Browse Source

[TR] updated translations in some outdated pages (#471)

tags/stw2018
tekrei 10 months ago
parent
commit
85630a5112
5 changed files with 313 additions and 187 deletions
 1. 74
  68
    about/about.tr.xhtml
 2. 29
  21
    about/mission.tr.xhtml
 3. 62
  0
    contact/contact.tr.xhtml
 4. 144
  94
    press/press.tr.xhtml
 5. 4
  4
    tools/texts-tr.xml

+ 74
- 68
about/about.tr.xhtml View File

@@ -1,82 +1,88 @@
1 1
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 2
 
3 3
 <html>
4
- <head>
5
-  <title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı Hakkında</title>
6
- </head>
7
- <body class="subsite">
8
-  <h1 class="heading">Hakkında</h1>
4
+<head>
5
+<title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı Hakkında</title>
6
+</head>
7
+<body class="subsite">
8
+<h1 class="heading">Hakkında</h1>
9 9
 
10
-  <div id="introduction">
10
+<div id="introduction">
11 11
 
12
-  <!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
12
+<!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
13 13
 
14
-   <p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları, teknolojiyi denetimleri altında tutmaları yönünde güçlendiren bir vakıftır.</p>
14
+<p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları, teknolojiyi denetimleri 
15
+ altında tutmaları yönünde güçlendiren bir vakıftır.</p>
15 16
 
16
-   <p>Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade güçlendirmesi önemlidir. <a
17
-   href="/about/basics/freesoftware.html">Özgür Yazılım</a> herkese yazılımı kullanma, anlama, uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.</p>
18
-  </div>
17
+<p>Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine kuşatmış durumda. 
18
+ Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade güçlendirmesi önemlidir. 
19
+ <a href="/about/basics/freesoftware.html">Özgür Yazılım</a> herkese 
20
+ yazılımı kullanma, anlama, uyarlama ve paylaşma hakkını verir. 
21
+ Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi 
22
+ diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.</p>
23
+</div>
19 24
 
20 25
 
21 26
 
22
-  <ul class="subheadings">
23
-   <li>
24
-    <h3><a href="/about/principles.html">İlkeler</a></h3>
25
-    <p>
26
-     İş birliği ve şeffaflığa inanıyoruz.
27
-    </p>
28
-   </li>
29
-   <li>
30
-    <h3><a href="/about/team.html">İnsanlar</a></h3>
31
-    <!-- should be /about/people/... later -->
32
-    <p>
33
-     Biz kimiz.
34
-    </p>
35
-   </li>
36
-   <li>
37
-    <h3><a href="/press/press.html">Basın</a></h3>
38
-    <p>
39
-     Basın bültenleri, haberler, fotoğraflar ve iletişim bilgileri.
40
-    </p>
41
-   </li>
42
-   <li>
43
-    <h3><a href="/about/legal/legal.html">Yasal</a></h3>
44
-    <p>
45
-     Kuruluş, yapı ve yasal olarak sorumlu üyeler.
46
-    </p>
47
-   </li>
48
-   <li>
49
-    <h3><a href="/contact/contact.html">İletişim</a></h3>
50
-    <p>
51
-     Genel sorular için iletişim bilgisi.
52
-    </p>
53
-   </li>
54
-   <li>
55
-    <h3><a href="/about/fsfnetwork.html">ÖYV* ağı</a></h3>
56
-    <p>
57
-     Şu bölgelerde kardeş örgütlerimiz var <a
58
-      href="http://fsf.org/">Kuzey Amerika</a>, <a
59
-      href="http://fsf.org.in/">Hindistan</a> ve <a
60
-      href="http://fsfla.org/">Latin Amerika</a>.
61
-    </p>
62
-   </li>
63
-   <li>
64
-    <h3><a href="/associates/associates.html">Ortaklar</a></h3>
65
-    <p>
66
-     Bu örgütlerle ortak amaçlar paylaşıyoruz.
67
-    </p>
68
-   </li>
27
+<ul class="subheadings">
28
+<li>
29
+ <h3><a href="/about/principles.html">İlkeler</a></h3>
30
+ <p>
31
+  İşbirliği ve şeffaflığa inanıyoruz.
32
+ </p>
33
+</li>
34
+<li>
35
+ <h3><a href="/about/team.html">Kişiler</a></h3>
36
+ <!-- should be /about/people/... later -->
37
+ <p>
38
+  Biz kimiz.
39
+ </p>
40
+</li>
41
+<li>
42
+  <h3><a href="/associates/associates.html">Ortaklar</a></h3>
43
+  <p>
44
+   Bu örgütlerle ortak amaçlarımız var.
45
+  </p>
46
+ </li>
47
+<li>
48
+ <h3><a href="/press/press.html">Basın</a></h3>
49
+ <p>
50
+  Basın bültenleri, haberler, fotoğraflar ve iletişim bilgileri.
51
+ </p>
52
+</li>
53
+<li>
54
+ <h3><a href="/contact/contact.html">İletişim</a></h3>
55
+ <p>
56
+  Genel talepler için iletişim bilgisi.
57
+ </p>
58
+</li>
59
+<li>
60
+ <h3><a href="/donate/donate.html">Bağışlar</a></h3>
61
+ <p>
62
+  Özgür Yazılım adına bağımsız bir ses olabilmek için, bağışlarınız ihtiyacımız
63
+  var. <a href="/about/funds/funds.html">Parayı nasıl kullandığımızı</a> 
64
+  ve <a href="/donate/thankgnus.html">bize bağışta bulunanları</a> inceleyebilirsiniz.
65
+ </p>
66
+</li>
67
+<li>
68
+ <h3><a href="/about/legal/legal.html">Hukuk</a></h3>
69
+ <p>
70
+  Tüzüğümüz ve resmi yıllık toplantı tutanaklarımız.
71
+ </p>
72
+</li>
73
+<li>
74
+ <h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Şeffaflık Taahhüdü</a></h3>
75
+ <p>
76
+  Tüzüğümüz ve toplantı tutanaklarımızla birlikte şeffaflık taahhüdümüz.
77
+ </p>
78
+ <div style="max-width: 300px;">
79
+   <img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Transparency International Germany" />
80
+ </div>
81
+</li>
82
+</ul>
83
+</body>
69 84
 
70
-   <li>
71
-    <h3><a href="/donate/donate.html">Bağışlar</a></h3>
72
-    <p>
73
-	 Özgür Yazılım adına bağımsız bir ses olabilmek için, bağışlarınıza bağlıyız. <a href="/about/funds/funds.html">Parayı nasıl kullandığımızı</a> ve <a href="/donate/thankgnus.html">kimlerin bağışta bulunduğunu</a> inceleyebilirsiniz..
74
-    </p>
75
-   </li>
76
-  </ul>
77
- </body>
78
-
79
- <timestamp>$Date: 2015-01-24 08:38:43 +0200 (Tue, 24 Jan 2015) $ $Author: tekrei $</timestamp>
85
+<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
80 86
 
81 87
 </html>
82 88
 

+ 29
- 21
about/mission.tr.xhtml View File

@@ -1,31 +1,39 @@
1 1
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
2 2
 <html>
3
- <head>
4
-  <title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı'nın Misyonu</title>
5
- </head>
3
+<head>
4
+<title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı'nın Misyonu</title>
5
+</head>
6 6
 
7
- <body>
8
-  <p id="category"><a href="/about/">Hakkında</a></p>
9
-  <h1>FSFE'nin Misyonu</h1>
7
+<body>
8
+<p id="category"><a href="/about/">Hakkında</a></p>
9
+<h1>FSFE'nin Misyonu</h1>
10 10
 
11
+<div id="introduction">
12
+<p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları,
13
+ teknolojiyi denetimleri altında tutmaları yönünde 
14
+ güçlendiren bir vakıftır.
15
+</p>
16
+</div>
11 17
 
12
-  <div id="introduction">
13
-   <p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları, teknolojiyi denetimleri altında tutmaları yönünde güçlendiren bir vakıftır.</p>
14
-  </div>
18
+<p>Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine
19
+ kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan 
20
+ ziyade güçlendirmesi önemlidir. 
21
+ Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama, 
22
+ uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade 
23
+ özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi diğer 
24
+ özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.</p>
15 25
 
16
-  <p>Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade güçlendirmesi önemlidir. Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama, uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.</p>
26
+<p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı:</p>
17 27
 
18
-  <p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı:</p>
19
-
20
-  <ul>
21
-   <li>bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda yardımcı olur.</li>
22
-   <li>Özgür Yazılımı benimsemenin önündeki engelleri ortadan kaldırarak kullanıcıların haklarını geliştirir.</li>
23
-   <li>insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder</li>
24
-   <li>Avrupa çapında Özgür Yazılım'ı daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar</li>
25
-  </ul>
26
-    
27
- </body>
28
- <followup>katılın</followup>
28
+<ul>
29
+ <li>bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda yardımcı olur.</li>
30
+ <li>Özgür Yazılımı benimsemenin önündeki engelleri ortadan kaldırarak kullanıcıların haklarını geliştirir.</li>
31
+ <li>insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder</li>
32
+ <li>Avrupa çapında Özgür Yazılım'ı daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar</li>
33
+</ul>
34
+  
35
+</body>
36
+<followup>katılın</followup>
29 37
 </html>
30 38
 <!--
31 39
 Local Variables: ***

+ 62
- 0
contact/contact.tr.xhtml View File

@@ -0,0 +1,62 @@
1
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
+
3
+<html>
4
+<head>
5
+<title>İletişim - FSFE</title>
6
+<link href="/style/grid.css" rel="stylesheet" />
7
+</head>
8
+
9
+<body>
10
+<p id="category"><a href="/about/">Hakkında</a></p>
11
+
12
+<h1>İletişim</h1>
13
+
14
+<p id="introduction">
15
+	Özgür Yazılıma ilişkin oldukça çeşitli konuda destek, bilgi ve uzmanlık sunabiliriz. Bireyler, topluluklar ve işletmeleri
16
+	sorularını bize iletmeye davet ediyoruz. Dünyanın en geniş <a href="/activities/ftf/ln.html">Özgür Yazılım hukuk uzmanları</a> ağını
17
+	sürdürmekten gurur duyuyoruz. <a href="/work.html">Politika hususlarıyla</a> ilgilenen yetenekli bir ekibimiz ve çeşitli 
18
+	<a href="/campaigns/campaigns.html">kampanyalar</a> için önerilerini sunan bir uzmanlar ağımız da var.</p>
19
+
20
+<div class="grid-50-50">
21
+	<div class="box first">
22
+		<h2 id="general">Sorular</h2>
23
+
24
+		<p>FSFE ile ilişkili herhangi bir sorunuz için <a href="mailto:contact@fsfe.org">contact@fsfe.org</a> e-posta adresi aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz</p>
25
+		<p>Eğer <a href="https://emailselfdefense.fsf.org/">e-postanızı güvenli bir şekil şifrelenmiş olarak göndermek</a> istiyorsanız, lütfen doğrudan <a href="/about/kirschner/">Matthias Kirschner</a>'e yazın.</p>
26
+
27
+		<h2 id="media">Basın Talepleri</h2>
28
+
29
+		<p>Basın talepleri için, lütfen <a href="/press/press.html">basın odasına</a> bakın veya <a href="mailto:press@fsfe.org">press@fsfe.org</a> adresine e-posta atın.</p>
30
+
31
+		<h2 id="public">Herkese Açık Tartışma ve Sosyal Medya</h2>
32
+
33
+		<p>Özgür Yazılım hakkındaki genel sorularınızı <a href="/contact/community.html">e-posta listelerimizde veya IRC</a> üzerinde sormayı düşünün. Bize bazı <a href="/contact/community.html">sosyal medya platformlarında</a> da ulaşabilirsiniz.
34
+		</p>
35
+
36
+		<h2 id="ftf">Yasal Sorular</h2>
37
+
38
+		<p>Özgür Yazılım lisansları hakkında destek almak için lütfen bu işe adanmış olan <a href="mailto:licence-questions@lists.fsfe.org">licence-questions@lists.fsfe.org</a> listemize e-posta atın. Daha ayrıntılı bilgiye <a href="/activities/ftf/licence-questions.html">listemizin</a> ve <a href="/activities/ftf/legal-team.html">Hukuk Ekibimizin</a> sayfalarından ulaşabilirsiniz.</p>
39
+	</div>
40
+	
41
+	<div class="box">
42
+		<h2>Ofis Adresimiz</h2>
43
+
44
+		<p>Free Software Foundation Europe e.V.<br />
45
+		<a href="http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.52952&amp;mlon=13.41083&amp;node=2466676740#map=18/52.52952/13.41083">Schönhauser Allee 6/7</a><br />
46
+		Stairway 2, 5. floor<br />
47
+		10119 Berlin<br />
48
+		Germany</p>
49
+
50
+		<p>Telefon: +49-30-27595290</p>
51
+
52
+	</div>
53
+</div>
54
+</body>
55
+
56
+<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
57
+</html>
58
+<!--
59
+Local Variables: ***
60
+mode: xml ***
61
+End: ***
62
+-->

+ 144
- 94
press/press.tr.xhtml View File

@@ -1,120 +1,170 @@
1 1
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 2
 
3 3
 <html>
4
- <head>
5
-  <title>Basın Odası - FSFE</title>
6
-  <script>
4
+<head>
5
+<title>Basın Odası - FSFE</title>
6
+<script>
7 7
 
8
-   /*
9
-    * Fields that carry values at page load will be emptied if this
10
-    * is called and the field has not been edited before.
11
-    */
12
-   var changedFields = new Array();
8
+/*
9
+ * Fields that carry values at page load will be emptied if this
10
+ * is called and the field has not been edited before.
11
+ */
12
+var changedFields = new Array();
13 13
 
14
-   function removeValue(field) {
15
-    if (!changedFields[field.getAttribute("name")]) {
16
-     changedFields[field.getAttribute("name")] = true;
17
-     field.value = "";
18
-    }
14
+function removeValue(field) {
15
+ if (!changedFields[field.getAttribute("name")]) {
16
+  changedFields[field.getAttribute("name")] = true;
17
+  field.value = "";
18
+ }
19 19
 
20
-    return false;
21
-   }
20
+ return false;
21
+}
22 22
 
23
-  </script>
24
- </head>
23
+</script>
24
+</head>
25 25
 
26
- <body class="press" id="press-room">
27
-  <h1 class="heading">Basın</h1>
26
+<body class="press" id="press-room">
27
+<h1 class="heading">Basın</h1>
28 28
 
29
- <div id="introduction">
29
+<div id="introduction">
30 30
 
31
- <!-- for the following two paragraphs, please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
31
+<!-- for the following two paragraphs, please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
32 32
 
33
-  <p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları, teknolojiyi denetimleri altında tutmaları yönünde güçlendiren bir vakıftır. Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade güçlendirmesi önemlidir. Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama, uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.</p>
34
-
35
- </div>
36
-
37
- <p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda yardımcı olur, Özgür Yazılımı benimsemenin önündeki engelleri yıkarak kullanıcıların haklarını geliştirir, insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder ve Avrupa çapında Özgür Yazılım'ı daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar.</p>
38
-
39
-  <div class="grid-50-50">
40
-   <div class="box first">
41
-    <h2>Basın Bültenlerimizi Alın</h2>
42
-
43
-    <p>
44
-	Haber akışlarımıza veya posta listelerimize abone olarak
45
-    Özgür Yazılım dünyasındaki en güncel haberlere ulaşabilirsiniz.
46
-    </p>
47
-
48
-    <form method="post" action="http://lists.fsfe.org/mailman/subscribe/press-release">
49
-     <p>
50
-      <input type="text" name="email" value="youremail@example.com" onClick="removeValue(this)" />
51
-      <input type="submit" value="Abone Ol" />
52
-     </p>
53
-    </form>
54
-
55
-    <p>
56
-     Anlık güncelleme ve sıcak haberler için ayrıca bizi <a
57
-      href="http://identi.ca/fsfe">Identi.ca</a> veya <a
58
-      href="http://twitter.com/fsfe">Twitter</a>'da takip edebilirsiniz.
59
-    </p>
60
-   </div>
61
-
62
-   <div class="box">
63
-    <h2><a href="/news/news.html" class="feed">En son haberler</a></h2>
64
-
65
-    <dynamic-content />
66
-   </div>
67
-  </div>
33
+<p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı, kullanıcıları, teknolojiyi denetimleri altında tutmaları yönünde güçlendiren bir vakıftır. Yazılım, yaşamımızın bütün boyutlarını derinliğine kuşatmış durumda. Bu teknolojinin bizi kısıtlamaktan ziyade güçlendirmesi önemlidir. Özgür Yazılım herkese yazılımı kullanma, anlama, uyarlama ve paylaşma hakkını verir. Bu haklar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve mahremiyet gibi diğer özgürlükleri desteklemekte yardımcı olur.</p>
68 34
 
35
+</div>
69 36
 
70
-  <h2>Sorular</h2>
37
+<p>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı bireylere ve örgütlere Özgür Yazılımın özgürlük, şeffaflık ve özerklik açısından nasıl katkı sağladığını anlama konusunda yardımcı olur, Özgür Yazılımı benimsemenin önündeki engelleri yıkarak kullanıcıların haklarını geliştirir, insanları Özgür Yazılım kullanma ve geliştirme konusunda teşvik eder ve Avrupa çapında Özgür Yazılım'ı daha fazla tanıtmak üzere herkese olanak sunmak için kaynaklar sağlar.</p>
71 38
 
72
-  <p>
73
-   Lütfen sorularınızı e-posta olarak <a
74
-    href="mailto:press@fsfeurope.org">press@fsfeurope.org</a> adresine, veya posta ile şu adrese gönderin:
75
-  </p>
76
-
77
-  <address>
78
-   Free Software Foundation Europe e.V.<br />
79
-   Schönhauser Allee 6/7<br />
80
-   10119 Berlin<br />
81
-   Germany
82
-  </address>
39
+<div class="grid-50-50">
40
+<div class="box first">
41
+<h2>Basın Bültenlerimizi Alın</h2>
83 42
 
84
-  <p>
85
-   Telefon: +49-30-27595290
86
-  </p>
43
+<p>
44
+Haber akışlarımıza veya posta listelerimize abone olarak Özgür Yazılım dünyasındaki en güncel haberlere ulaşabilirsiniz.
45
+</p>
87 46
 
47
+ <form method="post" action="http://lists.fsfe.org/mailman/subscribe/press-release">
88 48
   <p>
89
-   Genel sorular için lütfen <a href="/contact/contact.html">iletişim bilgisine</a> bakınız.
49
+   <input type="text" name="email" value="youremail@example.com" onClick="removeValue(this)" />
50
+   <input type="submit" value="Abone Ol" />
90 51
   </p>
52
+ </form>
53
+
54
+<p>
55
+ E-posta adresiniz Mailman sunucumuza gönderilecektir. Daha fazla bilgi için 
56
+ lütfen <a
57
+ href="https://wiki.fsfe.org/TechDocs/DataProcessingTransparency#Communications_means">bu sayfayı</a>
58
+ inceleyin.
59
+</p>
60
+
61
+ <p>
62
+  Anlık güncelleme ve sıcak haberler için ayrıca bizi <a
63
+   href="http://identi.ca/fsfe">Identi.ca</a> veya <a
64
+   href="http://twitter.com/fsfe">Twitter</a>'da takip 
65
+   edebilirsiniz.
66
+ </p>
67
+</div>
68
+
69
+<div class="box">
70
+ <h2><a href="/news/news.html" class="feed">En son haberler</a></h2>
71
+ <dynamic-content />
72
+</div>
73
+</div>
74
+
75
+
76
+<div class="grid-50-50">
77
+<div class="box first">
78
+<h2>Sorular</h2>
79
+
80
+<p>
81
+Lütfen sorularınızı e-posta olarak <a
82
+ href="mailto:press@fsfeurope.org">press@fsfeurope.org</a> adresine, veya posta ile şu adrese gönderin:
83
+</p>
84
+
85
+<address>
86
+Free Software Foundation Europe e.V.<br />
87
+Schönhauser Allee 6/7<br />
88
+10119 Berlin<br />
89
+Germany
90
+</address>
91
+
92
+<p>
93
+Telefon: +49-30-27595290
94
+</p>
95
+
96
+<p>
97
+Genel sorular için lütfen <a href="/contact/contact.html">iletişim bilgisine</a> bakınız.
98
+</p>
99
+</div>
100
+
101
+<div class="box">
102
+   
103
+  <h2>FSFE Hakkında</h2>
104
+  
105
+  <p><a href="/timeline">Zaman tünelimiz</a> size son yıllarda farklı 
106
+   alanlardaki en önemli başarılarımızın bir genel değerlendirmesini
107
+   sunacaktır.</p>
108
+  
109
+  <video width="480" height="270" crossorigin="crossorigin" poster="/graphics/15years-video-poster.png" controls="controls">
110
+   <source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/FSFE15_30.mp4"></source>
111
+   <source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/webm; codecs=&quot;vp9, opus&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/FSFE15_38.webm"></source>
112
+   <source media="screen and (max-device-width:999px)" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/FSFE15_mobile.mp4"></source>
113
+   <source media="screen and (max-device-width:999px)" type="video/webm; codecs=&quot;vp9, opus&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/FSFE15_mobile.webm"></source>
114
+   <track default="default" label="English" srclang="en" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.en.vtt"></track>
115
+   <track label="Deutsch" srclang="de" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.de.vtt"></track>
116
+   <track label="Ελληνικά" srclang="el" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.el.vtt"></track>
117
+   <track label="Español" srclang="es" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.es.vtt"></track>
118
+   <track label="Français" srclang="fr" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.fr.vtt"></track>
119
+   <track label="Italian" srclang="it" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.it.vtt"></track>
120
+   <track label="Nederlands" srclang="nl" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.nl.vtt"></track>
121
+   <track label="Shqip" srclang="sq" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.sq.vtt"></track>
122
+   <track label="Türkçe" srclang="tr" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.tr.vtt"></track>
123
+   <track label="српски" srclang="sr" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.sr.vtt"></track>
124
+   <track label="eesti keel" srclang="et" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.et.vtt"></track>
125
+
126
+   <track label="English" srclang="en" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.en.srt"></track>
127
+   <track label="Deutsch" srclang="de" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.de.srt"></track>
128
+   <track label="Ελληνικά" srclang="el" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.el.srt"></track>
129
+   <track label="Español" srclang="es" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.es.srt"></track>
130
+   <track label="Français" srclang="fr" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.fr.srt"></track>
131
+   <track label="Italian" srclang="it" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.it.srt"></track>
132
+   <track label="Nederlands" srclang="nl" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.nl.srt"></track>
133
+   <track label="Shqip" srclang="sq" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.sq.srt"></track>
134
+   <track label="Türkçe" srclang="tr" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.tr.srt"></track>
135
+   <track label="српски" srclang="sr" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.sr.srt"></track>
136
+   <track label="eesti keel" srclang="et" kind="subtitle" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/srt/15years-FSFE.et.srt"></track>
137
+  </video>  
138
+ 
139
+ </div>
140
+ 
141
+ </div> <!-- END 2nd 50-50 grid -->
91 142
 
143
+<h2 id="subpages" class="show-heading">Kaynaklar</h2>
92 144
 
93
-  <h2 id="subpages" class="show-heading">Kaynaklar</h2>
94
-
95
-  <ul>
96
-   <li>
97
-    <h3><a href="/about/graphics/graphics.html">Logo and Grafikler</a></h3>
98
-    <p>
99
-     Logo ve diğer grafiklerimizi indirin.
100
-    </p>
101
-   </li>
145
+<ul>
146
+<li>
147
+ <h3><a href="/about/graphics/graphics.html">Logo and Grafikler</a></h3>
148
+ <p>
149
+  Logo ve diğer grafiklerimizi indirin.
150
+ </p>
151
+</li>
102 152
 
103
-   <!--
104
-    We should have a link to a subset of people on our people page who can
105
-    give official press statements
106
-   -->
153
+<!--
154
+ We should have a link to a subset of people on our people page who can
155
+ give official press statements
156
+-->
107 157
 
108
-   <li>
109
-    <h3><a href="/freesoftware/freesoftware.html">Özgür Yazılım Temelleri</a></h3>
110
-    <p>
111
-     Özgür Yazılım, Açık Kaynak ve Libre Yazılım arasındaki farkları öğrenin.
112
-    </p>
113
-   </li>
114
-  </ul>
115
- </body>
158
+<li>
159
+ <h3><a href="/freesoftware/freesoftware.html">Özgür Yazılım Temelleri</a></h3>
160
+ <p>
161
+  Özgür Yazılım, Açık Kaynak ve Libre Yazılım arasındaki farkları öğrenin.
162
+ </p>
163
+</li>
164
+</ul>
165
+</body>
116 166
 
117
- <timestamp>15-01-24 08:47:15 +0100 (tekrei, 24 Jan 2015) $ $Author: tekrei $</timestamp>
167
+<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
118 168
 </html>
119 169
 <!--
120 170
 Local Variables: ***

+ 4
- 4
tools/texts-tr.xml View File

@@ -38,7 +38,7 @@
38 38
 <text id="translator1b"> tarafından yapılmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz. </text>
39 39
 <text id="translator2">Bu resmi olmayan bir çeviridir. </text>
40 40
 <text id="translator3a">Sayfanın resmi sürümüne </text>
41
-<text id="translator3b">tıklayarak</text>
41
+<text id="translator3b">buradan</text>
42 42
 <text id="translator3c"> ulaşabilirsiniz.</text>
43 43
 <text id="permission">
44 44
  Bu makalenin tamamının herhangi bir ortamda bire bir kopyalanmasına ve
@@ -73,7 +73,7 @@
73 73
 <text id="fsfe/about">Hakkımızda</text>
74 74
 <text id="fsfe/projects">Projeler</text>
75 75
 <text id="fsfe/campaigns">Kampanyalar</text>
76
-<text id="fsfe/help">Yardımda bulun</text>
76
+<text id="fsfe/help">Katkı Yapın</text>
77 77
 <text id="fsfe/press">Basın</text>
78 78
 <text id="fsfe/contact">Bizimle irtibata geçin</text>
79 79
 <text id="support/donate">Bağış</text>
@@ -99,7 +99,7 @@
99 99
 <text id="ftf/legal">Yasal destek</text>
100 100
 <text id="ftf/services">Hizmetler ve Güvence</text>
101 101
 <text id="ftf/doc">Belgeler</text>
102
-<text id="ftf/network">Hukuki Ağ</text>
102
+<text id="ftf/network">Hukuk Ağı</text>
103 103
 <text id="ftf/conference">Konferanslar</text>
104 104
 <text id="ftf/contact">FSFE Hukuk Ekibiyle Bağlantı Kurun</text>
105 105
 <text id="fs/fs">Özgür Yazılım</text>
@@ -139,7 +139,7 @@
139 139
 <text id="sitemap">Site haritası</text>
140 140
 <text id="go-top">Yukarıya git</text>
141 141
 <text id="source">Kaynak kod</text>
142
-<text id="contact-us">Bizimle irtibata geçin</text>
142
+<text id="contact-us">Bize ulaşın</text>
143 143
 <text id="translate">Bu sayfayı çevir</text>
144 144
 <text id="contribute-web">Web takımına katkı sağlayın</text>
145 145
 <text id="imprint">Yayıncı</text>

Loading…
Cancel
Save