Browse Source

Merge branch '20181228-nl' of ao/fsfe-website into master

tags/stw2018
Reinhard Müller 9 months ago
parent
commit
8ffaff7025
1 changed files with 73 additions and 22 deletions
  1. 73
    22
      activities/ftf/legal-conference.nl.xhtml

+ 73
- 22
activities/ftf/legal-conference.nl.xhtml View File

@@ -18,18 +18,56 @@
<link rel="stylesheet" media="all" href="ftf.css" type="text/css" />
</head>

<body>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/ftf/ln.html">Het juridische netwerk</a></p>

<h1>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep</h1>
<p>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep wordt ieder jaar georganiseerd om het voor juridische experts mogelijk te maken om te discussiëren over problemen en beste praktijken rond Vrije Softwarelicenties. Dit evenement is 's werelds belangrijkste verzameling van advocaten, technici en ideeënleiders geworden over Vrije Software juridische en licentieonderwerpen. Met tot drie dagen aan gesprekken in een informele en vertrouwelijke sfeer bevordert de werkgroep de uiterst geavanceerde kennis over onderwerpen variërend van licentienaleving tot patentbeheer, van projectgovernance tot bedrijfsverantwoordelijkheid en zelfs van de allernieuwste problemen.</p>
<p>De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep wordt ieder jaar georganiseerd om juridische experts in staat te stellen om te discussiëren over problemen en beste praktijken rond Vrije Softwarelicenties. Dit evenement is 's werelds belangrijkste ontmoeting van advocaten, technici en ideeënleiders over Vrije Software juridische en licentieonderwerpen geworden. Met tot drie dagen aan gesprekken in een informele en vertrouwelijke sfeer bevordert de werkgroep de uiterst geavanceerde kennis over onderwerpen variërend van licentienaleving tot patentbeheer, van project-governance tot bedrijfsverantwoordelijkheid en zelfs van de allernieuwste problemen.</p>
<p>Deelname aan de Vrije Software juridische en licentiewerkgroep biedt juridische professionals niet alleen de mogelijkheid om kennis en updates over de onderwerpen waar zij aan werken te delen, maar is ook een kans om elkaar te ontmoeten en kennis met elkaar te maken. De combinatie van deze twee aspecten moedigen betere licentienaleving na door het verspreiden van beste praktijken. De conferentie biedt ook een forum voor verschillende professionals om elkaar beter te begrijpen, waarmee de totale hoeveelheid onenigheid in de sector afneemt.</p>
<p>Deelname aan de Vrije Software juridische en licentiewerkgroep biedt juridische professionals niet alleen de mogelijkheid om kennis en updates over de onderwerpen waar zij aan werken te delen, maar is ook een kans om elkaar te ontmoeten en kennis met elkaar te maken. De combinatie van deze twee aspecten moedigt betere licentienaleving na door het verspreiden van beste praktijken. De conferentie biedt ook een forum voor verschillende professionals om elkaar beter te begrijpen, waarmee de totale hoeveelheid onenigheid in de sector afneemt.</p>
<p>Deelname aan het evenement staat open voor <a href="/activities/ftf/ln-rules.html#join">alle leden van het juridische netwerk</a>. Uitnodigingen zouden ook aan niet-leden kunnen worden verstuurd wanneer het <a href="/activities/ftf/legal-team.html">team van FSFE Juridisch</a> hun aanwezigheid nuttig acht in het debat. Als u denkt dat u hieraan zou kunnen voldoen stuur dan alstublieft een e-mail naar <a href="mailto:legal@lists.fsfe.org?Subject=LLW%20Participation">legal@lists.fsfe.org</a>.</p>
<h2 id="llw2018">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2018</h2>
<p>FSFE's jaarlijkse Vrije Software juridische en licentiewerkgroep (LLW) vond plaats van 18 tot 20 april in Barcelona (Spanje).</p>

<p>In de werkgroep van 2018 hebben ongeveer 120 top-juristen van over de hele wereld elkaar ontmoet en
meer dan 40 presentaties over de meest uiteenlopende juridische kwesties gehouden. Na een LLW-traditie van meer dan tien jaar hebben we besloten om het evenement terug te brengen naar zijn wortels en de nadruk te leggen op het "werkgroep"-gedeelte in de oorspronkelijke titel,
met als resultaat een ongekende hoeveelheid parallelle interactieve sessies die gericht waren op het behalen van concrete resultaten.
Vandaar het thema voor LLWW2018: <strong>"Breng de 'W' terug naar de juridische en licentiewerkgroep"</strong></p>
<p>Een aantal van de onderwerpen die we hebben besproken:
<ul>
<li><strong>De rol van Vrije Software in de 21e eeuw</strong><br />

Kunstmatige intelligentie, blockchain, geautomatiseerde besluitvorming en open data: wat kunnen we leren van Vrije Software en hoe kunnen we deze principes toepassen op andere domeinen in de moderne technologische wereld.</li>

<li><strong>Vrije software in standaardisatie-bepalende lichamen</strong><br />

Hoe Vrije Software en standaardisatie-bepalende lichamen naast elkaar kunnen bestaan in het ICT-standaardisatiedomein</li>

<li><strong>Handhaving van Vrije Softwarelicenties</strong><br />

Casestudies en manieren om handhavingsproblemen aan te pakken in Vrije Software.</li>

<li><strong>Ontdekkingsinstrumenten</strong><br />

Overzicht van bestaande projecten en laatste inspanningen op het gebied van compliance tooling.</li>

<li><strong>Patenten in Vrije Softwarelicenties</strong><br />

De wisselwerking tussen expliciete en impliciete patentclausules in Vrije Softwarelicenties.</li>
</ul>
</p><h2 id="llw2017">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2017</h2>
<p>FSFE's jaarlijkse Vrije Software juridische en licentiewerkgroep (LLW) vond plaats van 26 tot 28 april in Barcelona, Spanje.</p>
@@ -61,7 +99,7 @@
State-of-the-art juridische, technische en bedrijfsmatige benaderingen van Vrije Software.</li>
</ul>
</p>
<h2 id="llw2016">De Vrije Software juridische en licentie-werkgroep 2016</h2>
<p>In 2016 is de juridische netwerkconferentie gehouden op 13, 14 en 15 april in Barcelona, Spanje.</p>
@@ -87,7 +125,11 @@
Maken de inspanningen voor handhaving Vrije Software sterker?<a class="fn" id="ref-2" href="#fn-2">2</a></li>
</ul>
</p>
<h2 id="llw2015">De Vrije Software juridische en licentiewerkgroep 2015</h2>
<p>In 2015 vond de werkgroep opnieuw plaats in Barcelona. Op 16 en 17 april ontvingen we meer dan negentig experts van over de hele wereld. In plaats van het opnieuw werken aan bekende onderwerpen keken we naar welke problemen we in de komende vijf tot tien jaar waarschijnlijk zullen tegenkomen. Iedere dag hadden we twee onderwerpen die aanzetten tot debat, zowel in de kamer als wel in de hal. Zoals altijd was de werkgroep gehouden aan de <a href="/activities/ftf/ln-rules.html#chr">Chatham House Rule</a> om een open en zorgeloos debat aan te moedigen.</p>
@@ -116,18 +158,25 @@
<p>Tijdens de werkgroep (16-17 april) discussieerden we over enkele activiteiten die iets strikter gerelateerd zijn aan software:
<ul>
<li><strong>Effectievere compliance:</strong><br />
Een update over de meest recente ontwikkelingen en ideeen over licentie-compliance.</li>
Een update over de meest recente ontwikkelingen en ideeën over licentie-compliance.</li>
<li><strong>Patentfrictie:</strong><br />
Enkele voorstellen en ideeën over het beheren van patenten in Vrije Softwarelicenties en hun gevolgen.</li>
<li><strong>Verbindingspunten:</strong><br />
Ontdekken van nieuwe opwindende verbindingen men verschillende rechtsbevoegdheden en verschilende takken van het juridische systeem.</li>
Ontdekken van nieuwe opwindende verbindingen men verschillende rechtsbevoegdheden en verschillende takken van het juridische systeem.</li>
</ul>
</p><!-- Footnotes -->
<h2 id="fn">Voetnoten</h2>
<!-- Footnotes -->

<h2 id="fn">Voetnoten</h2>
<ol>
<li id="fn-1"><a href="https://lwn.net/Articles/721458/">The rise of copyright trolls</a><a href="#ref-1" class="ref">&#8617;</a></li>
@@ -139,16 +188,18 @@
</ul>
</li>
</ol>
</body>
<timestamp>$Date: $ $Author: polina $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</body>
<timestamp>$Date: $ $Author: polina $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save