Browse Source

Adding sq translation

svn path=/trunk/; revision=34188
tags/stw2018
guest-Besnik_b 2 years ago
parent
commit
83bae33bb8
1 changed files with 90 additions and 0 deletions
 1. 90
  0
    about/about.sq.xhtml

+ 90
- 0
about/about.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,90 @@
1
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2
+
3
+<html>
4
+ <head>
5
+  <title>Rreth Free Software Foundation Europe</title>
6
+ </head>
7
+ <body class="subsite">
8
+  <h1 class="heading">Rreth nesh</h1>
9
+
10
+  <div id="introduction">
11
+
12
+  <!-- please have a look at http://fsfe.org/about/mission for existing translations -->
13
+
14
+   <p>Free Software Foundation Europe është një organizëm jofitimprurës
15
+    që fuqizon përdoruesit të kontrollojnë teknologjinë.</p>
16
+
17
+   <p>Software-i prek thellësisht krejt aspektet e jetës sonë; dhe është
18
+   e rëndësishme që kjo teknologji të na fuqizojë, jo të na kufizojë. <a
19
+   href="/about/basics/freesoftware.html">Software-i i Lirë</a> i jep
20
+   kujtdo të drejtën të përdorë, kuptojë, përshtatë dhe ndajë software-in
21
+   me të tjerët. Këto të drejta janë përkrahje për të tjera liri themelore,
22
+   të tilla si ajo e fjalës, shtypit dhe privatësisë.</p>
23
+
24
+  </div>
25
+
26
+
27
+
28
+  <ul class="subheadings">
29
+   <li>
30
+    <h3><a href="/about/principles.html">Parimet</a></h3>
31
+    <p>
32
+     Ne besojmë te bashkëpunimi dhe transparenca.
33
+    </p>
34
+   </li>
35
+   <li>
36
+    <h3><a href="/about/team.html">Njerëzit</a></h3>
37
+    <!-- should be /about/people/... later -->
38
+    <p>
39
+     Cilët jemi.
40
+    </p>
41
+   </li>
42
+   <li>
43
+    <h3><a href="/associates/associates.html">Të asociuar</a></h3>
44
+    <p>
45
+     Ndajmë qëllime të përbashkëta me këto organizma.
46
+    </p>
47
+   </li>
48
+   <li>
49
+    <h3><a href="/press/press.html">Për shtypin</a></h3>
50
+    <p>
51
+     Njoftime për shtypin, lajme, foto dhe të dhëna kontakti.
52
+    </p>
53
+   </li>
54
+   <li>
55
+    <h3><a href="/contact/contact.html">Kontakte</a></h3>
56
+    <p>
57
+     Të dhëna kontakti për pyetje dhe kërkesa të përgjithshme.
58
+    </p>
59
+   </li>
60
+   <li>
61
+    <h3><a href="/donate/donate.html">Dhurime</a></h3>
62
+    <p>
63
+     Për të qenë zë i pavarur për Software-in e Lirë, varemi
64
+     nga dhurimet tuaja. Shihni <a href="/about/funds/funds.html">se si i përdorim
65
+      fondet tona</a> dhe <a href="/donate/thankgnus.html">cilët dhurojnë për ne</a>.
66
+    </p>
67
+   </li>
68
+   <li>
69
+    <h3><a href="/about/legal/legal.html">Ligjore</a></h3>
70
+    <p>
71
+     Konstitucioni, dhe proces-verbal i takimeve tona. 
72
+    </p>
73
+   </li>
74
+   <li>
75
+    <h3><a href="/about/transparency-commitment.html">Përkushtimi Ndaj Transparencës</a></h3>
76
+    <p>
77
+     Përkushtimi ynë ndaj transparencës, përfshi lidhje për te konstitucioni ynë dhe proces-verbale.
78
+    </p>
79
+    <div style="max-width: 300px;">
80
+      <img src="/graphics/logo-transparent-civil-society.png" alt="Transparency International Germany" />
81
+    </div>
82
+   </li>
83
+
84
+
85
+  </ul>
86
+ </body>
87
+
88
+ <timestamp>$Date: 2016-04-05 20:30:04 +0300 (Tue, 05 Apr 2016) $ $Author: mk $</timestamp>
89
+
90
+</html>

Loading…
Cancel
Save