Browse Source

fix 404 link and delete very old translations

tags/stw2018
Max Mehl 9 months ago
parent
commit
8e28ed5371
Signed by: max.mehl <max.mehl@fsfe.org> GPG Key ID: 2704E4AB371E2E92

+ 0
- 151
contribute/translators/web.bg.xhtml View File

@@ -1,151 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>
ФССЕ - Съдействие - Информация за преводачи - Уеб страници
</title>
</head>

<body>
<h1>Превеждане на уеб страници</h1>

<h2>Как са устроени уеб страниците</h2>

<p>
Уеб страниците на www.fsfeurope.org се поддържат като набор от XML файлове.
Уеб сървъра създава HTML страниците от тези XML файлове автоматично през
определен период от време. Затова редактирането на страниците се извършва
в XML файловете, а HTML страниците никога не се редактират пряко.
</p>

<p>
Всяка страница на www.fsfeurope.org е именувана
"<i>име_на_страница</i>.<i>език</i>.html" (където <i>език</i> е двубуквеният
ISO-639 код за езика, напр. "en" за английски или "de" за немски). Изходните
файлове са именувани "<i>име_на_страница</i>.<i>език</i>.xhtml".<br />
Някои страници имат динамична част: отделно от постоянните текстове взети от
.xhtml файла те включват информация от един или няколко .xml файла. При създаване
на подобна страница системата включва преведените .xml файлове, ако са налични,
и прибягва до английската версия на все още непреведените .xml файлове.
Такива страници могат да се окажат с части от текста, които са преведени
и части, показани на английски. Примери за подобни страници са
<a href="/index.html">началната страница</a>,
<a href="/news/news.html">страницата с новини</a> и
<a href="/events/events.html">страницата със събития</a>.
</p>

<h2>Всеки може да съдейства за преводите</h2>

<p>
Всички изходни файлове (напр. .xhtml и .xml файловете) са публично достъпни
за сваляне, така че всеки може непринудено да допринесе с превод без да
трябва да се регистрира където и да е. Все пак, когато и да започвате превод,
който очаквате да ви отнеме по-дълго време, моля, изпратете кратко съобщение
на <a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Пощенския
списък на преводачите</a> за да избегнете едновременната работа с някой друг.
</p>

<h3>Съдействие за липсващи преводи</h3>

<p>
Ако сте отворили все още непреведена на вашия език страница, превъртете до края
на страницата, щракнете върху връзката "[XHTML]" и запазете получения файл. Това
е английският .xhtml файл. Преименувайте файла така, че да носи вашия езиков код,
вместо кодът "en" и го отворете с текстов редактор. Сега преведете всичкия текст
извън знаците "&lt;...&gt;". Не променяйте нищо вътре в знаците (текстът вътре е
XHTML команди, които влияят на външния вид на получената уеб страница)
</p>

<p>
На края на файла ще има ред, гласящ "&lt;/html&gt;". Непосредствено <i>над</i>
този ред добавете ред гласящ "&lt;translator&gt;<i>вашето име</i>&lt;/translator&gt;".
</p>

<p>
Когато сте готови, изпратете преведения файл на
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Пощенският списък
на преводачите</a>. Други членове на списъка могат да проверят превода и някой от
списъка в края на краищата ще го качи на сървъра.
</p>

<h3>Актуализиране на остарели преводи</h3>

<p>
Ако сте отворили страница, чийто превод е остарял (означено е чрез забележка в
началото на страницата), превъртете до края й, щракнете върху връзката "[XHTML]"
и запазете получения файл. Този файл е (остарялата) преведена версия. След това
използвайте връзката, гласяща "English" в началото на страницата и щракнете върху
връзката "[XHTML]" и там. Полученият там файл е (текущата) английска версия. Сега
може да сравните двата файла и да актуализирате превода. Моля отбележете, че текста
вътре в знаците "&lt;...&gt;" може да не се превежда
</p>

<p>
Когато сте готови, изпратете преведения файл на
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Пощенският списък
на преводачите</a>. Други членове на списъка могат да проверят превода и някой от
списъка в края на краищата ще го качи на сървъра.
</p>

<h3>Как се открива за какво е нужна работа</h3>

<p>
Съществува
<a href="http://status.fsfeurope.org/web/translations.html">автоматично
генериран списък</a> на всички достъпни езици. На тази страница всеки езиков
код е връзка към отделна страница, която изрежда всички остарели или липсващи
преводи за съответния език.
</p>

<p>
Списъкът с остарели преводи има и допълнителна възможност, полезна при актуализиране:
можете не само да свалите (остарелия) преведен файл и (текущия) оригинал на английски,
но и да прегледате дневника на промените и на двата файла - протокол с всички промени
върху съответния файл. Сравняването на двата дневника с промени улеснява търсенето на
частите от оригиналния текст, променени след последното актуализиране.
</p>

<p>
Страницата със състоянието на преводите е единствения начин да свалите
.xml файловете, които се вграждат в динамичните страници, като файловете
съдържащи новини или информация за събития.
</p>

<h3>Сваляне на пълното дърво на изходните файловете със CVS</h3>

<p>
Ако Ви е възможно да използвате CVS, може също така да свалите пълното
дърво с изходни файлове наведнъж.
</p>

<p>
Създайте директория, в която желаете да съхранявате файловете, влезте в нея
и задайте командата<br />
<code>$ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.savannah.gnu.org:/web/fsfe co .</code><br />
При поискана парола просто натиснете клавиша Enter.
</p>

<p>
За да актуализирате вече сваленото по този начин дърво с изходен код
може да използвате командата<br />
<code>$ cvs -z3 update -Pd</code><br />
</p>

<h2>Присъединяване към уебмастърите на www.fsfeurope.org</h2>

<p>
Ако възнамерявате редовно да спомагате за преводите и имате някакви основни
понятия от CVS и SSH можете да се
<a href="/contribute/web/web.html">присъедините към уебмастърите</a>.
</p>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Пламен Стоев</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 97
contribute/translators/web.cs.xhtml View File

@@ -1,97 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>
FSFE - Přispějte - Informace pro překladatele webových stránek
</title>
</head>

<body>
<h1>Překládání webových stránek</h1>

<h2>Princip stavby tohoto webu</h2>

<p>
Web fsfe.org je spravován prostřednictvím XML souborů. Webový server generuje HTML stránky z XML souborů automaticky každých 10 minut. To umožňuje editovat obsah stránek pomocí XML souborů, takže HTML soubory nejsou nikdy editovány přímo.
</p>

<p>
Každá stránky fsfe.org má jméno <var><em>jméno stránky</em>.<em>jazyk</em>.html</var> (<em>jazyk</em> sestávající z <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes"> dvou písmen ISO-639-1 code</a> jazyka, jako „en“ pro angličtinu nebo „cs“ pro češtinu). Zdrojové soubory jsou pojmenovány <var><em>jméno stránky</em>.<em>jazyk</em>.xhtml</var>.
</p>

<p>
Některé stránky mají dynamický obsah. Kromě statického obsahu z XHTML souborů mohou také obsahovat text z jiných XML souborů. V okamžiku, kdy je stránka sestavena (myslí se vygenerována na základě požadavku o zobrazení ze strany klienta) sáhne systém po XML souborech, které jsou k dispozici, a přepne se automaticky zpět do angličtiny, pokud není žádaný překlad dostupný. Příklad stránky:
<a href="/index.html">startovací stránka</a>,
<a href="/news/news.html">nová stránka</a> a
<a href="/events/events.html">stránka událostí</a>.
</p>

<h2>Každý může přispět k překladu</h2>

<p>
Všechny zdrojové soubory (tj. XHTML a XML soubory) jsou veřejně dostupné ke stažení, takže kdokoliv může spontánně přispět a přeložit danou část bez registrace. Pokud se rozhodnete začít s překládáním, vezměte také v úvahu, že někdo jiný může začít s překladem stejné části zároveň s vámi, a proto nejprve pošlete krátkou zprávu do konference <a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Translators</a>.
</p>

<h3>Přidání chybějícího překladu</h3>

<p>
Jestliže otevřete stránku, kde chybí překlad do vašeho jazyka, přesuňte se na konec stránky, klikněte na odkaz <strong>Source code</strong> a uložte soubor, který se vám otevře v prohlížeči. Získali jste anglickou verzi XHTML. Přejmenujte soubor (dvě písmena označující jazyk - „en“ na „cs“) a otevřete jej v textovém editoru. Nyní přeložte všechny části, které jsou mimo značky „&lt;…&gt;“; nic uvnitř těchto značek nesmíte změnit (text uvnitř těchto značek jsou XHTML příkazy, který ovlivňují strukturu výsledné stránky).
</p>

<!--
Note to translators for the above sentence:
_structure_ not _appearance_. XHTML = structure, CSS = appearance.
-->

<p>
Na konci souboru je uvedena značka <var>&lt;/html&gt;</var>. Bezprostředně <em>nad</em> ni přidejte linku: <var>&lt;translator&gt;<em>your name</em>&lt;/translator&gt;</var>.
</p>

<p>
Když jste hotovi, zašlete soubor do překladatelské konference: <a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Translators</a>. Ostatní členové konference mohou poopravit a zkontrolovat váš překlad a někdo jej nakonec nahraje na server.
</p>

<h3>Aktualizace zastaralého překladu</h3>

<p>
Jestliže máte v prohlížeči otevřenu stránku s neaktuálním překladem (označeno zprávou v horní části stránky), přesuňte se na konec stránky a stejně jako při překladu klikněte na odkaz <strong>Source code</strong> a uložte danou verzi překladu. To je ten neaktuální překlad. Následně kliněte na <strong>English</strong> v horní části stránky, abyste se přepnuli na anglickou verzi. Když stáhnete soubor odkazovaný na konci stránky (<strong>Source code</strong>), získáte aktuální anglickou verzi. Nyní můžete souvory porovnat a překlad aktualizovat. Opět platí, že se ne překládá nic uvnitř značek „&lt;…&gt;“.
</p>

<p>
Nebo můžete použít <a href="https://trac.fsfe.org/fsfe-web/browser/trunk">webový repozitář zdrojových kódů</a> na stránce <a href="https://trac.fsfe.org/fsfe-web">fsfe-web trac</a> k vytvoření rozdílových souborů (diff) a k nahlédnutí na nejčerstvější aktualizace všech zdrojových souborů.
</p>

<p>
Když jste hotovi, pošlete přeložený soubor do konference <a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Translators</a>. Ostatní členové mohou provést kontrolu a následně bude váš překlad umístěn na serveru.
</p>

<h3>Jak zjistit, co je potřeba dělat?</h3>

<p>
K dispozici je <a href="http://status.fsfe.org/web/translations.html">automaticky generovaný seznam všech dostupných jazyků</a>. Na této stránce je každý jazykový kód odkaz na samostatnou stránku, která uvádí seznam všech chybějících a neaktuálních překladů pro daný jazyk.
</p>

<p>
Seznam neaktuálních překladů je dodatečná funkce, která pomáhá s překlady: Můžete nejen stáhnout zastaralé (neaktuální) překlady a aktuální anglické originály, ale také prohlédnout záznam o změnách v obou souborech, tj. protokol o všech úpravách, kterými soubory prošly. Porovnáním těchto záznamů můžete snadno zjistit, které části originálu doznaly změn od doby, kdy byl překlad naposled aktualizován.
</p>

<p>
Tato stránka se stavem překladů nabízí také jediný způsob, jak stáhnout XML soubory, ze kterých jsou sestavovány dynamické stránky, např. soubory obsahující novinky a záznamy o akcích.
</p>

<h3>Stahování kompletního stromu zdrojových kódů pomocí subversion</h3>

<p>
Pokud můžete použít subversion, můžete také stáhnout celý zdrojový strom najednou. Podrobné instrukce najdete na informační stránce <a href="/contribute/web/web.html">webmasterů FSFE</a>.
</p>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Liberix, o.p.s.</translator>

</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 1
- 1
contribute/translators/web.de.xhtml View File

@@ -208,7 +208,7 @@

<p>
Es gibt eine automatisch erstellte <a
href="http://status.fsfe.org/web/translations.html">Liste aller
href="https://status.fsfe.org/translations.html">Liste aller
verfügbaren Sprachen</a>. Auf dieser Seite ist jeder Sprachcode ein Link
auf eine separate Seite, die alle veralteten und fehlenden Übersetzungen
für diese Sprache auflistet.

+ 1
- 1
contribute/translators/web.el.xhtml View File

@@ -181,7 +181,7 @@ Notepad++ σε Windows).</li>

<p>
Είναι διαθέσιμος ένας
<a href="http://status.fsfe.org/web/translations.html">αυτόματα
<a href="https://status.fsfe.org/translations.html">αυτόματα
παραγόμενος κατάλογος για όλες τις γλώσσες</a>. Στη σχετική σελίδα,
ο κώδικας της κάθε γλώσσας είναι ένας σύνδεσμος σε μια ξεχωριστή σελίδα
με όλες τις παλιές και υπολειπόμενες μεταφράσεις για αυτήν τη γλώσσα.

+ 1
- 1
contribute/translators/web.en.xhtml View File

@@ -204,7 +204,7 @@

<p>
There is an
<a href="http://status.fsfe.org/web/translations.html">autogenerated
<a href="https://status.fsfe.org/translations.html">autogenerated
list of all languages</a> available. On that page, each language code
is a link to a separate page that lists all outdated and missing
translations for that language.

+ 0
- 156
contribute/translators/web.es.xhtml View File

@@ -1,156 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html>
<head>
<title>
FSFE - Colabore - Información para traductores - Páginas web
</title>
</head>

<body>
<h1>Traduciendo páginas web</h1>

<h2>Entendiendo cómo las páginas web se construyen</h2>

<p>
Las páginas web de www.fsfeurope.org se mantienen mediante archivos XML.
El servidor web genera páginas HTML desde los archivos XML
automáticamente cada cinco minutos. Por tanto, toda edición que se hace
de estas páginas es sobre los archivos XML, y los HTML nunca se editan
directamente.
</p>

<p>
Toda página de www.fsfeurope.org se denomina
«<i>nombrepágina</i>.<i>idioma</i>.html» (<i>idioma</i> son las
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes">dos letras
del código ISO-639-1</a>, como «en» para el inglés o «es» para
el español). Los archivos fuente se denominan
«<i>nombrepágina</i>.<i>idioma</i>.xhtml».<br />
Algunas páginas tienen partes dinámicas: a parte de los textos modificados
que provienen del archivo .xhtml, incluye información de uno o varios .xml.
Cuando cualquier página se construye, el sistema toma
el archivo .xml traducido cuando está disponible, si no, toma la versión
inglesa los archivos .xml. De este modo,
cualquiera de las páginas se puede mostrar con partes de texto traducidas y
otras partes que aún se muestran en inglés. Ejemplos de estas páginas son
<a href="/index.html">página principal</a>, la
<a href="/news/news.html">página de noticias</a>, y la
<a href="/events/events.html">página de eventos</a>.
</p>

<h2>Todo el mundo puede contribuir traduciendo</h2>

<p>
Todos los archivos fuente (p.e. todos los archivos .xhtml y .xml) están
públicamente disponibles para descargar, así que todo el mundo puede
espontáneamente contribuir con una traducción sin registrarse en ningún
sitio. A veces, cuando se empieza una traducción y va a tardar, por favor
envíe una pequeña nota a la
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">lista
de correo de traductores.</a> para evitar que otra persona empiece a trabajar
en el mismo texto simultáneamente.
</p>

<h3>Colaborando con traducciones inexistentes</h3>

<p>
Si abre una página en su explorador web que aún no ha sido
traducida a su idioma, vaya al final de la página, pulse
en el enlace <strong>Source code</strong> y guarde el archivo. Obtendrá el archivo .xhtml
en inglés. Renómbrelo para que tenga el código de su idioma en vez del
código «en», y ábralo con un editor de textos. Ahora, puede traducir todo el
texto que esté fuera de las etiquetas "&lt;...&gt;"; no cambie nada
dentro de estas etiquetas (el texto dentro de ellas son órdenes XHTML
que influyen en la apariencia de la página web resultante).
</p>

<p>
Al final del archivo habrá una línea diciendo "&lt;/html&gt;".
Inmediatamente <i>encima</i> de esta línea, añada una línea que ponga
"&lt;translator&gt;<i>su nombre</i>&lt;/translator&gt;".
</p>

<p>
Cuando haya terminado, envíe el archivo traducido a
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">la lista de correo
de traductores</a>. Otros miembros de esta lista pueden mejorar la traducción
y alguien de esa lista será quién dé el visto bueno y la ponga en el
servidor.
</p>

<h3>Actualizando traducciones desfasadas</h3>

<p>
Si ha abierto una página con su explorador en la que la traducción está
desfasada (lo indica un mensaje al principio de la página), vaya
al final de la página, pulse en el enlace <strong>Source code</strong> y guarde
el archivo. Este archivo es la (antigua) versión traducida. Después,
use el enlace <strong>English</strong> al principio de la página para saltar a la
página inglesa y allí pulsar también en el enlace <strong>Source code</strong>. El
archivo que obtiene es la versión inglesa (actualizada). Ahora puede comparar ambos
archivos y actualizar la traducción. Por favor recuerde que todo lo que esté dentro de las
etiquetas "&lt;...&gt;" no se debe traducir.
</p>

<p>
Como alternativa, también puede usar <a
href="https://trac.fsfe.org/fsfe-web/browser/trunk">el repositorio de fuentes
en soporte web</a> en el <a href="https://trac.fsfe.org/fsfe-web">sitio trac
fsfe-web</a> para crear comparativas y ver las últimas actualizaciones de todos
los archivos fuente.
</p>

<p>
Cuando haya terminado, envíe el archivo traducido a
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">la lista de correo
de traductores</a>. Otros miembros de esta lista pueden mejorar la traducción
y alguien de esa lista será quién dé el visto bueno y la ponga en línea.
</p>


<h3>Encontrando qué necesita traducirse</h3>

<p>
Hay disponible una
<a href="http://status.fsfeurope.org/web/translations.html">lista autogenerada</a>
con todos los idiomas. En dicha página, cada código de idioma
es un enlace para ir a otra página con una lista de todas las traducciones desfasadas
o que no existen para ese idioma.
</p>

<p>
La lista de traducciones desfasadas proporciona una característica extra que
facilita las actualizaciones: no sólo puede descargar el (antiguo) archivo traducido y
y el archivo en inglés original (actualizado); también puede ver la lista
de cambios de ambos archivos, una lista con todas las modificaciones
hechas en los respectivos archivos. Comparando las dos listas de cambios
normalmente hace más fácil encontrar qué partes del original han sido
alteradas desde la última actualización de la traducción.
</p>

<p>
Dicha página con el estado de las traducciones es también la única manera de
descargar los archivos .xml que forman parte de las página dinámicas, como
archivos que contienen entradas de noticias o eventos.
</p>

<h3>Descargar el árbol de archivos fuente al completo con subversion</h3>

<p>
Si tiene la posibilidad de usar subversion, también podrá descargar todo
el árbol de archivos fuente a la vez. Por favor, consulte la <a
href="/contribute/web/web.html">página de información para administradores web de la FSFE</a> para
instrucciones detalladas.
</p>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>pcgaldo</translator>

</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 151
contribute/translators/web.et.xhtml View File

@@ -1,151 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>
Veebilehed - Teave tõlkijatele - Aita kaasa - Euroopa Vaba Tarkvara Fond
</title>
</head>
<body>
<h1>Veebilehtede tõlkimine</h1>
<h2>Arusaamaks, kuidas veebilehed tehtud on</h2>
<p>
Kõiki fsfe.org lehekülje veebilehti hallatakse XML-failidena.
Server tekitab HTML-lehed neist XML-failidest automaatselt iga kümne minuti järel.
Sellest tulenevalt tehakse kõik muudatused XML-failide juures ning HTMLi
ei muudeta kunagi otse.
</p>
<p>
Iga fsfe.org veebilehe nimi on
<var><em>lehenimi</em>.<em>keel</em>.html</var> (<em>keelt</em>
tähistab <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes">kahetäheline
ISO-639-1 kood</a>, nt "en" inglise keele ja "de" saksa
keele puhul). Lähtefailid kannavad nime
<var><em>lehenimi</em>.<em>keel</em>.xhtml</var>.
</p>
<p>
Mõningatel lehtedel on pidevalt muutuvaid osi. Lisaks kinnitatud tekstidele
XHTML-failist sisaldavad nad informatsiooni ühest või mitmest XML-failist.
Sellise lehe loomisel võtab süsteem olemasolevad tõlgitud XML-failid
ja läheb üle inglise keelele, kui tõlkeid ei leidu.
Sellisel moel võivad tekkida osaliselt tõlgitud lehed, mis sisaldavad ingliskeelseid lõike.
Näiteks on sellisteks pidevalt muutuvate osadega lehtedeks
<a href="/index.html">avaleht</a>,
<a href="/news/news.html">uudiste lehekülg</a> ja
<a href="/events/events.html">ürituste lehekülg</a>.
</p>
<h2>Kõik võivad tõlkimisele kaasa aidata</h2>
<p>
Kõik lähtefailid (st kõik XHTML- ja XML-failid) on avalikult kättesaadavad,
seega võivad kõik aidata kaasa tõlkimisele ilma,
et peaks end kusagil registreerima. Iga kord, kui alustad tõlget ja arvad,
et sellega läheb kauem aega, kirjuta palun sellest lühike teade
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">tõlkijate
meililisti</a>, et vältida sama teksti tõlkimist mitme inimese poolt.
</p>
<h3>Uute lehtede tõlkimisele kaasaaitamine</h3>
<p>
Kui sul on avatud veebileht, mida ei ole veel sinu keelde tõlgitud,
liigu lehe alaosasse, vajuta
<strong>lähtekoodi</strong> lingile ning salvesta saadav fail.
Nimeta see ümber nii, et see kannaks sinu keelekoodi
ja ava see teksti muutmiseks mõeldud programmis.
Nüüd tõlgi kogu tekst, mis asub väljaspool "&lt;…&gt;" märke;
Ära muuda midagi nende märkide vahel(tekst nende vahel on XHTMLi käsud,
mis mõjutavad valminud lehe struktuuri).
</p>
<!--
Note to translators for the above sentence:
_structure_ not _appearance_. XHTML = structure, CSS = appearance.
-->
<p>
Faili lõpus on rida: <var>&lt;/html&gt;</var>.
Täpselt selle <em>kohale</em> lisa rida:
<var>&lt;translator&gt;<em>sinu nimi</em>&lt;/translator&gt;</var>.
</p>
<p>
Kui kõik on tehtud, saada tõlgitud fail
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">tõlkijate
meililisti</a>. Teised liikmed saavad kontrollida tõlget ning
keegi listist postitab selle ka serverisse.
</p>
<h3>Aegunud tõlgete uuendamine</h3>
<p>
Kui sul on avatud veebileht, mille tõlge on
vananenud (seda näitab märge lehe ülaservas), liigu lehe alaosasse,
vajuta <strong>lähtekoodi</strong> lingile ja salvesta fail.
See fail sisaldab aegunud tõlget. Järgmiseks vajuta
<strong>ingliskeelsele</strong> lingile lehe ülaosas, et liikuda ingliskeelse versiooni juurde
ning salvesta ka sealne <strong>lähtekood</strong>.
See fail sisaldab uuenenud ingliskeelset varianti.
Nüüd saad võrrelda mõlemat faili ning uuendada tõlget.
Palun pane tähele, et kõik, mis jääb "&lt;…&gt;" märkide vahele,
ei kuulu tõlkimisele.
</p>
<p>
Teise variandina võib kasutada ka FSFE
<a href="https://trac.fsfe.org/fsfe-web/browser/trunk">veebipõhist lähtekoodivaramut</a>,
et leida erinevused andmetes ning näha lähtekoodi viimatisi uuendusi.
</p>
<p>
Kui kõik on tehtud, saada tõlgitud fail
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">tõlkijate
meililisti</a>. Teised liikmed saavad kontrollida tõlget ning
keegi listist postitab selle ka serverisse.
</p>
<h3>Tõlkimist vajavate kohtade leidmine</h3>
<p>
Kõikidest kasutatavatest keeltest on olemas
<a href="http://status.fsfe.org/web/translations.html">automaatselt
loodud nimekiri</a>. Sellel lehel on iga keele kood
viide eraldi veebilehele, kuhu on märgitud kõik aegunud või
puuduvad tõlked vastavas keeles.
</p>
<p>
See tõlgete nimekiri lihtsustab uuendamist:
lisaks aegunud tõlkefailile ning uuenenud ingliskeelsele failile on
võimalik vaadata mõlema kõigi muudatuste protokolli.
Kahte muudatuste nimekirja võrreldes on enamasti lihtne leida kohad,
mida on muudetud pärast tõlke viimast uuendust.
</p>
<p>
Tõlgete ülevaate leht on ainus võimalus salvestada pidevas muutumises olevate
(nt uudiseid või üritusi sisaldavate) lehtede XML-faile.
</p>
<h3>Täieliku koodipuu salvestamine Subversioniga</h3>
<p>
Kui sul on võimalik kasutada Subversionit, siis saad salvestada täieliku koodipuu korraga.
Palun vaata <a href="/contribute/web/web.html">FSFE veebimeistri infolehekülge</a>
täpsemate juhiste jaoks.
</p>
</body>
<timestamp>$Date: 2011-12-09 21:17:21 +0100 (Fri, 09 Dec 2011) $ $Author: guest-repentinus $</timestamp>
<translator>Tuuli Lõhmus</translator>.
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 1
- 1
contribute/translators/web.fr.xhtml View File

@@ -130,7 +130,7 @@ Veuillez changer les <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_co

<p>
Une
<a href="http://status.fsfe.org/web/translations.html">liste autogénérée de toutes les langages</a> est disponible. Sur cette page, chaque code de langue est un lien vers une page distincte faisant la liste de toutes les traductions manquantes ou périmées dans cette langue.
<a href="https://status.fsfe.org/translations.html">liste autogénérée de toutes les langages</a> est disponible. Sur cette page, chaque code de langue est un lien vers une page distincte faisant la liste de toutes les traductions manquantes ou périmées dans cette langue.
</p>

<p>

+ 0
- 162
contribute/translators/web.it.xhtml View File

@@ -1,162 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html>
<head>
<title>
FSFE - Partecipare - Informazioni per i traduttori - Pagine web
</title>
</head>

<body>
<h1>Tradurre le pagine web</h1>

<h2>Come sono generate le pagine web</h2>

<p>
Le pagine HTML del sito fsfe.org sono generate dal server web
in modo automatico ogni cinque minuti a partire da una serie
di file XML. Di conseguenza, non serve modificare le pagine HTML, ma tutto
il lavoro di aggiornamento è fatto sui file XML.
</p>

<p>
Il nome di ogni pagina su fsfe.org segue questo schema:
<var><em>nomepagina</em>.<em>lingua</em>.html</var> (dove <em>lingua</em>
è il <a
href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes">codice
ISO-639-1 di due lettere</a> della lingua, come "en" per l'inglese o "it" per
l'italiano). I nomi dei file sorgenti sono:
<var><em>nomepagina</em>.<em>lingua</em>.xhtml</var>.
</p>

<p>
Alcune pagine contengono una parte generata in modo dinamico: oltre a una
parte fissa proveniente dal file .xhtml, includono informazioni provenienti
da uno o più file .xml. Quando una pagina di questo tipo viene generata, il
sistema di generazione delle pagine prende i file XML tradotti se disponibili
e utilizza la versione inglese di quei file XML che non sono stati ancora
tradotti. Quindi è possibile che la pagina finale contenga delle
parti tradotte e delle parti in inglese. Esempi di queste pagine sono la
<a href="/index.html">pagina iniziale</a>, quella delle
<a href="/news/news.html">notizie</a>, e quella degli
<a href="/events/events.html">eventi</a>.
</p>

<h2>Tutti possono partecipare alla traduzione</h2>

<p>
Tutti i file sorgenti (ossia i file .xhtml e .xml) sono pubblicamente
disponibili, in modo che chiunque possa partecipare al lavoro di
traduzione senza particolari formalità. Tuttavia, se si inizia a tradurre
una pagina che si pensa richieda un po' di tempo, è meglio mandare un
messaggio di avviso sulla <a
href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">mailing list
dei traduttori</a> per evitare che qualcun altro inizi a lavorare sullo
stesso testo (per facilitare il lavoro dei vari gruppi di traduzione è
bene usare sempre il tag [it] nell'oggetto dei messaggi inviati a questa
lista).
</p>

<h3>Tradurre le pagine non ancora tradotte</h3>

<p>
Se navigando nel sito si incontra una pagina che non è ancora stata
tradotta nella propria lingua, basta andare in fondo alla pagina, fare clic
sul link <strong>Source code</strong> e salvare il file che si ottiene, ovvero
il file .xhtml della pagina in lingua inglese. Successivamente, basta rinominare
il file sostituendo al codice "en" il codice della propria lingua e
aprirlo col proprio editor di testi. Occorre tradurre tutto il testo
che sta al di fuori degli elementi delimitati dai marcatori "&lt;...&gt;"
e lasciare inalterato ciò che sta all'interno di questi marcatori (ossia i
comandi XHTML che indicano come verrà visualizzata la pagina web risultante).
</p>

<!--
Note to translators for the above sentence:
_structure_ not _appearance_. XHTML = structure, CSS = appearance.
-->

<p>
Alla fine del file si trova una riga che contiene il tag <var>&lt;/html&gt;</var>.
Immediatamente <em>sopra</em> questa linea, occorre aggiungere una riga
contenente il <var>&lt;translator&gt;<em>tuo nome</em>&lt;/translator&gt;</var>.
</p>

<p>
Quando hai finito, invia il file tradotto alla
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">mailing
list dei Traduttori</a>, dove altri collaboratori potranno revisionare il
testo e poi caricarlo sul server.
</p>

<h3>Aggiornare le traduzioni obsolete</h3>

<p>
Se navigando nel sito si incontra una pagina la cui traduzione è più
vecchia della versione originale (ciò è indicato da una nota all'inizio
della pagina), basta andare in fondo alla pagina, fare
clic sul link <strong>Source code</strong> e salvare il file che si ottiene,
ossia il file .xhtml della vecchia traduzione. Successivamente, occorre fare
clic sul link <strong>English</strong> in cima alla pagina, in modo da visualizzare
la versione inglese della pagina e fare clic sul link <strong>Source code</strong>,
in modo da scaricare la pagina inglese, più recente della traduzione. In questo modo è
possibile confrontare i due file e aggiornare la traduzione, ricordandosi
di non modificare il testo compreso tra i marcatori "&lt;...&gt;".
</p>

<p>
Alternativamente, è possibile usare <a
href="https://trac.fsfe.org/fsfe-web/browser/trunk">il repository web dei
sorgenti</a> disponibile sul <a href="https://trac.fsfe.org/fsfe-web">sito
trac di fsfe-web</a> così da poter creare i file diff che mostrano le differenze
tra le versioni e vedere gli ultimi aggiornamenti per tutti i file sorgente.
</p>

<p>
Quando hai finito, invia il file tradotto alla
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">mailing
list dei Traduttori</a>, dove altri collaboratori potranno revisionare il
testo e poi caricarlo sul server.
</p>

<h3>Capire cosa c'è da fare</h3>

<p>
È disponibile una pagina con lo
<a href="http://status.fsfeurope.org/web/translations.html">stato delle
traduzioni</a>, da cui è possibile consultare, per ogni lingua, l'elenco delle pagine
da tradurre e di quelle da aggiornare.
</p>

<p>
L'elenco delle pagine da aggiornare, oltre a fornire le versioni attuali
della pagina inglese e di quella tradotta, permette di consultare il log
delle modifiche apportate ad ognuno dei file. In questo modo è più
semplice capire quali parti del file originale sono cambiate dal momento
dell'ultimo aggiornamento della traduzione.
</p>

<p>
La pagina dello stato delle traduzioni è anche l'unico posto da cui è
possibile scaricare i file XML usati per generare le pagine con contenuto
dinamico, come quella delle notizie o degli eventi.
</p>

<h3>Scaricare l'intero albero dei sorgenti con subversion</h3>

<p>
Se hai la possibilità di usare subversion, puoi scaricare in una sola volta
l'intero albero dei sorgenti. Leggi la <a
href="/contribute/web/web.html">pagina di informazioni dei webmaster di FSFE</a> per
conoscere le istruzioni dettagliate.
</p>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>

</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 1
- 1
contribute/translators/web.nl.xhtml View File

@@ -182,7 +182,7 @@ uiteindelijk op de server plaatsen.

<p>
Er is een
<a href="http://status.fsfe.org/web/translations.html">automatisch gegenereerde
<a href="https://status.fsfe.org/translations.html">automatisch gegenereerde
lijst met alle talen</a> beschikbaar. Op die pagina is iedere taalcode een link naar een aparte pagina
met een lijst met alle verouderde en ontbrekende vertalingen voor die taal.
</p>

+ 0
- 154
contribute/translators/web.pt.xhtml View File

@@ -1,154 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html>
<head>
<title>
FSFE - Contribuir - Informação para os tradutores - Páginas Web
</title>
</head>

<body>
<h1>Traduzir páginas web</h1>

<h2>Perceber como as páginas web são construídas</h2>

<p>
As páginas web de www.fsfeurope.org são mantidas como um conjunto de ficheiros XML.
O servidor de web gera páginas HTML a partir dos ficheiros XML
automaticamente cada cinco minutos. Consequentemente, toda a edição das páginas é
feita em ficheiros XML, e os ficheiros HTML nunca são editados directamente.
</p>

<p>
Os nomes das páginas em www.fsfeurope.org têm a sintaxe
"<i>nomedapágina</i>.<i>língua</i>.html" (<i>língua</i> são as
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes">duas letras
do código ISO-639-1</a>, por exemplo "en" para English ou "pt" para
Português). Os ficheiros de origem têm a sintaxe
"<i>nomedapágina</i>.<i>língua</i>.xhtml".<br />
Algumas páginas são dinâmicas: para além dos textos estáticos retirados do
ficheiro .xhtml, elas contêm informação sobre uma ou várias páginas de vários ficheiros .xml.
Quando uma destas páginas é construída, o sistema de construção vai escolher o ficheiro .xml
traduzido quando está disponível, e retorna à versão Inglesa
dos ficheiros .xml caso ainda não tenham sido traduzidos. Desta forma, muitas páginas
podem aparecer com partes de texto já traduzidos e com outras partes ainda
na versão Inglesa. Exemplos deste tipo de páginas são a
<a href="/index.html">página de entrada</a>, a
<a href="/news/news.html">pagina de notícias</a>, e a
<a href="/events/events.html">página de eventos</a>.
</p>

<h2>Todos podem contribuir nas traduções</h2>

<p>
Todos os ficheiros originais (i.e., os ficheiros .xhtml e .xml) estão publicamente disponíveis
para download, ou seja, qualquer pessoa pode espontâneamente contribuir numa tradução
sem ser necessário registar-se. No entanto, sempre que começar uma
tradução e prevê que irá demorar, por favor envie uma pequena nota para
a <a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators"> Lista de correio dos
tradutores</a> para evitar que alguém também comece a trabalhar na tradução do mesmo
texto em simultâneo.
</p>

<h3>Contribuir nas traduções inexistentes</h3>

<p>
Se tem uma página aberta no seu web browser que ainda não esteja
traduzida para Português, descer até ao final da página, clicar na
ligação <strong>Source code</strong> e gravar o ficheiro aí obtido. Vai receber o ficheiro
.xhtml em Inglês. Renomeie o ficheiro para ter o código da língua Portuguesa em vez do código
"en", e abra-o num editor de texto. Agora, traduza todo o texto no
ficheiro que esteja fora das etiquetas "&lt;...&gt;"; não altere nada
dentro destas etiquetas (o texto dentro das etiquetas são comandos XHTML que
influenciam o aspecto da página web resultante).
</p>

<p>
No final do ficheiro estará uma linha que refere "&lt;/html&gt;".
Imediatamente <i>acima</i> desta linha, adicione uma linha dizendo
"&lt;translator&gt;<i>o seu nome</i>&lt;/translator&gt;".
</p>

<p>
Quando finalizar, enviar o ficheiro traduzido para a
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Lista de
correio de tradutores</a>. Outros membros desta lista podem corrigir
a tradução, e alguém nessa lista afixá-lo-à finalmente no
servidor.
</p>

<h3>Actualizar traduções obsoletas</h3>

<p>
Se tiver uma página aberta no seu navegador web cuja tradução é
obsoleta (indicado por uma nota no topo da página), ir até ao final
da página, clicar na ligação <strong>Source code</strong> e gravar o ficheiro obtido.
Este ficheiro é a versão (obsoleta) traduzida. Depois, utilize a ligação
<strong>English</strong> no topo da página para saltar para a versão Inglesa da página
e aí clicar também na ligação <strong>Source code</strong>. O ficheiro que aí obtém é a
versão Inglesa (actualizada). Agora pode comparar os dois ficheiros e actualizar
a tradução. Por favor tenha o cuidado de que tudo o que está dentro das etiquetas "&lt;...&gt;"
não pode ser traduzido.
</p>

<p>
Como alternativa, você também pode usar <a
href="https://trac.fsfe.org/fsfe-web/browser/trunk">o repositório de fontes
com suporte web</a> no <a href="https://trac.fsfe.org/fsfe-web">sítio trac
fsfe-web</a> para criar comparativas e ver as últimas actualizações de todos
os arquivos fonte.
</p>

<p>
Quando finalizar, enviar o ficheiro traduzido para
<a href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">Lista de
correio de tradutores</a>. Outros membros desta lista podem corrigir
a tradução, e alguém nessa lista afixá-lo-à finalmente no
servidor.
</p>

<h3>Procurar o que falta fazer</h3>

<p>
Existe uma
<a href="http://status.fsfeurope.org/web/translations.html"> lista de todas as
línguas que são geradas automaticamente</a> disponível. Nessa página, cada código de linguagem
é uma ligação para uma outra página na qual estão listadas todas as traduções desactualizadas
e que estão em falta para essa língua.
</p>

<p>
A lista das traduções desactualizadas fornece uma característica extra muito útil para
actualizações: pode não só fazer o download do ficheiro (obsoleto) traduzido e do
ficheiro (actualizado) Inglês original; pode também ver as modificações de ambos os
ficheiros, um protocolo de todas as modificações feitas ao respectivo ficheiro.
Comparando as duas modificações geralmente fica mais fácil de encontrar quais
as partes originais que foram modificadas desde a última tradução que foi
actualizada.
</p>

<p>
Esta página de estado de tradução é também a única forma de descarregar o ficheiro .xml
que está construído nas páginas dinâmicas, tais como, ficheiros contendo entradas de novos
itens ou eventos.
</p>

<h3>Descarregar a árvore de arquivos fonte inteira com subversion</h3>

<p>
Se tem a possibilidade de usar subversion, também poderá descarregar toda
a árvore de arquivos fonte de uma só vez. Por favor, consulte a <a
href="/contribute/web/web.html">página de informação para administradores web da FSFE</a> para
instruções detalhadas.
</p>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Luis Madeira e pcgaldo</translator>"

</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 1
- 1
contribute/translators/web.ru.xhtml View File

@@ -135,7 +135,7 @@ href="http://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/translators">список
<h3>Поиск непереведенных страниц и устаревших переводов</h3>

<p>Система автоматически создает <a
href="http://status.fsfe.org/web/translations.html">список страниц
href="https://status.fsfe.org/translations.html">список страниц
на всех языках</a>. Коды языков в списке — это ссылки на отдельные
страницы со списками всех устаревших и недостающих переводов.</p>


+ 1
- 1
contribute/translators/web.sq.xhtml View File

@@ -207,7 +207,7 @@

<p>
Ka një
<a href="http://status.fsfe.org/web/translations.html">listë
<a href="https://status.fsfe.org/translations.html">listë
të prodhuar automatikisht të krejt gjuhëve</a> në lojë. Te kjo
faqe, çdo kod gjuhe është një lidhje për te një faqe veçmas,
e cila radhit krejt përkthimet që mungojnë dhe ato të vjetruara

Loading…
Cancel
Save