Browse Source

NL translation of "Press" (#817)

NEWTESTIMONIALPAGES
André Ockers 8 months ago
parent
commit
9b93c6c24c
1 changed files with 171 additions and 175 deletions
  1. 171
    175
      press/press.nl.xhtml

+ 171
- 175
press/press.nl.xhtml View File

@@ -1,161 +1,159 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>Voor de pers - FSFE</title>
<style>
<html>
<head>
<title>Voor de pers - FSFE</title>
<style>

ul.subheadings li {
grid-template-columns: 1fr 4fr;
display: grid;
grid-column-gap: 10px;
margin-top:20px;
}
ul.subheadings li h3 {
margin-top:0px;
}
div.icon {
max-width: 72px;
}
</style>
</head>

<body class="press" id="press-room">
<h1 class="heading">Pers</h1>

<div id="introduction">
<!-- for the following two paragraphs, please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->

<p>Free Software Foundation Europe is een organisatie zonder winstoogmerk die gebruikers in staat stelt om technologie te controleren. Software is sterk verweven met alle aspecten van onze levens en het is belangrijk dat deze technologie ons tot iets in staat stelt in plaats van ons te beperken. Vrije Software geeft iedereen het recht om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze rechten helpen het ondersteunen van andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, pers en privacy.</p>

ul.subheadings li {
grid-template-columns: 1fr 4fr;
display: grid;
grid-column-gap: 10px;
margin-top:20px;
}
ul.subheadings li h3 {
margin-top:0px;
}
div.icon {
max-width: 72px;
}
</style>
</head>

<body class="press" id="press-room">
<h1 class="heading">Pers</h1>

<div id="introduction">
<!-- for the following two paragraphs, please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->

<p>Free Software Foundation Europe is een organisatie zonder winstoogmerk die gebruikers in staat wil stellen om technologie te controleren. Software is sterk verweven met alle aspecten van onze levens. Het is belangrijk dat deze technologie ons tot iets in staat stelt in plaats van ons te beperken. Vrije Software geeft iedereen het recht om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze rechten helpen het ondersteunen van andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, pers en privacy.</p>

</div>
</div>

<div class="right" style="max-width: 100px; width: 25%;">
<img src="/about/graphics/stars.png" alt="Sterren van het FSFE-logo" />
</div>
<div class="right" style="max-width: 100px; width: 25%;">
<img src="/about/graphics/stars.png" alt="Sterren van het FSFE-logo" />
</div>


<p>Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Ze vergroot de rechten van de gebruikers door het afbreken van barrières naar het overgaan op Vrije Software, ze moedigt mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen en ze biedt hulpbronnen om iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te promoten in Europa.</p>
<p>Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Ze vergroot de rechten van de gebruikers door het afbreken van barrières naar het overgaan op Vrije Software, ze moedigt mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen en ze biedt hulpbronnen om iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te promoten in Europa.</p>


<div class="grid-50-50" style="margin-top:3em">
<div class="grid-50-50" style="margin-top:3em">

<div class="box first">
<div class="box first">

<h2><a href="/news/news.html" class="feed">Laatste persberichten</a> </h2>
<h2><a href="/news/news.html" class="feed">Laatste persberichten</a> </h2>

<dynamic-content />
<dynamic-content />

<div style="text-align:center; margin:2em">
<form id="formnl" name="formnl" method="POST" action="//lists.fsfe.org/mailman/listinfo/press-release">
<input type="submit" value="Word abonnee" />
</form>
</div>
<div style="text-align:center; margin:2em">
<form id="formnl" name="formnl" method="POST" action="//lists.fsfe.org/mailman/listinfo/press-release">
<input type="submit" value="Neem een abonnement" />
</form>
</div>

<p style="margin:0em 2em 0em 2em;">
<strong>Abonneer u op onze e-maillijst met persberichten om op de gemakkelijkste manier alle FSFE-persberichten zeker te ontvangen.</strong>
</p>
<p style="margin:0em 2em 0em 2em;">
<strong>Neem een abonnement op onze e-maillijst met persberichten om er op de gemakkelijkste manier zeker van te zijn dat u alle FSFE-persberichten ontvangt.</strong>
</p>

</div>
</div>


<div class="box">
<div class="box">

<h2>Volg ons nieuws</h2>
<h2>Volg ons nieuws</h2>

<p>Naast persberichten publiceren we ook regelmatig belangrijk nieuws over ons werk en onze campagnes. Abonneer u op onze <a href="https://fsfe.org/news/news.en.rss">RSS-feed</a> en onze <a href="https://fsfe.org/news/newsletter">nieuwsbrief</a> om zeker te zijn van ontvangst.</p>
<p>Naast persberichten publiceren we ook regelmatig belangrijk nieuws over ons werk en onze campagnes. Neem een abonnement op onze <a href="https://fsfe.org/news/news.en.rss">RSS-feed</a> en onze <a href="https://fsfe.org/news/newsletter">nieuwsbrief</a> om zeker te zijn van ontvangst.</p>

<div class="share-buttons bottom" style="text-align:center; margin-top:1em;margin-bottom:1em;">
<a target="_blank" href="https://fsfe.org/news/newsletter">
<button class="button share-mail">nieuwsbrief</button>
</a>
<a target="_blank" href="https://fsfe.org/news/news.en.rss">
<button class="button share-rss">RSS-feed</button>
</a>
</div>
<div class="share-buttons bottom" style="text-align:center; margin-top:1em;margin-bottom:1em;">
<a target="_blank" href="https://fsfe.org/news/newsletter">
<button class="button share-mail">Nieuwsbrief</button>
</a>
<a target="_blank" href="https://fsfe.org/news/news.en.rss">
<button class="button share-rss">RSS-feed</button>
</a>
</div>

<h2>Sociale media</h2>
<h2>Sociale media</h2>

<p>
Voor direct en heet nieuws kunt u ons ook volgen op <a
<p>Voor direct en heet nieuws kunt u ons ook volgen op <a
href="https://mastodon.social/@fsfe">Mastodon</a>, <a href="https://diasp.eu/u/fsfe">Diaspora</a>, <a
href="https://twitter.com/fsfe">Twitter</a> en <a href="https://facebook.com/thefsfe">Facebook</a>.
</p>

<div class="share-buttons bottom" style="text-align:center;margin-top:1em;margin-bottom:1em;">
<a target="_blank" href="https://mastodon.social/@fsfe">
<button class="button share-mastodon">Mastodon</button>
</a>
<a target="_blank" href="https://diasp.eu/u/fsfe">
<button class="button share-diaspora">Diaspora</button>
</a><br />
<a target="_blank" href="https://twitter.com/fsfe">
<button class="button share-twitter">Twitter</button>
</a>
<a target="_blank" href="https://facebook.com/thefsfe">
<button class="button share-facebook">Facebook</button>
</a>
</div>
href="https://twitter.com/fsfe">Twitter</a> en <a href="https://facebook.com/thefsfe">Facebook</a>.</p>

<div class="share-buttons bottom" style="text-align:center;margin-top:1em;margin-bottom:1em;">
<a target="_blank" href="https://mastodon.social/@fsfe">
<button class="button share-mastodon">Mastodon</button>
</a>
<a target="_blank" href="https://diasp.eu/u/fsfe">
<button class="button share-diaspora">Diaspora</button>
</a><br />
<a target="_blank" href="https://twitter.com/fsfe">
<button class="button share-twitter">Twitter</button>
</a>
<a target="_blank" href="https://facebook.com/thefsfe">
<button class="button share-facebook">Facebook</button>
</a>
</div>

</div>
</div>

</div>
</div>

<div class="grid-50-50" style="margin-top:3em">
<div class="grid-50-50" style="margin-top:3em">

<div class="box first">
<div class="box first">

<h2>Perscontact</h2>
<h2>Perscontact</h2>

<p>
<p>
Richt uw vragen alstubieft aan <a
href="mailto:press@fsfe.org">press@fsfe.org</a>, of per post aan:
</p>
</p>

<address>
Free Software Foundation Europe e.V.<br />
Schönhauser Allee 6/7<br />
10119 Berlin<br />
Duitsland
</address>
<address>
Free Software Foundation Europe e.V.<br />
Schönhauser Allee 6/7<br />
10119 Berlin<br />
Germany
</address>

<p>
Telefoon: +49-30-27595290
</p>
<p>
Telefoon: +49-30-27595290
</p>

<p>
Bekijk voor algemene vragen alstublieft onze
<p>
Bekijk voor algemene vragen alstublieft onze
<a href="/contact/contact.html">contactinformatie</a>.
</p>
</p>

</div>
</div>

<div class="box">
<div class="box">

<h2>Over FSFE</h2>
<h2>Over FSFE</h2>

<p>De Free Software Foundation Europe is in 2001 opgericht als liefdadigheidsinstelling om gebruikers in staat te stellen om technologie te controleren. U kunt onze gedefinieerde doelen en de methoden die we gebruiken om deze te bereiken vinden in <a href="/about/mission">onze missieverklaring</a>. In <a href="/timeline/timeline">onze tijdlijn</a> verzamelden we onze belangrijkste prestaties op verschillende gebieden ter promotie en verdediging van softwarevrijheid in Europa sinds 2001.</p>
<p>De Free Software Foundation Europe is in 2001 opgericht als liefdadigheidsinstelling om gebruikers in staat te stellen technologie te controleren. U kunt onze gedefinieerde doelen en de methoden die we gebruiken om deze te bereiken vinden in <a href="/about/mission">onze missieverklaring</a>. In <a href="/timeline/timeline">onze tijdlijn</a> verzamelden we onze belangrijkste prestaties op verschillende gebieden ter promotie en verdediging van softwarevrijheid in Europa sinds 2001.</p>

</div>
</div>

</div>
</div>

<div class="grid-50-50" style="margin-top:3em">
<div class="grid-50-50" style="margin-top:3em">

<div class="box first">
<div class="box first">

<h3>Matthias Kirschner, voorzitter van de FSFE:</h3>
<h3>Matthias Kirschner, voorzitter van de FSFE:</h3>

<video style="align:center" width="100%" crossorigin="crossorigin" poster="https://download.fsfe.org/videos/supporter/posters/matthias.jpg" controls="controls">
<video style="align:center" width="100%" crossorigin="crossorigin" poster="https://download.fsfe.org/videos/supporter/posters/matthias.jpg" controls="controls">
<source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/matthias_desktop.mp4"></source>
<source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/webm; codecs=&quot;vp9, opus&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/matthias_desktop.webm"></source>
<source media="screen and (max-device-width:999px)" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/matthias_mobile.mp4"></source>
@@ -163,11 +161,11 @@
<track default="default" label="English" srclang="en" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/subtitles/matthias.vtt"></track>
</video>

</div>
</div>

<div class="box">
<div class="box">

<h3>Verjaardagsvideo: 15 jaren FSFE:</h3>
<h3>Verjaardagsvideo - 15 jaren FSFE:</h3>

<video style="align:center" width="100%" crossorigin="crossorigin" poster="/graphics/15years-video-poster.png" controls="controls">
<source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/FSFE15_30.mp4"></source>
@@ -200,69 +198,67 @@
</video>


</div>

</div>

<div style="padding-top:3em">

<h2>Achtergrond en hulpbronnen</h2>

<ul class="subheadings">

<li><div class="icon"><a href="/freesoftware/freesoftware.html"><img src="/graphics/icons/fs-basics.png" alt="Vrije Software basis" /></a></div>
<div>
<h3><a href="/freesoftware/freesoftware.html">Vrije Software basis</a></h3>
<p>
Toegang tot software bepaalt wie er mag deelnemen aan een digitale samenleving. Lees over de rol van Vrije Software op cruciale gebieden in onze <a href="/freesoftware/freesoftware.html">introductie tot Vrije Software</a>.
</p>
</div>
</li>

<li><div class="icon"><a href="/about/graphics/graphics.html"><img src="/graphics/icons/graphics.png" alt="Logo en afbeeldingen" /></a></div>
<div>
<h3><a href="/about/graphics/graphics.html">Logo en afbeeldingen</a></h3>
<p>
Download <a href="/about/graphics/graphics.html">ons logo en andere afbeeldingen</a> om ze te gebruiken in uw publicatie.
</p>
</div>
</li>

<li><div class="icon"><a href="/about/principles.html"><img src="/graphics/icons/howwework.png" alt="Hoe we werken" /></a></div>
<div>
<h3><a href="/about/principles.html">Hoe we werken</a></h3>
<p>
We zien onszelf als Europeanen met verschillende achtergronden die de ontwikkeling van een gemeenschappelijke cultuur van samenwerking steunen. <a href="/about/principles.html">Onze principes</a> zullen u helpen te begrijpen hoe we denken en werken.
</p>
</div>
</li>

<li><div class="icon"><a href="/about/team.html"><img src="/graphics/icons/meetus.png" alt="Wie we zijn" /></a></div>
<div>
<h3><a href="/about/team.html">Wie we zijn</a></h3>
<p>
Vind mensen van onze gemeenschap, vrijwilligers, stagiaires en stagiairs, stafleden en coördinatoren op <a href="/about/team.html">onze teampagina</a>.
</p>
</div>
</li>

<!--
We should have a link to a subset of people on our people page who can
give official press statements
-->
</div>

</ul>
<div style="padding-top:3em">

<h2>Achtergrond en hulpbronnen</h2>

<ul class="subheadings">

<li><div class="icon"><a href="/freesoftware/freesoftware.html"><img src="/graphics/icons/fs-basics.png" alt="Basis van Vrije Software" /></a></div>
<div>
<h3><a href="/freesoftware/freesoftware.html">Basis van Vrije Software</a></h3>
<p>
Toegang tot software bepaalt wie er mag deelnemen aan een digitale samenleving. Lees over de rol van Vrije Software op kerngebieden in onze <a href="/freesoftware/freesoftware.html">introductie tot Vrije Software</a>.
</p>
</div>
</li>

<li><div class="icon"><a href="/about/graphics/graphics.html"><img src="/graphics/icons/graphics.png" alt="Logo en afbeeldingen" /></a></div>
<div>
<h3><a href="/about/graphics/graphics.html">Logo en afbeeldingen</a></h3>
<p>
Download <a href="/about/graphics/graphics.html">ons logo en andere afbeeldingen</a> om ze te gebruiken in uw publicatie.
</p>
</div>
</li>

<li><div class="icon"><a href="/about/principles.html"><img src="/graphics/icons/howwework.png" alt="Hoe we werken" /></a></div>
<div>
<h3><a href="/about/principles.html">Hoe we werken</a></h3>
<p>We zien onszelf als Europeanen met verschillende achtergronden die de ontwikkeling van een gemeenschappelijke cultuur van samenwerking steunen. <a href="/about/principles.html">Onze principes</a> zullen u helpen te begrijpen hoe we denken en werken.
</p>
</div>
</li>

<li><div class="icon"><a href="/about/team.html"><img src="/graphics/icons/meetus.png" alt="Wie we zijn" /></a></div>
<div>
<h3><a href="/about/team.html">Wie we zijn</a></h3>
<p>Vind mensen van onze gemeenschap, vrijwilligers, stagiaires en stagiairs, stafleden en coördinatoren op <a href="/about/team.html">onze teampagina</a>.
</p>
</div>
</li>

<!--
We should have a link to a subset of people on our people page who can
give official press statements
-->

</ul>

</div>
</body>
</div>
</body>

<timestamp>10-01-23 17:58:15 +0100 (Sam, 23. Jän 2010) $ $Author: jonas $</timestamp>
<timestamp>10-01-23 17:58:15 +0100 (Sam, 23. Jän 2010) $ $Author: jonas $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->Loading…
Cancel
Save