγεί
<a href="http://blogs.fsfe.org/guido/2012/07/how-i-tuned-my-ukulele/">πώς
συντόνισε το δικό του γιουκαλίλι με Ελεύθερο Λογισμικό και τη Wikipedia</a>.
</li>

</ul>

</ul>

<h2>Δραστηριοποιηθείτε: Συμβάλλετε στην ειδησεογραφία για το Ελεύθερο
Λογισμικό!</h2>

<p>Ο εκδότης σας πάντα προσπαθεί να καλύψει σημαντικά και ενδιαφέροντα νέα
σχετικά με το FSFE και το Ελεύθερο Λογισμικό. Έτσι τολμά να βάλει αγγελία:
αν διαβάσετε ή ακούσετε ενδιαφέροντες ειδήσεις για το Ελεύθερο Λογισμικό,
γράψτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον <a
href="/about/kirschner/kirschner.html">εκδότη σας</a>, με μια σύντομη
σημείωση που να εξηγεί γιατί η είδηση είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ή σημαντική
κατά την άποψή σας.</p>

<p>Ευχαριστούμε όλα τα <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Μέλη</a> και
τους <a href="donate/thankgnus.html">δωροθέτες</a> που καθιστούν εφικτή την
εργασία μας,<br/>
<a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>

<p>-- <br />
<a href="/index.html">Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</a><br />
<a href="/news/news.rss">Τα νέα του FSFE</a><br />
<a href="/events/events.rss">Επόμενες εκδηλώσεις του FSFE</a><br />
<a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Συγκέντρωση ιστολογίων της
Κοινότητας</a><br />
<a href="/contact/community.html">Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό</a> </p>

</body>

<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>
</tags>


<timestamp>$Date: 2011-06-06 12:32:19 +0200 (Mon, 06 Jun 2011) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 1
- 1
support/portal.el.xhtml View File

@@ -15,7 +15,7 @@
<p id="support_portal_loading">Φορτώνει..</p>
<div id="support_portal">
<p>Γεια σας <firstname/> <lastname/></p>
<p>Γεια σας, <firstname/> <lastname/></p>
<p>Η διεύθυνσή σας <email/> επιβεβαιώθηκε στο <confirmed/>.</p>
<p>Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στο
<a href="http://fsfe.org/">FSFE</a>!</p>

Loading…
Cancel
Save