Browse Source

Updates to Estonian translations.

svn path=/trunk/; revision=26062
tags/stw2018
Repentinus 6 years ago
parent
commit
7fdefffeea

+ 3
- 3
about/principles.et.xhtml View File

@@ -59,12 +59,12 @@
<p>Riigipõhiste tiimide tööd korraldavad enamasti ühenduse
liikmed (vt altpoolt), kes vastutavad vastava riigi eest.
Teiste tiimide tööd korraldavad ühenduse või partnerorganisatsiooni
Teiste tiimide tööd korraldavad ühenduse või partnerorganisatsioonide
(vt altpoolt) liikmed.</p>
<p>Kui sa soovid aidata kaasa Euroopa Vaba Tarkvara Fondi tööle,
aga sul pole aega vabatahtlikuks tööks, võid <a href="/donate/donate.html">annetada FSFEle</a>
või hakata <a href="http://fellowship.fsfe.org">Ühingu liikmeks</a>.</p>
või liituda <a href="http://fellowship.fsfe.org">Vennaskonnaga</a>.</p>
<p>Kui sinu ühenduse eesmärgid on sarnased Euroopa Vaba Tarkvara
Fondi eesmärkidega ja sa soovid alustada ametliku koostööga, siis
@@ -79,7 +79,7 @@
<p>Euroopa Vaba Tarkvara Fond toimib demokraatlikul alusel.
Kõik ühenduse liikmed, tiimide liikmed ja ka
<a href="http://fellowship.fsfe.org">ühinglased</a> ning partnerorganisatsioonide
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Vennased</a> ning partnerorganisatsioonide
liikmed on teretulnud aktiivselt otsustusprotsessis osalema.</p>
<p>Ühenduse liikmekandidaadid esitatakse enamasti tiimide liikmete ning

+ 2
- 2
contact/contact.et.xhtml View File

@@ -55,10 +55,10 @@
<a href="/contact/community.html">meie postiloendites või IRCs</a>.
</p>
<h2 id="fellowship">Päringud Ühingu kohta</h2>
<h2 id="fellowship">Päringud Vennaskonna kohta</h2>

<p>
FSFE Ühingut puudutavad päringud palume saata aadressile <a
FSFE Vennaskonda puudutavad päringud palume saata aadressile <a
href="mailto:fellowship@fsfe.org">fellowship@fsfeurope.org</a>.
</p>


+ 3
- 4
contribute/contribute.et.xhtml View File

@@ -30,11 +30,10 @@
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Astu
ühinglaseks</a></h3>
<h3><a href="http://fellowship.fsfe.org/">Liitu Vennaskonnaga</a></h3>

<p>
Ühinglased tagavad meie rahalise sõltumatuse, suurendavad
Vennased tagavad meie rahalise sõltumatuse, suurendavad
poliitilist kaalu ning toetavad kohalikke tegevusi.
</p>
</li>
@@ -45,7 +44,7 @@

<p>
Kutsume sind osalema kohalikel kokkusaamistel sõltumata sellest,
kas sa oled ühinglane või mitte.
kas sa oled Vennas või mitte.
</p>
</li>

+ 14
- 14
contribute/translators/wordlist.et.xhtml View File

@@ -11,8 +11,8 @@
<h2>Spetsiifilised terminid ja nende tõlked</h2>

<p>
Saavutamaks ühtset keelekasutust tõlgitakse järgnevad ingliskeelsed
terminid vastavalt alltoodud tabelile.
Me proovime kasutada üht ja sama tõlget järgnevate ingliskeelsete
terminite puhul, et saavutada ühtset keelekasutust.
</p>

<table class="wordlist">
@@ -24,7 +24,7 @@
<tr>
<td>associate organisation</td>
<td>partnerorganisatsioon</td>
<td>Vaata <a href="/associates/associates.html">partnerorganisatsioonide lehte</a>.</td>
<td>Lisainfot jaoks tutvu <a href="/associates/associates.html">partnerorganisatsioonide lehega</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>chapter</td>
@@ -58,7 +58,7 @@
</tr>
<tr>
<td>Digital Restrictions Management (DRM)</td>
<td>digitaalsete piirangute haldus</td>
<td>digitaalne piiranguhaldus</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
@@ -71,7 +71,7 @@
<tr>
<td>Executive Director</td>
<td>FSFE tegevjuht</td>
<td>Vaata <a href="/about/legal/constitution.en.html">põhikirja</a>.</td>
<td>Lisainfo jaoks tutvu <a href="/about/legal/constitution.html">põhikirjaga</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>European Commission</td>
@@ -96,12 +96,12 @@
<tr>
<td>executive committee</td>
<td>täitevkomitee</td>
<td>Vaata <a href="/about/legal/constitution.html">näidispõhikirja osakondadele</a>.</td>
<td>Lisainfo jaoks tutvu <a href="/about/legal/constitution.html">näidispõhikirjaga harudele</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>extended executive committee</td>
<td>laiendatud täitevkomitee</td>
<td>Vaata <a href="/about/legal/constitution.html">näidispõhikirja osakondadele</a>.</td>
<td>Lisainfo jaoks tutvu <a href="/about/legal/constitution.html">näidispõhikirjaga harudele</a>.</td>
</tr>
<tr>
<td>fee</td>
@@ -110,12 +110,12 @@
</tr>
<tr>
<td>Fellow</td>
<td>ühinglane, Ühingu liige</td>
<td>Vennas, Vennaskonna liige</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellowship</td>
<td>Ühing</td>
<td>Vennaskond</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
@@ -187,8 +187,8 @@
<tr>
<td>smart card</td>
<td>kiipkaart</td>
<td>(Ühingu kaart) Vältida terminit "krüptokaart", kuna see võib
põhjustada probleeme kaubamärkidega.</td>
<td>(Vennaskonna kaart) Vältida terminit "krüptokaart", kuna see
võib põhjustada probleeme kaubamärkidega.</td>
</tr>
<tr>
<td>software patent</td>
@@ -213,7 +213,7 @@
<tr>
<td>UN World Summit on Information Society</td>
<td>ÜRO infoühiskonna tippkohtumine</td>
<td>Originaalmõistet tuleks kasutada sulgudes tõlke järel.[ET]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>volunteer</td>
@@ -256,10 +256,10 @@
</pre>


<h4>Mitmete ühinglaste e-kirjade allkiri</h4>
<h4>Mitmete vennaste e-kirjade allkiri</h4>

<pre>
Ühine Ühinguga ja kaitse oma vabadust! (http://fellowship.fsfe.org/)
Ühine Vennaskonnaga ja kaitse oma vabadust! (http://fellowship.fsfe.org/)
</pre>+ 2
- 2
support/portal.et.xhtml View File

@@ -22,12 +22,12 @@

<h2>Kas sa tahad rohkem teha?</h2>

<p>Kui sa soovid teha rohkem kui end toetajana kirja panna, siis võid:</p>
<p>Kui sa soovid teha rohkem kui end toetajana kirja panna, siis võid</p>
<ul>
<li><a href="http://fsfe.org/news/newsletter">tellida FSFE uudiskirja</a>;</li>
<li><a href="http://fsfe.org/contact/community">liituda huvitavate postiloenditega</a>;</li>
<li><a href="http://fsfe.org/contact/local">kohtuda oma riigitiimi liikmetega</a>;</li>
<li><a href="http://fellowship.fsfe.org/">liituda Ühinguga</a>;</li>
<li><a href="http://fellowship.fsfe.org/">liituda Vennaskonnaga</a>;</li>
<li><a href="http://fsfe.org/donate/">annetada FSFEle</a>.</li>
</ul>


Loading…
Cancel
Save