Преглед на файлове

edited Karsten's blogpost.

svn path=/trunk/; revision=26635
tags/stw2018
lammi87 преди 6 години
родител
ревизия
8947dfd39f
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. 1
    1
      campaigns/swpat/how-the-eu-patent-system-works.en.xhtml

+ 1
- 1
campaigns/swpat/how-the-eu-patent-system-works.en.xhtml Целия файл

@@ -12,7 +12,7 @@
<div id="article-metadata">
<span class="label">Written by </span>
<a class="author" rel="author" href="/about/gerloff/gerloff.en.html">
<img alt="" src="/about/gerloff/gerloff-avatar.jpg"/>Karsten Gerloff </a> 
<img alt="" src="/about/gerloff/gerloff-avatar.jpg"/> Karsten Gerloff </a> 
<span class="label"></span>
</div>


Loading…
Отказ
Запис