Browse Source

Adding first Norwegian (nynorsk) translation.

svn path=/trunk/; revision=12071
tags/stw2018
att 11 years ago
parent
commit
8d34955749
2 changed files with 41 additions and 1 deletions
  1. +39
    -0
      index.nn.xhtml
  2. +2
    -1
      tools/build.pl

+ 39
- 0
index.nn.xhtml View File

@@ -0,0 +1,39 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>

<h1>Free Software Foundation Europe</h1>
<h2 class="tagline">Fri som i fridom</h2>

<p>Free Software Foundation Europe (FSFE) er ein ideell, og i enkelte land
vegjerande, organisasjon som jobbar for <a
href="/documents/freesoftware.html">fri programvare</a>. FSFE meinar at
fridomane til å bruka, studera, dela og forbetra programvare er avgjerande for
å oppnå jamgod deltaking i informasjonsalderen. Vi arbeider for å skapa
forståing og støtte for programvarefrihdom innan politikk, juss, og ellers i
samfunnet. Vi fremjar ogso utvikling, som til dømes av operativsystemet
GNU/Linux, som gjer desse fridomane til alle deltakarar i det digitale
samfunnet.</p>

<p>Arbeidet til FSFE blir gjort mogelg takka vere mange einskilde tilskot,
særleg til <a href="http://fellowship.fsfe.org/">FSFEs Brorlag</a>. Éin måte å
stø vårt arbeid på er å <a href="http://fellowship.fsfe.org/about/">bli medlem
no</a>, samt å oppmode andre til å gjera det same.</p>

</body>
<text id="news">Siste nytt</text>
<text id="events">Kva skjer?</text>
<text id="more">Les meir</text>
<text id="morenews">Fleire nyhende …</text>
<text id="moreevents">Fleire hendingar …</text>
<translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 2
- 1
tools/build.pl View File

@@ -71,8 +71,9 @@ our %languages = (
it => 'Italiano',
ku => 'Kurdî',
mk => 'M&#1072;&#1082;&#1077;&#1076;&#1086;&#1085;&#1089;&#1082;&#1080;',
nl => 'Nederlands',
nb => 'Norsk (bokm&aring;l)',
nl => 'Nederlands',
nn => "Norsk (nynorsk)",
pl => 'Polski',
pt => 'Português',
ro => 'Român&#259;',

Loading…
Cancel
Save