Bläddra i källkod

added leaflet-OS-about.nl.xhtml

tags/stw2018
André Ockers 11 månader sedan
förälder
incheckning
a23b0cebd3
1 ändrade filer med 54 tillägg och 116 borttagningar
  1. 54
    116
      activities/os/leaflet-OS-about.nl.xhtml

+ 54
- 116
activities/os/leaflet-OS-about.nl.xhtml Visa fil

@@ -1,119 +1,57 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Over Open Standaarden</title>
</head>

<body>
<a id="moreinfo" href="/activities/os/os.html">Open Standaarden</a>

<h1>FSFE's werk voor Open Standaarden</h1>

<p class="background">
Wij vertrouwen onze informatie en communicatie steeds meer toe
aan elektronische opslag- en communicatiesystemen. Als men wil
dat bestanden en communicatiemiddelen ook bruikbaar blijven nadat
de huidige programma's in onbruik zijn geraakt, dan is het
gebruik van Open Standaarden essentieel. Het ontbreken van Open
Standaarden leidt meestal naar een monopolisering van de toegang
tot gegevens, wat meestal uitmondt in product- en
leveranciersafhankelijkheid. De FSFE promoot Open Standaarden
zodat de toegang tot gegevens en de mogelijkheden om te
concurreren en te innoveren voor iedereen gelijk zijn.
</p>

<h2>Open Standaarden en democratie</h2>

<p>
Ook overheden maken gebruik van elektronische gegevens en
communicatiemiddelen. Zo zijn er bijvoorbeeld gegevens over belastingen,
juridische dossiers of verslagen van parlementaire
zittingen. Als we een goed werkende democratie willen, moeten
deze gegevens steeds onder controle van de overheden
blijven. Hetzelfde geldt voor alle communicatie tussen overheden
en burgers, deze mogen nooit afhankelijk worden van monopolies
of van propriëtaire producten van één bepaald bedrijf.
</p>

<h2>Open Standaarden en uw portefeuille</h2>

<p>
Open standaarden zijn essentieel voor een vrije markt en voor
eerlijke concurrentie tussen verschillende oplossingen. Dankzij
Open Standaarden komt er keuze voor de gebruikers wat resulteert
in een betere functionaliteit en prijs voor iedereen, ook voor
u.
</p>

<h2>Open Standaarden en innovatie</h2>

<p>
Innoveren is steeds verder bouwen op het werk van anderen, je
staat op de schouders van reuzen. Open Standaarden zorgen ervoor
dat iedereen op deze schouders kan klimmen en kan innoveren. Een
gebrek aan Open Standaarden zet een rem op innovatie door ermee
in te stemmen dat de ontwikkelaar van het laatste laagje de
controle krijgt over alles wat bestond en alles wat later nog
volgt.
</p>

<h2>Open Standaarden in de rechtbank</h2>

<p>
Ons werk rond Open Standaarden is nauw verbonden met
verschillende andere projecten waar wij ook aan werken. Er is
bijvoorbeeld de Freedom Task Force en meer bijzonder onze
antitrustzaak, samen met Samba, tegen Microsoft voor het vrij
maken van het protocol voor workgroup servers.
</p>

<h2>Open Standaarden in de overheid</h2>

<p>
De FSFE werkt hard doorheen Europa om overheden te overtuigen Open
Standaarden de standaardkeuze te maken voor de publieke sector.
Kwesties zoals gelijke toegang tot overheidsdiensten voor alle
burgers, het bestrijden van leveranciers-lock-in, het promoten van
concurrentie, en het archiveren van gegevens op lange termijn zijn
allemaal nauw verbonden met het gebruik van Open Standaarden.
</p>

<h2>Open Standaarden bij ISO</h2>
<p>
Internationale standaarden van ISO zijn vaak geen Open
Standaarden. Voorbeelden hiervan zijn de MPEG-standaarden en de
propriëtaire versies van PDF. Op het moment dat Microsoft zijn
MS-OOXML-standaard indiende voor goedkeuring door ISO, was de
FSFE één van de eerste die de problemen aan het licht
bracht. Ons intensief werk rond MS-OOXML heeft geholpen om de
problemen in het proces van de ISO-besluitvorming aan te tonen.
</p>

<h2>De toekomst van Open Standaarden</h2>

<p>
Aangezien het traditionele standaardisatieproces geen Open
Standaarden aflevert, moeten wij op zoek naar nieuwe
methoden. Eén initiatief in die richting is "Cerified Open"
waarmee we Open Standaarden een stevige duw in de rug willen
geven.
</p>

<address>
Free Software Foundation Europe<br/>
Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin, Duitsland<br/>
E-mail: standards-policy@fsfeurope.org<br/>
Telefoon: +49-30-27595290 <br/>
http://www.fsfe.org/activities/os/<br/>
</address>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<html>
<head>
<title>FSFE - Open Standaarden Overzicht</title>
</head>

<body>
<a id="moreinfo" href="/activities/os/os.html">Open Standaarden</a>

<h1>FSFE's werk voor Open Standaarden</h1>

<p class="background">
We vertrouwen onze informatie en communicatie steeds meer toe aan elektronische opslag- en communicatiesystemen. Open Standaarden zijn essentieel voor uw bestanden en communicatie om van belang te blijven als de huidige programma's niet meer worden gebruikt. Het ontbreken van Open Standaarden leidt snel naar een monopolisering van de toegang tot data, wat meestal uitmondt in product- en leveranciersafhankelijkheid. De FSFE promoot Open Standaarden zodat de toegang tot data en de mogelijkheden om te concurreren en te innoveren voor iedereen gelijk zijn.</p>

<h2>Open Standaarden en democratie</h2>

<p>Ook overheden maken gebruik van elektronische data en communicatiemiddelen. Zo zijn er bijvoorbeeld data over belastingen, juridische dossiers of notulen van parlementaire bijeenkomsten. Als we een goed werkende democratie willen dan moeten deze data voortdurend onder controle van de overheden blijven. Hetzelfde geldt voor alle communicatie tussen overheden en burgers; deze mogen nooit afhankelijk worden van monopolies of van propriëtaire producten van één bepaald bedrijf.</p>

<h2>Open Standaarden en uw portefeuille</h2>

<p>
Open standaarden zijn essentieel voor een vrije markt en voor eerlijke concurrentie tussen verschillende oplossingen omdat gebruikers in vrijheid kunnen kiezen. Deze concurrentie resulteert in betere functionaliteit en prijzen voor iedereen, ook voor u.</p>

<h2>Open Standaarden en innovatie</h2>

<p>Innoveren betekent steeds verder bouwen op het werk van anderen: u staat op de schouders van reuzen. Open Standaarden zorgen ervoor dat iedereen op deze schouders kan klimmen en kan innoveren. Een gebrek aan Open Standaarden zet een rem op innovatie door ermee in te stemmen dat de ontwikkelaar van de laatste laag de controle krijgt over alles wat bestond en alles wat later nog volgt.</p>

<h2>Open Standaarden in de rechtbank</h2>

<p>Ons werk aan Open Standaarden is nauw verbonden met verschillende andere activiteiten, zoals de Freedom Task Force en meer in het bijzonder onze antitrustzaak, samen met Samba, tegen Microsoft voor het vrijmaken van de protocollaag voor werkgroupservers.</p>

<h2>Open Standaarden in de overheid</h2>
<p>De FSFE werkt hard om in Europa overheden te overtuigen Open Standaarden de standaardkeuze te maken voor de publieke sector. Kwesties zoals gelijke toegang tot overheidsdiensten voor alle burgers, het bestrijden van een leveranciersmonopolie, het promoten van concurrentie en het archiveren van data op lange termijn zijn allemaal nauw verbonden met het gebruik van Open Standaarden.</p>

<h2>Open Standaarden bij ISO</h2>
<p>Internationale standaarden van ISO zijn vaak geen Open Standaarden. Voorbeelden hiervan zijn de MPEG-standaarden en de propriëtaire versies van PDF. Op het moment dat Microsoft zijn MS-OOXML-standaard indiende voor goedkeuring door ISO was de FSFE één van de eersten die de problemen aan het licht bracht. Ons intensieve werk rond MS-OOXML heeft geholpen om de problemen in het proces van de ISO-besluitvorming aan te tonen.</p>

<address>
Free Software Foundation Europe<br />
Schönhauser Allee 6/7, 10119 Berlin, Duitsland<br />
E-Mail: contact@fsfe.org<br/>
Telefoon: +49-3027595290<br/>
http://fsfe.org/activities/os/<br/>
</address>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Laddar…
Avbryt
Spara