Преглед на файлове

Fix XML again, error handling all good

adding-avatar
Reinhard Müller преди 5 месеца
родител
ревизия
9c95102bfa
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
 1. 1
  1
    order/2019/item.en.xml

+ 1
- 1
order/2019/item.en.xml Целия файл

@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 
5 5
 <itemset>
6 6
  <item type="tshirt" id="tshirt-pmpc-black" price="20.00" date="2019-02-11">
7
-  <available size="S"  a="46" b="66"/
7
+  <available size="S"  a="46" b="66"/>
8 8
   <available size="M"  a="50" b="70"/>
9 9
   <available size="L"  a="51" b="71"/>
10 10
   <available size="XL"  a="55" b="75"/>

Loading…
Отказ
Запис