Browse Source

substituting [rreth] for a clearer expression; typo fixing

svn path=/trunk/; revision=26628
tags/stw2018
guest-Besnik_b 5 years ago
parent
commit
979cbc1b89

+ 2
- 2
about/reports/document-es-2003.sq.xml View File

@@ -4,8 +4,8 @@
<document type="report" date="2003-06-21">
<title>Përmbledhje ekzekutive dyvjetore</title>
<description>
Raport asamblenë e përgjithshme të 2003 rreth dy viteve të parë të punës
së FSFE
Raport për asamblenë e përgjithshme të 2003-shit rreth dy viteve të parë të punës
së FSFE-së
</description>
<link>/about/reports/es-2003.html</link>
</document>

+ 1
- 1
associates/about.sq.xhtml View File

@@ -119,7 +119,7 @@
</p>

<p>
Nëse keni ende pyetje rreth këtyre, ju lutemi, dërgoni një e-mail
Nëse keni ende pyetje mbi këto, ju lutemi, dërgoni një e-mail
te team@fsfeurope.org
</p>
</body>

+ 1
- 1
campaigns/android/help.sq.xhtml View File

@@ -179,7 +179,7 @@
e postimeve</a></strong>. Gjithashtu mund të bëni pyetje ose të jepni
këshilla apo përshtypje duke na shkruar te <a
href="mailto:android&#64;lists.fsfe.org">android&#64;lists.fsfe.org</a>.
Për pyetje teknike rreth zbatimeve, një vend i përshtatshëm për to është <a
Për pyetje teknike mbi zbatimet, një vend i përshtatshëm për to është <a
href="irc://irc.freenode.net/fdroid">kanali IRC për F-Droid-in</a>.
Për shkëmbime rreth shtresave të ulëta të Android-it,
<a href="irc://irc.freenode.net/replicant">kanali IRC i Replicant-it</a> dhe <a

+ 4
- 4
campaigns/android/workshops.sq.xhtml View File

@@ -17,13 +17,13 @@
</div>
<p>
Çlirimi i një telefoni lyp një numër hapash që mund të jenë të vështirë për njerëz që nuk kanë njohuri teknike. Megjithatë, edhe këta do të donin të kishin kontroll të plotë mbi pajisjen e tyre dhe mbi të dhënat e veta përmes përdorimit të Software-it të Lirë. Për t'i ndihmuar, FSFE-ja organizon praktika në ndihmë të njerëzve që të çlirojnë pajisjet e tyre. Këto praktika janë të hapura për pjesëmarrjen e gjithkujt. Mirëpresim organizimin e praktikave të ngjashme krejt të tuajat! Në këtë faqe do të gjeni krejt informacionin rreth praktikave të organizuara nga FSFE-ja, si të organizoni praktikën tuaj ose si t'i kërkoni FSFE-së të organizojë një praktikë në qytetin tuaj.
Çlirimi i një telefoni lyp një numër hapash që mund të jenë të vështirë për njerëz që nuk kanë njohuri teknike. Megjithatë, edhe këta do të donin të kishin kontroll të plotë mbi pajisjen e tyre dhe mbi të dhënat e veta përmes përdorimit të Software-it të Lirë. Për t'i ndihmuar, FSFE-ja organizon praktika në ndihmë të njerëzve që të çlirojnë pajisjet e tyre. Këto praktika janë të hapura për pjesëmarrjen e gjithkujt. Mirëpresim organizimin e praktikave të ngjashme krejt të tuajat! Në këtë faqe do të gjeni krejt informacionin mbi praktikat e organizuara nga FSFE-ja, si të organizoni praktikën tuaj ose si t'i kërkoni FSFE-së të organizojë një praktikë në qytetin tuaj.
</p>

<p>
Kjo fushatë mund t'ju ndihmojë që të <strong>rifitoni kontrollin</strong>
mbi pajisjen tuaj Android dhe mbi të dhënat tuaja. Përfshin të dhëna rreth
xhirimit të një sistemi Android sa më të lirë që mundet dhe përpiqet të bashkërendojë
mbi pajisjen tuaj Android dhe mbi të dhënat tuaja. Përfshin të dhëna mbi
xhirimin e një sistemi Android sa më të lirë që mundet dhe përpiqet të bashkërendojë
forcat në këtë fushë.
</p>
</div>
@@ -190,7 +190,7 @@
</p>

<p>
Për të dhëna të përgjithshme rreth punës së FSFE-së që nuk lidhet me fushatën "Çlironi Android-in Tuaj",
Për të dhëna të përgjithshme mbi punën e FSFE-së që nuk lidhet me fushatën "Çlironi Android-in Tuaj",
ju lutemi, përdorni <a href="/contact/contact.html">faqen e kontakteve në përgjithësi</a>.
</p>


+ 1
- 1
campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.sq.xhtml View File

@@ -77,7 +77,7 @@ specifikimet së fundi nga TCG (që prej 2011-s) e bëjnë.</li>

<p>Për të ruajtur rritje të qëndrueshme të zhvillimit dhe përdorimit të <em>software</em>-eve, është kyçe pasja gjerësisht e kompjuterave për punë të rëndomtë.</p>

<p>FSFE-ja kërkon që përpara se të blihet një pajisje, blerësit të jenë të informuar saktësisht rreth masave teknike të sendërtuara në pajisjen e dhënë, si edhe për kufizimet specifike të përdorimit dhe pasojat e tyre për përdoruesin.</p>
<p>FSFE-ja kërkon që përpara se të blihet një pajisje, blerësit të jenë të informuar saktësisht mbi masat teknike të sendërtuara në pajisjen e dhënë, si edhe për kufizimet specifike të përdorimit dhe pasojat e tyre për përdoruesin.</p>

<p>Më tej, FSFE-ja këshillon me forcë të blihen vetëm pajisje TI që u japin përdoruesve të tyre kontroll të plotë, të përhershëm dhe vetëm prej tyre mbi nënsisteme sigurie (p.sh. kufizime përdorimi me bazë nënshkrimesh), në mënyrë që ruhet aftësia për të instaluar <em>software</em> sipas dëshirës dhe në analizë të fundit të ruhet kontrolli ekskluziv i dikujt mbi të dhënat e veta.</p>


+ 3
- 3
contribute/spreadtheword.sq.xhtml View File

@@ -20,7 +20,7 @@

<h2 id="id-why-and-when-to-order">Pse dhe kur të porosisni</h2>

<p>Ka arsye të larmishme se pse dhe kur do të donit të merrnit material promocional për Software-in e Lirë dhe FSFE-në. Njihni ndoshta një vend (p.sh. një "hackerspace", një klub të rinjsh, zyrën tuaj...) ku do të donit të shihnit informacion rreth misionit tonë? Ose do të donit t'i flisnit dikujt (p.sh. shokëve tuaj, familjes, kolegëve...) rreth Software-it të Lirë, FSFE-së dhe asaj që bëjmë? Ose po planifikoni një veprimtari publike (p.sh. një stendë diku, një mbledhje, një konferencë...) për promovimin e FSFE-së dhe synimeve të saj? Këto janë vetëm pak shembuj se ku mund të përdoreshin materialet tona promocionale. Ju lutemi, mos ngurroni të vendosni vetë se kur, pse dhe për çfarë t'i përdorni ato. </p>
<p>Ka arsye të larmishme se pse dhe kur do të donit të merrnit material promocional për Software-in e Lirë dhe FSFE-në. Njihni ndoshta një vend (p.sh. një "hackerspace", një klub të rinjsh, zyrën tuaj...) ku do të donit të shihnit informacion rreth misionit tonë? Ose do të donit t'i flisnit dikujt (p.sh. shokëve tuaj, familjes, kolegëve...) mbi Software-in e Lirë, FSFE-së dhe asaj që bëjmë? Ose po planifikoni një veprimtari publike (p.sh. një stendë diku, një mbledhje, një konferencë...) për promovimin e FSFE-së dhe synimeve të saj? Këto janë vetëm pak shembuj se ku mund të përdoreshin materialet tona promocionale. Ju lutemi, mos ngurroni të vendosni vetë se kur, pse dhe për çfarë t'i përdorni ato. </p>

<h2 id="id-how-and-what-to-order">Si dhe çfarë të porositet</h2>

@@ -99,7 +99,7 @@ Brenda këtyre dosjeve, gjenden të shkruajtura disa nga të dhënat bazë mbi F

<a href="http://download.fsfe.org/advocacy/leaflets/fellowship-leaflet-nyr2.1.en.pdf" title="What can I do"><img class="left grid-30" src="promopics/fellowship-leaflet-thumb.png" /></a>

<p class="right grid-70"><strong>Fletëpalosjet</strong> tona për Anëtarësinë <strong>Fletëpalosjet</strong>. Këto fletëpalosje janë në madhësinë A5, ndaj dosja jonë rreth FSFE-së i nxë pa problem (shihni zërin më sipër). Është punë e bukur grafike, që shpjegon pse do të duhej që dikush të mendonte të bëhej anëtar. Që të dyja faqet janë të shtypura: Njëra anë është në <a href="http://download.fsfe.org/advocacy/leaflets/fellowship-leaflet-nyr2.1.en.pdf" title="What can I do">Anglisht</a>, tjetra në <a href="http://download.fsfe.org/advocacy/leaflets/fellowship-leaflet-nyr2.1.de.pdf" title="Was kann ich tun">Gjermanisht</a>. </p>
<p class="right grid-70"><strong>Fletëpalosjet</strong> tona për Anëtarësinë <strong>Fletëpalosjet</strong>. Këto fletëpalosje janë në madhësinë A5, ndaj dosja jonë mbi FSFE-në i nxë pa problem (shihni zërin më sipër). Është punë e bukur grafike, që shpjegon pse do të duhej që dikush të mendonte të bëhej anëtar. Që të dyja faqet janë të shtypura: Njëra anë është në <a href="http://download.fsfe.org/advocacy/leaflets/fellowship-leaflet-nyr2.1.en.pdf" title="What can I do">Anglisht</a>, tjetra në <a href="http://download.fsfe.org/advocacy/leaflets/fellowship-leaflet-nyr2.1.de.pdf" title="Was kann ich tun">Gjermanisht</a>. </p>

</div>

@@ -145,7 +145,7 @@ Brenda këtyre dosjeve, gjenden të shkruajtura disa nga të dhënat bazë mbi F

<a href="http://www.fsfe.org/campaigns/android/artwork/DIN_A1_en_xl.png" title="Free Your Android"><img class="left grid-30" src="promopics/fya-poster_thumb.png" /></a>

<p class="right grid-70">Ky është <strong>posteri</strong> i fushatës sonë <a href="http://www.freeyourandroid.org">"Çlironi Android-in Tuaj"</a> për të cilin ka edhe fletëpalosje. Deri tani, përvoja tregon se ky poster bie shumë në sy dhe tërheq plot njerëz që pyesin rreth për kuadrin e kësaj fushate. Ndaj, këshillojmë ta përdorni në çfarëdo stende. Madhësia A1.</p>
<p class="right grid-70">Ky është <strong>posteri</strong> i fushatës sonë <a href="http://www.freeyourandroid.org">"Çlironi Android-in Tuaj"</a> për të cilin ka edhe fletëpalosje. Deri tani, përvoja tregon se ky poster bie shumë në sy dhe tërheq plot njerëz që pyesin rreth kuadrit të kësaj fushate. Ndaj, këshillojmë ta përdorni në çfarëdo stende. Madhësia A1.</p>

</div>


+ 1
- 1
documents/document-whyfs.sq.xml View File

@@ -2,7 +2,7 @@

<documentset>
<document type="initiative" date="2001-11-19">
<title>Flasim rreth Software-it të Lirë</title>
<title>Flasim mbi Software-in e Lirë</title>
<description>
Të folurit mbi Software-in e Lirë ofron plot përparësi
</description>

+ 7
- 7
documents/documents.sq.xhtml View File

@@ -9,8 +9,8 @@
<h1>Dokumente</h1>

<p id="introduction">
Dokumente, të dhëna, filozofi dhe burime të tjerë të dhënash rreth
Software-it të Lirë, FSFE-së dhe gjëra të lidhura me to.
Dokumente, të dhëna, filozofi dhe të tjera burime të dhënash mbi
Software-in e Lirë, FSFE-në dhe gjëra të lidhura me to.
</p>

<h2>Përmbajtja</h2>
@@ -59,8 +59,8 @@
<h2 id="Basics">Gjëra elementare mbi Software-in e Lirë</h2>

<p>
Disa informacione elementare rreth Software-i të Lirë, projektit GNU dhe Free
Software Foundation-it.
Disa informacione elementare mbi Software-in e Lirë, projektin GNU dhe Free
Software Foundation-in.
</p>

<ul>
@@ -125,7 +125,7 @@
<h2 id="Transcripts">Transkripte</h2>

<p>
Transkriptime bisedash rreth Software-it të Lirë dhe çështjesh të afërta.
Transkriptime bisedash mbi Software-in e Lirë dhe çështje të afërta.
</p>

<dynamic-content type="transcripts" />
@@ -164,7 +164,7 @@

<h2 id="FurtherReading">Lexime të mëtejshme</h2>

<p>Më tepër informacion rreth Software-it të lirë mund të kihet te</p>
<p>Më tepër informacion mbi Software-in e lirë mund të kihet te</p>

<ul>
<li>
@@ -177,7 +177,7 @@

<li>
<p>
<b>Burime rreth Software-it të Lirë (mirëmbajtur nga shoqata motër)</b>
<b>Burime mbi Software-in e Lirë (mirëmbajtur nga shoqata motër)</b>
<br />
<a href="http://www.fsf.org/resources/">http://www.fsf.org/resources/</a>
</p>

+ 4
- 4
freesoftware/basics/4freedoms.sq.xhtml View File

@@ -12,8 +12,8 @@
<h1>Katër Liritë e Software-it të Lirë</h1>

<p>
Kur flisni rreth Software-it të Lirë, flisni rreth lirisë. Dhe
më saktësisht, rreth katër lirive për <strong>përdorimin</strong>,
Kur flisni mbi Software-in e Lirë, flisni mbi lirisë. Dhe
më saktësisht, mbi katër liritë për <strong>përdorimin</strong>,
<strong>studimin</strong>, <strong>ndarjen me të tjerët</strong> dhe <strong>përmirësimin</strong> e software-it.
Falë një analogjie me një recetë gatimi, bëhet e qartë se si funksionojnë
këto liri dhe pse është e rëndësishme që kodi burim i një programi
@@ -32,10 +32,10 @@
<p>
Tani marrim recetën, dhe mund të lexojmë se çfarë përbërësish nevojiten.
Ky është pak a shumë kodi burim i software-it. Pa kodin burim, nuk
mund të kuptoj software-in, pikërisht si nuk jam në gjendje të gatuaj
mund të kuptoj software-in, pikërisht siç nuk jam në gjendje të gatuaj
supën pa patur listën e përbërësve. Ky është kuptimi i lirisë së dytë:
më duhet <strong>e drejta të studioj se si funksionon një program dhe
ta kuptoj atë</strong>. Nuk ka vlerë për mua të ketë një supë konservë,
ta kuptoj atë</strong>. Ka pak vlerë për mua pasja e një supe konservë,
ku përbërja është e paqartë dhe receta e mbajtur e fshehtë.
</p>


+ 1
- 1
freesoftware/basics/comparison.sq.xhtml View File

@@ -60,7 +60,7 @@
përdoren shpesh për përshkrimin e Software-it të Lirë. Në disa raste
njerëzit përdorin gjithashtu termat "software organik" ose "software
etik". Shpesh shtysa për këto terma është ndenjja jashtë debatit për
terminologjinë dhe për të shmangur konfuzionin rreth fjalës të tilla
terminologjinë dhe për të shmangur konfuzionin rreth fjalësh të tilla
si "i hapur" ose "i lirë". Këto terma priren të shkaktojnë konfuzion,
sepse pothuajse i ftojnë njerëzit të kërkojnë dallime mes termash atje
ku faktikisht dallime nuk ka, kur bëhet fjalë për software-in që

+ 2
- 2
freesoftware/basics/effective-advocacy.sq.xhtml View File

@@ -9,11 +9,11 @@
<body>
<h1>Mbrojtje dhe Përkrahje e Frytshme e Software-it të Lirë</h1>

<p>Shpjegimet rreth Software-it të Lirë janë të rëndësishme, por nganjëherë punë e vështirë. Ide dhe terminologji e ndërlikuar, variacione të holla dhe një historik tejet politik mund t'i zënë rrugën një mbrojtjeje të frytshme. Këto udhëzime synojnë t'ju ndihmojnë të komunikoni qartë dhe qëndrueshëm, dhe të paraqitni veten dhe ato çka mbroni nën një optikë tërheqëse dhe të besueshme.</p>
<p>Shpjegimet mbi Software-in e Lirë janë të rëndësishme, por nganjëherë punë e vështirë. Ide dhe terminologji e ndërlikuar, variacione të holla dhe një historik tejet politik mund t'i zënë rrugën një mbrojtjeje të frytshme. Këto udhëzime synojnë t'ju ndihmojnë të komunikoni qartë dhe qëndrueshëm, dhe të paraqitni veten dhe ato çka mbroni nën një optikë tërheqëse dhe të besueshme.</p>

<hr />

<p><strong>Po:</strong> Flisni shpesh dhe lirisht me miqtë dhe shokët tuaj rreth Software-it të Lirë</p>
<p><strong>Po:</strong> Flisni shpesh dhe lirisht me miqtë dhe shokët tuaj mbi Software-in e Lirë</p>

<p><strong>Mos:</strong> Kritikoni të tjerët për mungesë interesi apo të kuptuari të Software-it të Lirë. Përpiquni të kuptoni njerëzit që nuk pajtohen me ju, dhe mos u përpiqni t'i detyroni të adoptojnë optikën tuaj. Software-i i Lirë është një temë e rëndësishme dhe ndriçuese në vetvete; nëse një person nuk e sheh dot vlerën e tij, atëherë prisni deri sa të gjeni dikë tjetër që e sheh dhe të vazhdoni diskutimin tuaj.</p>


+ 1
- 1
news/2012/news-20120127-01.sq.xml View File

@@ -3,7 +3,7 @@
<news date="2012-01-27">
<title>Blog: Hyrje e shkurtër te leja e dytë Mozilla Public License (MPL 2.0)</title>
<body>
Postim i shkurtër në frëngjisht mbi lejen Mozilla Public License 2.0. Nëse doni të dini më tepër rreth saj, mund të lexoni Luis Villa-n në anglisht, ai që drejtoi procesin e përditësimit. Richard Fontana shkroi një artikull (RedHat); dhe FSF-ja i ka përgëzuar për përputhshmërinë me lejet GNU.)</body>
Postim i shkurtër në frëngjisht mbi lejen Mozilla Public License 2.0. Nëse doni të dini më tepër për të, mund të lexoni Luis Villa-n në anglisht, ai që drejtoi procesin e përditësimit. Richard Fontana shkroi një artikull (RedHat); dhe FSF-ja i ka përgëzuar për përputhshmërinë me lejet GNU.)</body>
<link>http://blogs.fsfe.org/hugo/2012/01/quelques-notes-sur-la-seconde-licence-publique-mozilla-mpl-2-0/</link>
<tags>
<tag>front-page</tag>

+ 1
- 1
news/2012/news-20121217-01.sq.xhtml View File

@@ -15,7 +15,7 @@ FSFE, AsSoLi, Wikimedia Italia, Grupi i Përdoruesve të Software-it të Lirë n
<p>"Arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të shoqërisë. Fëmijët tanë lypset të kuptojnë si funksionojnë vërtet kompjuterat, dhe lypset të mësojnë lidhur me "ndarjen me të tjerët," shprehet Karsten Gerloff, President i Free Software Foundation Europës.
"Software-i i Lirë lejon të nxënët e njëmendtë, praktik. Software-i pronësor nuk ka vend në shkolla, dhe të detyrosh mësuesit ta përdorin është e papërgjegjshme".</p>

<p>Profesor Renzo Davoli, pedagog në Universitetin e Bolonjës dhe president i grupit të Software-it të Lirë Assoli, ka analizuar pyetjet që u botuan në site-in web të Ministrisë.
<p>Profesor Renzo Davoli, pedagog në Universitetin e Bolonjës dhe president i grupit të Software-it të Lirë Assoli, ka analizuar pyetjet që u botuan në site-in web të Ministrisë.
<a href="http://www.bononia.it/~renzo/vergogna.html">Në raportin e vet</a>, ai vë alarmin që pyetjet janë të fokusuara mbi "si të dish të përdorësh një kompjuter të caktuar, me një sistem operativ të dhënë dhe me zbatime të dhëna". Davoli ka propozuar pyetje alternative që janë më afër realitetit të botës TI.</p>

<p>Duke i shtyrë mësuesit drejt software-it pronësor, Ministria e Arsimit mund të jetë duke vepruar madje në mënyrë të paligjshme. Sipas ligjit Italian (D.Lgs 82/2010), organet publike lypset të provojnë dhe sigurojnë Software të Lirë për nevojat e tyre. Mund të blejnë licenca programesh pronësore vetëm në raste të veçanta.</p>

+ 1
- 1
news/2013/news-20130221-01.sq.xhtml View File

@@ -128,7 +128,7 @@ e ka bërë gjysmën e jetës sime kaq tërheqëse [...]</a></li>
<ul>

<!-- 2012 -> 2013 -->
<li>2013-02-14: Bashkërenduesi ynë në Gjermani, Matthias Kirschner iu përgjigj pak pyetjeve rreth fushatës #ilovefs në <a href="http://detektor.fm">radion Detektor FM</a>.</li>
<li>2013-02-14: Bashkërenduesi ynë në Gjermani, Matthias Kirschner iu përgjigj pak pyetjeve mbi fushatën #ilovefs në <a href="http://detektor.fm">radion Detektor FM</a>.</li>
<li>2013-02-14: The H Online: <a href="http://www.h-online.com/open/news/item/FSFE-proposes-ilovefs-for-14-February-1802483.html">FSFE-ja propozon #ilovefs për14 Shkurtin</a></li>
<li>2013-02-14: Heise Online: <a href="http://www.heise.de/open/meldung/ilovefs-Am-14-2-ist-I-love-Free-Software-Day-1802375.html">#ilovefs: Am 14.2. ist "I love Free Software Day"</a></li>
<li>2013-02-14: Pro-Linux: <a href="http://www.pro-linux.de/news/1/19439/i-love-free-software-day-angekuendigt.html">»I Love Free Software Day« angekündigt</a></li>

+ 2
- 2
news/news.sq.xhtml View File

@@ -9,10 +9,10 @@

<p id="introduction">
Në këtë faqe grumbullohen lajmet e rregullta që boton FSFE-ja
rreth fushatave dhe veprimtarive të veta. Regjistrohuni te <a
mbi fushatate dhe veprimtaritë e veta. Regjistrohuni te <a
href="/press/index.html">lista e postimeve mbi njoftimet për shtypin</a> ose
pajtohuni te <a href="/news/news.rss">prurja jonë RSS</a> që të jeni
i përditësuar rreth veprimtarive tona. Ka të passhëm gjithashtu <a href="newsletter.html">buletine mujore</a>. Lajme mbi Software-in e Lirë nga Bota mund të merren nga <a href="/about/fsfnetwork.html"> organizma simotra të FSFE-së</a>.
përditësuar rreth veprimtarive tona. Ka të passhëm gjithashtu <a href="newsletter.html">buletine mujore</a>. Lajme mbi Software-in e Lirë nga Bota mund të merren nga <a href="/about/fsfnetwork.html"> organizma simotra të FSFE-së</a>.
</p>
</body>


+ 9
- 9
news/nl/nl-201212.sq.xhtml View File

@@ -55,7 +55,7 @@ miratim të ndërgjegjshëm dhe të bazuar në informim".</p>

<p>Një tjetë kërkesë e FSFE-së është marrë parasysh nga raporti i qeverisë:
Përpara blerjes së një pajisjeje, blerësit duhet të informohen me përpikmëri
rreth masave teknike të sendërtuara te kjo pajisje, si dhe mbi kufizime
mbi masat teknike të sendërtuara te kjo pajisje, si dhe mbi kufizime
specifike të përdorimit të saj dhe pasojat e kësaj për të zotin e pajisjes:
"Sistemet e sigurisë të punimit të besueshëm duhet të jenë të çaktivizuara
(parimi opt-in)" kur tregotohen pajisjet. "Bazuar te transparenca e nevojshme
@@ -120,7 +120,7 @@ Nëse dëshironi të merrni përditësime lajmesh të mira nga administratat pub

<li>Matija Šuklje, Jürgen Kneissl, Peter Bubestinger dhe Martin Gollowitzer
(që të gjithë nga FSFE-ja) <a href="http://sendungsarchiv.o94.at/get.php?id=094pr6519">dhanë
një intervistë</a> për Radio Orange rreth Software-it të Lirë, patentave mbi software-e
një intervistë</a> për Radio Orange mbi Software-in e Lirë, patentave mbi software-e
dhe të tjera tema që lidhen me to. Më 2010 Radio Orange <a
href="/news/2010/news-20100324-01.html">qe vlerësuar me çmimin German
Document Freedom Award</a>, pasi kishin ofruar OGG Vorbis për krejt emisionet e tyre
@@ -163,7 +163,7 @@ Nëse dëshironi të merrni përditësime lajmesh të mira nga administratat pub
href="http://rem.eifzilla.de.ipv4.sixxs.org/archives/2012/11/27/the-tragedy-of-gnu-copyright-assignments">"Tragjedia e dhënies së të drejtave të kopjimit GNU-së"</a>, në të cilin ai pyet nëse
hacker-at e GNU-së e kanë vërtet lirinë të cilën ua kërkojnë të tjerëve?</li>

<li>Erik Albers shkori rreth <a
<li>Erik Albers shkroi rreth <a
href="http://blogs.fsfe.org/eal/2012/11/21/my-experience-with-ubuntu-running-on-a-nexus-7/">përvojës
së tij me Ubuntu që xhiron në një Nexus 7</a>, ndërsa ai dhe Torsten
Grote organizuan një praktikë Çlironi Android-in Tuaj, gjatë SFSCON-it në Bolzano. Albert Dengg
@@ -183,7 +183,7 @@ Nëse dëshironi të merrni përditësime lajmesh të mira nga administratat pub
href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/2012/11/26/broke-my-foot/">theu
këmbën</a> pikërisht që ta zbulonte këtë për ju.</li>

<li>Çfarë mund të mësoni rreth projektit pilot Skolelinux në Rhineland Palatinate?
<li>Çfarë mund të mësoni mbi projektin pilot Skolelinux në Rhineland Palatinate?
Guido Arnold <a
href="http://blogs.fsfe.org/guido/2012/11/skolelinux-pilot-in-rhineland-palatinate-lessons-learned/">shkroi
një përmbledhje të artikullit të Kurt Gramlich-it</a> në Anglisht, që kështu
@@ -193,9 +193,9 @@ Nëse dëshironi të merrni përditësime lajmesh të mira nga administratat pub
<li>Ka disa raporte rreth veprimtarish: Erik Albers organizoi <a
href="http://blogs.fsfe.org/eal/2012/11/15/free-society-conference-and-nordic-summit/">praktikën
Çlironi Android-in Tuaj gjatë FSCONS-it</a>, ku Anëtari Shok Bjarni Einarsson
riktheu në jetë një telefon (thuajse) të mbaruar. Ana shkruajti rreth <a
href="http://blogs.fsfe.org/anaghz/2012/11/22/fscons-elation/">shpresave
të mëdha që kish për FSCONS-in</a> dhe rreth se ç'pamje ka një fundjavë e përsosur.</li>
riktheu në jetë një telefon (thuajse) të mbaruar. Ana shkruajti për <a
href="http://blogs.fsfe.org/anaghz/2012/11/22/fscons-elation/">shpresat
e mëdha që kish për FSCONS-in</a> dhe se ç'pamje ka një fundjavë e përsosur.</li>

<li>Isabel Drost shkruajti <a
href="http://blog.isabel-drost.de/index.php/archives/category/events-menu/apache-con">11
@@ -207,8 +207,8 @@ Nëse dëshironi të merrni përditësime lajmesh të mira nga administratat pub
href="http://creative-destruction.me/2012/11/16/son12-day-2/">dita 2</a>),
dhe rreth <a
href="https://netzpolitik.org/2012/nk12-produzent-und-konsument-im-netz/">
praktikës së organizuar prej nesh në një veprimtari të partisë së Gjelbërt rreth Rregullave
Internetit</a>.</li>
praktikës së organizuar prej nesh në një veprimtari të partisë së Gjelbërt mbi Rregullat
e Internetit</a>.</li>
<li>Dhe në fund, lexoni <a
href="http://leena.de/south-parks-genius-website-copyright-fail/">postimin në

+ 6
- 6
news/nl/nl-201302.sq.xhtml View File

@@ -39,7 +39,7 @@ që krijon një gjykatë të njësuar patentash do të hyjë në fuqi më 1 Jana
ose pasi trembëdhjetë shtete nënshkruese të marrëveshjes ta ratifikojnë atë,
me kusht që Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania të jenë mes tyre.
Me <a href="http://fsfe.org/join">ndihmën tuaj të pandërprerë</a>, FSFE-ja
do të vazhdojë të njoftojë kompani dhe politikanë rreth rreziqeve të patentave.</p>
do të vazhdojë të njoftojë kompani dhe politikanë mbi rreziqet e patentave.</p>


<h2>Italia nuk do përdorues të Software-it të Lirë si mësues</h2>
@@ -134,11 +134,11 @@ punën tonë! Nëse ju pëlqen ajo që lexuat, ju lutemi, <a
href="http://www.wealthofthecommons.org/">"Pasuria e të Përbashkëtës: Një Botë
Përtej Tregut dhe Shtetit"</a>. <a
href="http://www.boell.de/downloads/2012-04-buch-2012-04-buch-commons.pdf">Versioni
në Gjermanisht i librit (PDF)</a> përfshin edhe një artikull rreth Software-it të Lirë
në Gjermanisht i librit (PDF)</a> përfshin edhe një artikull mbi Software-in e Lirë
në Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë.</li>

<li>FSFE në valë: Javët e fundit Torsten Grote dha një intervistë në radio rreth
sistemeve të shpërndarë, kurse Erik Albers dhe Matthias Kirschner folën rreth
<li>FSFE në valë: Javët e fundit Torsten Grote dha një intervistë në radio mbi
sisteme të shpërndarë, kurse Erik Albers dhe Matthias Kirschner folën rreth
Ubuntu Phone-it. Tok me intervista të tjera, i gjeni te <a
href="http://wiki.fsfe.org/Audio">faqja audio e wiki-t të Anëtarëve Shok</a>.</li>

@@ -163,8 +163,8 @@ punën tonë! Nëse ju pëlqen ajo që lexuat, ju lutemi, <a
ekosistemit të celularëve përmes Zbatimeve Web të Hapura dhe Firefox OS-it.</li>

<li>Çfarë duhet të keni në mendje kur shkruani një e-mail? Matija ka
nxjerrë në pah disa artikuj rreth <a
href="http://matija.suklje.name/general-e-mail-netiquette">netiketës
nxjerrë në pah disa artikuj mbi <a
href="http://matija.suklje.name/general-e-mail-netiquette">netiketën
për e-mail-et</a>. Ne e patëm përmbledhur këtë temë ca kohë më parë në një <a href="
http://wiki.fsfe.org/Fellows/mk/EmailGuide">udhërrëfyes të shkurtër mbi e-mail-et</a>,
për <a href="/contribute/internship.html">praktikantët e FSFE-së</a>

+ 12
- 12
news/nl/nl-201303.sq.xhtml View File

@@ -14,7 +14,7 @@
pjesë në FOSDEM -- Takimi Europian i Zhvilluesve të Software-it të Lirë dhe
me Burim të Hapur. Në FOSDEM keni mundësinë të takoheni me programues dhe
kontribues nga thuajse krejt projektet e Software-it të Lirë. FSFE-ja gjendet
përherë aty, për t'u folur njerëzve rreth zhvillimeve aktuale dhe nevojave dhe
përherë aty, për t'u folur njerëzve mbi zhvillimete aktuale dhe nevojave dhe
dhe kontributeve në bashkësinë e Software-it të Lirë. Ndaj kjo e bën një vend
të goditur për shkëmbim informacionesh, për biseda me njerëz shumë interesantë,
për planifikim veprimtarish të ardhshme, dhe për t'u takuar me krejt njerëzit
@@ -33,7 +33,7 @@ Isabel Drost e ka <a href="http://blog.isabel-drost.de/index.php/archives/tag/fo
href="http://blog.isabel-drost.de/index.php/archives/461/trademarks-and-oss">Shenjat Tregtare
dhe Software-i i Lirë</a>, ose <a
href="http://blog.isabel-drost.de/index.php/archives/463/afero-gpl-panel-discussion-fosdem-04">tryeza
e diskutimit rreth GNU APL-së</a>.</p>
e diskutimit mbi GNU APL-në</a>.</p>

<p>Prania jonë u realizua edhe përmes disa bisedave: Për shembull bashkërenduesi i ekipit tonë
finlandez <a
@@ -111,15 +111,15 @@ component: PDFreaders.org.</p>
Ditës së Lirisë së Dokumenteve.</li>


<li>Kemi marrë një njoftim rreth një <a
href="https://wiki.fsfe.org/WindowsTaxRefund/Croatia">rasti të suksesshëm rimbursimi
<li>Kemi marrë një njoftim për një <a
href="https://wiki.fsfe.org/WindowsTaxRefund/Croatia">rast të suksesshëm rimbursimi
takse Windows-i në Kroaci</a>. I interesuari duhet ta bëjë kërkesën për
rimbursim brenda 30 ditësh nga blerja e një produkti ASUS dhe të plotësojë
një formular, që të mund të marrë mbrapsht €42 rimbursim për Microsoft
Windows 8 OEM.</li>

<li>LWN shkruan rreth <a href="http://lwn.net/Articles/536126">shenjave tregtare dhe
kufizimeve të tyre</a>, idesë pas shenjave tregtare, sa e efektshme është kjo
<li>LWN shkruan mbi <a href="http://lwn.net/Articles/536126">shenjat tregtare dhe
kufizimet e tyre</a>, mbi idenë pas shenjave tregtare, sa e efektshme është kjo
mbrojtje, dhe jep shembuj abuzimesh me të; p.sh., ofrim Software-esh të Lirë
me panele dhe <i>adware</i> të padëshiruar.</li>

@@ -127,8 +127,8 @@ component: PDFreaders.org.</p>
se sa na vijnë nga ekipet e vendeve, nga ekipet tona ligjore, ose përmes
telefonit. <a
href="http://www.fsf.org/blogs/licensing/fsf-licensing-team-what-we-did-in-2012-why-it-matters-for-2013">Shoqata jonë motër, FSF-ja, njofton</a>
se u janë përgjigjur dhe kanë zgjidhur mbi 400 njoftime rreth cënimesh të
hamendësuara licencash dhe mbi 600 pyetje të përgjithshme rreth licencimesh
se u janë përgjigjur dhe kanë zgjidhur mbi 400 njoftime cënimesh të
hamendësuara licencash dhe mbi 600 pyetje të përgjithshme licencimesh
dhe përputhshmërish.</li>

<li>Redaktori juaj shkroi një artikull për site-in gjerman të lajmeve, Heise,
@@ -147,7 +147,7 @@ component: PDFreaders.org.</p>
href="http://creative-destruction.me/2013/02/26/defensive-publications-at-embedded-world-2013/">botimeve
mbrojtëse</a>.</li>

<li>Përtej mjaft lajmeve të tjera pozitive prej Joinup-it rreth Software-it të Lirë
<li>Përtej mjaft lajmeve të tjera pozitive prej Joinup-it mbi Software-in e Lirë
në administratën publike: Deputetja e Parlamentit Europian <a
href="http://joinup.ec.europa.eu/news/mep-authorities-should-include-freedoms-when-deciding-software">Amelia
Andersdotter dëshiron që administratat publike ta konsiderojnë lirinë në software-e</a>
@@ -169,13 +169,13 @@ component: PDFreaders.org.</p>

<li>Doni të dini pse e botuam DFD-në si ".webm"? <a
href="https://blogs.fsfe.org/pb/?page_id=20">Peter Bubestinger shkroi një artikull përmbledhës</a>
rreth formateve të ndryshme për videon nga këndvështrimi i Software-it të
mbi formate të ndryshme për videon nga këndvështrimi i Software-it të
Lirë, duke theksuar se videoja dixhitale përfshin kodekë video, kodekë
audio dhe formatin përmbajtës. Ai shpjegon kodekë të ndryshëm, dhe pse disa
video nuk funksionojnë sa hap e mbyll sytë në një Shpërndarje Software-i
të Lirë.</li>

<li>Veç kësaj, Peter-i shkroi edhe rreth <a
<li>Veç kësaj, Peter-i shkroi edhe mbi <a
href="https://blogs.fsfe.org/pb/?p=41">Tears of Steel, një film i krijuar
me Software të Lirë</a>.</li>
@@ -195,7 +195,7 @@ component: PDFreaders.org.</p>
<li>Ju intereson për mirëfilltësim me një fjalëkalim të vetëm,
në sistemet operativë GNU/Linux, një zgjidhje me shpërndarje? <a
href="http://danielpocock.com/dynalogin-1.0.0-released">Daniel shkroi
rreth dynalogin</a> që e ofron këtë.</li>
mbi dynalogin</a> që e ofron këtë.</li>

<li><a
href="http://blogs.fsfe.org/thomaslocke/2013/02/10/using-the-ada-web-server-aws-part-1">Thomas Løcke

+ 2
- 2
news/nl/nl-201305.sq.xhtml View File

@@ -53,7 +53,7 @@ udhëheqës (i dikurshëm) i projektit Debian, mbajti fjalën e rastit, <a href=

<li>Si pjesë të <a href="https://fsfe.org/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates">fushatës Pyetni Kandidatët Tuaj</a>, FSFE-ja ka shpallur 'vlerësime votimesh' ("Wahlprüfsteine") për krejt tre zgjedhjet në Gjermani, që do të zhvillohen në vjeshtë të këtij viti. Synimi është të merren deklarata publike për politika dhe angazhime lidhur me Software-in e Lirë nga palë që shpresojnë të zgjidhen. Tashmë janë marrë disa përgjigje dhe do të bëhen publike së shpejti.</li>

<li>Këtë muaj FSFE-ja mori pjesë në <a href="http://chemnitzer.linux-tage.de/2013/">konferencën Chemnitzer Linuxtage</a>. Stenda e FSFE-së tërhoqi vëmendjen e shumë vetëve, dhe mjaft prej tyre iu drejtuan ekipit tonë me pyetje rreth fushatave. Çlironi Android-in Tuaj doli një temë e nxehtë, që solli mjaft pyetje dhe ide. Reinhard Müller, financieri i FSFE-së, mbajti një bisedë me titull "Çlironi vetveten: si të shpëtohet bota përmes pesë hapash", dhe Erik Albers, zëvendësbashkërendues i Fellowship-it, mbajti një prezantim mbi fushatën Çlironi Android-in Tuaj. Eriku ish me ethe çlirimi këtë muaj, dhe të njëjtën bisedë e zhvilloi edhe në <a href="http://www.cebit.com">Cebit në Hanover</a>, Gjermani. Organizuesit e konferencës <a href="http://www.techcast.com/events/cebit13/di-1600/?q=di-1600">filmuan dhe botuan një video të bisedës</a>, por mjerisht vetëm nën Adobe Flash.</li>
<li>Këtë muaj FSFE-ja mori pjesë në <a href="http://chemnitzer.linux-tage.de/2013/">konferencën Chemnitzer Linuxtage</a>. Stenda e FSFE-së tërhoqi vëmendjen e shumë vetëve, dhe mjaft prej tyre iu drejtuan ekipit tonë me pyetje mbi fushatat. Çlironi Android-in Tuaj doli një temë e nxehtë, që solli mjaft pyetje dhe ide. Reinhard Müller, financieri i FSFE-së, mbajti një bisedë me titull "Çlironi vetveten: si të shpëtohet bota përmes pesë hapash", dhe Erik Albers, zëvendësbashkërendues i Fellowship-it, mbajti një prezantim mbi fushatën Çlironi Android-in Tuaj. Eriku ish me ethe çlirimi këtë muaj, dhe të njëjtën bisedë e zhvilloi edhe në <a href="http://www.cebit.com">Cebit në Hanover</a>, Gjermani. Organizuesit e konferencës <a href="http://www.techcast.com/events/cebit13/di-1600/?q=di-1600">filmuan dhe botuan një video të bisedës</a>, por mjerisht vetëm nën Adobe Flash.</li>

<li>Nga <a href="http://planet.fsfe.org">grumbullimet planet</a>: </li>
@@ -82,7 +82,7 @@ udhëheqës (i dikurshëm) i projektit Debian, mbajti fjalën e rastit, <a href=

<p>FSFE-ja, FSF-ja dhe të tjerë organizma të njohur për mbrojtjen e lirisë dixhitale kanë përgatitur një letër të përbashkët drejtuar Konsorciumit World Wide Web dhe organizmave anëtarë të tij <a href="https://fsfe.org/news/2013/news-20130423-02.en.html">për t'u kërkuar atyre hedhjen poshtë të propozimit Encrypted Media Extensions (EME)</a>. Ky propozim synon futjen në standardet HTML5 të mbulimit për Administrimin Dixhital të Kufizimeve (Digital Restriction Management - DRM) dhe mund të shndërrohet në kërcënim për përdoruesit e Software-it të Lirë. Ju lutemi, <a href="http://www.defectivebydesign.org/no-drm-in-html5">bashkojuni thirrjes sonë</a> për Konsorciumin World Wide Web (W3C) dhe organizmat anëtarë të tij për hedhjen poshtë të propozimit për Encrypted Media Extensions (EME).</p>

<p>Falënderojmë krejt <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Fellows</a> dhe
<p>Falënderojmë krejt <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">Anëtarët Shok</a> dhe
<a href="donate/thankgnus.html">dhuruesit</a> që bëjnë të mundur punën tonë,<br/>
<a href="/about/albers">Erik Albers</a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>


+ 4
- 4
order/spreadtheword.sq.xhtml View File

@@ -20,7 +20,7 @@

<h2 id="id-why-and-when-to-order">Pse dhe kur të porosisni</h2>

<p>Ka arsye të larmishme se pse dhe kur do të donit të merrnit material promocional për Software-in e Lirë dhe FSFE-në. Njihni ndoshta një vend (p.sh. një "hackerspace", një klub të rinjsh, zyrën tuaj...) ku do të donit të shihnit informacion rreth misionit tonë? Ose do të donit t'i flisnit dikujt (p.sh. shokëve tuaj, familjes, kolegëve...) rreth Software-it të Lirë, FSFE-së dhe asaj që bëjmë? Ose po planifikoni një veprimtari publike (p.sh. një stendë diku, një mbledhje, një konferencë...) për promovimin e FSFE-së dhe synimeve të saj? Këto janë vetëm pak shembuj se ku mund të përdoreshin materialet tona promocionale. Ju lutemi, mos ngurroni të vendosni vetë se kur, pse dhe për çfarë t'i përdorni ato. </p>
<p>Ka arsye të larmishme se pse dhe kur do të donit të merrnit material promocional për Software-in e Lirë dhe FSFE-në. Njihni ndoshta një vend (p.sh. një "hackerspace", një klub të rinjsh, zyrën tuaj...) ku do të donit të shihnit informacion rreth misionit tonë? Ose do të donit t'i flisnit dikujt (p.sh. shokëve tuaj, familjes, kolegëve...) mbi Software-in e Lirë, FSFE-së dhe asaj që bëjmë? Ose po planifikoni një veprimtari publike (p.sh. një stendë diku, një mbledhje, një konferencë...) për promovimin e FSFE-së dhe synimeve të saj? Këto janë vetëm pak shembuj se ku mund të përdoreshin materialet tona promocionale. Ju lutemi, mos ngurroni të vendosni vetë se kur, pse dhe për çfarë t'i përdorni ato. </p>

<h2 id="id-how-and-what-to-order">Si dhe çfarë të porositet</h2>

@@ -75,7 +75,7 @@ Disa stema:
<h2 id="id-available-promotion-material">Material promocional i passhëm</h2>

<h3 id="id-general-fsfe-and-fellowship-material" class="left break">Material i përgjithshëm rreth FSFE-së dhe Anëtarësimit Shok</h3>
<h3 id="id-general-fsfe-and-fellowship-material" class="left break">Material i përgjithshëm mbi FSFE-në dhe Anëtarësimin Shok</h3>

<div class="left break margin-vertical">

@@ -99,7 +99,7 @@ Brenda këtyre dosjeve, gjenden të shkruajtura disa nga të dhënat bazë mbi F

<a href="http://download.fsfe.org/advocacy/leaflets/fellowship-leaflet-nyr2.1.en.pdf" title="What can I do"><img class="left grid-30" src="promopics/fellowship-leaflet-thumb.png" /></a>

<p class="right grid-70"><strong>Fletëpalosjet</strong> tona për Anëtarësinë <strong>Fletëpalosjet</strong>. Këto fletëpalosje janë në madhësinë A5, ndaj dosja jonë rreth FSFE-së i nxë pa problem (shihni zërin më sipër). Është punë e bukur grafike, që shpjegon pse do të duhej që dikush të mendonte të bëhej anëtar. Që të dyja faqet janë të shtypura: Njëra anë është në <a href="http://download.fsfe.org/advocacy/leaflets/fellowship-leaflet-nyr2.1.en.pdf" title="What can I do">Anglisht</a>, tjetra në <a href="http://download.fsfe.org/advocacy/leaflets/fellowship-leaflet-nyr2.1.de.pdf" title="Was kann ich tun">Gjermanisht</a>. </p>
<p class="right grid-70"><strong>Fletëpalosjet</strong> tona për Anëtarësinë <strong>Fletëpalosjet</strong>. Këto fletëpalosje janë në madhësinë A5, ndaj dosja jonë mbi FSFE-në i nxë pa problem (shihni zërin më sipër). Është punë e bukur grafike, që shpjegon pse do të duhej që dikush të mendonte të bëhej anëtar. Që të dyja faqet janë të shtypura: Njëra anë është në <a href="http://download.fsfe.org/advocacy/leaflets/fellowship-leaflet-nyr2.1.en.pdf" title="What can I do">Anglisht</a>, tjetra në <a href="http://download.fsfe.org/advocacy/leaflets/fellowship-leaflet-nyr2.1.de.pdf" title="Was kann ich tun">Gjermanisht</a>. </p>

</div>

@@ -145,7 +145,7 @@ Brenda këtyre dosjeve, gjenden të shkruajtura disa nga të dhënat bazë mbi F

<a href="http://www.fsfe.org/campaigns/android/artwork/DIN_A1_en_xl.png" title="Free Your Android"><img class="left grid-30" src="promopics/fya-poster_thumb.png" /></a>

<p class="right grid-70">Ky është <strong>posteri</strong> i fushatës sonë <a href="http://www.freeyourandroid.org">"Çlironi Android-in Tuaj"</a> për të cilin ka edhe fletëpalosje. Deri tani, përvoja tregon se ky poster bie shumë në sy dhe tërheq plot njerëz që pyesin rreth për kuadrin e kësaj fushate. Ndaj, këshillojmë ta përdorni në çfarëdo stende. Madhësia A1.</p>
<p class="right grid-70">Ky është <strong>posteri</strong> i fushatës sonë <a href="http://www.freeyourandroid.org">"Çlironi Android-in Tuaj"</a> për të cilin ka edhe fletëpalosje. Deri tani, përvoja tregon se ky poster bie shumë në sy dhe tërheq plot njerëz që pyesin rreth kuadrit të kësaj fushate. Ndaj, këshillojmë ta përdorni në çfarëdo stende. Madhësia A1.</p>

</div>


+ 2
- 2
work.sq.xhtml View File

@@ -29,7 +29,7 @@
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Ligjore</a></h3>
<p>
Në ekipin tonë ligjor, grumbullojmë dhe ndajmë me
të tjerët njohuri rreth aspekteve ligjore dhe të licencimit
të tjerët njohuri mbi aspekte ligjore dhe të licencimit
të Software-eve të Lirë, mbrojmë interesat e projekteve
të Software-it të Lirë, lidhim me njëri-tjetrin ekspertë nga e gjithë
bota dhe ndihmojmë grupe të tjerë të arrijnë synime të ngjashme.
@@ -125,7 +125,7 @@
<p style="clear: both;">
Free Software Foundation Europe ka punuar për mjaft çështje dhe
fushata të tjera. Për hollësi rreth atyre që kemi arritur, shihni
fushata të tjera. Për hollësi mbi çka kemi arritur, shihni
ndarjen <a href="/campaigns/finished.html">Projekte të Mbaruara Dhe të Pavazhduara</a>.
</p>
</body>

Loading…
Cancel
Save