Browse Source

added text in romanian and italian

svn path=/trunk/; revision=19256
tags/stw2018
nicoulas 8 years ago
parent
commit
86dc43a1f4
3 changed files with 3 additions and 5 deletions
 1. 1
  1
    tools/texts-content-it.xml
 2. 1
  1
    tools/texts-content-ro.xml
 3. 1
  3
    tools/texts-ro.xml

+ 1
- 1
tools/texts-content-it.xml View File

@@ -13,6 +13,6 @@
<text id="donate">Donazioni</text>
<text id="join">Associati</text>

<text id="subscribe">Inscrevere</text>
<text id="subscribe">Iscriviti</text>

</textset-content>

+ 1
- 1
tools/texts-content-ro.xml View File

@@ -9,7 +9,7 @@
<text id="moreevents">Mai multe evenimente...</text>
<text id="donate">Donaţii</text>
<text id="join">Join</text>
<text id="join">Alăturați-vă</text>
<text id="newsletter">Newsletter</text>
<text id="receive-newsletter">Înscrieți-vă pentru

+ 1
- 3
tools/texts-ro.xml View File

@@ -26,9 +26,7 @@
<text id="notranslation">
<strong>Avertisment: </strong>
Acestă pagină nu a fost încă tradusă. Mai jos este este versiunea
originală a paginii.
This page has not been translated yet. What you are seeing below
is the original version of the page. Vă rugăm să folosiţi
originală a paginii. Vă rugăm să folosiţi
<a href="/contribute/contribute.html">acestă pagină</a> pentru a afla cum
ne puteţi ajuta cu traduceri şi alte activităţi de voluntariat.
</text>

Loading…
Cancel
Save