Преглед на файлове

Fix XML again, error handling all good

adding-avatar
Reinhard Müller преди 8 месеца
родител
ревизия
9c95102bfa
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      order/2019/item.en.xml

+ 1
- 1
order/2019/item.en.xml Целия файл

@@ -4,7 +4,7 @@

<itemset>
<item type="tshirt" id="tshirt-pmpc-black" price="20.00" date="2019-02-11">
<available size="S" a="46" b="66"/
<available size="S" a="46" b="66"/>
<available size="M" a="50" b="70"/>
<available size="L" a="51" b="71"/>
<available size="XL" a="55" b="75"/>

Loading…
Отказ
Запис