Browse Source

Reverting the file to its previous state, after a wrong commit

svn path=/trunk/; revision=30831
tags/stw2018
guest-Besnik_b 4 years ago
parent
commit
a5e652cd9d
1 changed files with 55 additions and 161 deletions
  1. 55
    161
      index.ca.xhtml

+ 55
- 161
index.ca.xhtml View File

@@ -1,164 +1,58 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Llibertat dels Documents</title>

<meta name="description" content="A global celebration of information accessibility and Open Standards. 60 events in 30 countries, the Document Freedom Day awards, t-shirts, and more" />
<meta name="keywords" content="document freedom day, dfd, open standards, odf, open documents, format, file, open formats, accessibility, free software formats" />
<meta name="cc-license" content="Image depicting Stephen Fry, © 2009 Vivan Jayant, used under a Creative Commons Attribution 2.0 Generic license" />
<meta name="cc-license" content="Image depicting Peckham Library, © 2009 Ellen Forsyth, used under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic license" />
<meta name="cc-license" content="Image depicting Dublin Castle, © 2009 physis3141, used under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic license" />
<link rel="stylesheet" href="/look/leaflet.css" />
<script type="text/javascript" src="/scripts/leaflet.js"></script>

<script type="text/javascript" src="/2012/events/events.en.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/scripts/map.js"></script>
</head>

<body class="frontpage dfd">


<!-- <div id="feeds"> -->
<div class="aboutdfd">
<div class="textnotallaround"><h1 id="documentfreedom">Llibertat dels documents per a tothom</h1>
<p>El Dia de la Llibertat dels Documents (DLD) és una diada internacional per celebrar i prendre consciència dels estàndards oberts. En aquest dia, persones d'arreu del món s'uneixen per realitzar <a href="index.html#dfdevents">esdeveniments locals</a> i per donar a conèixer la llibertat d'accés a la informació. Uniu-vos a nosaltres per assistir a un esdeveniment proper, ajudeu fent córrer la veu o <a href="index.html#getinvolved">vegeu altres formes de participar-hi</a>.</p>

<a href="/about.html" class="learnabout">Apreneu més sobre el DLD</a>
</div>
</div>
<div class="eventsworld">

<h2 id="dfdevents">Esdeveniments del DLD arreu del món</h2>
<div id="map">
<noscript></noscript>
</div>

<a href="/registerevent.html" class="registerevent">Afegiu el vostre esdeveniment</a>
<a href="/events/events.html" class="seeallevents">Vegeu tots els esdeveniments</a>
</div>
<div class="howcani">
<div class="textnotallaround">

<h2 id="getinvolved">Participeu-hi</h2>
<p>Cada any, persones com tu i com jo participen del Dia de la Llibertat dels Documents arreu del món. Depenem de la vostra creativitat, entusiasme i motivació perquè el missatge arribi també a la vostra població o comunitat. Ajudeu-nos a marcar la diferència i uniu-vos a la nostra comunitat.</p>
<p style="text-align:center"><img src="/graphics/2015/robot-placeholder.png" /></p>

<div class="action">
<a href="/getinvolved.html">Uniu-vos a la comunitat</a>
</div>

</div>
</div>
<!--
<div id="freefiles" class="section">
<h2><a href="/getinvolved.html">Free your files</a></h2>
<ul>
<li><strong><a href="/prize-funding.html">Award an Open Standards Prize</a></strong></li>
<li><a href="/open-standards-examples.html">Good examples of Open Standards</a></li>
<li><strong><a href="/registerevent.html">Add your event to the map</a></strong></li>
<li><a href="/website.html">Help to translate this website</a></li>
<li><strong><a href="/artwork.html">View the latest campaign artwork</a></strong></li>
<li><a href="/open-standards-universities.html">Open Standards in universities</a></li>
<li><strong><a href="/promotion.html">Order a free Promotional Pack</a></strong></li>
</ul>
</div>
-->
<!-- top right -->
<!--
<div class="section-visual">
<a href="merchandise.html">
<img src='/graphics/manufacturer-preview-small.png' alt="Order our new DFD T-shirts" />
</a>
</div>
-->


<!-- middle left -->
<!--
<div class="section-visual clear-left">
<img src='graphics/map.png' alt="Map of events" />
<div>
<p><a href="events/events.html">View Document Freedom events across the world and find ones local to you</a></p>
</div>
</div>
-->
<!-- middle right -->
<!--
<div id="dfd-news" class="section right">
<h2>
<a href="/news/news.en.rss">
<img src="/graphics/rss.png" alt="News RSS" title="news RSS feed" />
</a>
<a href="/news/"><news-label /></a>
</h2>
<all-news />
</div>

<div class="clear"></div>
-->
<!-- bottom right -->
<!--
<div id="twitter" class="section right">
<a class="twitter-timeline" data-chrome="noheader nofooter" data-dnt="true" href="https://twitter.com/documentfreedom" data-widget-id="358926547111010304">Tweets by @documentfreedom</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
</div>
-->
<!-- bottom left -->
<!--
<div class="section-visual clear-left">
<a href="/promotion.html">
<img src='/graphics/dfd-a3-poster-2014.png' alt="DFD Poster" />
<div>
<p>Promo packs with all new content now available</p>
</div>
</a>
</div>
-->
<!-- </div> -->


</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europa</title>
<script src="/scripts/jquery.cycle2.min.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body class="frontpage" id="index-html">

<campaigns />

<h1 class="hide">Free Software Foundation Europe</h1>

<div id="feeds">
<div id="news" class="section">
<h2>
<a class="rss-feed" href="/news/news.rss"><img src="/graphics/rss.png" alt="News RSS" title="news RSS feed" /></a>
<a class="ical" href="http://identi.ca/fsfe"><img src="/graphics/identica.png" alt="identica" title="follow FSFE on identi.ca"/></a>
<a href="/news/news.html"><news-label /></a>
</h2>

<all-news />
</div>

<div id="newsletter" class="section">
<h2><a href="/news/newsletter.html"><newsletter-label /></a></h2>

<div class="entry">
<p>
<strong><receive-newsletter />:</strong>
</p>

<subscribe-nl/>

<ul>
<all-newsletters />
<li><a href="news/newsletter.html"><more-label />...</a></li>
</ul>
</div>
</div>

<div id="events" class="section">
<h2>
<a class="rss-feed" href="/events/events.rss"><img src="/graphics/rss.png" alt="Events RSS" title="events RSS feed" /></a>
<a class="ical" href="webcal://fsfe.org/events/events.ics"><img src="/graphics/ical.png" alt="iCal" title="FSFE events as iCal feed" /></a>
<a href="/events/events.html"><events-label /></a>
</h2>

<all-events />
</div>
</div>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***

Loading…
Cancel
Save