Browse Source

Adding sq translation

svn path=/trunk/; revision=34188
tags/stw2018
guest-Besnik_b 3 years ago
parent
commit
83bae33bb8
1 changed files with 90 additions and 0 deletions
  1. 90
    0
      about/about.sq.xhtml

+ 90
- 0
about/about.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,90 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Rreth Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body class="subsite">
<h1 class="heading">Rreth nesh</h1>

<div id="introduction">

<!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for existing translations -->

<p>Free Software Foundation Europe është një organizëm jofitimprurës
që fuqizon përdoruesit të kontrollojnë teknologjinë.</p>

<p>Software-i prek thellësisht krejt aspektet e jetës sonë; dhe është
e rëndësishme që kjo teknologji të na fuqizojë, jo të na kufizojë. <a
href="/about/basics/freesoftware.html">Software-i i Lirë</a> i jep
kujtdo të drejtën të përdorë, kuptojë, përshtatë dhe ndajë software-in
me të tjerët. Këto të drejta janë përkrahje për të tjera liri themelore,
të tilla si ajo e fjalës, shtypit dhe privatësisë.</p>

</div><ul class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/about/principles.html">Parimet</a></h3>
<p>
Ne besojmë te bashkëpunimi dhe transparenca.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Njerëzit</a></h3>
<!-- should be /about/people/... later -->
<p>
Cilët jemi.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/associates/associates.html">Të asociuar</a></h3>
<p>
Ndajmë qëllime të përbashkëta me këto organizma.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/press/press.html">Për shtypin</a></h3>
<p>
Njoftime për shtypin, lajme, foto dhe të dhëna kontakti.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/contact/contact.html">Kontakte</a></h3>
<p>
Të dhëna kontakti për pyetje dhe kërkesa të përgjithshme.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/donate/donate.html">Dhurime</a></h3>
<p>
Për të qenë zë i pavarur për Software-in e Lirë, varemi
nga dhurimet tuaja. Shihni <a href="/about/funds/funds.html">se si i përdorim
fondet tona</a> dhe <a href="/donate/thankgnus.html">cilët dhurojnë për ne</a>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/legal/legal.html">Ligjore</a></h3>
<p>
Konstitucioni, dhe proces-verbal i takimeve tona.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Përkushtimi Ndaj Transparencës</a></h3>
<p>
Përkushtimi ynë ndaj transparencës, përfshi lidhje për te konstitucioni ynë dhe proces-verbale.
</p>
<div style="max-width: 300px;">
<img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Transparency International Germany" />
</div>
</li>


</ul>
</body>

<timestamp>$Date: 2016-04-05 20:30:04 +0300 (Tue, 05 Apr 2016) $ $Author: mk $</timestamp>

</html>

Loading…
Cancel
Save