Browse Source

Updated translation

svn path=/trunk/; revision=31024
tags/stw2018
guest-gusnan 4 years ago
parent
commit
8c6953042c
1 changed files with 30 additions and 38 deletions
  1. 30
    38
      about/about.sv.xhtml

+ 30
- 38
about/about.sv.xhtml View File

@@ -1,95 +1,87 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>Om Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<h1>Om oss</h1>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Om oss</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stjärnor" />
</div>

<p>
Free Software Foundation Europe är hängivet att främja fri programvara
och arbeta för <strong>frihet</strong> i det framväxande digitala
samhället.
</p>
<p>
Tillgång till programvara avgör vem som kan delta i ett digitalt
samhälle. Friheterna att <a
href="/about/basics/freesoftware.html">nyttja, studera, dela och
förbättra</a> programvara möjliggör <strong>jämlikt</strong>
deltagande, och är väldigt viktigt.
</p>
<!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for existing translations -->

<p>Free Software Foundation Europe är en välgörenhetsorganisation som ger
användare möjlighet att styra teknik.</p>

<p>Mjukvara är djupt involverat i alla aspekter av våra liv, och det är
viktigt att denna teknologi stärker oss snarare än begränsar oss.
<a href="/about/basics/freesoftware.html">Fri mjukvara</a> ger alla
rätt att använda, förstå, anpassa och dela programvara. Dessa rättigheter
hjälper att stödja andra grundläggande friheter som yttrandefrihet,
pressfrihet samt rätten till ett privatliv.</p>

</div>


<h2 id="subpages">Navigation</h2>

<ul>
<ul class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/about/principles.html">Principer</a></h3>
<p>
Vi tror på samarbete och genomsynlighet.
Vi tror på samarbete och genomsynlighet.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Personer</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Vilka är vi?
Vilka är vi?
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Press</a></h3>
<p>
Pressmeddelanden, nyheter, foton och kontaktinformation.
Pressmeddelanden, nyheter, bilder och kontaktinformation.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Juridiskt</a></h3>
<p>
Stadgar, struktur och juridiskt ansvariga medlemmar.
Stadgar, struktur och juridiskt ansvariga medlemmar.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Kontakt</a></h3>
<p>
Kontaktinformation för övriga frågor.
Kontaktinformation för övriga frågor.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/fsfnetwork.html">FSF*-nätverket</a></h3>
<p>
Vi har systerorganisationer i <a
href="http://fsf.org/">Nordamerika</a>, <a
href="http://fsf.org.in/">Indien</a> och <a
href="http://fsfla.org/">Latinamerika </a>.
Vi har systerorganisationer i <a href="http://fsf.org/">Nordamerika</a>, <a href="http://fsf.org.in/">Indien</a> och <a href="http://fsfla.org/">Latinamerika</a>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Samarbetspartners</a></h3>
<p>
Vi har gemensamma mål med dessa organisationer.
Vi har gemensamma mål med dessa organisationer.
</p>
</li>

<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Bidrag</a></h3>
<p>
För att kunna vara en självständig röst för fri programvara, är vi beroende
av ditt bidrag. Se <a
href="/about/funds/funds.html">hur vi använder våra
tillgångar</a>.
För att vara en självständig röst för fri programvara, är vi beroende
av ditt bidrag. Se <a href="/about/funds/funds.html">hur vi använder
våra tillgångar</a> och <a href="/donate/thankgnus.html">vilka som
donerar till oss</a>.
</p>
</li>
</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Andreas Rönnquist</translator>
</html>


Loading…
Cancel
Save