Browse Source

Updated translation

svn path=/trunk/; revision=31024
tags/stw2018
guest-gusnan 4 years ago
parent
commit
8c6953042c
1 changed files with 30 additions and 38 deletions
 1. 30
  38
    about/about.sv.xhtml

+ 30
- 38
about/about.sv.xhtml View File

@@ -1,95 +1,87 @@
1
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
-
1
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
3 2
 <html>
4 3
  <head>
5 4
   <title>Om Free Software Foundation Europe</title>
6 5
  </head>
7
- <body>
8
-  <h1>Om oss</h1>
6
+ <body class="subsite">
7
+  <h1 class="heading">Om oss</h1>
9 8
 
10 9
   <div id="introduction">
11
-   <div class="image">
12
-    <img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stjärnor" />
13
-   </div>
14 10
 
15
-   <p>
16
-    Free Software Foundation Europe är hängivet att främja fri programvara
17
-    och arbeta för <strong>frihet</strong> i det framväxande digitala
18
-    samhället.
19
-   </p>
20
-   
21
-   <p>
22
-    Tillgång till programvara avgör vem som kan delta i ett digitalt
23
-	samhälle. Friheterna att <a
24
-     href="/about/basics/freesoftware.html">nyttja, studera, dela och
25
-     förbättra</a> programvara möjliggör <strong>jämlikt</strong>
26
-	deltagande, och är väldigt viktigt.
27
-   </p>
11
+  <!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
12
+
13
+		<p>Free Software Foundation Europe är en välgörenhetsorganisation som ger
14
+		användare möjlighet att styra teknik.</p>
15
+
16
+		<p>Mjukvara är djupt involverat i alla aspekter av våra liv, och det är
17
+		viktigt att denna teknologi stärker oss snarare än begränsar oss. 
18
+		<a href="/about/basics/freesoftware.html">Fri mjukvara</a> ger alla
19
+		rätt att använda, förstå, anpassa och dela programvara. Dessa rättigheter
20
+		hjälper att stödja andra grundläggande friheter som yttrandefrihet,
21
+		pressfrihet samt rätten till ett privatliv.</p> 
22
+
28 23
   </div>
29 24
 
30 25
 
31
-  <h2 id="subpages">Navigation</h2>
32 26
 
33
-  <ul>
27
+  <ul class="subheadings">
34 28
    <li>
35 29
     <h3><a href="/about/principles.html">Principer</a></h3>
36 30
     <p>
37
-	 Vi tror på samarbete och genomsynlighet.
31
+     Vi tror på samarbete och genomsynlighet.
38 32
     </p>
39 33
    </li>
40 34
    <li>
41 35
     <h3><a href="/about/team.html">Personer</a></h3>
42 36
     <!-- should be /about/people/... later -->
43 37
     <p>
44
-     Vilka är vi?
38
+			Vilka är vi?
45 39
     </p>
46 40
    </li>
47 41
    <li>
48 42
     <h3><a href="/press/press.html">Press</a></h3>
49 43
     <p>
50
-	 Pressmeddelanden, nyheter, foton och kontaktinformation.
44
+			 Pressmeddelanden, nyheter, bilder och kontaktinformation.
51 45
     </p>
52 46
    </li>
53 47
    <li>
54 48
     <h3><a href="/about/legal/legal.html">Juridiskt</a></h3>
55 49
     <p>
56
-	 Stadgar, struktur och juridiskt ansvariga medlemmar.
50
+			Stadgar, struktur och juridiskt ansvariga medlemmar.
57 51
     </p>
58 52
    </li>
59 53
    <li>
60 54
     <h3><a href="/contact/contact.html">Kontakt</a></h3>
61 55
     <p>
62
-     Kontaktinformation för övriga frågor.
56
+			Kontaktinformation för övriga frågor.
63 57
     </p>
64 58
    </li>
65 59
    <li>
66 60
     <h3><a href="/about/fsfnetwork.html">FSF*-nätverket</a></h3>
67 61
     <p>
68
-	 Vi har systerorganisationer i <a
69
-      href="http://fsf.org/">Nordamerika</a>, <a
70
-      href="http://fsf.org.in/">Indien</a> och <a
71
-      href="http://fsfla.org/">Latinamerika </a>.
62
+			Vi har systerorganisationer i <a href="http://fsf.org/">Nordamerika</a>, <a href="http://fsf.org.in/">Indien</a> och <a href="http://fsfla.org/">Latinamerika</a>.
63
+     
72 64
     </p>
73 65
    </li>
74 66
    <li>
75 67
     <h3><a href="/associates/associates.html">Samarbetspartners</a></h3>
76 68
     <p>
77
-	 Vi har gemensamma mål med dessa organisationer.
69
+			Vi har gemensamma mål med dessa organisationer.
78 70
     </p>
79 71
    </li>
80 72
 
81 73
    <li>
82 74
     <h3><a href="/donate/donate.html">Bidrag</a></h3>
83 75
     <p>
84
-     För att kunna vara en självständig röst för fri programvara, är vi beroende
85
-	 av ditt bidrag. Se <a
86
-      href="/about/funds/funds.html">hur vi använder våra
87
-	  tillgångar</a>.
76
+			 För att vara en självständig röst för fri programvara, är vi beroende
77
+			 av ditt bidrag. Se <a href="/about/funds/funds.html">hur vi använder
78
+			 våra tillgångar</a> och <a href="/donate/thankgnus.html">vilka som 
79
+			 donerar till oss</a>.
88 80
     </p>
89 81
    </li>
90 82
   </ul>
91 83
  </body>
92 84
 
93
- <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
85
+	<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
86
+	<translator>Andreas Rönnquist</translator>
94 87
 </html>
95
-

Loading…
Cancel
Save