Browse Source

added eventregistration.nl.xhtml

tags/stw2018
André Ockers 1 year ago
parent
commit
a5d81b0af9
1 changed files with 61 additions and 21 deletions
  1. +61
    -21
      community/tools/eventregistration.nl.xhtml

+ 61
- 21
community/tools/eventregistration.nl.xhtml View File

@@ -1,17 +1,17 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Kondig uw FSFE-gemeenschapsevenement aan</title>
</head>
<body>
<h1>Kondig uw FSFE-gemeenschapsevenement aan</h1>
<html>
<head>
<title>Kondig uw FSFE-gemeenschapsevenement aan</title>
</head>
<body>
<h1>Kondig uw FSFE-gemeenschapsevenement aan</h1>

<div id="introduction">
<p>Use the form below to announce every event that is related to a FSFE activity. If it's a meeting or a talk, if it's a booth in the streets or a radio podcast: Let the community and the world know what's happening.</p>
<div id="introduction">
<p>Gebruik het formulier hieronder om ieder FSFE-evenement dat is gerelateerd aan een FSFE-activiteit aan te kondigen. Of het nu een ontmoeting, een lezing, een kraam op straat of een radio-podcast is: laat de gemeenschap en de wereld weten wat er gebeurt.</p>

</div>
</div>

<!--<h2>Registreer</h2>-->

@@ -26,7 +26,7 @@
<label for="email" class="required">Uw e-mail<span class="star">*</span></label>
<input name="email" value="" required="required" type="email" />

<p class="help-block">Uw persoonlijke informatie zal nooit worden gedeeld of verkocht. Het wordt alleen gebruikt om contact met u op te nemen als er wedervragen of problemen zijn. </p>
<p class="help-block">Uw persoonlijke informatie zal nooit worden gedeeld of verkocht. Het wordt alleen gebruikt om contact met u op te nemen als er vragen of problemen zijn.</p>

<!--<label for="groupname">Naam van de groep</label>
<input name="groupname" value="" type="text" />-->
@@ -43,20 +43,30 @@
<input name="startdate" value="" required="required" type="date" placeholder="YYYY-MM-DD" />
</td>
<td>
<label for="enddate" >Einddatum</label>
<label for="enddate" >Einddatum</label>*
<input name="enddate" value="" type="date" placeholder="YYYY-MM-DD" />
</td>
</tr>
</table>
<label for="description" class="required">Beschrijving<span class="star">*</span></label>
<label for="description" class="required">Description<span class="star">*</span></label>
<textarea name="description" required="required"></textarea>

<p class="help-block">Maak alstublieft in het kort duidelijk waar uw evenement over gaat, hoe men eraan kan deelnemen en wat deelnemers kunnen verwachten. Als u uv evenement in een andere taal dan Engels registreert, overweeg dan alstublieft om ook een Engelse versie toe te voegen <strong>zodat u er zeker van kunt zijn dat wij het begrijpen</strong>. Wees u er alstublieft ook van bewust dat (vanwege technische redenen) we alleen Engelse evenementen vermelden op onze voorpagina fsfe.org - elke andere taal zal alleen zichtbaar zijn op fsfe.org/events.</p>
<p class="help-block">Maak alstublieft in het kort duidelijk waar uw evenement over gaat, hoe men eraan kan deelnemen en wat deelnemers kunnen verwachten. Als u uw evenement in een andere taal dan Engels registreert, overweeg dan alstublieft om ook een Engelse versie toe te voegen <strong>zodat u er zeker van kunt zijn dat wij het begrijpen</strong>. Wees u er alstublieft ook van bewust dat we (vanwege technische redenen) alleen Engelse evenementen vermelden op onze voorpagina fsfe.org - elke andere taal zal alleen zichtbaar zijn op fsfe.org/events.</p>

<label for="url">Evenement URL</label>
<label for="tags">Kies één of meer tags hieronder</label>*
<div class="checkboxlist">
<div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="tags[]" value="lezing" />talk</label></div>
<div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="tags[]" value="infokraam" />infobooth</label></div>
<div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="tags[]" value="lokalegroep" />local group</label></div>
<div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="tags[]" value="werkgroep" />workshop</label></div>
<div class="checkbox"><label><input type="checkbox" name="tags[]" value="ontmoeting" />meeting</label></div>
</div>

<label for="url">Evenement URL (als beschikbaar)</label>
<input name="url" value="" type="text" />

<!--<label for="location">Locatie van het evenement</label>
<!--<label for="location">Evenement locatie</label>
<input name="location" value="" type="text" />-->


@@ -65,8 +75,38 @@
<label for="city">Stad<span class="star">*</span></label>
<input name="city" value="" required="required" type="text" />

<label for="country">Land<span class="star">*</span></label>
<input name="country" value="" required="required" type="text" />
<div class="form-group">
<label for="country">Land<span class="star">*</span></label>
<select name="country" class="form-control">
<option value="be">België</option>
<option value="bg">Bulgarije</option>
<option value="dk">Denemarken</option>
<option value="de">Duitsland</option>
<option value="ee">Estland</option>
<option value="fi">Finland</option>
<option value="fr">Frankrijk</option>
<option value="gr">Griekenland</option>
<option value="hu">Hongarije</option>
<option value="ie">Ierland</option>
<option value="it">Italië</option>
<option value="hr">Kroatië</option>
<option value="lv">Letland</option>
<option value="lt">Litouwen</option>
<option value="lu">Luxemburg</option>
<option value="mt">Malta</option>
<option value="nl">Nederland</option>
<option value="at">Oostenrijk</option>
<option value="pl">Polen</option>
<option value="pt">Portugal</option>
<option value="ro">Roemenie</option>
<option value="sk">Slowakije</option>
<option value="si">Slovenië</option>
<option value="es">Spanje</option>
<option value="uk">Verenigd Koninkrijk</option>
<option value="se">Zweden</option>
<option value="other">Ander</option>
</select>
</div>

<!--</fieldset>-->
<!-- Should help against spam -->
@@ -76,10 +116,10 @@

</form>
<p>Na het invullen van het formulier en het bevestigen met de "Voeg evenement toe"-knop zal er een xml-bestand worden gegenereerd en aan ons worden verzonden. Als het wordt goedgekeurd zal uw evenement binnen 48 uur worden toegevoegd zodat het verschijnt op fsfe.org en/of op fsfe.org/events. Wees u ervan bewust dat we alleen FSFE en aan de FSFE-gemeenschap gerelateerde evenementen promoten en dus geen andere gevarieerde Vrije Software-activiteiten (ja, zonder uitzonderingen - hoe belangrijk zik ook mogen zijn).</p>
<p>Na het invullen van het formulier en het bevestigen met de "Voeg evenement toe"-knop zal er een xml-bestand worden gegenereerd en aan ons worden verzonden. Na goedkeuring zal uw evenement binnen 48 uur worden geüpload zodat het verschijnt op fsfe.org en/of op fsfe.org/events. Wees u ervan bewust dat we alleen FSFE en aan de FSFE-gemeenschap gerelateerde evenementen promoten en dus geen andere gevarieerde Vrije Software-activiteiten (ja, zonder uitzonderingen; hoe belangrijk ze ook mogen zijn).</p>
<p>Wees u ervan bewust dat op alle FSFE-evenementen onze <a href="https://fsfe.org/about/codeofconduct">gedragsregels</a> van toepassing zijn, die vriendelijk aan alle deelnemers vragen om excellent naar elkaar te zijn. Kondig uw evenement alstublieft niet aan als FSFE-evenement als u niet van plant bent onze gedragsregels te implementeren.</p>
<p>Wees u ervan bewust dat op alle FSFE-evenementen onze <a href="https://fsfe.org/about/codeofconduct">gedragscode</a> van toepassing is, die aan alle deelnemers vriendelijk vraagt om excellent naar elkaar te zijn. Kondig uw evenement alstublieft niet aan als FSFE-evenement als u niet van plan bent onze gedragscode te implementeren.</p>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
<translator>André Ockers</translator>
</html>

Loading…
Cancel
Save